WYCIECZKA

Zarząd Koła ZEiRP RP w Olsztynie planuje zorganizować w dniach 07.09 – 14.09.2019 roku wycieczkę ESTONIA – FINLANDIA - ROSJA. Koszt wynosi 2950 zł plus 125 EURO na bilety wstępu i opłaty. Średnia temperatura w dzień w Petersburgu to 18 st.C.

Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie uczestnictwa do 17 kwietnia. Zgłoszenia będą przyjmowane w każdą środę, od godz. 11,00 do 15,00 tel. 89 522-92-92, lub do Andrzeja Kiernozek - sekretarza zarządu tel. 600 382 906.

Przy zgłoszeniu należy podać poniższe dane, które są niezbędne do sporządzenia wykazu uczestników wycieczki oraz kontaktu:

-          Imiona i nazwiska,

-          Adresy zamieszkania,

-          Daty urodzenia,

-          Seria, Nr i data ważności paszportu, dokument te musi posiadać ważność podczas wycieczki,

-          Nr telefonu - w celu przekazania informacji o wycieczce.

Po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników zostaną przesłane ostateczne informacje dot. wycieczki, z terminem wpłacenia 100% kosztów.

Informujemy, że wystąpiliśmy z wnioskiem do Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o zrefundowanie części kosztów z funduszu socjalnego.

Projekt planu wycieczki znajduje się na stronie internetowej KM PSP w Olsztynie, zakładka: Koło ZEiRP RP. 

Zapraszamy