W dniu 5 września 2020 roku z okazji Dnia Strażaka odbyło się zebranie Koła Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie. Zebranie odbyło się na terenie przystani żeglarskiej w Kortowie w Restauracji Kortowska. W zebraniu uczestniczyło 37 osób, w tym członkowie Koła z żonami i osobami towarzyszącymi. Przybyłych na uroczyste spotkanie w imieniu Zarządu Koła przywitał V-ce Prezes Andrzej Ocelewski życząc wszystkim z okazji Dnia Strażaka dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz miłego spędzenia czasu w tym urokliwym miejscu nad brzegiem jeziora Kortowskiego.

Życzenia z okazji Dnia Strażaka w imieniu komendanta miejskiego PSP w Olsztynie złożył z-ca komendanta miejskiego bryg. Sergiusz Dłuski oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP kol. Stanisław Mikulak.

W trakcie imprezy nastąpiło przyjęcie do Koła nowego członka kol. Marka Świrskiego, któremu kol. Tadeusz Jakubik wręczył legitymację członkowską i odznakę związku.

Ładna pogoda umożliwiła biesiadowanie w namiocie na wolnym powietrzu. Atmosferę umilało także ognisko, które w jakimś stopniu niektórym przypominało o czasach pracy zawodowej a innym umilało grillowanie kiełbaski.

Obsługa Restauracji Kortowskiej stanęła na wysokości zadania i naszych możliwości finansowych przygotowując smaczne dania. Planowany czas zebrania nieznacznie się wydłużył do godzin wieczornych. Czas który upłynął od zebrania do powstania artykułu pozwala ocenić, że nikt się nie rozchorował na koronowirusa. Dziękujemy za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spotkania i życzymy dalszego zdrowia.

 

Opracował: Andrzej Kiernozek, Zbigniew Łupina

W dniach 3 i 4 maja przedstawiciele Olsztyńskiego Koła Emerytów i Rencistów z okazji święta Dnia Strażaka zapali znicze na grobach zmarłych członków Koła, a także pod pomnikiem strażaków poległych w akcji, przy ul. Niepodległości 16. 

W dniu 20.12.2019 r. w sali konferencyjnej KMPSP w Olsztynie odbyło się zebranie sprawozdawcze członków ZEiRP RP Koła Olsztyn.

Dzięki uprzejmości komendanta miejskiego Andrzeja Górzyńskiego zebranie poprzedzone było zapoznaniem się z nowym sprzętem znajdującym się w remizie JRG nr 1 oraz zwiedzaniem Sali historii.

W związku z brakiem odpowiedniej ilości członków na walnym zebraniu w pierwszym terminie, zebranie odbyło się w drugim terminie tzn. o godz. 11,00. W zebraniu uczestniczyło 44 członków . Z zaproszonych gości na zebranie przybył Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Kol. Stanisław Mikulak.

Na początku zebrania minutą ciszy uczczono pamięć trojga zmarłych w 2019 r. członków Koła. Następnie wręczono nowo przyjętym członkom Kol. Robertowi Okuniewicz i Krzysztofowi Kosiewskiemu legitymacje członkowskie, odznaki związkowe i kubki okolicznościowe.   Prezes Stanisław Mikulak uhonorował medalem Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej Kol. Zbigniewa Łupinę. Bardzo miłym akcentem było także wręczenie wieloletniemu byłemu prezesowi Jerzemu Jasińskiemu pamiątki w postaci pluszaka „Strażaka”.

Dalej zebranie toczyło się zwyczajowym torem. Sekretarzem zebrania wybrano Ryszarda Kaszubę, który dokumentował jego przebieg a na przewodniczącego zebrania zgodnie z nowym satutem został wskazany Prezes Koła.

W dalszej części zebrania Prezes Zbigniew Łupina złożył sprawozdanie z działalności Koła za rok 2019 r. a sprawozdanie finansowe za 2019 r. przedstawił Skarbnik Andrzej Hrynakowski. Komisja Rewizyjna, po ocenie pracy Zarządu Koła w roku 2019 pozytywnie zaopiniowała działalność Związku. Przewodniczący Kol. Grzegorz Wieczorek odczytał protokół z kontroli Zarządu Koła z wnioskiem końcowym o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła.

W trakcie zebrania omawiano sprawy związane z działalnością naszego związku, uchwalono Plany działalności na rok bieżący i na okres czteroletniej kadencji. Zaplanowano m.in. wycieczkę do arborettum, spływ kajakowy, rajd rowerowy. Oceniono pozytywnie pomysł oraz realizację „znicze pamięci” na grobach naszych Kol. Będzie to forma pamięci kontynuowana w latach następnych.

W ramach współpracy z komendą miejską na „kustosza” sali historii wybrano kol. Andrzeja Hrynakowskiego. Pomysłem jest lepsze zadbanie o zgromadzone eksponaty, popularyzacja historii pożarnictwa wśród społeczeństwa oraz pozyskiwanie eksponatów od innych osób, które zechciałyby darować lub użyczyć ciekawe przedmioty związane z historią pożarnictwa.

Ryszard Kaszuba poinformował, że Zarząd Wojewódzki planuje zorganizować dla chętnych w miesiącu w czerwcu 2020 r. wycieczkę do Mołdawii i Rumunii. Każdy uczestnik zebrania otrzymał: długopis z grawerunkiem ZEiRP RP Koło Olsztyn rok 2020 i kalendarz na 2020 r.

Zebranie zakończyło się opłatkiem, życzeniami i degustacją przygotowanych potraw wigilijnych.

Opracował: Andrzej Kiernozek

ZAPROSZENIE

Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie, na podstawie § 50 pkt 9 Statutu ZEiRP RP, zwołuje na dzień 20.12.2019 roku Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła.

Zebranie odbędzie się w KM PSP w Olsztynie o go dzinie 1000. W przypadku braku kworum zebranie zostanie przeprowadzone w drugim terminie tj. o godzinie 1100. Prosimy o obecność na zebraniu.

PROGRAM:

  1. Nowości sprzętowe - KM PSP, garaż JRG Nr 1 /ok. 15 min/.
  2. Chwila z historią - sala tradycji KM PSP /ok. 15 min/.
  3. Walne Zebranie Członków Koła w świetlicy KM PSP.
  4. Spotkanie opłatkowe.
  5. Poczęstunek.