Teren działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie obejmuje obszar dwóch powiatów tj.: powiatu grodzkiego (miasto Olsztyn) i ziemskiego, w skład którego wchodzi 12 gmin.

Powiat olsztyński położony jest w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego i sąsiaduje z 7 powiatami tj.: szczycieńskim, nidzickim, ostródzkim, lidzbarskim, bartoszyckim, mrągowskim i powiatem kętrzyńskim.

W KM PSP Olsztyn funkcjonują specjalistyczna grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego, technicznego, wodnego a także wysokościowego których terenem działania jest obszar chroniony macierzystej jednostki oraz w ramach potrzeb teren województwa i kraju.