W dniach 3 i 4 maja przedstawiciele Olsztyńskiego Koła Emerytów i Rencistów z okazji święta Dnia Strażaka zapali znicze na grobach zmarłych członków Koła, a także pod pomnikiem strażaków poległych w akcji, przy ul. Niepodległości 16. 

W dniu 20.12.2019 r. w sali konferencyjnej KMPSP w Olsztynie odbyło się zebranie sprawozdawcze członków ZEiRP RP Koła Olsztyn.

Dzięki uprzejmości komendanta miejskiego Andrzeja Górzyńskiego zebranie poprzedzone było zapoznaniem się z nowym sprzętem znajdującym się w remizie JRG nr 1 oraz zwiedzaniem Sali historii.

W związku z brakiem odpowiedniej ilości członków na walnym zebraniu w pierwszym terminie, zebranie odbyło się w drugim terminie tzn. o godz. 11,00. W zebraniu uczestniczyło 44 członków . Z zaproszonych gości na zebranie przybył Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Kol. Stanisław Mikulak.

Na początku zebrania minutą ciszy uczczono pamięć trojga zmarłych w 2019 r. członków Koła. Następnie wręczono nowo przyjętym członkom Kol. Robertowi Okuniewicz i Krzysztofowi Kosiewskiemu legitymacje członkowskie, odznaki związkowe i kubki okolicznościowe.   Prezes Stanisław Mikulak uhonorował medalem Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej Kol. Zbigniewa Łupinę. Bardzo miłym akcentem było także wręczenie wieloletniemu byłemu prezesowi Jerzemu Jasińskiemu pamiątki w postaci pluszaka „Strażaka”.

Dalej zebranie toczyło się zwyczajowym torem. Sekretarzem zebrania wybrano Ryszarda Kaszubę, który dokumentował jego przebieg a na przewodniczącego zebrania zgodnie z nowym satutem został wskazany Prezes Koła.

W dalszej części zebrania Prezes Zbigniew Łupina złożył sprawozdanie z działalności Koła za rok 2019 r. a sprawozdanie finansowe za 2019 r. przedstawił Skarbnik Andrzej Hrynakowski. Komisja Rewizyjna, po ocenie pracy Zarządu Koła w roku 2019 pozytywnie zaopiniowała działalność Związku. Przewodniczący Kol. Grzegorz Wieczorek odczytał protokół z kontroli Zarządu Koła z wnioskiem końcowym o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła.

W trakcie zebrania omawiano sprawy związane z działalnością naszego związku, uchwalono Plany działalności na rok bieżący i na okres czteroletniej kadencji. Zaplanowano m.in. wycieczkę do arborettum, spływ kajakowy, rajd rowerowy. Oceniono pozytywnie pomysł oraz realizację „znicze pamięci” na grobach naszych Kol. Będzie to forma pamięci kontynuowana w latach następnych.

W ramach współpracy z komendą miejską na „kustosza” sali historii wybrano kol. Andrzeja Hrynakowskiego. Pomysłem jest lepsze zadbanie o zgromadzone eksponaty, popularyzacja historii pożarnictwa wśród społeczeństwa oraz pozyskiwanie eksponatów od innych osób, które zechciałyby darować lub użyczyć ciekawe przedmioty związane z historią pożarnictwa.

Ryszard Kaszuba poinformował, że Zarząd Wojewódzki planuje zorganizować dla chętnych w miesiącu w czerwcu 2020 r. wycieczkę do Mołdawii i Rumunii. Każdy uczestnik zebrania otrzymał: długopis z grawerunkiem ZEiRP RP Koło Olsztyn rok 2020 i kalendarz na 2020 r.

Zebranie zakończyło się opłatkiem, życzeniami i degustacją przygotowanych potraw wigilijnych.

Opracował: Andrzej Kiernozek

ZAPROSZENIE

Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie, na podstawie § 50 pkt 9 Statutu ZEiRP RP, zwołuje na dzień 20.12.2019 roku Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła.

Zebranie odbędzie się w KM PSP w Olsztynie o go dzinie 1000. W przypadku braku kworum zebranie zostanie przeprowadzone w drugim terminie tj. o godzinie 1100. Prosimy o obecność na zebraniu.

PROGRAM:

 1. Nowości sprzętowe - KM PSP, garaż JRG Nr 1 /ok. 15 min/.
 2. Chwila z historią - sala tradycji KM PSP /ok. 15 min/.
 3. Walne Zebranie Członków Koła w świetlicy KM PSP.
 4. Spotkanie opłatkowe.
 5. Poczęstunek.

Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie informuje, że w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych, w siedzibie Koła w komendzie miejskiej, od 23 października 2019 r. można pobierać Znicze Pamięci, na groby zmarłych kol. w minionych latach:


 1. Słodkowski Bronisław
 2. Jasiński Henryk
 3. Baranowicz Wacław
 4. Jurga Henryk
 5. Świderski Jan
 6. Grodzicki Krzysztof
 7. Mesojed Brunon
 8. Bobryk Alojzy
 9. Michałowski Zbigniew
 10. Kuczyński Marian
 11. Kobrzyński Zygmunt
 12. Westerlich Teresa
 13. Cichocki Henryk
 14. Smoter Augustyn
 15. Markiewicz Józef
 16. Jackowski Bronisław
 17. Gregorczyk Edward
 18. Gliszczyński Stanisław
 19. Zieliński Alojzy
 20. Siemaszko Grzegorz
 21. Myśliński Sławomir
 22. Dzieniszewski Tadeusz
 23. Klemt Teresa
 24. Tomaszewski Stanisław


Znicze można pobrać w środy /23 i 30/, w godzinach dyżuru od 11:00 do 15:00.

Aby wejść do siedziby Koła należy zadzwonić, w wyżej wymienionych godzinach, na telefon w biurze Koła tel. 89 52 29 291 i poprosić o otwarcie drzwi wejściowych - można skorzystać z tel. wew. oficer dyżurnego na bramie.

Inny termin lub sposób odbioru zniczy /np. w dyżurce oficera dyżurnego/ można ustalić z kol. sekretarzem – Andrzejem Kiernozek, tel. 600 382 906.

Po raz kolejny odważna grupa naszych koleżanek i kolegów z terenu całego województwa, dokonała wyczynu długiej podróży /około 2600 km/, w tym przypadku próby „podboju” Rosji. Aby wzmocnić siły i zebrać sojuszników udaliśmy się przez: Litwę; Łotwę; Estonię i Finlandię do Rosji.

            Zajrzeliśmy po drodze do kilku stolic (Ryga, Tallin) w tym pałaców na hulanki, gdzie serwowano lokalne potrawy i trunki. Po uczcie ciała następował czas i na duszę, co czyniliśmy w przepięknych kościołach i cerkwiach tudzież świątyniach. Nasyceni przepłynęliśmy Bałtyk „puszką” zwaną Anastazja. Ze względu na piękną pogodę nikt nic nie oddał dla Neptuna a wręcz przeciwnie, co niektórzy uzupełniali jeszcze płyny z domowych polskich zapasów. Bo jak wiecie czy nie wiecie „polskie jest najlepsze”.

Helsinki przywitały nas z ichną powściągliwością-oziębłością. Może spodziewali się emerytów z innym portfelem, ale jak zobaczyli jak przeliczamy euro na złotówki to wyszło słońce i dla polskich emerytów. Czas na „emce” biegnie szybciej no to pożegnaliśmy Helsinki i ruszyliśmy „puszką” na St. Petersburg. Wykorzystując noc jako zaskoczenie, przemieściliśmy nasze „siły i środki” i dotarliśmy rankiem do celu naszej podróży.

Jednak to my zostaliśmy zaskoczonymi, z czego bardzo się ucieszyliśmy. Piękno i ogrom miasta, Newa i jej kanały wzbudziły w nas zachwyt i niedowierzanie, że taka perełka jest w tej części europy. Mówiono, że to Wenecja wschodu albo drugi Paryż. Kto miał rację sami rozstrzygnijcie buszując w internecie.

            Zwiedzanie rozpoczęliśmy od przepięknego obiektu - soboru św. Izaaka, który pokryty jest pozłacaną kopułą, wznoszącą się na wysokość ponad 100 metrów. Teraz króciutko dla wyobrażenia o wielkości Ermitażu, który poszedł na drugi ogień: „Pałac Zimowy to jeden z największych kompleksów pałacowych na świecie. Oto, co mówią same liczby: długość z grubsza 200 m, szerokość - 160 m, długość gzymsu obiegającego całą budowlę - 2 km, wysokość - 22 m. Pałac liczy 1057 pomieszczeń o łącznej powierzchni 46 516 m2, ma 117 klatek schodowych, 1886 drzwi i 1945 okien. Wnętrza wykończono polerowanym marmurem, lazurytem, malachitem, porfirem, jaspisem i kamieniami półszlachetnymi. Hojnie wykorzystano również brąz, kryształ, złocenia, rzadkie gatunki drewna i dekoracyjne tkaniny ścienne.”

            Po zwiedzaniu małej cząstki pięciu pałaców zwanej Ermitaż chciało się nam tylko wypoczywać, ale nie po to ta wyprawa „za morze”. Wzmocnieni obiadokolacją uczestniczyliśmy w wydarzeniu kulturalnym – występ zespołu folkowego w Pałacu Mikołaja. Oj działo się działo, mieliśmy nawet własnego (od nas) tancora na estradzie.

Dalsze dni pokrótce to:

 • CARSKIE SIOŁO - letnia rezydencja carycy Katarzyny II,
 • PETERHOF - pałac letni carów rosyjskich. Spacer przez Dolny Park, którego największą atrakcją są zachwycające pomysłowością fontanny,
 • PETERSBURG - rejs stateczkiem rzekami i kanałami Petersburga, twierdza Pietropawłowska i zwiedzanie katedry św. Piotra i Pawła, w której znajdują się groby carów,
 • PARNAWA – letnia stolica Estonii - spacer promenada nadmorską,
 • RUNDALE - zwiedzanie jednego z najpiękniejszych na Łotwie barokowego pałacu, porównywanego do francuskiego Wersalu.

„Podbój” wschodu udał się, choć pozostał duży niedosyt, że ta ośmiodniowa wyprawa, długa i zarazem krótka, mogłaby trwać jeszcze jakiś czas, bo zostało tam tak wiele do zobaczenia.

Naszym „komandorem” podczas wyprawy był wyjątkowy P. Andrzej M., który jakoś nas nie pogubił. Słowa podziękowania dla kierowcy P. Arkadiusza, który miał dla nas szacunek i zrozumienie oraz pomagał w trudnych chwilach. Tak różni na początku staliśmy się sobie bliscy, cali i zdrowi powróciliśmy do domów, za co należą się wszystkim słowa podziękowania i uznanie.

Opracował - Zbigniew Łupina