Szanowni Państwo
Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu olsztyńskiego

                W związku z organizacją przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie w dniu 18 maja 2018r., w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, pielgrzymki do Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan, w Świętej Lipce uprzejmie informuję, że w ramach tego przedsięwzięcia istnieje możliwość zarejestrowania strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu olsztyńskiego.

       W tym celu do końca kwietnia 2018r. należy przesłać zgłoszenie zainteresowanych strażaków z Jednostek OSP powiatu olsztyńskiego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (według  załączonego wzoru) lub dokonać zgłoszenia telefonicznie, pod nr. tel: 0-89-5229200.


Serdecznie Zapraszam do udziału w Pielgrzymce

bryg. Andrzej Górzyński

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie 

Załącznik: Karta zgłoszenia ikona xls

 

Plakat

Pragniemy poinformować, że w dniu 13 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi przy ul. Mariańskiej 3A w Olsztynie odbędą się eliminacje powiatowe XXXXI Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wyłonieni na podstawie eliminacji zwycięzcy uzyskają prawo udziału w rywalizacji na szczeblu województwa. W związku z powyższym, prosimy o przesłanie do dnia 6 kwietnia 2018 r. na adres Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (prosimy o telefoniczne potwierdzenie dostarczenia wiadomości e-mail) informacji z przebiegu eliminacji gminnych oraz kart uczestników. Do eliminacji powiatowych zgłoszone mogą być maksymalnie po dwie osoby (laureaci) z każdej grupy reprezentującą daną gminę oraz po dwie osoby z każdej ze szkół na terenie Olsztyna.

Zasady organizacji turnieju określa, przyjęty uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 16 grudnia 2004 r., regulamin OTWP. W myśl uchwały nr 7/1/2017 z dnia 17 października 2017 r. uczestnicząca w turnieju młodzież została podzielona na trzy grupy obejmujące odpowiednio:

-        uczniów szkół podstawowych klas I-VI,

-        uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII oraz gimnazjum klas II i III,

-        uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Przesyłając zgłoszenia oraz karty uczestników należy zwrócić uwagę na przyporządkowanie uczniów do odpowiednich grup. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej ZOSP RP pod adresem http://www.zosprp.pl w zakładce Regulaminy.

Zakres tematyczny Turnieju:

 

1.    Tradycja i historia straży pożarnych.
2.    Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.
3.    Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
4.    Organizacja i zadania OSP oraz i ich Związku.
5.    Przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów.
6.    Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej.
7.    Sprzęt ratowniczo- gaśniczy (znajomość nowoczesnego sprzętu ratowniczego, w tym elektronicznego).
8.    Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
9.    Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków; lasów; zbiornik, transportu i składowania palnych płodów rolnych; substancji niebezpiecznych.
10.    Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
11.    Znajomość zasad bezpiecznego zachowania się w stanie zagrożenia.
12.    Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
13.    Znajomość podstawowych węzłów ratowniczych oraz lin i karabinków alpinistycznych (zatrzaśników).
14.    Znajomość znaków ewakuacyjnych oraz znaków dotyczących sprzętu technicznego i ratowniczego.
15.    Substancje niebezpieczne- podstawowe właściwości i oznakowanie.
16.    Tlenek węgla.
17.    Czynności zabronione względem ochrony ppoż.

          

Osoba do kontaktu: kpt. Marcin Zalewski, tel. 89 5229215

180327075326 0001

Jednym z podstawowych - ustawowych zadań realizowanych w ramach ochrony przeciwpożarowej jest zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Mistrzostwa w „Bezpiecznym Montażu Rusztowań” są przedsięwzięciem promującym zachowania, które przyczyniają się do zmniejszenia liczby wypadków podczas prac na wysokości. Co roku dochodzi do około 45 tego typu zdarzeń, a jednostki straży pożarnych wielokrotnie biorą udział w dotarciu do osób poszkodowanych i udzielaniu im pomocy medycznej. Założeniem organizatora mistrzostw, jak również dążeniem Państwowej Straży Pożarnej jest zminimalizowanie liczby niebezpiecznych incydentów związanych z pracami na wysokości.

Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa poprzez edukację zarówno przedsiębiorców jak
i samych pracowników, przedsięwzięcie to zostało wsparte przez Komendę Wojewódzką jak również Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Już w 2016 roku strażacy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie zaprezentowali swoje umiejętności podczas pokazu ewakuacji osoby poszkodowanej z rusztowania na wysokości. Ćwiczenie wykonane przez strażaków spotkało się z uznaniem organizatorów i gości zdobywając nagrodę i tytuł „Najciekawszy pokaz BMR 2016” - więcej informacji na platformie youtube.com (bmr Olsztyn).

                Mistrzostwa w bezpiecznym montażu rusztowań są również doskonałą okazją do zapoznania się przez strażaków z nowinkami technicznymi stosowanymi w tej dziedzinie, jak również przeprowadzenia realnych ćwiczeń i przygotowania na ewentualne rzeczywiste zdarzenia związane
z katastrofami budowlanymi i ratowaniem osób zagrożonych i poszkodowanych na wysokości.

Opracowanie: bryg. Michał Kamieniecki - KW PSP w Olsztynie, mł. bryg. Jarosław Ciemiński – KM PSP w Olsztynie

Zdjęcia: Jacek Pietrowski

 1

W dniu 8 marca 2018 r na terenie JRG1 w Olsztynie Komenda Wojewódzka PSP, Komenda Miejska PSP oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie zorganizowały  zbiórkę krwi w ramach ogólnopolskiej akcji "spoKREWnieni służbą". W tym dniu zebraliśmy ponad 17 litrów krwi na potrzeby ratowania życia ludzkiego w warunkach szpitalnych. 

W zbiórce czynny udział brali strażacy i pracownicy cywilni KW PSP, KM PSP w Olsztynie , Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Strażacy Ochotnicy  z OSP Gutkowo, Gryźliny i OSP Nowa Wieś. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tej szlachetnej akcji.

bryg. Andrzej Górzyński 
     Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej 
       w Olsztynie

 


W dniu 2.03.2018 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Bogdan Wierzchowski wraz ze swoim Zastępcą – bryg. Robertem Flicińskim wizytował Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 w Olsztynie.

Komendantów przywitał Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński, meldunek o gotowości jednostki złożył dowódca jednostki – mł. bryg. Marcin Wajdyk. Podczas wizytacji Komendant Wojewódzki dokonał przeglądu pojazdów, sprzętu specjalnego i ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu jednostki.

Komendant spotkał się również ze strażakami zmiany trzeciej, która tego dnia pełniła służbę. Wizytacja okazała się również świetną okazją do wręczenia nagrody mł. asp. Damianowi Pieterczykowi z JRG 2 w Olsztynie, który 18 lutego 2018 r. w Gdyni zajął pierwsze miejsce wśród strażaków w inauguracyjnym biegu w Pucharze Polski w Biegach o Puchar Komendanta Głównego PSP.

opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Ciemiński – KM PSP w Olsztynie

2 marca 2018 r. zespół w składzie st. asp. Łukasz Prot, asp. Michał Paszkowski, mł. asp. Paweł Zapadka wrócił do kraju z zimowej wyprawy, której celem było zdobycie góry Elbrus. Szczyt o wysokości 5642 m n.p.m. to najwyższy wierzchołek w paśmie gór Kaukazu oraz najwyższy szczyt Rosji i Europy.

Przebieg wyprawy:

 • 15.02.2018 – Przejazd do Warszawy na lotnisko i lot do stolicy Gruzji, Tbilisi.
 • 16.02.2018 – Przejazd wynajętym transportem z lotniska w Tbilisi do miejscowości Terskol (Rosja), skąd planowane było wyjście w góry.

Pomimo relatywnie niewielkiej odległości (ok. 450 km) przejazd trasą prowadzącą przez góry zajął kilkanaście godzin. Dodatkowym utrudnieniem była konieczność dwukrotnego przekraczania granicy (Gruzja – Rosja oraz Republika Osetii Północnej Republika Kabardo-Baukarii), co wiązało się z czasem niezbędnym na odprawę paszportową.

 • 17.02.2018 – Wyjście w góry - przejście do bazy na wysokość 3800 m n.p.m..

Wykorzystując dogodne warunki pogodowe ekspedycja szybko dotarła do bazy. Pozostawiwszy cały sprzęt w bazie przeprowadzono rekonesans drogi podejścia. Po dotarciu na wysokość 4200 m n. p. m. nastąpił powrót do bazy.

 • 18.02.2018 – Wyjście aklimatyzacyjne do wysokości 4700 m n.p.m..

Po spakowaniu części sprzętu i żywności (jako depozyt niezbędny do rozbicia wyższych obozów) zespół wyruszył w okolice skał Pastuchowa gdzie wykorzystują ukształtowania terenu pozostawił depozyt. Następnie wspinacze spędzili noc na 3800 m n.p.m.

 • 19.02.2018 – Założenie obozu na wysokości 4200 m n.p.m. w wykopanej jamie śnieżnej.

Członkowie ekipy przenieśli cały ekwipunek na wysokość 4200 m n.p.m., gdzie w wykopanej jamie śnieżnej założyli obóz. W trakcie rekonesansu udali się na wysokość 5000 m n.p.m. w celu znalezienia miejsca na wyższy obóz. Ze względu na niepewną prognozę pogody i warunki terenowe zespół zrezygnował z próby przeniesienia obozu w wyższe partie góry i spędził nocleg w jamie śnieżnej.

 • 20.02.2018 – Załamanie pogody – regeneracja w jamie śnieżnej.

Niesprzyjające warunki pogodowe - śnieżyca zmusiła do spędzenia całego dnia w jamie śnieżnej. Czas ten wykorzystano do regeneracji sił.

 • 21.02.2018 – Kolejny dzień złej pogody – przygotowywanie planu ataku szczytowego.

Podczas kolejnego dnia złej pogody obserwując prognozy pojawiła się szansa okna pogodowego na następną dobę, wspinacze omówili i przygotowali nocne wyjścia na atak szczytowy.

 • 22.02.2018 – Atak szczytowy.

2:00 w nocy -atak szczytowy. Mimo stosunkowo złej pogody rozpoczął się atak szczytowy z nadzieją na poprawę warunków atmosferycznych. Po osiągnięciu wysokość 4800 m n.p.m. została podjęta decyzja o zejściu do bazy na wysokości 3800 m n.p.m.

 • 23.02.2018 – Dzień na regenerację, odpoczynek i planowanie kolejnego ataku szczytowego.

Wieczorem potwierdziło się kilkunastogodzinne okno pogodowe na następną dobę (sobotę), więc podjęta została decyzja o podjęciu kolejnego ataku szczytowego.

 • 24.02.2018 – Drugi atak szczytowy.

4:00 start na kolejny atak szczytowy. Plan zakładał, dojście do skał Pastuchowa o wschodzie słońca. Pogoda dobra, choć przez cały dzień odnotowywano ekstremalnie niską temperaturę (odczuwalna od -40 do -50 ° C) i silne podmuchy wiatru. Pierwszą część podejścia do wys. 5000 m n.p.m. udało się pokonać w bardzo dobrym czasie (1200 m przewyższenia w 3 godziny). Druga część podejścia pomimo niedużego przewyższenia (niewiele ponad 600m) ze względu na trudne warunki terenowe zajęła aż 7 godzin. O godzinie 14 cały zespół zdobył szczyt. Pomimo bezchmurnego niemało wysiłku kosztowała wspinaczy walka z bardzo silnym wiatrem (60 – 70 km/h). Droga powrotna zajęła 5 godzin.

 • 25.02.2018 – Zwinięcie bazy i zejście do Terskol.

Zmęczeni lecz szczęśliwi spakowali cały sprzęt i dotarli do miejscowości Terskol gdzie odwiedzili lokalną jednostkę ochrony przeciwpożarowej. Strażacy wraz ze swoim dowódcą okazali się być bardzo gościnni. Pokazali swoją jednostkę, sprzęt, którym dysponują oraz opowiedzieli o specyfice swoich działań.

 • 26.02.2018 – Przejazd do Tbilisi.

Droga powrotna, nie licząc przebitej opony, minęła bez problemu.

 • 27-28.02.2018 – Tbilisi

Po wyczerpującej wyprawie nadszedł czas na odpoczynek oraz zwiedzanie stolicy Gruzji.

 • 01.03.2018 – Wizyta w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Tbilisi.

Na zaproszenie ambasadora Mariusza Maszkiewicza spotkali się z pracownikami Polskiej Ambasady gdzie mieli okazję opowiedzieć o swoim przedsięwzięciu.

 • 02.03.2018 – Lot powrotny do Polski.

Wyprawa oprócz charakteru sportowego miała na celu poszerzenie doświadczenia wysokogórskiego i alpinistycznego ratowników (działanie w trudnym terenie przy niesprzyjających warunkach, współpraca i realizacja zadań w zespole).

Wyprawa objęta była patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Leszka Suskiego oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego.

Strażacy otrzymali wsparcie rzeczowe wyprawy min. od:

 • Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
 • Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie,
 • Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

W dniu 16 lutego 2018r. w siedzibie Komendzie Miejskiej PSP odbyła się narada się narada podsumowująca działalność komendy w 2017 roku.

W naradzie wzięli udział:
Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie, st.bryg. Bogdan Wierzchowski,

Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz,

Starosta Olsztyński Prezes ZOP ZOSP RP w Olsztynie, Małgorzata Chyziak,

Burmistrz Barczewa, Lech Jan Nitkowski,

Burmistrz Dobrego Miasta, Stanisław Grzegorz Trzaskowski,

Burmistrz Olsztynka, Artur Wrocha,

Zastępca Burmistrz Jezioran, Marcin Frączek,

Wójt Gminy Gietrzwałd, Jan Kasprowicz,

Wójt Gminy Stawiguda, Irena Derdoń,                    

Wójta Gminy Kolno, Henryk Duda,

Zastępca Wójta Gminy Dywity Daniel Zadworny,

Zastępca Wójta Gminy Purda, Mirosław Wierzchowski,

Przedstawiciel Wójta Gminy Jonkowo, Arkadiusz Adamkiewicz,

Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie, Jarosław Lipiński,          

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie, kom. Marek Dumka,                                            

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Olsztyn, Mieczysław Wójcik,

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Olsztyńskiego, Zbigniew Załuski,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Olsztyn, Aleksander Lachowicz,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Tadeusz Kuczyński  

Przewodniczący Oddziału ZZS Florian przy KM PSP w Olsztynie, asp. Piotr Rochowicz.

Podczas spotkania komendant przedstawił zagadnienia obejmujące działalność komendy w roku 2017,                w którym na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego wystąpiło 3434 zdarzeń. To spadek o 30 interwencji w porównaniu z 2016r. tj. o 0,87%.

W roku ubiegłym komenda otrzymała z Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie narzędzia i sprzęt na kwotę 2 752 750 zł, w tym:

 • Narzędzia ratownicze, hydrauliczne, HOLMATRO, 150 000 zł,
 • Sprzęt do radiologii 280 000 zł
 • Samochód specjalny ciężki podnośnik hydrauliczny o wysokości ratowniczej 42m 2 200 000 zł
 • Serwer z oprogramowaniem i wyposażeniem 26 000 zł,
 • Kosiarka spalinowa 2 250 zł,
 • sprzęt dla grupy wodno – nurkowej (maski, ubrania) 22 000 zł,
 • sprzęt dla specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego 2 500 zł ,
 • defibrylator AED 1 100 zł,
 • wyposażenie AGD 2 000 zł
 • sprzęt z zakresu ratownictwa chemicznego 8 000 zł,
 • wideorejestratory samochodowe,
 • sprzęt łączności 6 700 zł
 • ubrania specjalne 24 000 zł
 • sorbent 1 200 zł
 • buty chemoodporne 27 000 zł

W roku ubiegłym komenda otrzymała od Gminy Olsztyn narzędzia i sprzęt na kwotę 129 924,90 zł, w tym:

 • 13 kompletów ubrań gazoszczelnych DRAGER CPS 7 900- 111 930,00 zł
 • 7 kompletów aparatów oddechowych nadciśnieniowych MSA o wartości 17 994,90 zł

Majątek zakupiony przez KM PSP w Olsztynie za kwotę 387 933,26zł, w tym:

 • Wyposażenie wydziałów i JRG podległych KM PSP w Olsztynie (sprzęt biurowy, informatyczny, wyposażenie pomieszczeń):
  • Wyposażenie w AGD- stołówka JRG-2,
  • Wyposażenie w meble kuchenne- stołówka JRG-2,
  • Wyposażenie w meble biurowe wydział organizacyjno-kadrowy oraz pomieszczenie socjalne,
  • Wyposażenie wydziałów, wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej (sprzęt dla SGRW, SGRW-N, SGRchem-eko,
  • Pulpit dyspozytorski- wyposażenie punktu alarmowego JRG 3,
 • Dotacja celowa na realizację zadania: „Działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych”
 • Dotacja celowa na realizację zadania „Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań komend powiatowych PSP”

W 2017r. realizowane były zadania remontowe na kwotę 49 857,45 zł we wszystkich budynkach komendy, m.in.:

 • Remont kuchni JRG2,
 • Remont instalacji alarmowej JRG2,
 • Remont warsztatu JRG1,
 • Remont stanowiska dyżurnego JRG3,

W 2017r. realizowane były zadania inwestycyjne na kwotę 99 987,30 zł w budynkach komendy, m.in.:

 • Rozbudowa kotłowni wraz z odcinkiem centralnego ogrzewania w JRG2 w Olsztynie na kwotę 39 987,30 zł. Środki finansowe otrzymane z budżetu państwa.
 • Modernizacja systemu łączności radiowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Biskupcu na kwotę 60 000 zł. Środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe.

Po wystąpieniu głos zabrali:

Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie, st.bryg. Bogdan Wierzchowski,

Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz,

Starosta Olsztyński, Małgorzata Chyziak,

Burmistrz Barczewa, Lech Jan Nitkowski

Burmistrz Dobrego Miasta, Stanisław Grzegorz Trzaskowski,

Dziękuję władzom samorządowym, Prezydentowi Olsztyna, Staroście Olsztyńskiemu, Burmistrzom i Wójtom gmin powiatu olsztyńskiego oraz wszystkim radnym (Olsztyna, powiatu olsztyńskiego i gmin) za wszelki wkład, wpływający na rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Po raz kolejny dziękuję Wszystkim, dzięki którym mogliśmy w roku 2017 realizować nałożone na naszą formację ustawowe zadania. Dziękuję tym, którzy wspomagali nasze działania, szczególnie w aspekcie finansowym.

Dziękuję wszystkim strażakom komendy, pracownikom cywilnym a także strażakom ochotniczych straży pożarnych powiatu olsztyńskiego, za wysiłek, służbę i zaangażowanie w działania, przez co możliwe było zabezpieczenie ciągłości odnotowanych zdarzeń na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.

                                                                                             

                                                                                             bryg. Andrzej Górzyński
                                                                                    Komendant Miejski
                                                                                   Państwowej Straży Pożarnej
                                                                                       w Olsztynie

Szanowni Państwo,

Strażacy KM PSP w Olsztynie, Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu olsztyńskiego

Zapraszam do wzięcia udziału w zorganizowanej akcji zbiórki krwi. Ten drogocenny dar niejednokrotnie ratuje życie ludzkie, a także daje możliwość zdecydowanej poprawy stanu zdrowia.

Akcja honorowego krwiodawstwa odbędzie się w dniu 8 marca 2018r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16 w godzinach 8:30-11:30. Zgłoszenia udziału strażaków OSP z terenu powiatu olsztyńskiego z podaniem imienia nazwiska i jednostki OSP, przyjmowane są pod telefonem 0-89-5229200 lub na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uratujmy inne życia wspólnie…

Serdecznie zapraszam,

/-/bryg. Andrzej Górzyński

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

mapa1

W dniu 27 lutego 2018r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Chorych Na Cukrzycę zorganizowano spotkanie z seniorami.
W ramach wykładu „Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego seniorów w życiu codziennym” przedstawiciele KM PSP w Olsztynie przedstawili zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo gazowe, instalacji elektrycznych, przewodów kominowych. Omówiono także zagrożenia związane z niewłaściwą eksploatacją przewodów kominowych i wentylacyjnych. W trakcie wykładu wskazano na najbardziej charakterystyczne zagrożenia dnia codziennego, sposoby i metody postępowania w przypadkach pojawienia się zagrożeń, szczególnie tych związanych z tlenkiem węgla, pożarem, rozszczelnieniem instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, pożarami instalacji elektrycznych i tłuszczy spożywczych. Omówiono sposoby postępowania w tego typu przypadkach.
W wykładzie wzięło udział 23 seniorów oraz 2 pracowników DDPS w Olsztynie. Spotkanie z seniorami poprowadzili mł.kpt. Kamil Kulas i asp. Sebastian Połubiejko.


Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz