W dniu 24 maja 2018r. o godz. 2:35 do dyżurnego stanowiska kierowania komendanta miejskiego w Olsztynie wpłynęło zgłoszenie o pożarze na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie przy ul. Lubelskiej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, dowodzący działaniem potwierdził rozwinięty pożar odpadów na powierzchni około 3500 m2. W trakcie prowadzonych działań gaśniczych podawano od 4 do 14 prądów gaśniczych z wykorzystaniem prądownic, działek samochodowych, działek przenośnych oraz podnośników hydraulicznych.

Po zbudowaniu wystarczającego zaopatrzenia wodnego oraz zapewnieniu ciągłej dystrybucji środka pianotwórczego z kontenera, wycofano prądy wodne, wprowadzając 8 prądów piany ciężkiej. W celu bardziej sprawnego dotarcia do źródeł ognia, wprowadzono ciężki sprzęt, w celu rozgarnięcia sterty odpadów, w tym koparki typ. „Long” oraz 3 ładowarek przewoźnych. Ładowarki zostały udostępnione przez dyrekcję ZGOK, koparka zorganizowana przez władze miasta z pobliskiej budowy obwodnicy Olsztyna. Uprzątnięto plac składowiska z kontenerów, przy wykorzystaniu nośnika kontenerowego wraz z operatorem z ZGOK. Z uwagi na pracę nośnika w strefie zadymionej operator był zabezpieczony w sprzęt ODO. Droga przejazdu odbywała się w asyście dwóch strażaków, jednego w kabinie wraz z operatorem, drugiego przed nośnikiem, w celu zachowania maksymalnej ostrożności i zabezpieczenia przed kolizją. Usunięcie kontenerów umożliwiło wprowadzenie ciężkiego sprzętu. Systematyczne rozgarnianie i przerzucanie płonącej sterty odpadów, wraz z przelewaniem prądami gaśniczymi zapewniło właściwą skuteczność działań, co miało wpływ na skuteczność gaśniczą.

Na zorganizowanych na terenie akcji odcinkach bojowych pracowało w zależności od potrzeb od 15 do 30 strażaków, którzy systematycznie podczas działań byli wymieniani w celu zapewnienia odpoczynku. Łącznie odnotowano udział 194 strażaków z 55 zastępów ratowniczych. Strażacy w strefie pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych, których dystrybucję zapewniał jeden z odcinków bojowych, na bazie samochodu SLPGaz z JRG1 Olsztyn. Wszyscy ratownicy oraz osoby przebywające na terenie działań zostały wyposażone dodatkowo w maseczki ochronne przeciwpyłowe. W trakcie prowadzonych działań monitorowano przy wykorzystaniu lekkiego samochodu rozpoznania chemicznego skład chmury gazów pożarowych rozprzestrzeniającej się nad miastem. Nie zidentyfikowano zagrożeń w dolnych partiach chmury . W ramach bieżącej współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Olsztynie prowadzono ponadto monitoring składu powietrz z wykorzystaniem sensorów pyłów zawieszonych zlokalizowanych na terenie miasta Olsztyna. Kierujący działaniem ratowniczym na potrzeby wspomagania działań powołał sztab akcji, złożony z funkcjonariuszy KM PSP Olsztyn oraz Grupy Operacyjnej KW PSP w Olsztynie, będących na miejscu działań, następnie rozbudowany o funkcjonariuszy wydziału operacyjnego KW PSP w Olsztynie. Sztab, poprzez bieżące wykonywane analiz, wspomagał podejmowanie decyzji przez kierującego działaniem ratowniczym.

We współpracy z przedstawicielami ZGOK oraz WIOŚ monitorowano wody gaśnicze spływające do instalacji, które zgodnie z opracowaną dokumentacją kierowane były poprzez odstojnik, odolejacz, zbiornik p.poż, na bagna, stanowiące naturalny system doczyszczania. Dodatkowo zadysponowano kostki słomy do ułożenia na wylocie z instalacji prowadzącej do kanału odprowadzającego ścieki celem ich ewentualnego doczyszczenia.

Zadysponowano Grupę Ratowniczą PCK Olsztyn, w celu zabezpieczenia medycznego działań oraz pomocy w organizacji odpoczynku dla ratowników.

Dodatkowo w trakcie prowadzonych działań:

Poinformowano Dyżurnego Miasta i Powiatu i przekazano informacji o pożarze dla: prezydenta miasta, dyrektora CZK, lokalnych mediów.

Realizowano obsługę mediów, bezpośrednio przez oficerów prasowych KW PSP w Olsztynie i KM PSP w Olsztynie. Zorganizowano briefing prasowy informując o zdarzeniu. Podejmowane działania posłużyły informowaniu społeczeństwa o zaleceniach związanych z chmurą gazów pożarowych przemieszczającą się w południowo-wschodnią część miasta. Do informowania wykorzystano również strony internetowe oraz aplikację „Bezpieczny Olsztyn.” Poinformowano dyspozytora PKP o liniach wężowych ułożonych pod torami kolejowymi.

W trakcie działań na miejsce akcji przybyli:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Adam Chojecki,

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz,

Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie Joanna Kazanowska.

O godzinie 14:17 pożar nie rozprzestrzeniał się. Relokacja większej części sił i środków z terenu akcji do macierzystych jednostek nastąpiła około godz. 18:00. Do godziny 20:00 przy pomocy ciężkiego sprzętu oraz 4 zastępów ratowniczych, dokonywano przerzucania sterty odpadów i przelewania ich wodą. Od godziny 23:00 na terenie działań pozostał 1 zastęp, w celu dozorowania pogorzeliska. Powrót ostatniego zastępu do macierzystej jednostki nastąpił o godzinie 11:00.

W działaniach, które prowadzono w dniach 24-25 maja 2018r.przez 32 godziny i 25 minut brały udział następujące siły z terenu powiatu olsztyńskiego oraz sąsiednich powiatów. W kacji brało ano udział 194 strażaków z 55 zastępów ratowniczych, w tym 77 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podziękowania

Składamy wyrazy serdecznego podziękowania strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych z OSP Barczewo, OSP Bartąg, OSP Gietrzwałd, OSP Dobre Miasto, OSP Jonkowo , OSP Jeziorany, OSP Kieźliny, OSP Klebark Wielki, OSP Lubomino (powiat lidzbarski), OSP Olsztyn Gutkowo , OSP Olsztynek, OSP Stawiguda, OSP Spręcowo, OSP Sząbruk, OSP Wrzesina za zaangażowanie, bardzo dobrą współpracę, zrozumienie i wsparcie, dzięki któremu można było ograniczyć straty popożarowe.

Dziękujemy także władzom samorządowym Miasta Olsztyna za pomoc we wsparciu ciężkim sprzętem oraz zabezpieczeniu logistycznym prowadzonych działań, co zawsze ma znaczący wpływ na przebieg prowadzonych czynności ratowniczo-gaśniczych.

Dziękujemy Grupie Ratowniczej PCK Olsztyn, za skuteczne zabezpieczenie medyczne i możliwość zapewnienia regeneracji ratowników.

Słowa podziękowania kierujemy także do kierownictwa i pracowników ZGOK w Olsztynie, za wsparcie techniczne, logistyczne i organizacyjne w całym czasie trwania działań.

/-/ st.bryg. Bogdan Wierzchowski

/-/ st.bryg. Andrzej Górzyński

Warmińsko-Mazurski

Komendant Miejski

Komendant Wojewódzki

Państwowej Straży Pożarnej

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

   

 

21 kwietnia br. na terenie JRG 2 w Olsztynie przeprowadzono egzamin drugiego w tym roku szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP. W szkoleniu udział wzięli druhny i druhowie z gmin: Dobre Miasto, Dywity, Jeziorany oraz Świątki. Do egzaminu końcowego składającego się z części teoretycznej i praktycznej przystąpiło 15 osób, w tym dwie kobiety. Wszyscy zdali egzamin.

Podczas trwającego od 17 lutego 2018 r. szkolenia, przygotowywano strażaków do bezpiecznego wykonywania czynności ratowniczych. Druhny i druhowie nabyli niezbędne umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu ratowniczego, które będą wykorzystywali podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Wszystkim członkom OSP, którzy ukończyli szkolenie gratulujemy i życzymy powodzenia podczas realizacji czynności ratowniczo – gaśniczych.

Opracował: st. sekc. Radosław Nowosielski

zyczenia dzien strazaka

dzien strazaka kom.Suski

14 kwietnia br. na terenie JRG 1 w Olsztynie przeprowadzono egzamin pierwszego w tym roku szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.W szkoleniu udział wzięli druhny i druhowie z gmin: Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztyn, Olsztynek, Purda oraz Stawiguda. Do egzaminu końcowego składającego się z części teoretycznej i praktycznej przystąpiło 25 osób, w tym dwie kobiety. Wszyscy zdali egzamin.

Podczas trwającego od 10 lutego 2018 r. szkolenia, przygotowywano strażaków do bezpiecznego wykonywania czynności ratowniczych. Druhny i druhowie nabyli niezbędne umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu ratowniczego, które będą wykorzystywali podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Wszystkim członkom OSP, którzy ukończyli szkolenie gratulujemy i życzymy powodzenia podczas realizacji czynności ratowniczo – gaśniczych.

Opracował: st.sekc. Radosław Nowosielski

 

W dniu 13 kwietnia 2018 roku w sali gimnastycznej Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi przy ul. Mariańskiej 3A w Olsztynie odbyły się eliminacje miejsko-powiatowe XXXXI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, których organizatorami byli Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Olsztynie. W eliminacjach wzięło udział 49 uczestników, w trzech kategoriach wiekowych.

 

Na podstawie turnieju wyłoniono następujących laureatów:

I grupa wiekowa

I miejsce         Marcela Drygalska                - Jonkowo

II miejsce        Jakub Krupa                            - Gietrzwałd  

III miejsce      Bartłomiej Kurowski              - Dobre Miasto

II grupa wiekowa

I miejsce        Artur Behrendt                      - Gietrzwałd

II miejsce       Damian Tomasik                    - Dywity

II miejsce       Katarzyna Kozłowska             - Olsztynek

III grupa wiekowa

I miejsce        Wojciech Łowczyk                 - Olsztyn

II miejsce       Krystian Kurowski                  - Olsztyn

III miejsce      Mateusz Szczechla                 - Olsztyn

 

Najlepsi uczestnicy z każdej z kategorii wiekowych wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 23 kwietnia br. w Nidzicy. Tegoroczne eliminacje odbyły się pod patronatem Prezydenta Olsztyna- Pana Piotra Grzymowicza oraz Starosty Olsztyńskiego- Pani Małgorzaty Chyziak.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszego poszerzania wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej.