W dniu 4 maja 2019 roku odbyło się zebranie  Koła Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie z okazji Dnia Strażaka. Zebranie odbyło się na przystani żeglarskiej w Kortowie. W zebraniu uczestniczyło 39 członków Koła z zaproszonymi żonami i osobami towarzyszącymi. Przybyłych na uroczyste spotkanie w imieniu Zarządu Koła przywitał Prezes Zbigniew Łupina życząc wszystkim z okazji Dnia Strażaka dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz miłego spędzenia czasu w tym urokliwym miejscu nad brzegiem jeziora Kortowskiego w przystani żeglarskiej.

Zarząd Koła w imieniu wszystkich członków podziękował za pracę na rzecz Koła w minionej kadencji dotychczasowym obecnym na zebraniu członkom zarządu:

  • kol. Ryszardowi Kaszubie,
  • kol. Waldemarowi Filipczakowi,

wręczając upominki rzeczowe o tematyce pożarniczej.

Ze względu na pogodę biesiadowano w sali żeglarskiej, którą personel Restauracji Kortowskiej, ze względu na aurę sprawnie przygotował przed naszym przybyciem. Nie zabrakło także potraw z grilla, natomiast przygotowane ognisko rozpalimy może za rok.

Biesiadowanie umilała wszystkim muzyka przygotowana przez personel restauracji.

Opracował: Zbigniew Łupina

zeirp1