2 grudnia 2019r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Olsztynie zorganizowano uroczystą zmianę służby, połączoną z wręczeniem trzem strażakom JRG1 w Olsztynie pochwał za jakość wykonywania zadań służbowych podczas pożaru mieszkania przy ul. Żiżki 3 w Olsztynie w dniu 7 listopada 2019r. Pochwałą, z wpisaniem do akt osobowych Komendant Miejski PSP w Olsztynie wyróżnił:

mł. kpt. Krzysztofa PARFINOWICZA             - dowódcę zastępu w JRG1 w Olsztynie,

mł. asp. Rafała PRĄTNICKIEGO                    - specjalistę ratownika w JRG1 w Olsztynie,

st. sekc. Franciszka JABŁOŃSKIEGO             - starszego ratownika w JRG1 w Olsztynie.

            Pochwała została przyznana w związku z wyróżniającą się postawą strażaków w służbie. Podjęte podczas pożaru działania ratownicze, zostały wykonane ze szczególnym zaangażowaniem w pomoc poszkodowanym. W chwili powstania pożaru, w mieszkaniu przebywały trzy osoby. W momencie przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów jedna osoba nadal pozostawała wewnątrz. Strażacy biorący udział w działaniach odszukali i ewakuowali na zewnątrz, z mieszkania objętego pożarem nieprzytomną lokatorkę, jak również udzielili pomocy 2 pozostałym osobom. Dzięki podjętym działaniom ratowniczym, nieprzytomna kobieta odzyskała świadomość.

Pochwały wręczył st.bryg. Andrzej Górzyński Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, wraz z zastępcą komendanta bryg. Sergiuszem Dłuskim  

Tekst na podstawie wypisu z decyzji personalnej i FOTO  bryg. Sławomir Filipowicz.  

25 listopada o godzinie 21:24 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja o pożarze dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Mokiny gmina Barczewo. Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego do zdarzenia zadysponował 11 zastępów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych najbliższych miejsca zdarzenia oraz zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo na miejsce pożaru przybył Zespół Ratownictwa Medycznego, Policja oraz Pogotowie Energetyczne.

 Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym potwierdził pożar części elewacji i dachu w okolicy komina. Lokatorzy opuścili budynek przed przybyciem na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów ratowniczych.

W pierwszej fazie działania straży pożarnej polegały na wprowadzeniu jednego prądu wody po schodach na strych budynku, drugiego na palącą się elewację w okolice komina oraz wygaszeniu paleniska pieca na paliwo stałe. Po przybyciu na miejsce zdarzenia podnośnika hydraulicznego SH – 23, Kierujący Działaniem Ratowniczym polecił ustawienie pojazdu od szczytu budynku i podanie trzeciego prądu gaśniczego na palące się elementy dachu w okolicy komina. Ponadto dowódca polecił prowadzenie prac rozbiórkowych od wewnątrz budynku na strychu budynku i od zewnątrz z podnośnika SH -23. Na miejsce zdarzenia przybył oficer w dyspozycji Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie.

Ratownicy przybyłego na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego stwierdzili, że lokatorzy nie wymagają pomocy medycznej. Straty wstępnie oszacowano na poziomie około 20 tys. zł. Pożar nie przeniósł się na pozostałą część budynku o wartości około 300 tys. zł.

Tekst: asp.sztab. Piotr Grudzień, bryg Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: OSP Barczewo, KM PSP Olsztyn/

19 listopada 2019 r. na placu Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbyła się uroczystość przekazania samochodu ratowniczo–gaśniczego, specjalistycznego sprzętu ratowniczego, wręczenia awansów i wyróżnień strażakom województwa warmińsko-mazurskiego przyznanych z okazji święta Odzyskania Niepodległości.

W uroczystości wzięli udział: Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – st. bryg. Bogdan Wierzchowski, doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Jarosław Borowik, Starosta Olsztyński - Andrzej Abako będący również Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olsztynie, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie - st. bryg. Andrzej Górzyński, Zastępcy Warmińsko- Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Michał Kamieniecki i st. bryg. Robert Fliciński.

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO wraz z wyposażeniem, ze zbiornikiem wody o pojemności 9000 dm3, zakupiony został przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” za kwotę 1.182.768,00 zł

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w celu podniesienia gotowości operacyjnej i skuteczności działania Państwowej Straży Pożarnej, Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przekazał Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie 9 kompletów Aparatów ODO MSA Auer Typ AirGo PRO SL z automatem płucnym MSA Auer Typ AUTOMAXX AS zakupionych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za kwotę 25.449,93 zł. 
Samochód ratowniczo-gaśniczy oraz aparaty powietrzne, dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Olsztynie bryg. Jarosławowi Przybułowskiemu, przekazał st. bryg. Bogdan Wierzchowski - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Aktu poświęcenia samochodu i sprzętu dokonał ksiądz kapelan Państwowej Straży Pożarnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego - st. kpt. Andrzej Bawirsz.

Podczas uroczystej zbiórki Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, wręczył strażakom województwa awanse w stopniach służbowych i wyróżnienia.

Rozkazem Personalnym z dnia 7 listopada 2019 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, z dniem 11 listopada 2019 roku nadał:
stopień aspiranta sztabowego:
1. st. asp. Grzegorzowi Ramotowskiemu,


stopień aspiranta:
1. mł. asp. Bartłomiejowi Chilmanowiczowi.

Rozkazem Personalnym z dnia 4 listopada 2019 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 11 listopada 2019 roku stopnie:
starszego ogniomistrza:
1. ogn. Tomaszowi Baumannowi
2. ogn. Marcinowi Florczakowi,
3. ogn. Pawłowi Jakusikowi,
4. ogn. Marcinowi Królowi,


ogniomistrza:
1. mł. ogn. Rafałowi Białachowi,
2. mł. ogn. Krystianowi Kaczyńskiemu,
3. mł. ogn. Przemysławowi Romanowskiemu,
4. mł. ogn. Piotrowi Słapińskiemu,
5. mł. ogn. Adamowi Szewczukowi,


młodszego ogniomistrza:
1. st. sekc. Szymonowi Dreszlerowi,
2. st. sekc. Karolowi Iwańczykowi,


starszego sekcyjnego:
1. sekc. Andrzejowi Karpiejowi,
2. sekc. Łukaszowi Zubowi.


starszego strażaka:
1. str. Piotrowi Krawcewiczowi.


Decyzjami z dnia 5 listopada 2019 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, przyznał nagrody pieniężne: 
1. asp. sztab. Dariuszowi Szczepanowi – KP PSP w Giżycku,
2. asp. Sebastianowi Micińskiemu – KP PSP w Mrągowie,
3. st. ogn. Jackowi Klimkowi – KP PSP w Gołdapi.


Decyzjami z dnia 5 listopada 2019 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, przyznał nagrody pieniężne: 
1. st. kpt. Dariuszowi Siatkowskiemu,
2. kpt. Kamilowi Kulasowi,
3. mł. kpt. Cezaremu Bolczakowi, 
4. asp. Marcinowi Górzyńskiemu,
5. asp. Michałowi Turulskiemu, 
6. mł. asp. Piotrowi Ilskiemu, 
7. mł. asp. Tomaszowi Tylusowi, 
8. st. ogn. Katarzynie Turulskiej,
9. ogn. Dawidowi Kamińskiemu,
10. ogn. Mariuszowi Krawczykowi,
11. ogn. Krzysztofowi Skaśkiewiczowi,
12. mł. ogn. Łukaszowi Iwanowskiemu,
13. mł. ogn. Mariuszowi Kiżle,
14. mł. ogn. Wojciechowi Piotrowskiemu,
15. st. sekc. Marcinowi Morgasiowi,
16. str. Markowi Hajdukowi, 
17. str. Michałowi Wasilewskiemu,
18. str. Rafałowi Wysockiemu.

Opracowanie: bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: st. sekc. Kamil Wieczorek

W dniu 07 listopada 2019r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zorganizowano spotkanie z przedstawicielami zarządców nieruchomości miasta Olsztyn i gmin powiatu olsztyńskiego w ramach akcji profilaktycznej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.

W ramach wykładu rozmawiano o bezpiecznej eksploatacji instalacji i przewodów kominowych oraz zagrożeniach związanych z niewłaściwą realizacją ustawowych zadań. Podczas spotkania podniesiono zagrożenia związane z tlenkiem węgla, jego właściwościach fizykochemicznych, sposobie oddziaływania gazu na organizm ludzki, obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów w zakresie konserwacji trzonów kominowych, instalacji wentylacyjnych. Podkreślono znaczenie instalowania w miejscu usytuowania urządzenia ogrzewczego czujek tlenku węgla oraz czujek dymu.

Rozmawiano także o ilościach zdarzeń związanych z ekspozycją tlenku węgla i ofiarach śmiertelnych w latach 2014-2018 na terenie powiatu olsztyńskiego. Omówiono także zakres kominiarskich czynności kontrolnych. Wspominano o odpowiedzialności prawnej za niewykonywanie nałożonych przez obowiązujące przepisy konkretnych obowiązków.

Program spotkania przewidywał następującą tematykę:

Program spotkania:

Zagrożenia dla życia człowieka wynikające z eksploatacji urządzeń grzewczych i przewodów spalinowych. Przedstawiciel KM PSP Olsztyn
Osoby poszkodowane a tlenek węgla w działaniach ratowniczych KM PSP w Olsztynie w latach 2010-2018 Przedstawiciel KM PSP Olsztyn
Pożary obiektów mieszkalnych a stwierdzone nieprawidłowości związane z użytkowaniem, stanem urządzeń grzewczych, przewodów dymowych i spalinowych Przedstawiciel KM PSP Olsztyn
Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych. Nadzór Zarządcy nad urządzeniami. Prezes Spółdzielni „Kominiarz”.

W spotkaniu szkoleniowym wzięli udział:

 • V-ce Prezes Krajowej Izby Kominiarzy w Warszawie, Prezes Spółdzielni „Kominiarz” w Olsztynie Pan Jarosław Sawicki,
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna Pan Aleksander Lachowicz,

13 przedstawicieli niżej wymienionych zarządców nieruchomości z terenu powiatu olsztyńskiego:

 • DW-DOM Zarządzanie nieruchomościami s.c. WŁADYSŁAW CHAMERA DARIUSZ OLSZEWSKI, Olsztyn,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze - Olsztyn,
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Olsztynku Sp. z o.o.,
 • Centrum Usług Wspólnych w Dobrym Mieście,
 • Zakład Budynków Komunalnych IV Sp. z o.o., Olsztyn,
 • Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie,
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku.
 • Zakład Nieruchomości Lokalowych w Biskupcu
 • Urząd Gminy Jonkowo

Spotkanie otworzył st. bryg. Andrzej Górzyński Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Prelekcje na temat zagrożeń związanych z eksploatacją urządzeń grzewczych i przewodów spalinowych przedstawili funkcjonariusze KM PSP w Olsztynie: kpt. Marcin Zalewski oraz mł.asp. Łukasz Matysiak.

Dziękujemy za udział.

kpt. Marcin Zalewski oraz mł.asp. Łukasz Matysiak.

zaduszki 2019

W dniu 5 listopada o godzinie 22:02 wpłynęła informacja drogą telefoniczną do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie z treści, której wynikało że na drodze krajowej numer 16, na wysokości Nowego Marcinkowa doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych oraz jelenia.

                Dyżurny SK KM w Olsztynie zadysponował dwa zastępy z JRG 3 Biskupiec oraz Zespół Ratownictwa Medycznego i Policję.

                Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym potwierdził, że doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 2 samochodów osobowych oraz jelenia. Uzyskano informację, że samochodami podróżowało łącznie 8 osób, jednak w chwili dojazdu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej, 6 osób oddaliło się własnym transportem. Na miejscu zostali jedynie kierowcy pojazdów. Pozostali na miejscu zdarzenia kierujący pojazdami zostali przebadani przez ZRM i pozostali na miejscu. Jeden z pojazdów oraz jeleń znajdowały się na pasie drogowym, drugi pojazd na poboczu. Ruch odbywał się wahadłowo.

                Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy Policji w kierowaniu ruchem wahadłowo, udzieleniu wparcia psychicznego poszkodowanym do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego na miejsce zdarzenia oraz uprzątnięciu drogi przy pomocy szczotek drogowych.

Opracował: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: mł. asp. Adrian Baumann

W dniu 15 października 2019r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Biskupcu oraz w dniu 18 października 2019r. w auli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście oraz w auli Zespołu Szkół Rolniczych im. Biskupa Krasickiego w Dobrym Mieście a także w dniu 22 października 2019 r. w auli Zespołu Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku, zrealizowaliśmy lekcje edukacyjne akcji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.

W ramach akcji, którą skierowaliśmy do grupy 386 uczniów wraz z wykładowcami, ściśle współpracowaliśmy z dyrektorami szkół. Na zakończenie wszystkich spotkań, organizowano konkursy wiedzy na temat przedstawionych zagadnień. W każdej ze szkół wyróżniono po trzech uczniów. Nagrodami było 12 czujek tlenku węgla ufundowanych zostało Starostę Olsztyńskiego. A wręczanych przez Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Olsztyńskiego Starostwa Zbigniewa Załuskiego.

PAMIĘTAJ !!! - „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”

                               https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:37158                                                    

Opracował: bryg. Sławomir Filipowicz, kpt. Kamil Kulas

Zdjęcia: KM PSP Olsztyn – asp. Sebastian Połubiejko

„CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”- kolejne spotkanie z zarządcami nieruchomości miasta Olsztyn i gmin powiatu olsztyńskiego

W dniu 7 listopada 2019r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (II piętro pok. 210) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami zarządców nieruchomości miasta Olsztyn i gmin powiatu olsztyńskiego, w ramach akcji profilaktycznej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.

Program spotkania:

Zagrożenia dla życia człowieka wynikające z eksploatacji urządzeń grzewczych i przewodów spalinowych. Przedstawiciel KM PSP Olsztyn
Osoby poszkodowane a tlenek węgla w działaniach ratowniczych KM PSP w Olsztynie w latach 2010-2018 Przedstawiciel KM PSP Olsztyn
Pożary obiektów mieszkalnych a stwierdzone nieprawidłowości związane z użytkowaniem, stanem urządzeń grzewczych, przewodów dymowych i spalinowych Przedstawiciel KM PSP Olsztyn
Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych. Nadzór Zarządcy nad urządzeniami. Prezes Spółdzielni „Kominiarz”.
Nieprawidłowości występujące w urządzeniach i przewodach spalinowych w ramach działań nadzorczych PINB. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Olsztyn.

Serdecznie zapraszamy.

Opracował:

bryg. Sławomir Filipowicz

W dniu 11 października do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wpłynęła informacja od Policji z prośbą o pomoc w podjęciu zwłok
z terenu podmokłego.

Do zdarzenia Dyżurny SK KM w Olsztynie zadysponował zastępy z OSP Kolno, OSP Lutry oraz dwa zastępy z JRG 3 Biskupiec wraz z łodzią.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania, Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, że w odległości około 300 metrów od drogi asfaltowej, na terenach podmokłych znajduje się ciało. Patrol Policji przekazał informację, że jest to prawdopodobnie osoba, która zaginęła w dniu 8 października w godzinach wieczornych.

Strażacy ubrani w wodery wydobyli ciało przy użyciu noszy podbierakowych i przenieśli
w miejsce wskazane przez Policję.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: ogn. Jarosław Kudan