W dniu 20 grudnia 2018 roku, o godzinie 10:00 strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu, przeprowadzili zajęcia otwarte w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żardenikach, gm. Jeziorany, dla podopiecznych oraz kadry nauczycielskiej.

W spotkaniu udział wzięło 44 podopiecznych oraz 9 osób grona pedagogicznego. Tematyka dotyczyła przedstawienia zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz popularyzowania zawodu strażaka wśród młodzieży.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

W dniu 21 grudnia 2018r. w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zorganizowano spotkanie wigilijne strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wigilia poprzedzona była uroczystą zbiórką w garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Olsztynie, podczas którego Komendant Miejski st.bryg. Andrzej Górzyński podziękował za zakup nowego, specjalnego samochodu osobowego st.bryg. Bogdanowi Wierzchowskiemu
Warmińsko-Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, Staroście Olsztyńskiemu Andrzejowi Abako oraz Radnej Powiatu Małgorzacie Chyziak, Staroście Olsztyńskiemu w kadencji 2014-2018. Pojazd wspomagał będzie bieżącą działalność komendy, zarówno w zakresie operacyjnym, jak i kwatermistrzowskim.

Samochód wartości 72000 zł zakupiony został ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa które przekazał Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Bogdan Wierzchowski oraz środków Starosty Olsztyńskiego.

Ponadto, prezentowano zakupiony w bieżącym roku sprzęt ratowniczo-gaśniczy i specjalistyczny, zakupiony z uruchomionych w roku 2018 trzech rezerw budżetu państwa, przeznaczonych na modernizację Państwowej Straży Pożarnej.

Modlitwę poprowadził i otrzymany sprzęt poświęcił ks. Michał Tyczyński Wikariusz Kościoła P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie.

Spotkanie wigilijne, było także okazją podzielenia się opłatkiem oraz śpiewania kolęd. Spotkanie wigilijne uświetniły swoją obecnością, prezentując świąteczne kolędy, uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie.  

Po życzeniach komendanta miejskiego st.bryg. Andrzeja Górzyńskiego kierowanych do wszystkich strażaków komendy a także ich rodzin i najbliższych, ratownicy otrzymali świąteczne życzenia także od obecnych:

  • st.bryg. Bogdana Wierzchowskiego Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego państwowej Straży Pożarnej,
  • Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza,
  • Starosty Olsztyńskiego Andrzeja Abako,
  • Radnej Powiatu Olsztyńskiego w kadencji 2018-2023, Starosty Olsztyńskiego w kadencji 2014-2018 Małgorzaty Chyziak. 

Komendanci i strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie składają świąteczne życzenia wszystkim mieszkańcom i strażakom ochotnikom miasta Olsztyna, a także powiatu olsztyńskiego aby nadchodzące święta były czasem radości narodzonym Chrystusem, jak również wzmacniania więzi rodzinnych. Bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia.

Opracowanie: mł.bryg. Sławomir Filipowicz

W dniu 06.12.2018 r. w miejscowości Mikołajki na terenie obiektu Hotel Gołębiewski, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn przeprowadziła ćwiczenia ewakuacji osób z wyciągu narciarskiego technikami linowymi.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń ratownicy zapoznali się z obiektem i jego dokumentacją techniczną. Ratownicy zapoznali się również z procedurami ewakuacji osób w przypadku awarii wyciągu przez załogę techniczną obiektu. Wskazano niezbędne wyposażenie i ukompletowanie sprzętu w jaki musi być wyposażona grupa i poszczególni ratownicy wysokościowi, niezbędny do wykonania ewakuacji. Szczególną uwagę zwrócono na samą technikę ewakuacji osób z wyciągu narciarskiego w sytuacji awaryjnej i zasady BHS podczas ćwiczeń i działań ratownictwa wysokościowego.

Ćwiczenia praktyczne polegały na dotarciu ratowników do osób (pozorantów) uwięzionych na krzesełkach kolejki linowej oraz ich ewakuację za pomocą technik alpinistycznych
z wykorzystaniem rollcaba, trójkąta ewakuacyjnego z zastosowaniem techniki dolnej asekuracji.

Tekst: mł. bryg. Jarosław Ciemiński; zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Ciemiński.

W dniu 17 grudnia 2018 roku w wieku 55 lat odszedł na wieczną służbę st.ogn. w st. spocz. Sławomir Myśliński.

Służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie pełnił od 15 kwietnia 1983 roku do 31 sierpnia 2005r. Ostatnio zajmował stanowisko dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Olsztynie. Był podoficerem Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 21 grudnia 2018r. a rozpoczną o godz. 10:00 Mszą Świętą w Kościele P.W. Matki Boskiej Królowej Polski w Olsztynie (Kościół Garnizonowy) skąd nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Komunalny w Dywitach.

Po Mszy Świętej Kondukt Żałobny przejedzie przed budynkiem Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16, gdzie strażacy zmiany służbowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Olsztynie przekażą honorowo ostatnie pożegnanie.

                                                                                                                                                                     z upoważnienia Rodziny

                                                                                                                                                                   st.bryg. Andrzej Górzyński

                                                                                                                                                                Komendant Miejski

                                                                                                                                                              Państwowej Straży Pożarnej

                                                                                                                                                            w Olsztynie

Rodzinie i Bliskim naszego Kolegi szczere wyrazy współczucia składają komendanci, strażacy i pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

W zakresie organizacji uroczystości pogrzebowych Kolegów emerytów prosimy o kontakt z dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Olsztynie mł.bryg. Jarosławem Przybułowskim Tel: 666-011-234.

7a

W dniu 15 grudnia 2018 r. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Olsztynie wizytował gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. W spotkaniu ze zmianą służbową jednostki uczestniczyli również st. bryg. Bogdan Wierzchowski – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz bryg. Sergiusz Dłuski – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Podczas wizyty komendant główny PSP omówił między innymi dofinansowanie komend powiatowych i miejskich PSP przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w bieżącym roku poprzez uruchomienie trzech rezerw budżetu państwa, z których korzysta również nasza komenda. Omówił również proces wyposażenia strażaków w nowe, trzyczęściowe ubrania bojowe. Gen. brygadier Leszek Suski zapoznał się z bieżącymi pracami remontowymi i modernizacyjnymi realizowanymi w budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1, a także ze stanem wyposażenia w pojazdy i sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Podziękował ratownikom za bieżący wkład w realizację prac remontowych i modernizacyjnych i sumienne pełnienie służby.

Spotkanie było także okazją do wspólnej kawy ze strażakami zmiany służbowej i wykonania pamiątkowego zdjęcia.

Opracowanie – mł. bryg. Sławomir Filipowicz – KM PSP w Olsztynie

 

Dnia 10 grudnia 2018r o godz. 20:28 wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego w miejscowości Dębowo gm. Biskupiec.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i dokonaniu rozpoznania KDR stwierdził, że na drodze wojewódzkiej nr 596 doszło do wypadku drogowego samochodu osobowego, który lewym bokiem uderzył w drzewo. Samochodem podróżowały dwie osoby. Na miejscu zdarzenia obecny był Zespól Ratownictwa Medycznego z Biskupca. Ratownicy medyczni udzielali pomocy pasażerowi samochodu osobowego. Potwierdzono także w samochodzie obecność kierowcy, zakleszczonego w pojeździe. Mężczyzna był nieprzytomny. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do poszkodowanego. Już w trakcie działań związanych z ewakuacją, ratownik w pojeździe udzielał poszkodowanemu pomocy, poprzez przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych i stabilizację części szyjnej kręgosłupa, przy pomocy kołnierza ortopedycznego. Po wydobyciu poszkodowanego kierowcy na zewnątrz pojazdu, ratownicy przystąpili do czynności resuscytacji krążeniowo oddechowej. Po kilku minutach przywrócono poszkodowanemu czynności życiowe, oddech wspomagany był przy użyciu worka samorozprężalnego. Poszkodowanego przetransportowano do karetki Państwowego Ratownictwa Medycznego z Biskupca i przewieziono do szpitala.

W trakcie prowadzonego badania w karetce ZRM, lżej ranny poszkodowany, pasażer podał informację o jeszcze jednej osobie (trzeciej), która podróżowała samochodem. Po uzyskaniu tych informacji podjęto decyzję o przeszukaniu terenu wokół zdarzenia. Kierujący działaniem ratowniczym poprosił o zadysponowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych sił ze względu na porę nocną. Po przeszukaniu znacznego terenu wokół zdarzenia, żadnej innej osoby poszkodowanej nie znaleziono.

Po przebadaniu przez ZRM poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala.

Przyczyny wypadku ustala Policja.

Działania, które trwały 3 godziny 10 minut prowadzone były przez 2 zastępy PSP z Biskupca oraz OSP Bredynki, OSP Węgój, OSP Biskupiec a także 16 strażaków ochotników.

Na podstawie danych operacyjnych KM PSP Olsztyn

st.asp. Jan Socha

mł.bryg. Sławomir Filipowicz

W dniu 05 grudnia 2018r. w sali sesyjnej olsztyńskiego Starostwa zorganizowano akcję krwiodawstwa. W przedsięwzięciu wzięli także udział strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

W roku 2018 na terenie powiatu olsztyńskiego, w ramach obsługi miejscowych zagrożeń, odnotowaliśmy 402 poszkodowanych, w wyniku wypadków komunikacyjnych. Część osób wymagała opieki medycznej w warunkach szpitalnych a to przypadki, w których niezbędna jest krew.  

Akcję krwiodawstwa patronatem objął Starosta Olsztyński Andrzej Abako.

Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: Małgorzata Górska Starostwo w Olsztynie  

W dniu 04 grudnia 2018r. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbyło się ślubowanie 6 strażaków nowoprzyjętych do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Rotę ślubowania, zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 Ustawy o PSP złożyli:

– przyjęty do służby 1 listopada 2018r

str. Brokos Kamil,

– przyjęci do służby 1 grudnia 2018r

str. Hajduk Marek,

str. Przytuła Mateusz,                    

str. Raczkowska Anna,                   

str. Rochoń Maciej,

str. Surożyński Paweł.                    

Ślubowanie przyjął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie st.bryg. Andrzej Górzyński. Uroczystą zbiórkę poprowadził dowódca JRG-1 w Olsztynie mł.bryg. Jarosław Przybułowski. Podczas ślubowania, poczet sztandarowy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie tworzyli:

dowódca pocztu mł.ogn. Mariusz Kiżło, sztandarowy ogn. Dawid Kamiński, asysta pocztu mł.ogn. Wojciech Piotrowski. W uroczystości wziął udział także Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski.

Strażakom towarzyszyli najbliżsi.

Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz