W dniu 06 lutego 2019 roku o godzinie 11:05 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie zadysponował zastępy ratowniczo-gaśnicze z JRG 1 KM PSP w Olsztynie
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku do wypadku na drodze powiatowej, w miejscowości Wilkowo gm. Olsztynek. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania strażacy stwierdzili, że doszło do uderzenia samochodu dostawczego VW Transporter w przydrożne drzewo. Wewnątrz uszkodzonego pojazdu znajdują się dwie uwięzione osoby poszkodowane. Podjęte pierwsze działania ratownicze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do osób poszkodowanych, uwiezionych w uszkodzonym pojeździe, przy użyciu narzędzi hydraulicznych
i ewakuacji ich na zewnątrz. Podjęciu, wspólnie z ratownikami Państwowego Ratownictwa Medycznego czynności ratowniczych związanych z udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne oraz konieczność zabezpieczenia poszkodowanych przed wychłodzeniem, do czasu przyjazdu kolejnego Zespołu Ratownictwa Medycznego, na miejscu prowadzonych działań rozstawiono specjalistyczny, pneumatyczny namiot ratowniczy.
                W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, które po przebadaniu i zaopatrzeniu zostały odwiezione do szpitalnych oddziałów ratunkowych Szpitala MSWiA oraz Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie. W działaniach ratowniczych brały udział dwa zastępy z jednostki OSP Olsztynek oraz trzy zastępy z JRG 1 KM PSP w Olsztynie – w tym ciężki samochód ratownictwa technicznego, trzy Zespoły Ratownictwa Medycznego. Przyczyny wypadku ustala Policja.

 

Opracowanie: st.kpt. Kurowski Krzysztof

Zdjęcia: mł.bryg. Jarosław Przybułowski

W dniu 04 lutego 2019r. w siedzibie Komendzie Miejskiej PSP odbyła się narada podsumowująca działalność komendy w 2018 roku.

W naradzie wzięli udział Panie i Panowie:

Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st.bryg. Michał Kamieniecki,

Starosta Olsztyński Prezes ZOP ZOSP RP w Olsztynie Andrzej Abako,

Wiceprezydent Olsztyna, Ryszard Kuć,

Burmistrz Dobrego Miasta Jarosław Kowalski,

Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko,

Wójt Gminy Purda Teresa Chrostowska,

Wójt Gminy Stawiguda Michał Kontraktowicz,                   

Wójt Gminy Gietrzwałd Jan Kasprowicz,

Wójt Gminy Dywity Daniel Zadworny,

Przedstawiciel Wójta Gminy Jonkowo Arkadiusz Adamkiewicz,

Komendant Miejski Policji insp. Piotr Zabuski,

Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie Jarosław Lipiński,

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Olsztyn Mieczysław Wójcik,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Olsztyn Aleksander Lachowicz,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Karol Sztobryn,

Powiatowy Inspektor Sanitarny Teresa Parys,

Funkcjonariusze i pracownicy komendy.

Podczas spotkania komendant przedstawił zagadnienia obejmujące działalność komendy w roku 2018, w którym na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego wystąpiło 3710 zdarzeń. To wzrost o 276 interwencji w porównaniu z 2017r. tj. o 8%. W działaniach udział brało 4 052 pojazdów i 15 575 strażaków z KM PSP oraz 3 225 pojazdów bojowych i 15 665 strażaków druhów naszego powiatu.

 

wykres

 

Majątek zakupiony przez KM PSP w Olsztynie za kwotę 560 417,27 zł, w tym:

 • Wyposażenie wydziałów i JRG podległych KM PSP w Olsztynie (sprzęt biurowy, informatyczny, wyposażenie pomieszczeń):
  • Wyposażenie biurowe, informatyczne,
  • Sprzęt AGD - JRG
  • Meble kuchenne, meble biurowe,
  • Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
  • Sprzęt informatyczny
  • Sprzęt łączności
  • Oprogramowanie komputerowe – wartości niematerialne i prawne
  • System klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych
  • Umundurowanie specjalne i wyjściowe
 • Zakupy z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018r., na kwotę
  64 800,00 zł
  • zestaw oświetleniowy
  • węże tłoczne 110
  • pilarka łańcuchowa z prowadnicą 50 cm - 2 szt.
  • pompa do wody zanieczyszczonej
 • Zakupy z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018r., na kwotę 181 750,00 zł
  • Wymiana nieszczelnych okien, drzwi w JRG i KM
  • Naprawa instalacji elektrycznej - magazyn paliw JRG1
  • Naprawa nieszczelnej instalacji wodociągowej w budynku JRG1
  • Zakup pralek przemysłowych 2 szt.
  • Maski twarzowe ochronne typu ffp3
  • Sprzęt dla grup specjalistycznych: SGRWN, SGRW
   Rozpieracz Holmatro
 • Zakupy z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018r., na kwotę 197 969,00 zł
  • Wymiana przewodów hydraulicznych w żurawiu Palfinger 301-83
  • Wymiana 5-ciu przewodów hydraulicznych i kpl. ostrzy w urządzeniach hydraulicznych Holmatro
  • Naprawa sprzętu oświetleniowego specjalistycznej grupy ratownictwa wodno – nurkowego
  • Remont instalacji i paneli do napełniania butli powietrznych odo
  • Odzież podbarierowa bielizna termoaktywna  
  • Materiały pędne dla KM PSP
  • Wyposażenie siłowni
  • Przedłużacz ex dla SGRChem
  • Wyposażenie osobiste - buty koszarowe dla podziału bojowego
  • Podnośnik PMT 25-D - naprawa

Zakupy pojazdów pożarniczych w 2018r.:

 • jednostki KSRG: OSP Dobre Miasto, OSP Klebark Wielki
 • jednostki spoza KSRG: OSP Tuławki (gmina Dywity), OSP Gryźliny (gmina Stawiguda)

Gmina Dobre Miasto rozbudowała remizę OSP Dobre Miasto o nowe skrzydło z garażami na 5 stanowisk, poniesiony koszt to ponad 2,1 mln zł.

Po wystąpieniu głos zabrali:

Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st.bryg. Michał Kamieniecki,

Starosta Olsztyński Andrzej Abako,

Wiceprezydent Olsztyna Ryszard Kuć,

Burmistrz Dobrego Miasta Jarosław Kowalski,

Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko,

Wójt Gminy Stawiguda Michał Kontraktowicz.

Dziękuję władzom samorządowym, Prezydentowi Olsztyna, Staroście Olsztyńskiemu, Burmistrzom i Wójtom gmin powiatu olsztyńskiego oraz wszystkim radnym (Olsztyna, powiatu i gmin) za wszelki wkład, wpływający na rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Szczególne wyrazy podziękowania kieruję do strażaków ochotniczych straży pożarnych naszego powiatu oraz strażaków komendy, pracowników cywilnych za wysiłek, służbę i zaangażowanie w działania, przez co możliwe było zabezpieczenie ciągłości 3710 zdarzeń odnotowanych w roku 2018 na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego co stanowi 20,2% wszystkich zdarzeń, które wystąpiły w naszym województwie.

                                                                                             

                                                                                                             st.bryg. Andrzej Górzyński
                                                                                                     Komendant Miejski
                                                                                                       Państwowej Straży Pożarnej
                                                                                               w Olsztynie

W dniu 28 stycznia 2019 roku w wieku 87 lat odszedł na wieczną służbę st.ogn. w st. spocz. Bruno Hanowski.

st.ogn. w st. spocz. Bruno Hanowski urodził się 21 czerwca 1932r., w Majdach woj. warmińsko-mazurskie obecnie Gmina Stawiguda. Służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie rozpoczął w dniu 3 listopada 1953r. Kontynuował służbę w kolejnych latach, na następujących stanowiskach służbowych:

 

ZSP Olsztyn                       03.11.1953 -31.07.1971 – pomocnik przodownika roty,

ZSP Olsztyn                       01.08.1971- 29.02.1976 – dowódca roty,

ZSP Olsztyn                       01.03.1976- 30.06.1992 - dowódca sekcji,

KR PSP Olsztyn                 01.07.1992 -30.09.1992 - starszy ratownik.

 

W trakcie pełnienia służby pożarniczej ukończył następujące szkolenia i kursy doskonalące.: kurs obsługi sprzętu motorowego 1954; przeszkolenie instruktażowe w zakresie dowódcy sekcji 1954r;

wyszkolenie w zakresie strażaka zawodowego 1956r; kurs radiooperatora 1960r; Kurs podoficerski w zakresie młodszych podoficerów pożarnictwa 1960; kurs podoficerski w zakresie specjalizującym radiomechanika pożarnictwa 1962r; kurs dla motorniczych ścinki drzew piłami mechanicznymi II stopnia -1969r; kurs obsługi agregatów prądotwórczych 1972r.

W okresie 38 lat 10 miesięcy i 27 dni pełnienia służby pożarniczej odznaczony i wyróżniony: Odznaką Strażak Wzorowy -1964r; Odznaką Za Wysługę 25-lecia Służby – 1969r; Odznaką 1000-lecia Powstania Państwa Polskiego -1969r; Srebrną Odznaką Zasłużony Dla Warmii i Mazur -1981r; Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa -1985r.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 2 lutego 2019r. a rozpoczną o godz. 12:00 Mszą Świętą w Kościele P.W. Świętego Jakuba Apostoła Starszego w Stawigudzie, skąd nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Gminny w Stawigudzie.

z upoważnienia Rodziny

st.bryg. Andrzej Górzyński

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

Rodzinie i Bliskim strażaka szczere wyrazy współczucia składają komendanci, strażacy i pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

W dniu 23 stycznia 2019 roku o godzinie 11:57 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie zadysponował zastępy ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej
i ochotniczych straży pożarnych z terenu gmin Dywity i Dobre Miasto do wypadku na drodze krajowej nr 51 w miejscowości Kabikiejmy Dolne. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia
i przeprowadzeniu rozpoznania strażacy stwierdzili, że doszło do zderzenia trzech pojazdów: dwóch samochodów osobowych oraz autobusu przewożącego dzieci z ferii zimowych. Pomimo prowadzonych intensywnych działań, wykonania dostępu do uwięzionych 3 osób w dwóch pojazdach z wykorzystaniem sprzętu hydraulicznego i prowadzenia wspólnie z ratownikami Państwowego Ratownictwa Medycznego czynności medycznych, trzy osoby poniosły śmierć w wyniku poniesionych obrażeń. Autobusem, który uczestniczył w zdarzeniu podróżowało: 32 dzieci w wieku
6-11 lat, wraz z 4 opiekunami i kierowcą. Wszystkie osoby zostały przez ratowników medycznych
i strażaków ewakuowane z autobusu w miejsce bezpieczne, poza drogę około 50 metrów od zdarzenia. Tam dokonano badania wstępnego i segregacji pod względem odniesionych urazów. Po ocenie medycznej pod kierunkiem koordynatora medycznego, lekarza, potwierdzono jedynie lekkie obrażenia dzieci typu otarcia, zadrapania, siniaki. W jednym przypadku niewielka rana cięta skóry. Decyzją koordynatora medycznego jedenaścioro dzieci zakwalifikowano do transportu medycznego i odwieziono karetkami do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Do czasu podstawienia dodatkowego transportu, pozostałe na miejscu działań dzieci przebywały pod opieką opiekunów
w podstawionym zastępczym busie. Następnie 21 dzieci odwieziono autobusem do Olsztyna. W zdarzeniu brały udział również dwa inne pojazdy: Iveco Daily i Opel Astra, którymi podróżowały łącznie 2 osoby. Pojazdy te znajdowały się na poboczu drogi, w odległości około 50 m od faktycznego miejsca zdarzenia. Kierujący w wyniku wypadku nie odnieśli żadnych obrażeń. Na miejsce działań przybyła grupa operacyjna Komendanta Wojewódzkiego PSP. Wójt Gminy Dywity, zapewnił wsparcie logistyczne prowadzonych działań w formie gorącego napoju.

                Bezpośrednio po wypadku wszystkie dzieci zaopatrzono w folie termiczne i koce do ochrony przed zimnem. Strażacy przekazali dzieciom pluszowe maskotki, w celu wsparcia psychicznego
i zmniejszenia stresu po zdarzeniu. Podkreślić należy, że osoby podróżujące autobusem miały zapięte pasy bezpieczeństwa, w które wyposażony był autobus.

Działania prowadzone były przez 4 godziny 10 minut. W działaniach wzięło udział 6 zastępów PSP z 11 ratownikami. Uczestniczyły w nich także zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Dobrego Miasta, Spręcowa, Brąswałdu i Kieźlin z 22 ratownikami.    

Opracowanie: mł.bryg. Jarosław Ciemiński, mł.bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: mł.bryg. Sławomir Filipowicz

Po raz kolejny, w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi i zagrożeniami jakie niesie sezon zimowy i zamarznięte akweny wodne, strażacy ratownicy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, Strażacy Ochotnicy powiatu olsztyńskiego, wraz z olsztyńską Policją, ratownikami Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Olsztyńskiego Starostwa, uczestniczyli w organizacji festynów prewencyjno-edukacyjnych. Akcja, była okazją do rozpowszechnienia profilaktyki bezpieczeństwa i edukacji uczniów szkół podstawowych miasta Olsztyna i czterech gmin powiatu olsztyńskiego. W lekcjach edukacyjnych wzięło udział łącznie około 1270 uczniów szkół podstawowych. Festyny odbyły się nad pięcioma akwenami wodnymi:

 • 11 stycznia 2019 r. Olsztyn plaża miejska, jezioro Ukiel od godziny 10.00-13.00 (w akcji wzięło udział ok. 120 uczniów ze szkół podstawowych w Olsztynie).
 • 15 stycznia 2019 r. Rukławki jezioro Dadaj od godziny 10.00-12.00 (w akcji wzięło udział ok. 250 uczniów ze szkół z gminy Biskupiec),
 • 15 stycznia 2019 r. Olsztynek jezioro Jemiołowo od godziny 10.00-12.00 (w akcji wzięło udział ok. 300 uczniów ze szkół z gminy Olszynek).
 • 16 stycznia 2019 r. Swobodna jezioro Limajno od godziny 10.00-12.00 (w akcji wzięło udział ok. 400 uczniów ze szkół z gminy Dobre Miasto).
 • 17 stycznia 2019 r. Zalesie jezioro Orzyc od godziny 10.00-12.00 (w akcji wzięło udział ok. 200 uczniów ze szkół z gminy Barczewo).

W trakcie pokazu mówiliśmy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas zabaw
w trakcie czasu wolnego, a w szczególności niebezpieczeństw jakie niesie za sobą przebywanie na lodzie. Pokazem działań ratowniczych, w których ewakuowaliśmy osobę uwięzioną w przerębli, chcieliśmy przypomnieć, że:

 • wytrzymałość lodu jest jedynie teoretyczna i nigdy nie możemy być pewni, czy utrzyma ciężar naszego ciała (wypłukiwanie lodu poprzez podlodowe cieki wodne, pęknięcia, rozmarzliny, niezamarznięte przeręble),
 • osoba uwięziona w przerębli, niewyposażona w „suche” ubranie wypornościowe, które zapewnia pływalność w wodzie i izoluje od utraty ciepła, może być silnie wychłodzona i może nie współpracować z ratownikiem,
 • nie wchodzimy na lód, ponadto na lodzie nie należy podawać żadnych elementów, które przy braku asekuracji z brzegu, mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osoby ratującej (np. wciągnięcie do przerębli),
 • najważniejszym elementem ratowniczym, jest jak najszybsze powiadomienie służb ratowniczych, ze wskazaniem dokładnego miejsca zdarzenia i sposobu dojazdu oraz wsparcie psychiczne osoby uwięzionej z brzegu zbiornika wodnego, do czasu przyjazdu służb, poprzez zachowanie bezpośredniego kontaktu słownego.  

Pokazy ratownicze wykonywali członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno Nurkowego Olsztyn z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Olsztynie. W ćwiczeniach wspomagali nas strażacy z JRG 3 Biskupiec oraz strażacy OSP z gmin Dobre Miasto, Olsztynek, Barczewo i Biskupiec.

W ferie zachęcamy do korzystania jedynie ze sztucznych lodowisk i ślizgawek, w myśl zasady, że „nie ma bezpiecznego lodu” na naturalnych zbiornikach wodnych takich jak jeziora, stawy czy rzeki.

W celu rozpowszechnienia prezentowanej idei bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku i dotarcia do szerszej liczby osób współpracowaliśmy z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami jak TVP 3. TV Polsat.

Opracowanie: mł.bryg. Jarosław Ciemiński, mł.bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: JRG2 Olsztyn

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym oraz zwiększoną liczbę interwencji związanych ze zdarzeniami na akwenach w okresie ferii strażacy przystąpili do akcji "Bezpieczne Lodowiska"

Strażacy pomagają zorganizować bezpieczne miejsce zimowych zabaw na lodzie.
Aby zorganizować lodowisko przy współpracy strażaków należy wziąć pod uwagę że:

- Lodowisko może zostać wylane na terenach, takich jak: boisko szkolne, park, ogródek jordanowski, osiedle itp.

- Funkcjonariusze PSP udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu, zwanym dalej Zgłaszającym. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę władz samorządowych na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. Prośba wraz ze wszystkimi załącznikami powinna zostać skierowana do najbliższej Komendy Państwowej Straży Pożarnej

- Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu, ewentualnie ustawienie barierek

- Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada zgłaszający.

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się czasem ferii zimowych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zaprasza organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży do udziału w spotkaniu szkoleniowym z zakresu bezpiecznej organizacji zimowego wypoczynku.

Tematyką spotkania będzie:

- bezpieczeństwo uczestników wypoczynku w obiektach oraz na świeżym powietrzu,

- przygotowanie organizacyjne bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży,

- zapoznanie z możliwością uczestnictwa w przedsięwzięciach związanych z tematyką bezpieczeństwa odbywających się w czasie ferii zimowych.

Spotkanie odbędzie się 17 stycznia 2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16 w Olsztynie. Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać, przesyłając wypełnioną kartę uczestnictwa, do dnia 16 stycznia pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do uczestnictwa

 

W dniu 27 grudnia 2018 r., w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbyło się spotkanie Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie st. bryg. Andrzeja Górzyńskiego z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyn, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Celem spotkania było przekazanie kart rabatowych ORLEN, w ramach Programu Karta Rabatowa dla Straży Pożarnej. Karty te umożliwiają tańsze tankowanie paliwa na wszystkich stacjach ORLEN oraz BLISKA, przez wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej, należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Przekazano 654 karty dla przedstawicieli 25 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego.

 

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Kamil Kulas