Zapraszamy do pobierania materiałów ze strony Stop Pożarom Traw przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej: 

Eliminacje grupy zachodniej do XX Mistrzostw Strażaków Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Piłce Siatkowej – Gietrzwałd 2019.

W dniu 15 marca 2019r. na obiekcie Gimnazjum w Gietrzwałdzie, Komenda Miejska PSP w Olsztynie, we współpracy z Wójtem Gminy Gietrzwałd Panem Janem Kasprowiczem oraz dyrekcją szkoły, zorganizowała eliminacje grupy zachodniej do XX Mistrzostw Strażaków Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Piłce Siatkowej.

W zawodach udział wzięli strażacy

- w grupie C:

KP PSP Lidzbark Warmiński,

KP PSP Nidzica

KP PSP Bartoszyce,

  1. miejsce w tej grupie, z zapewnionym awansem do rozgrywek finałowych zajęli zawodnicy KP PSP Lidzbark Warmiński uzyskując 6 pkt.
  2. miejsce w tej grupie, z zapewnionym awansem do rozgrywek finałowych zajęli zawodnicy KP PSP Nidzica uzyskując 3 pkt.
  3. miejsce zajęli zawodnicy KP PSP w Bartoszycach.

- w grupie D:

KP PSP Ostróda,

KM PSP Elbląg

KP PSP Działdowo,

KM PSP Olsztyn,

  1. miejsce w tej grupie, z zapewnionym awansem do rozgrywek finałowych zajęli zawodnicy KP PSP Ostróda uzyskując 9 pkt,
  2. miejsce w tej grupie z zapewnionym miejsce w finale rozgrywek zajęli zawodnicy KM PSP Elbląg uzyskując 6 pkt,
  3. miejsce zajęli zawodnicy KP PSP w Działdowie,
  4. miejsce zajęli zawodnicy KM PSP w Olsztynie.

Dyplomy za awanse do grupy finałowej rozgrywek oraz za udział w zawodach, wręczył bryg. Sergiusz Dłuski Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Gietrzwałd Panu Janowi Kasprowiczowi oraz Dyrekcji Szkoły za udostępnienie obiektu i stworzenie warunków do zorganizowania turnieju. Przy okazji organizacji zawodów mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń, ale również budowania pozytywnych więzi ludzkich w duchu sportowej rywalizacji.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom

Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz

W dniu 12 marca 2019 roku w wieku 83 lat odszedł na wieczną służbę st.ogn. w st. spocz. Tadeusz Dzieniszewski.

 

st.ogn. w st. spocz. Tadeusz Dzieniszewski urodził się 17 lutego 1936r., w Ożarkach woj. podlaskie obecnie Gmina Rutki.  Służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie  rozpoczął w dniu 15 grudnia 1962r. Kontynuował służbę w kolejnych latach, na następujących stanowiskach służbowych:

ZSP Olsztyn        15.12.1962 -31.12.1967 –  kierowca,

ZSP Olsztyn        01.01.1968- 08.12.1986 –  mechanik-kierowca.

W trakcie pełnienia służby pożarniczej ukończył następujące szkolenia i kursy doskonalące.: kurs obsługi sprzętu motorowego 1963r.;Kurs podoficerski w zakresie młodszych podoficerów pożarnictwa 1963, kurs II stopnia kierowców ZSP,

W okresie 23 lat 11 miesięcy i 24 dni pełnienia służby pożarniczej odznaczony i wyróżniony: Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa -1984r., Srebrna Odznaka wzorowy kierowca -1974r., Brązowa Odznaka wzorowy kierowca -1969r., Odznaka „Wzorowy Strażak” – 1965r., Złota Odznaka „Zasłużony dla Warmii i Mazur”, Srebrny Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowy Medal Za Zasługi                    dla Pożarnictwa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 marca 2019r. a rozpoczną o godz. 9:15 Mszą Świętą w Kościele P.W. Chrystusa Odkupiciela Człowieka, skąd nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Komunalny  przy ul. Poprzecznej w Olsztynie.

z upoważnienia Rodziny

st.bryg. Andrzej Górzyński

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

Rodzinie i Bliskim strażaka szczere wyrazy współczucia składają  komendanci, strażacy i pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. 

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci. 

W dniu 2 marca 2019 roku na placu apelowym byłej Jednostki Wojskowej 
w Biskupcu zorganizowano ćwiczenia z zakresu segregacji poszkodowanych podczas wypadku masowego.

Scenariusz zakładał zderzenie autobusu z samochodem osobowym. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG 3 Biskupiec oraz OSP Biskupiec, OSP Bredynki i OSP Kobułty. W trakcie dojazdu do miejsca zdarzenia zastępy otrzymały informację, że najbliższy dostępny Zespół Ratownictwa Medycznego został zadysponowany spoza powiatu.

Po dokonaniu rozpoznania stwierdzono, że w pojeździe osobowym pozostaje uwięziony kierowca bez czynności życiowych. Autobusem podróżowały 24 osoby. Wskutek zdarzenia 25 osób jest poszkodowanych, w tym 7 w stanie ciężkim (osoby te uwięzione są 
w pojazdach), 8 osób lżej poszkodowanych, 10 osób bez obrażeń.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podczas zdarzenia masowego, obsługi narzędzi hydraulicznych oraz współpracy pomiędzy SiS JRG 3 a jednostkami OSP 
z gminy Biskupiec.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Adam Rybicki

W dniach 4,5,6 marca 2019 roku strażacy z JRG2 w Olsztynie: mł. ogn. Łukasz Rońda (Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie) i mł. ogn. Rafał Świderski (instruktor ratownictwa medycznego) przeprowadzili szkolenie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Olsztynie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zakres szkolenia obejmował: zasady przeprowadzenia RKO u osób dorosłych oraz dzieci, obsługę i wykorzystanie defibrylatora typu AED, a także postępowanie 
z osobą w stanie zagrożenia życia w przypadku: ostrego zespołu wieńcowego, zasłabnięcia, padaczki, cukrzycy i zadławienia. W szkoleniu wzięło udział około 140 pracowników starostwa, którzy mieli okazje w sposób praktyczny przećwiczyć zasady udzielania pomocy przedmedycznej w wyżej wymienionych sytuacjach.

Pamiętajmy, że konieczność wykonania czynności ratunkowych może spotkać każdego z nas, w każdej chwili, a umiejętnie udzielona pierwsza pomoc pozwala na uratowanie życia innej osobie!

Opracowanie: mł. bryg. Jarosław Ciemiński

W związku z dodatnimi temperaturami ostrzegamy i apelujemy, aby nie wchodzić na obszary zalodzone!

Wejście na zamarzniętą taflę wody zawsze jest ryzykowne, gdyż nigdy nie występuje taka sama grubość lodu na całym zbiorniku wodnym. Wzrost temperatur powoduje zmniejszenie jego grubości, a w związku z tym spada jego wytrzymałość.

Wytrzymałość lodu jest jedynie teoretyczna i nigdy nie możemy być pewni, czy utrzyma ciężar naszego ciała. Oprócz temperatury jego grubość uzależniona jest między innymi od rodzaju akwenu. Zdecydowanie grubsza pokrywa lodowa będzie na akwenach „stojących”, niż na jeziorach przepływowych oraz na rzekach, gdzie wejście nawet przy ujemnych temperaturach jest bardzo niebezpieczne. Przepływająca woda powoduje opóźnienie procesu zamarzania oraz podmywanie i wypłukiwanie powstałej warstwy lodu.

W przypadku zauważenia zdarzenia z osobą pod którą załamał się lód, najważniejszym elementem ratowniczym jest jak najszybsze powiadomienie służb ratowniczych ze wskazaniem dokładnego miejsca zdarzenia i sposobu dojazdu. Ważne jest również wsparcie psychiczne osoby uwięzionej z brzegu zbiornika wodnego do czasu przyjazdu służb poprzez zachowanie bezpośredniego kontaktu słownego.  

Zachęcamy do korzystania jedynie ze sztucznych lodowisk i ślizgawek, w myśl zasady, że „nie ma bezpiecznego lodu” na naturalnych zbiornikach wodnych takich jak jeziora, stawy czy rzeki.

Opracował: kpt. Adam Rybicki

W dniu 14 lutego 2019 r., strażacy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie, uczestniczyli w comiesięcznych ćwiczeniach doskonalących. Zajęcia zorganizowane zostały na obiekcie Centrum Szkoleń Budowlanych
w Olsztynie. Podczas ćwiczeń zostały zademonstrowane oraz omówione zasady prawidłowego
i bezpiecznego budowania stanowisk a także linowych układów ratowniczych. Celem ćwiczeń było podniesienie umiejętności niesienia skutecznej pomocy w czasie prowadzonych działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wysokościowego.

Przeprowadzenie ćwiczeń było możliwe dzięki uprzejmości pana Mateusza Janiuka, właściciela firmy HIGH-WORK, który udostępnił halę wyposażoną w profesjonalne ćwiczebne stanowiska przygotowujące do pracy na wysokości, umożliwiające bezpieczną i sprawną realizację ćwiczeń.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Ciemiński

W niedzielę 17 lutego 2019r. strażacy z JRG 2 w Olsztynie ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego zorganizowali ćwiczenia połączone z pokazem ratownictwa wodnego na zalodzonych akwenach oraz ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia i hipotermii.

Pokaz odbył się na zaproszenie Olsztyńskiego Klubu Morsów Iglo na jeziorze Kortowskim, gdzie członkowie klubu cyklicznie spotykają się na wspólne morsowanie. Strażacy zaprezentowali  symulację akcji ratowniczej osoby, pod którą załamał się lód. Przedstawiono przy tym techniki  samoratowania oraz zasady bezpiecznego przebywania na akwenach pokrytych taflą lodową. Funkcjonariusze przeprowadzili również szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo oddechowej u osób poszkodowanych z użyciem fantowa treningowego  do ćwiczeń praktycznych.

Widząc duże zaangażowanie członków klubu w przedstawione zagadnienia jesteśmy pewni, że wpłynie ono pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa nie tylko podczas morsowań, ale również
w życiu codziennym.                                                                                  

Opracował: mł. bryg. Jarosław Ciemiński,

Zdjęcia: st. asp. Robert Osenkowski

W dniach 2, 15 i 16 lutego 2019 roku strażacy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie (koordynator ratownictwa medycznego mł. ogn. Łukasz Rońda, instruktor kpt. Mariusz Przybułowski, instruktor str. Michał Zglinicki oraz instruktor mł. ogn. Krzysztof Skaśkiewicz), przeprowadzili szkolenia dla przedstawicieli jednostek OSP powiatu olsztyńskiego posiadających na swoim wyposażeniu urządzenie AED.
Łącznie przeszkolono 101 strażaków OSP z następujących gmin: Olsztyn, Olsztynek, Gietrzwałd, Jonkowo, Świątki, Dywity, Dobre Miasto, Barczewo, Purda, Stawiguda, Biskupiec, Jeziorany, Kolno.

Szkolenie miało na celu zapoznanie druhów OSP z parametrami technicznymi urządzenia AED, a także doskonalenie praktycznych umiejętności podczas przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej, dziecka oraz niemowlęcia. Podczas szkolenia stosowano nagłośniowe techniki udrażniania dróg oddechowych, z użyciem worka samorozprężalnego typu AMBU i AED.

Przeprowadzone szkolenia miały na celu wdrożenie jednolitego standardu postępowania strażaków PSP i OSP podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku rozpoznanego Nagłego Zatrzymania Krążenia.

Opracowanie: mł.bryg. Jarosław Ciemiński

Zdjęcia: kpt. Mariusz Przybułowski

W dniu 15 lutego 2019 r. wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Purdzie, w miejscowościach Purda i Klewki odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców, dotyczące tematyki zagrożeń, jakie występują podczas sezonu grzewczego. Zajęcia profilaktyczne poprowadził mł. asp. Łukasz Matysiak pełniący na co dzień służbę w wydziale kontrolno – rozpoznawczym komendy

Na spotkaniach przestawione zostały zagadnienia związane z zasadami właściwego użytkowania kotłów, instalacji kominowej w okresie wzmożonego ich użytkowania, w trakcie sezonu grzewczego.

Szczególno uwagę zwrócono na zagrożenia związane z tlenkiem węgla, tzw. cichym zabójcą. Omówiono jego właściwości fizykochemiczne, sposób oddziaływania czadu na organizm ludzki oraz przyczyny jego powstawania. Przedstawiono również statystyki obrazujące ilość zdarzeń związanych z ekspozycją tlenku węgla oraz ilość ofiar śmiertelnych w latach 2010-2019 na terenie kraju i powiatu olsztyńskiego. Podkreślano znaczenie instalowania czujek tlenku węgla w mieszkaniach, czy domach jednorodzinnych.

Kluczowym jednak tematem przedstawionym podczas lekcji, były zasady bezpiecznego zachowania podczas ekspozycji czadu. Wspominaliśmy o konieczności:

- niezwłocznego wyłączenia urządzenia ogrzewczego,

- otwarcia okien w celu przewietrzenia mieszkania,  

- niezwłocznego powiadomienia służb ratowniczych 112, 998,999,997,

- ewakuacji osoby poszkodowanej ze strefy niebezpiecznej,

- kontroli obecności czynności życiowych (tętno, oddech) i gotowości do ewentualnego podjęcia czynności zastępczego oddechu i zewnętrznego masażu serca (resuscytacji krążeniowo oddechowej).

Wśród 35 uczestników spotkania profilaktycznego, rozlosowano nagrody w formie czujek tlenku węgla ufundowane przez Wójta Gminy Purda.

PAMIĘTAJ !!! - „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”

Opracowanie i zdjęcia: mł.asp. Łukasz Matysiak