Komenda Miejska PSP w Olsztynie nie prowadzi w chwili obecnej postępowań przetargowych