ZARZĄD ZEIRP RP ZAPRASZA NA RAJD ROWEROWY

Kol. emeryci i renciści, Pracownicy KM i KW PSP w Olsztynie

Zapraszamy osoby zainteresowane aktywną formą rekreacji na rajd rowerowy po łatwej i malowniczej trasie w około jeziora Ukiel – długość trasy około 20 km /całość/.

 • START - 24.08.2019 r. (sobota), plac KM PSP ul. Niepodległości 16, godz. 11:00.
 • META – Plaża główna j. Ukiel – około godz. 14:30.
 • Zgłoszenia przyjmuje – kol. Zbigniew Łupina – tel. 509 521 298.
 • Ubezpieczenie od NW we własnym zakresie.
 • Uczestników rajdu prosimy o zaopatrzenie się w wodę i kask ochronny.

ZAPROSZENIE

Kol. emeryci i renciści

Pracownicy KM i KW PSP w Olsztynie

Zapraszamy osoby zainteresowane aktywną formą rekreacji na spływ kajakowy po łatwym i malowniczym szlaku rzeki Kośna.

 • Data spływu - 14.07.2019 r. (niedziela).
 • Koszt dwuosobowego kajaku to 40 zł. Gotówkę należy zabrać na spływ, gdzie nastąpi rozliczenie zgłoszenia.
 • Termin zapisywania - 12.07.2019 r., do godz. 14,00.
 • Zgłoszenia przyjmuje - Zbigniew Łupina – tel. 509 521 298.
 • Transport – mamy wstępną deklarację pomocy komendanta miejskiego KM PSP, liczymy na pomoc KW PSP /uzgodnienia w toku/. W rezerwie transport własny.
 • Wyjazd – godz. 10:15 z tereny komendy ul. Niepodległości 16.
 • Ubezpieczenie od NW we własnym zakresie.

Trasa spływu – od Jez. Kośno do Pajtuńskigo Młynu - czas spływu ok. 3,5 godz., początek godz. 11,00 przy moście obok jez. Kośno /przystanek PKS Olsztyn-Szczytno/. Zabrać stosowne ubrania.

Mamy do dyspozycji 13 kajaków dwuosobowych – decyduje kolejność zgłoszeń /pierwszeństwo mają członkowie związku/. Wynajmujący kajaki posiada kapoki także dla dzieci – potrzebne ilości należy zgłosić w trakcie zapisu.

                                      Zaprasza Zarząd Koło

                                      ZEiRP RP w Olsztynie

W dniu 4 maja 2019 roku odbyło się zebranie  Koła Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie z okazji Dnia Strażaka. Zebranie odbyło się na przystani żeglarskiej w Kortowie. W zebraniu uczestniczyło 39 członków Koła z zaproszonymi żonami i osobami towarzyszącymi. Przybyłych na uroczyste spotkanie w imieniu Zarządu Koła przywitał Prezes Zbigniew Łupina życząc wszystkim z okazji Dnia Strażaka dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz miłego spędzenia czasu w tym urokliwym miejscu nad brzegiem jeziora Kortowskiego w przystani żeglarskiej.

Zarząd Koła w imieniu wszystkich członków podziękował za pracę na rzecz Koła w minionej kadencji dotychczasowym obecnym na zebraniu członkom zarządu:

 • kol. Ryszardowi Kaszubie,
 • kol. Waldemarowi Filipczakowi,

wręczając upominki rzeczowe o tematyce pożarniczej.

Ze względu na pogodę biesiadowano w sali żeglarskiej, którą personel Restauracji Kortowskiej, ze względu na aurę sprawnie przygotował przed naszym przybyciem. Nie zabrakło także potraw z grilla, natomiast przygotowane ognisko rozpalimy może za rok.

Biesiadowanie umilała wszystkim muzyka przygotowana przez personel restauracji.

Opracował: Zbigniew Łupina

zeirp1

W dniu 30 stycznia 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. W zebraniu uczestniczyło 57 członków Koła oraz zaproszeni goście i strażacy PSP, którzy odeszli na emeryturę w 2018 roku.

            Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu Koła kol. Jerzy Jasiński witając Zastępcę Komendanta Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Michała Kamienieckiego Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie st. bryg. mgr inż. Andrzej Górzyńskiego, Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie st. bryg. mgr inż. Arkadiusza Turulskiego oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP kol. Tadeusza Jakubika. Prezes przywitał serdecznie wszystkich członków koła, którzy przybyli na walne zebranie.

            Następnym punktem zebrania było wręczenie legitymacji przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego razem z Prezesem Koła legitymacji członkowskich nowym emerytom.

            Bardzo miłym akcentem było wręczenie nagrody kol. Ryszardowi Kaszubie, za wykonanie i prowadzenie Kroniki naszego Koła, która obejmuje okres działania od 1997 do 2018r. W konkursie na najlepszą kronikę Kół zajęliśmy I - m-ce w naszym województwie, a III-cie miejsce w kraju (na 305 Kół). Przewodniczącym zebrania został wybrany kol. Ryszard Kaszuba, który poprowadził sprawnie przebieg walnego zebrania zgodnie z przyjętym protokółem.

            Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Prezesa Koła sprawozdania za okres kadencji z działalności Zarządu za lata 2015 - 2018.

            Sprawozdanie finansowe za 2018 rok przedstawił Skarbnik Koła kol. Waldemar Filipczak informując, że sprawozdania za poszczególne lata są do wglądu w dokumentacji Zarządu.

            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Grzegorz Wieczorek przestawił sprawozdanie    z kontroli działalności Zarządu za 2018 rok. Poinformował także o przeprowadzanych kontrolach w poszczególnych latach minionej kadencji i będących do wglądu przez zainteresowanych członków. Postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

            W dalszej części zebrania informację o wykorzystaniu funduszu socjalnego emerytów i rencistów woj. warmińsko - mazurskiego w 2018 roku przedstawił st. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki, przewodniczący komisji socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim. Przedstawił także niedociągnięcia w składanych wnioskach o przyznanie różnych form korzystania z funduszu socjalnego.

            Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku kol. Tadeusz Jakubik przedstawił informację o działaniach Zarządu w okresie lat 2015 -2018 na terenie województwa, posiedzeniach Zarządu Głównego, zmianach w przepisach związanych z dodatkiem do emerytury w związku z niezdolnością do służby, a także waloryzacji emerytów i rent w roku bieżącym. Podziękował ustępującemu Zarządowi Koła za dotychczasową pracę.

            Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki podziękował organizacji związkowej Koła za utrzymywanie więzi oraz działań na rzecz emerytów i rencistów w zakresie pomocy socjalnej, a także więź ze strażakami w służbie czynnej. Życzył także dalszych pozytywnych działań w tym zakresie.        

            Komendant Miejski PSP w Olsztynie st. bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński poinformował zebranych o działaniach ratowniczych na terenie miasta i powiatu oraz o poprawie usprzętowienia jednostek PSP i OSP. Podziękował Zarządowi Koła za pracę na rzecz emerytów i rencistów, życząc wszystkim emerytom dużo zdrowia i dalszych pozytywnych działań na rzecz środowiska strażackiego.

           

            Ostatnim punktem zebrania były wybory nowych władz do Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Wojewódzki.

Nowy Zarząd Koła został wybrany i ukonstytuował sie następująco:

1. Zbigniew Łupina               -           Prezes

2. Andrzej Ocelewski            -          V-ce Prezes

3. Andrzej Hrynakowski       -          Skarbnik

4. Andrzej Kiernozek            -           Sekretarz

5. Józef Adamiec                   -           Członek

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie:

Grzegorz Wieczorek             -           Przewodniczący

Lucjan Nadolski                     -         Sekretarz

Zbigniew Stempliński           -           Członek

            Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali wybrani: Jakubik Tadeusz, Bastek Wojciech,

Mikulak Stanisław, Łupina Zbigniew i Kamola Jacek.

            Na koniec Prezes Zbigniew Łupina podziękował uczestnikom zebrania za okazane zaufanie zapewniając, iż Zarząd dołoży starań, aby praca Koła przebiegała co najmniej tak jak dotychczas.

Opracował : Jerzy Jasiński

W dniu 21 lutego 2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. W zebraniu uczestniczyło 56 członków Koła oraz zaproszeni strażacy PSP, którzy odeszli na emeryturę w 2017 roku.

            Na zebranie zostali zaproszeni: Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski, Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński, Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP st. bryg. Arkadiusz Turulski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP kol. Tadeusz Jakubik. Wszystkich serdecznie przywitał Prezes Koła Jerzy Jasiński.

            Bardzo miłym akcentem było wręczenie okolicznościowej statuetki członkowi naszego Koła jubilatowi z okazji 85 - tych urodzin kol. Tadeuszowi Pachnik z najlepszymi życzeniami zdrowia i pomyślności. Prezes Zarządu Wojewódzkiego razem z Prezesem Koła wręczyli legitymacje członkowskie i znaki Związku nowym emerytom.

            Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez Prezesa Koła sprawozdania z działalności Koła za 2017 rok. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok przedstawił Skarbnik Koła kol. Waldemar Filipczak. Ocenę działalności Koła przedstawiła Komisja Rewizyjna, a Przewodniczący tej Komisji kol. Grzegorz Wieczorek przedłożył protokół z kontroli Koła.

            W dalszej części zebrania informację o wykorzystaniu funduszu socjalnego emerytów i rencistów woj. warmińsko - mazurskiego w 2017 roku przedstawił Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP st.bryg. mgr inż. Arkadiusz Turulski. Przedstawił także niedociągnięcia w składanych wnioskach o różne formy korzystania z funduszu socjalnego, jak też wysokość środków do dyspozycji w pierwszym półroczu tego roku.

            Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Wierzchowski podziękował za zaproszenie na zebranie. W związku z tym, że dopiero objął stanowisko, wyraził nadzieję na wzajemną współpracę i życzył zebranym dużo zdrowia.         

            Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński podziękował Zarządowi Koła za pracę na rzecz emerytów i rencistów, życząc wszystkim emerytom dużo zdrowia i dalszych pozytywnych działań na rzecz środowiska strażackiego.

            Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku kol. Tadeusz Jakubik przedstawił informację o działaniach Zarządu Wojewódzkiego w roku 2017.Poinformował zebranych o rozwoju Kół w województwie, działaniach Związku w procesie legislacyjnym dotyczącym emerytów i rencistów. Przedstawił także informację z Nadzwyczajnego Zjazdu poświęconego nowemu statutowi Związku. Prezes przekazał informację o obchodach dwudziestolecia struktur Związku w województwie, a także przyznanych w tym okresie odznaczeniach i wyróżnieniach dla członków Związku. Podziękował Zarządowi Koła za dotychczasową pracę

            Ostatnim punktem zebrania była informacja Prezesa Koła o organizacji wycieczki w 2018 roku przez Zarząd Wojewódzki do Chorwacji.

Opracował: Jerzy Jasiński