Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Biskupcu powołana została z dniem 1 lipca 1992 w miejsce Zawodowej Straży Pożarnej , która działała w Biskupcu od 1976 roku. Od tego czasu do dnia 31.12.1998 roku podlegała pod Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Biskupcu , a od 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej znalazła się w strukturach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Teren chroniony jednostki to obszar miasta Biskupiec oraz trzech sąsiadujących gmin Biskupiec , Jeziorany i Kolno o łącznej powierzchni 682,2 km2 i zamieszkiwany przez 32 400 osób. W Jednostce zatrudnionych jest 38 strażaków w tym 2 w systemie codziennym i 36 w systemie zmianowym.

D-ca JRG: kpt. Adam Rybicki

Z-ca D-cy JRG: st. kpt. Jakub Kowalski