Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Olsztynie powołana została 1 lipca 1992 roku jako samodzielna Jednostka Organizacyjna Państwowej Straży.

 Po zmianach organizacyjnych działa w ramach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.Obecnie siedziba jednostki znajduje się w jednym budynku wraz częścią administracyjną Komendy Miejskiej PSP, przy ul. Niepodległości 16. Obszar chroniony jednostki obejmuje część powiatu olsztyńskiego o łącznej powierzchni 1458,6 km2 . W odniesieniu do podziału administracyjnego powiatu olsztyńskiego jest to teren gmin: Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztynek, Purda, Stawiguda, Świątki oraz część miasta Olsztyn.

Do 31 grudnia 2013 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej 1 funkcjonowały trzy grupy specjalistyczne:

 • Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno Nurkowego,
 • Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego,
 • Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza.

   

Po przegrupowaniu z dniem 01.01.2014 funkcjonują w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Olsztynie. W chwili obecnej w ramach JRG 1 zorganizowane są:

 • Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego „Olsztyn”,
 • Punkt naprawy i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz ubrań gazoszczelnych.

    

W Jednostce pełni służbę 75 funkcjonariuszy w systemie zmianowym oraz dwóch w systemie codziennym. Wydzielone siły i środki Jednostki wchodzą w skład odwodów w tym:

 • Międzynarodowego Modułu Gaśniczego GFFFV „Olsztyn” przeznaczonego do gaszenia pożarów lasów z ziemi,
 • Kompanii Gaśniczej „Grunwald”.

  Funkcjonariusze z JRG 1 wielokrotnie uczestniczyli w działaniach ratowniczo – gaśniczych prowadzonych na terenie kraju i poza jego granicami. Brali udział między innymi w usuwaniu skutków powodzi, silnych wiatrów, gaszeniu pożarów. Jednostka współpracuje z wieloma podmiotami z terenu miasta i powiatu w zakresie organizacji doskonalenia zawodowego jednostki, praktyk studenckich. W ramach przygotowania Ochotniczych Straży Pożarnych do prowadzenia działań ratowniczych funkcjonariusze z JRG prowadzą szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla członków z jednostek OSP funkcjonujących na obszarze chronionym JRG 1.

Na wyposażeniu JRG 1 znajdują się:

 • średni samochód gaśniczy z modułem ratownictwa technicznego GBARt 2,5/16 Mercedes Atego 4x4
 • średni samochód gaśniczy z modułem ratownictwa technicznego GBARt 2,5/24 VOLVO FL240 4x2
 • ciężki samochód gaśniczy GCBAPr 4/36/0,25 Scania P 360 4x4
 • ciężki samochód gaśniczy GCBA 9,5/60 MAN TGA 6x6
 • specjalistyczny samochód z drabina mechaniczną SD 37 Metz Mercedes Atego 4x2
 • ciężki samochód ratownictwa technicznego SCRt VOLVO FM6XR 4x4
 • średni samochód ratownictwa chemicznego SRChem Renault M210 4x2
 • lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy ratownictwa chemicznego SLRRChem Mercedes Sprinter 4x4
 • lekki samochód operacyjny SLOp Nissan Navara 4x4
 • lekki samochód operacyjny SLOp Nissan Terrano II 4x4
 • ciężki samochód kwatermistrzowski SCKw Man 4x4
 • ciężki samochód specjalny do przewozu kontenerów wymiennych SCKn Volvo 6x6
 • samochód specjalny do przewozu aparatów ochrony dróg oddechowych SLPgaz Lublin 4x2
 • samochód specjalny – żuraw samojezdny DUT 0502 SCDz 50 6x6
 • łódź ratownicza na przyczepie,
 • separator oleju OLSEP na przyczepie,
 • kontener kwaterunkowy,
 • kontener wężowy,
 • kontener dekontaminacyjny,
 • przyczepa z zestawem zapór,
 • przyczepa z agregatem pompowym ZIEGLER

D-ca JRG: st. kpt. Krzysztof Kurowski

Z-ca D-cy JRG: kpt. Kamil Kulas