Komenda Miejska PSP w Olsztynie  informuję o wyborze oferty: