Komendant Miejski PSP

 

 

mł. bryg. Jarosław Gryciuk

Z-ca Komendanta Miejskiego PSP

 

 

bryg. Sergiusz Dłuski