Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 mieści się w Olsztynie przy ul. Marii Zientary - Malewskiej 33. Została powołana przez Komendanta Głównego PSP 1 lipca w 1992r. Wcześniej w tym miejscu znajdował się oddział Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej PKP utworzony w 1946 roku. Dowódcą JRG2 jest st. kpt. Mariusz Przybułowski. Zastępcą dowódcy jednostki jest mł. bryg. Jarosław Ciemiński. Strażacy JRG2 czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców Olsztyna, głównie dzielnicy Zatorze, ale do obszaru chronionego należą tereny dzielnicy przemysłowej zlokalizowanej w obrębie ulic Towarowej i Lubelskiej, rejon Dworca Głównego PKP, a także znaczna część Lasu Miejskiego. Poza miastem Olsztyn rejon działania JRG2 to gminy: Barczewo, Dobre Miasto, Dywity oraz Świątki.
W jednostce pełni służbę 42 ratowników w systemie zmianowym oraz dwóch w systemie codziennym. W ramach Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn oraz  Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego Olsztyn. W 2014 roku na terenie jednostki powstał nowy obiekt garażowy dla bazy kontenerowej.  W skład bazy wchodzą dwa nośniki:  Renault Kerax  oraz Volvo, a także kontenery: dekontaminacyjny, proszkowy, wężowy, inżynieryjny, kwaterunkowy i sanitarny.

D-ca JRG: st. kpt. Mariusz Przybułowski

Z-ca D-cy JRG: mł. bryg. Jarosław Ciemiński