W czerwcu 2019r. po raz kolejny strażacy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie wraz z innymi służbami współuczestniczyli w organizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, ćwiczeniach „Bezpieczna woda 2019”. Ćwiczenia zorganizowano w związku ze zbliżającymi się wakacjami i zagrożeniami jaki niesie ze sobą letni wypoczynek nad akwenami wodnymi. Akcja służąca szerzeniu profilaktyki i edukacji,  skierowana była do uczniów szkół podstawowych miasta Olsztyna.

Podczas ćwiczeń odbyły się pokazy sprzętu i umiejętności przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej Policji i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na akwenach wodnych. Komendę Miejską PSP w Olsztynie reprezentowała Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego Olsztyn oraz zastęp ratowniczo-gaśniczy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

Strażacy przedstawili uczniom i nauczycielom zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz postępowanie w razie zauważenia osób potrzebujących pomocy na kąpielisku. W ramach ćwiczeń zorganizowano pokaz ratownictwa osoby tonącej, która zniknęła pod powierzchnią wody, jej ewakuacji na brzeg jeziora, a także przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Ostatnim elementem lekcji edukacyjnej był pokaz sprzętu ratowniczego Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Olsztyn.

 

 

Tekst: mł. bryg. Jarosław Ciemiński

Zdjęcia: asp. Kamil Michałowski

W maju br. zakończył się cykl zgrupowań Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Olsztyn z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2, organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego PSP w Olsztynie.

            Podczas 5-dniowego zgrupowania nurkowie ćwiczyli swoje umiejętności na jeziorach Ukiel, Pluszne, Żbik oraz Wuksniki. Oprócz ćwiczeń typowych dla Nurków Państwowej Straży Pożarnej takich jak doskonalenie pływalności w maskach pełnotwarzowych Typu AGA, z łącznością przewodową oraz wydobywanie elementów na powierzchnię wody np. zatopionych łodzi czy pojazdów, członkowie SGRWN doskonalili swoje umiejętności z zakresu obsługi sonarów: holowanego CM-2 oraz dookólnego Ms-1000.

W ostatnim dniu zgrupowania strażacy przeprowadzili nurkowanie na głębokość 20 i 30 metrów. Nurkowanie głębokie stanowi jeden z obowiązkowych elementów corocznego szkolenia nurków. W trakcie zgrupowania zrealizowano teoretyczne zajęcia szkoleniowe w zakresie wykonywania prac podwodnych, konfiguracji sprzętu oraz obsługi sonarów. Po pięciu dniach ćwiczeń i szkoleń nurkowie wzbogaceni
o kolejne doświadczenia wrócili do macierzystych jednostek, gdzie będą kontynuować proces doskonalenia zawodowego w zakresie ratownictwa wodnego.

Tekst: ogn. Przemysław Kamiński

Zdjęcia: st. sekc. Andrzej Tymoszczuk

W dniu 15 maja 2019r. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn przeprowadziła ćwiczenia na wiadukcie drogowym WD 16, w ciągu drogi S 51 na wysokości miejscowości Bartążek. Scenariusz ćwiczeń zakładał ewakuację pracownika firmy budowlanej z wiaduktu, który uległ wypadkowi na wysokości. Poszkodowany wisi na uprzęży po zewnętrznej stronie wiaduktu, jest nieprzytomny i nie daje oznak życia. Po przyjeździe na miejsce ćwiczeń ratownicy SGRW:

-zbudowali stanowisko ewakuacyjne,

-opuścili jednego ratownika wysokościowego do poszkodowanego,

-zabezpieczyli nieprzytomnego pracownika,  

-przejęli poszkodowanego na swoją uprząż,

-opuścili ratownika z poszkodowanym na ziemię i udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności praktycznych strażaków, do bardziej skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wysokościowego, z wykorzystaniem technik alpinistycznych, przez członków SGRW Olsztyn podczas wypadków na konstrukcjach budowlanych na wysokości.

Tekst: mł. bryg. Jarosław Ciemiński

Zdjęcia: archiwum KM PSP w Olsztynie

W dniach 07-10 maja 2019r asp. sztab. Łukasz Prot z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, członek Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego został oddelegowany do udziału w manewrach „Grota 2019”. Ćwiczenia odbywały się w okolicach miejscowości Polesice (woj. śląskie) w zróżnicowanym terenie jury krakowsko-częstochowskiej, obfitującej w wypiętrzenia skalne oraz jaskinie o różnej charakterystyce. Do dyspozycji kursantów były poziome ciasne jaskinie (jaskinia Berkowa), a także jaskinie głębokie, w których ćwiczono przemieszczanie osoby poszkodowanej z wykorzystaniem techniki transportu wielokierunkowego (jaskinia Szpatowców, Żabia). Kulminacyjnym momentem manewrów była organizacja wieloetapowej, długotrwałej akcji transportu poszkodowanego z jaskini Mąciwoda, gdzie kursanci mieli możliwość eksploracji jaskini na co dzień zamkniętej dla grotołazów.

Kadra szkoleniowa składała się ze starszych instruktorów oraz instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG, posiadających także doświadczenie wynikające
z uczestnictwa w wielu akcja ratownictwa jaskiniowego oraz górskiego w ramach Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Grupy Ratownictwa Jaskiniowego.

Szczególną uwagę zwracano na aspekt ratownictwa medycznego podczas wykonywania skomplikowanych manewrów transportu poszkodowanego w skrajnie trudnych warunkach terenowych. Manewry stworzyły możliwość do podniesienia swoich kwalifikacji, w ramach funkcjonowania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn.

Tekst: asp. sztab. Łukasz Prot

Zdjęcia: mł. asp. Paweł Zapadka

 

W dniu 03 czerwca 2019r. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbyło się ślubowanie strażaka nowoprzyjętego do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Rotę ślubowania, zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 Ustawy o PSP złożył:

– przyjęty do służby 1 czerwca 2019r

str. Adam Kirchner.

Ślubowanie przyjął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie st.bryg. Andrzej Górzyński. Uroczystą zbiórkę poprowadził dowódca JRG-1 w Olsztynie bryg. Jarosław Przybułowski. Podczas ślubowania, poczet sztandarowy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie tworzyli:

dowódca pocztu mł.ogn. Wojciech Piotrowski. sztandarowy ogn. Dawid Kamiński, asysta pocztu mł.ogn. Łukasz Iwanowski. W uroczystości wziął udział także Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski.

Tekst i zdjęcia: bryg. Sławomir Filipowicz

W dniu 28 maja 2019 roku na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, zostały przeprowadzone ćwiczenia praktyczne komendanta miejskiego z zakresu dekontaminacji masowej.

Głównym celem ćwiczeń było: przygotowanie strażaków do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach służby zdrowia, w tym doskonalenie umiejętności przeprowadzania procesu dekontaminacji osób poszkodowanych z różnego rodzaju urazami oraz doskonalenie współpracy z pracownikami służby zdrowia podczas zdarzeń masowych.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że na odcinku obwodnicy Mrągowa doszło do zdarzenia w komunikacji drogowej z udziałem autobusu i autocysterny przewożącej substancje niebezpieczną. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 25 pasażerów autobusu, w tym 15 uczniów w wieku 16-17 lat, którzy zostali skażeni substancją chemiczną. Z uwagi na obrażenia, ilość osób poszkodowanych
i konieczność przeprowadzenia ponownej dekontaminacji, w pobliżu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie zorganizowano punkt do dekontaminacji masowej osób poszkodowanych w zdarzeniu, które do szpitala przywożone były przez Zespoły Ratownictwa Medycznego i przygodnych świadków zdarzenia. Jednym z elementów praktycznych ćwiczeń było m.in. sprawienie kontenera dekontaminacyjnego, przygotowanie ciągów dekontaminacyjnych i przeprowadzenie dekontaminacji osób poszkodowanych wypadku. Poszkodowani transportowani byli do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie,  
            W ćwiczeniach czynny brały udział siły i środki z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nr 1 i 2 KM PSP w Olsztynie, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Olsztyn, personel dwóch szpitalnych oddziałów ratunkowych. Pozorantami w ćwiczeniach byli uczniowie Szkoły Policealnej w Olsztynie im. Zbigniewa Religi oraz studenci Wydziału Nauk Medycznych UW-M w Olsztynie

Tekst i zdjęcia: st.kpt. Krzysztof Kurowski

st.ogn. w st. spocz. Roman Radecki urodził się 06 sierpnia 1960r., w Olsztynku woj. warmińsko-mazurskie obecnie Gmina Olsztynek. Służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie rozpoczął            w dniu 1 marca 1984r. Kontynuował służbę na kolejnych stanowiskach służbowych.

ZSP Olsztyn 01.03.1984 -30.06.1992 – przodownika roty

KR PSP Olsztyn 01.07.1992 -30.09.1994 - ratownik

KM PSP Olsztyn 01.10.1994 – 31.08.2000 – ratownik-kierowca

KM PSP Olsztyn 01.09.2000 – 31.01.2006 – operator sprzętu specjalnego

KM PSP Olsztyn 01.02.2006 – 30.11.2010 – starszy operator sprzętu specjalnego

W trakcie pełnienia służby pożarniczej ukończył następujące szkolenia i kursy doskonalące.

Przeszkolenie pożarnicze;

Kurs I stopnia z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby szeregowców pożarnictwa 1985;

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 1993;

Kurs uzupełniający podoficerów PSP na podstawie kursu młodszych podoficerów pożarnictwa 1994;

Kurs obsługi autodrabin Metz-37 1998;

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym podczas prowadzenia akcji ratowniczej 2000;

W czasie 26 lat 9 miesięcy pełnienia służby pożarniczej wyróżniony i odznaczony

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa -2009r.,

Pochwała z wpisem do akt – aktywny udział i ofiarność w akcji ratowniczo-gaśniczej pożaru budynku mieszkalnego w dniu 20.03.1985r.,

Pochwała z wpisem do akt – zaangażowanie, zdyscyplinowanie i zdolność współdziałania podczas likwidacji pożaru budynku mieszkalnego wielorodzinnego w dniu 09.12.2004r.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 24 maja 2019r. (piątek) a rozpoczną o godz. 12:00 Modlitwą Różańcem w kaplicy przy cmentarzu ul. Wilcza w Olsztynku. Następnie o godz. 13:00 Msza żałobna w Kościele P.W. Błogosławionej Anieli Salawy w Olsztynku, skąd nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Komunalny w Olsztynku.

z upoważnienia Rodziny

st.bryg. Andrzej Górzyński

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

Rodzinie i Bliskim strażaka szczere wyrazy współczucia składają komendanci, strażacy, pracownicy i emeryci Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Olsztynie, zorganizowane w dniu 12 maja 2019r, rozpoczęły się Mszą św. w kościele P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie. Mszy przewodniczył ks. kan. Janusz Wieszczyński kapelan strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego. Wręczenie medali, awansów i wyróżnień strażakom komendy i strażakom ochotnikom, nastąpiło na Placu Solidarności w Olsztynie. W uroczystości, zorganizowanej wspólnie przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olsztynie Andrzeja Abako – Starostę Olsztyńskiego oraz Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie udział wzięli Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Przedstawiciel Rządu w Terenie, st. bryg. Michał Kamieniecki Zastępca Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Piotr Grzymowicz - Prezydent Olsztyna, insp. Piotr Zabuski – Komendant Miejski Policji w Olsztynie, ppłk. SG Jarosław Węgrzynowski – Komendant Placówki Straży Granicznej w Olsztynie, por. Gaweł Gałdziński – Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie, Małgorzata Błyskun – Nadleśniczy Leśnictwa Kudypy, Teresa Chrostowska – Wójt Gminy Purda, Daniel Zadworny Wójt Gminy Dywity, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Świątki, mł.bryg. w st.spocz. Zbigniew Łupina – Prezes Koła Olsztyńskiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, Piotr Mostek Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Barczewo, Urszula Kania Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Olsztynie.  

1. Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019r. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Złoty Medal Za Długoletnią Służbę

otrzymało 2 strażaków KM PSP w Olsztynie.

2. Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019r. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę

otrzymał 1 strażak KM PSP w Olsztynie.

3. Postanowieniem nr 2/OP/2019 z dnia 5 kwietnia 2019r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymało 4 strażaków KMPSP w Olsztynie.

4. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Nr 82/17/2019 z dnia 26.04.2019r. Ochotnicza Straż Pożarna JONKOWO została odznaczona

Złotym Znakiem Związku OSP RP.

5. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa warmińsko –mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca i 30 kwietnia 2019r. Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa

otrzymało 9 strażaków z jednostek OSP powiatu olsztyńskiego.

6. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa warmińsko –mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019r. Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa,

otrzymało 7 strażaków z jednostek OSP powiatu olsztyńskiego, oraz 1 osoba z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

7. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa warmińsko –mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca i 30 kwietnia 2019r. Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa,

otrzymało 15 strażaków z jednostek OSP powiatu olsztyńskiego.

8. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa warmińsko –mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019r. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:

otrzymało 9 strażaków z jednostek OSP powiatu olsztyńskiego.

9. Rozkazem Personalnym nr 674/kadr/19 z dnia 19 kwietnia 2019r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień brygadiera

otrzymało 2 strażaków KM PSP w Olsztynie.

10. Rozkazem Personalnym nr 674/kadr/19 z dnia 19 kwietnia 2019r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień młodszego brygadiera

otrzymał 1 strażak KM PSP w Olsztynie.

11. Rozkazem Personalnym nr 674/kadr/19 z dnia 19 kwietnia 2019r. Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień starszego kapitana

otrzymało 3 strażaków KM PSP w Olsztynie.

12. Rozkazem Personalnym nr 699/kadr/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. Ministra  

Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień młodszego kapitana

otrzymało 2 strażaków KM PSP w Olsztynie.

13. Rozkazem Personalnym nr 2/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień aspiranta sztabowego

otrzymało 3 strażaków KM PSP w Olsztynie.

14. Rozkazem Personalnym nr 1/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień starszego aspiranta

otrzymało 2 strażaków KM PSP w Olsztynie.

15. Rozkazem Personalnym nr 1/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień aspiranta

otrzymało 4 strażaków KM PSP w Olsztynie.

16. Rozkazem Personalnym nr 26.2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień starszego ogniomistrza

otrzymało 7 strażaków KM PSP w Olsztynie.

17. Rozkazem Personalnym nr 26.2019 z dnia 24 kwietnia 2019r Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień ogniomistrza

otrzymało 16 strażaków KM PSP w Olsztynie.

18. Rozkazem Personalnym nr 26.2019 z dnia 24 kwietnia 2019r Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień młodszego ogniomistrza otrzymał:

otrzymało 14 strażaków KM PSP w Olsztynie.

19. Rozkazami Personalnymi nr 26.2019 i 27.2019 z dnia 24 kwietnia 2019r Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień starszego sekcyjnego

otrzymało 3 strażaków KM PSP w Olsztynie.

20. Rozkazami Personalnymi nr 5-10.2019 z dnia 23 kwietnia 2019r. Komendanta

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień starszego strażaka

otrzymało 6 strażaków KM PSP w Olsztynie.

21. Decyzjami WK.125.12.2.2019 z dnia 06 maja 2019r. Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie nagrodami pieniężnymi wyróżnionych zostało:

4 strażaków KM PSP w Olsztynie.

22. Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał;

1 strażak KM PSP w Olsztynie.

Podziękowania za ofiarną służbę i serdeczne życzenia, strażacy KM PSP w Olsztynie otrzymali również od:

1. Pana Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w MSWiA,

2. gen. bryg. Leszka Suskiego – Komendanta Głównego PSP,

3. Pana Andrzeja Maciejewskiego – Posła Na Sejm RP,

4. płk dypl. Dariusza Kosowskiego – Dowódcy 9 Braniewskiej Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego,

5. Pana Mariusza Dobrzenieckiego – Przewodniczącego Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

6. Pana Dr Andrzeja Zduniak – Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

W dniu 4 maja 2019 roku, na stadionie biskupieckiego klubu piłkarskiego „Tęcza Biskupiec” odbyły się zawody sportowo – pożarnicze dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Biskupiec zorganizowanych przez Prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego OSP w Biskupcu, druha Kamila Kozłowskiego.

Zawody rozpoczęły się od wprowadzenia drużyn z Jednostek OSP na płytę boiska oraz przywitania wszystkich przybyłych gości i mieszkańców przez Prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego OSP w Biskupcu, będącego jednocześnie Burmistrzem Miasta i Gminy Biskupiec.

Zawody rozegrane zostały, zgodnie z Regulaminem Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych, w dwóch konkurencjach:

1. Sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami,

2. Ćwiczenie bojowe.

W zawodach udział wzięło 5 drużyn OSP z terenu gminy Biskupiec:

1. OSP Kobułty,

2. OSP Bredynki,

3. OSP Biskupiec,

4. OSP Droszewo,

5. OSP Węgój.

Po przeprowadzeniu konkurencji przez komisję sędziowską powołaną przez st. bryg. Andrzeja Górzyńskiego, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:

Sztafeta pożarnicza:

1 miejsce OSP Kobułty z wynikiem 66,36 pkt.,

2 miejsce OSP Węgój z wynikiem 73,50 pkt.,

3 miejsce OSP Droszewo z wynikiem 74,93 pkt.,

Ćwiczenie bojowe:

1 miejsce OSP Węgój z wynikiem 55,97 pkt.,

2 miejsce OSP Kobułty z wynikiem 59,47 pkt.,

3 miejsce OSP Biskupiec z wynikiem 75,28 pkt.

Klasyfikacja generalna zawodów:

1 miejsce OSP Kobułty z wynikiem łącznym 125,83 pkt.,

2 miejsce OSP Węgój z wynikiem łącznym 129,47 pkt.,

3 miejsce OSP Droszewo z wynikiem łącznym 155,12 pkt.

Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynęły protesty oraz nie odnotowano kontuzji.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcie: UMiG Biskupiec

 

Uroczyste zmiany służby z okazji święta Dnia Flagi

W dniu 2 maja 2019r. w trzech Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zorganizowano uroczyste zmiany służby z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyste zbiórki, podczas których wprowadzano flagę na maszt, poprowadzili dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.

Tekst: mł.bryg. Sławomir Filipowicz, Foto: dowódcy JRG    

O Fladze ….

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto państwowe, ustanowione w 2004r. ustawą Sejmu RP, które ma propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które wielokrotnie na przestrzeni wieków podlegały zmianie. Oficjalny wygląd polskiej flagi został ustalony podczas Sejmu Królestwa Polskiego w 1831r a w prawie państwowym zatwierdzono go w roku 1919.

Polska flaga składa się z dwóch pasów: białego i czerwonego. Górny pas, (biały) reprezentuje Orła Białego, dolny (czerwony) to tło herbu. Biel oznacza tu czystość, lojalność i szlachetność. Czerwień symbolizuje takie wartości jak dzielność, poświęcenie i waleczność. Kolory Flagi Polskiej nierozerwalnie związane były z dziejami historycznymi naszego narodu. Te przyjęte przez Sejm RP barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszą Polakom we wszystkich ważnych dla nas wydarzeniach.