W dniu 8 marca 2018 r na terenie JRG1 w Olsztynie Komenda Wojewódzka PSP, Komenda Miejska PSP oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie zorganizowały  zbiórkę krwi w ramach ogólnopolskiej akcji "spoKREWnieni służbą". W tym dniu zebraliśmy ponad 17 litrów krwi na potrzeby ratowania życia ludzkiego w warunkach szpitalnych. 

W zbiórce czynny udział brali strażacy i pracownicy cywilni KW PSP, KM PSP w Olsztynie , Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Strażacy Ochotnicy  z OSP Gutkowo, Gryźliny i OSP Nowa Wieś. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tej szlachetnej akcji.

bryg. Andrzej Górzyński 
     Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej 
       w Olsztynie

 


W dniu 2.03.2018 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Bogdan Wierzchowski wraz ze swoim Zastępcą – bryg. Robertem Flicińskim wizytował Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 w Olsztynie.

Komendantów przywitał Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński, meldunek o gotowości jednostki złożył dowódca jednostki – mł. bryg. Marcin Wajdyk. Podczas wizytacji Komendant Wojewódzki dokonał przeglądu pojazdów, sprzętu specjalnego i ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu jednostki.

Komendant spotkał się również ze strażakami zmiany trzeciej, która tego dnia pełniła służbę. Wizytacja okazała się również świetną okazją do wręczenia nagrody mł. asp. Damianowi Pieterczykowi z JRG 2 w Olsztynie, który 18 lutego 2018 r. w Gdyni zajął pierwsze miejsce wśród strażaków w inauguracyjnym biegu w Pucharze Polski w Biegach o Puchar Komendanta Głównego PSP.

opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Ciemiński – KM PSP w Olsztynie

2 marca 2018 r. zespół w składzie st. asp. Łukasz Prot, asp. Michał Paszkowski, mł. asp. Paweł Zapadka wrócił do kraju z zimowej wyprawy, której celem było zdobycie góry Elbrus. Szczyt o wysokości 5642 m n.p.m. to najwyższy wierzchołek w paśmie gór Kaukazu oraz najwyższy szczyt Rosji i Europy.

Przebieg wyprawy:

 • 15.02.2018 – Przejazd do Warszawy na lotnisko i lot do stolicy Gruzji, Tbilisi.
 • 16.02.2018 – Przejazd wynajętym transportem z lotniska w Tbilisi do miejscowości Terskol (Rosja), skąd planowane było wyjście w góry.

Pomimo relatywnie niewielkiej odległości (ok. 450 km) przejazd trasą prowadzącą przez góry zajął kilkanaście godzin. Dodatkowym utrudnieniem była konieczność dwukrotnego przekraczania granicy (Gruzja – Rosja oraz Republika Osetii Północnej Republika Kabardo-Baukarii), co wiązało się z czasem niezbędnym na odprawę paszportową.

 • 17.02.2018 – Wyjście w góry - przejście do bazy na wysokość 3800 m n.p.m..

Wykorzystując dogodne warunki pogodowe ekspedycja szybko dotarła do bazy. Pozostawiwszy cały sprzęt w bazie przeprowadzono rekonesans drogi podejścia. Po dotarciu na wysokość 4200 m n. p. m. nastąpił powrót do bazy.

 • 18.02.2018 – Wyjście aklimatyzacyjne do wysokości 4700 m n.p.m..

Po spakowaniu części sprzętu i żywności (jako depozyt niezbędny do rozbicia wyższych obozów) zespół wyruszył w okolice skał Pastuchowa gdzie wykorzystują ukształtowania terenu pozostawił depozyt. Następnie wspinacze spędzili noc na 3800 m n.p.m.

 • 19.02.2018 – Założenie obozu na wysokości 4200 m n.p.m. w wykopanej jamie śnieżnej.

Członkowie ekipy przenieśli cały ekwipunek na wysokość 4200 m n.p.m., gdzie w wykopanej jamie śnieżnej założyli obóz. W trakcie rekonesansu udali się na wysokość 5000 m n.p.m. w celu znalezienia miejsca na wyższy obóz. Ze względu na niepewną prognozę pogody i warunki terenowe zespół zrezygnował z próby przeniesienia obozu w wyższe partie góry i spędził nocleg w jamie śnieżnej.

 • 20.02.2018 – Załamanie pogody – regeneracja w jamie śnieżnej.

Niesprzyjające warunki pogodowe - śnieżyca zmusiła do spędzenia całego dnia w jamie śnieżnej. Czas ten wykorzystano do regeneracji sił.

 • 21.02.2018 – Kolejny dzień złej pogody – przygotowywanie planu ataku szczytowego.

Podczas kolejnego dnia złej pogody obserwując prognozy pojawiła się szansa okna pogodowego na następną dobę, wspinacze omówili i przygotowali nocne wyjścia na atak szczytowy.

 • 22.02.2018 – Atak szczytowy.

2:00 w nocy -atak szczytowy. Mimo stosunkowo złej pogody rozpoczął się atak szczytowy z nadzieją na poprawę warunków atmosferycznych. Po osiągnięciu wysokość 4800 m n.p.m. została podjęta decyzja o zejściu do bazy na wysokości 3800 m n.p.m.

 • 23.02.2018 – Dzień na regenerację, odpoczynek i planowanie kolejnego ataku szczytowego.

Wieczorem potwierdziło się kilkunastogodzinne okno pogodowe na następną dobę (sobotę), więc podjęta została decyzja o podjęciu kolejnego ataku szczytowego.

 • 24.02.2018 – Drugi atak szczytowy.

4:00 start na kolejny atak szczytowy. Plan zakładał, dojście do skał Pastuchowa o wschodzie słońca. Pogoda dobra, choć przez cały dzień odnotowywano ekstremalnie niską temperaturę (odczuwalna od -40 do -50 ° C) i silne podmuchy wiatru. Pierwszą część podejścia do wys. 5000 m n.p.m. udało się pokonać w bardzo dobrym czasie (1200 m przewyższenia w 3 godziny). Druga część podejścia pomimo niedużego przewyższenia (niewiele ponad 600m) ze względu na trudne warunki terenowe zajęła aż 7 godzin. O godzinie 14 cały zespół zdobył szczyt. Pomimo bezchmurnego niemało wysiłku kosztowała wspinaczy walka z bardzo silnym wiatrem (60 – 70 km/h). Droga powrotna zajęła 5 godzin.

 • 25.02.2018 – Zwinięcie bazy i zejście do Terskol.

Zmęczeni lecz szczęśliwi spakowali cały sprzęt i dotarli do miejscowości Terskol gdzie odwiedzili lokalną jednostkę ochrony przeciwpożarowej. Strażacy wraz ze swoim dowódcą okazali się być bardzo gościnni. Pokazali swoją jednostkę, sprzęt, którym dysponują oraz opowiedzieli o specyfice swoich działań.

 • 26.02.2018 – Przejazd do Tbilisi.

Droga powrotna, nie licząc przebitej opony, minęła bez problemu.

 • 27-28.02.2018 – Tbilisi

Po wyczerpującej wyprawie nadszedł czas na odpoczynek oraz zwiedzanie stolicy Gruzji.

 • 01.03.2018 – Wizyta w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Tbilisi.

Na zaproszenie ambasadora Mariusza Maszkiewicza spotkali się z pracownikami Polskiej Ambasady gdzie mieli okazję opowiedzieć o swoim przedsięwzięciu.

 • 02.03.2018 – Lot powrotny do Polski.

Wyprawa oprócz charakteru sportowego miała na celu poszerzenie doświadczenia wysokogórskiego i alpinistycznego ratowników (działanie w trudnym terenie przy niesprzyjających warunkach, współpraca i realizacja zadań w zespole).

Wyprawa objęta była patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Leszka Suskiego oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego.

Strażacy otrzymali wsparcie rzeczowe wyprawy min. od:

 • Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
 • Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie,
 • Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

W dniu 16 lutego 2018r. w siedzibie Komendzie Miejskiej PSP odbyła się narada się narada podsumowująca działalność komendy w 2017 roku.

W naradzie wzięli udział:
Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie, st.bryg. Bogdan Wierzchowski,

Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz,

Starosta Olsztyński Prezes ZOP ZOSP RP w Olsztynie, Małgorzata Chyziak,

Burmistrz Barczewa, Lech Jan Nitkowski,

Burmistrz Dobrego Miasta, Stanisław Grzegorz Trzaskowski,

Burmistrz Olsztynka, Artur Wrocha,

Zastępca Burmistrz Jezioran, Marcin Frączek,

Wójt Gminy Gietrzwałd, Jan Kasprowicz,

Wójt Gminy Stawiguda, Irena Derdoń,                    

Wójta Gminy Kolno, Henryk Duda,

Zastępca Wójta Gminy Dywity Daniel Zadworny,

Zastępca Wójta Gminy Purda, Mirosław Wierzchowski,

Przedstawiciel Wójta Gminy Jonkowo, Arkadiusz Adamkiewicz,

Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie, Jarosław Lipiński,          

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie, kom. Marek Dumka,                                            

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Olsztyn, Mieczysław Wójcik,

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Olsztyńskiego, Zbigniew Załuski,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Olsztyn, Aleksander Lachowicz,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Tadeusz Kuczyński  

Przewodniczący Oddziału ZZS Florian przy KM PSP w Olsztynie, asp. Piotr Rochowicz.

Podczas spotkania komendant przedstawił zagadnienia obejmujące działalność komendy w roku 2017,                w którym na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego wystąpiło 3434 zdarzeń. To spadek o 30 interwencji w porównaniu z 2016r. tj. o 0,87%.

W roku ubiegłym komenda otrzymała z Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie narzędzia i sprzęt na kwotę 2 752 750 zł, w tym:

 • Narzędzia ratownicze, hydrauliczne, HOLMATRO, 150 000 zł,
 • Sprzęt do radiologii 280 000 zł
 • Samochód specjalny ciężki podnośnik hydrauliczny o wysokości ratowniczej 42m 2 200 000 zł
 • Serwer z oprogramowaniem i wyposażeniem 26 000 zł,
 • Kosiarka spalinowa 2 250 zł,
 • sprzęt dla grupy wodno – nurkowej (maski, ubrania) 22 000 zł,
 • sprzęt dla specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego 2 500 zł ,
 • defibrylator AED 1 100 zł,
 • wyposażenie AGD 2 000 zł
 • sprzęt z zakresu ratownictwa chemicznego 8 000 zł,
 • wideorejestratory samochodowe,
 • sprzęt łączności 6 700 zł
 • ubrania specjalne 24 000 zł
 • sorbent 1 200 zł
 • buty chemoodporne 27 000 zł

W roku ubiegłym komenda otrzymała od Gminy Olsztyn narzędzia i sprzęt na kwotę 129 924,90 zł, w tym:

 • 13 kompletów ubrań gazoszczelnych DRAGER CPS 7 900- 111 930,00 zł
 • 7 kompletów aparatów oddechowych nadciśnieniowych MSA o wartości 17 994,90 zł

Majątek zakupiony przez KM PSP w Olsztynie za kwotę 387 933,26zł, w tym:

 • Wyposażenie wydziałów i JRG podległych KM PSP w Olsztynie (sprzęt biurowy, informatyczny, wyposażenie pomieszczeń):
  • Wyposażenie w AGD- stołówka JRG-2,
  • Wyposażenie w meble kuchenne- stołówka JRG-2,
  • Wyposażenie w meble biurowe wydział organizacyjno-kadrowy oraz pomieszczenie socjalne,
  • Wyposażenie wydziałów, wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej (sprzęt dla SGRW, SGRW-N, SGRchem-eko,
  • Pulpit dyspozytorski- wyposażenie punktu alarmowego JRG 3,
 • Dotacja celowa na realizację zadania: „Działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych”
 • Dotacja celowa na realizację zadania „Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań komend powiatowych PSP”

W 2017r. realizowane były zadania remontowe na kwotę 49 857,45 zł we wszystkich budynkach komendy, m.in.:

 • Remont kuchni JRG2,
 • Remont instalacji alarmowej JRG2,
 • Remont warsztatu JRG1,
 • Remont stanowiska dyżurnego JRG3,

W 2017r. realizowane były zadania inwestycyjne na kwotę 99 987,30 zł w budynkach komendy, m.in.:

 • Rozbudowa kotłowni wraz z odcinkiem centralnego ogrzewania w JRG2 w Olsztynie na kwotę 39 987,30 zł. Środki finansowe otrzymane z budżetu państwa.
 • Modernizacja systemu łączności radiowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Biskupcu na kwotę 60 000 zł. Środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe.

Po wystąpieniu głos zabrali:

Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie, st.bryg. Bogdan Wierzchowski,

Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz,

Starosta Olsztyński, Małgorzata Chyziak,

Burmistrz Barczewa, Lech Jan Nitkowski

Burmistrz Dobrego Miasta, Stanisław Grzegorz Trzaskowski,

Dziękuję władzom samorządowym, Prezydentowi Olsztyna, Staroście Olsztyńskiemu, Burmistrzom i Wójtom gmin powiatu olsztyńskiego oraz wszystkim radnym (Olsztyna, powiatu olsztyńskiego i gmin) za wszelki wkład, wpływający na rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Po raz kolejny dziękuję Wszystkim, dzięki którym mogliśmy w roku 2017 realizować nałożone na naszą formację ustawowe zadania. Dziękuję tym, którzy wspomagali nasze działania, szczególnie w aspekcie finansowym.

Dziękuję wszystkim strażakom komendy, pracownikom cywilnym a także strażakom ochotniczych straży pożarnych powiatu olsztyńskiego, za wysiłek, służbę i zaangażowanie w działania, przez co możliwe było zabezpieczenie ciągłości odnotowanych zdarzeń na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.

                                                                                             

                                                                                             bryg. Andrzej Górzyński
                                                                                    Komendant Miejski
                                                                                   Państwowej Straży Pożarnej
                                                                                       w Olsztynie

Szanowni Państwo,

Strażacy KM PSP w Olsztynie, Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu olsztyńskiego

Zapraszam do wzięcia udziału w zorganizowanej akcji zbiórki krwi. Ten drogocenny dar niejednokrotnie ratuje życie ludzkie, a także daje możliwość zdecydowanej poprawy stanu zdrowia.

Akcja honorowego krwiodawstwa odbędzie się w dniu 8 marca 2018r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16 w godzinach 8:30-11:30. Zgłoszenia udziału strażaków OSP z terenu powiatu olsztyńskiego z podaniem imienia nazwiska i jednostki OSP, przyjmowane są pod telefonem 0-89-5229200 lub na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uratujmy inne życia wspólnie…

Serdecznie zapraszam,

/-/bryg. Andrzej Górzyński

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

mapa1

W dniu 27 lutego 2018r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Chorych Na Cukrzycę zorganizowano spotkanie z seniorami.
W ramach wykładu „Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego seniorów w życiu codziennym” przedstawiciele KM PSP w Olsztynie przedstawili zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo gazowe, instalacji elektrycznych, przewodów kominowych. Omówiono także zagrożenia związane z niewłaściwą eksploatacją przewodów kominowych i wentylacyjnych. W trakcie wykładu wskazano na najbardziej charakterystyczne zagrożenia dnia codziennego, sposoby i metody postępowania w przypadkach pojawienia się zagrożeń, szczególnie tych związanych z tlenkiem węgla, pożarem, rozszczelnieniem instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, pożarami instalacji elektrycznych i tłuszczy spożywczych. Omówiono sposoby postępowania w tego typu przypadkach.
W wykładzie wzięło udział 23 seniorów oraz 2 pracowników DDPS w Olsztynie. Spotkanie z seniorami poprowadzili mł.kpt. Kamil Kulas i asp. Sebastian Połubiejko.


Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz

18 lutego 2018 roku, w Gdyni strażacy Państwowej Straży Pożarnej zainaugurowali rywalizację w Pucharze Polski w Biegach o Puchar Komendanta Głównego PSP. VII Pomorski Bieg Strażaków, rozegrany w ramach Biegu Urodzinowego, był pierwszym z sześciu biegów, zaliczanych do tej klasyfikacji.

W zmaganiach z okazji urodzin Gdyni, których symboliczna data przypada 10 lutego, wzięło udział aż 3339 biegaczy. Do mety, po przebiegnięciu atestowanej trasy o długości 10 km, dobiegła rekordowa liczba 112 strażaków.

Start i meta biegu zostały ulokowane w pobliżu kompleksu sportowego Gdyńskiego Centrum Sportu, a trasa poprowadzona ulicami Gdyni. Pomimo dość niskiej temperatury, która oscylowała w granicach 1-2 stopni Celsjusza oraz stosunkowo wczesnej pory dnia, wzdłuż trasy zawodów ustawiło się wielu mieszkańców Gdyni, którzy gorąco dopingowali biegnących.

Mimo początku sezonu, strażacy osiągnęli bardzo wysokie wyniki, bijąc niejednokrotnie swoje rekordy życiowe. Najlepszym wśród strażaków okazał się Damian Pieterczyk (KM PSP Olsztyn), który z wyśmienitym czasem 30:33 zajął 6 miejsce w klasyfikacji generalnej biegu. Drugim strażakiem, który tego dnia przekroczył linię mety był Andrzej Szpunar (KM PSP Rzeszów), osiągając czas 32:57. Trzecie miejsce na podium klasyfikacji generalnej mężczyzn uzupełnił Bartłomiej Przedwojewski (KM PSP Wrocław), z czasem 33:13. Wśród kobiet najlepszą okazała się Aleksandra Dettlaff (KP PSP Puck), wyprzedzając Dagmarę Kaczmarek (KM PSP Katowice) oraz Annę Bartyzel (KM PSP Gdynia).

Okolicznościowe puchary, dyplomy i upominki wręczali: st. bryg. Piotr Socha – zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP, mł. bryg. Szymon Ławecki – przedstawiciel Biura Szkolenia KG PSP oraz kpt. Marcin Nowak – komendant miejski PSP w Gdyni.

Opracowanie: mł. bryg. Szymon Ławecki, Biuro Szkolenia KG PSP

Zdjęcia: Piotr Jereczek oraz www.dziennikbaltycki.pl

W dniu 19 lutego 2018r. doszło do pożaru budynku wielorodzinnego w miejscowości Wigwałd gmina Olsztynek. Dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie informację o pożarze przyjął o godzinie 1:45. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i dokonaniu rozpoznania stwierdzono, że pożarem objęty jest cały dach budynku mieszkalnego, w tym  konstrukcja dachu, łącznie z kondygnacją poddasza.

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany o wymiarach 20x10x8m kryty dachówką, strop i dach drewniany. Z informacji uzyskanych na miejscu zdarzenia  10-cioro mieszkańców w tym dwoje dzieci bezpiecznie opuściło budynek.

Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podano pięć prądów wody w natarciu. W tym celu operowano z drabin przenośnych i samochodowego podnośnika hydraulicznego. Jeden prąd wody podano bezpośrednio do wnętrza budynku. Ewakuowano mienie z części budynku. Dokonano rozbiórki spalonej części dachu oraz nadpalonych części stropu. Dokładnie przeszukano pogorzelisko, wykorzystując kamerę termowizyjną do lokalizacji źródeł ognia. Zaopatrzenie wodne na potrzeby zachowania ciągłości działań stanowiła lokalna sieć hydrantowa. Żadna z osób ewakuowanych nie wymagała pomocy medycznej. W działaniach trwających 5 godzin 44 minuty brało udział 10 zastępów i 42 strażaków ratowników. Siłę bojową stanowiły 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz 4 z OSP Olsztynek, 1 z OSP Waplewo, 1 z OSP Mańki. W wyniku pożaru spaleniu uległ całkowicie dach budynku. Na miejsce zdarzenia przybyli przedstawiciele Urzędu Gminy w Olsztynku.

Opracowanie: mł.bryg. Jarosław Przybułowski, mł.bryg. Sławomir Filipowicz

W dniu 14 lutego 2018r kilka minut po godzinie 14:00 na terenie przebudowy ulicy Żurawiej w Olsztynie doszło do uwięzienia mężczyzny w wykopie.

Po  przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że w wykopie o wymiarach 5 m x 10 m na głębokości ok. 6-7 m, znajduje się uwięziony 34 letni mężczyzna. Poszkodowany przytomny, przysypany do połowy ciała osuniętą ziemią.

Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wprowadzono do wykopu dwóch ratowników. Dokonali oni oceny stanu zdrowia poszkodowanego i udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu. Następnie wprowadzono kolejnych dwóch ratowników  celem uwolnienia mężczyzny. Odkopano zgromadzone wokół poszkodowanego masy ziemi przy pomocy podręcznego sprzętu burzącego – sztychówek i łopat. Następnie ewakuowano poszkodowanego na zewnątrz wykopu, przy pomocy noszy oraz lin ratowniczych. Po przebadaniu przez Zespół Ratownictwa Medycznego, z podejrzeniem urazu kończyn dolnych, poszkodowany został odwieziony do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Podczas prowadzonych działań ratowniczych ściany wykopu były zabezpieczone wcześniej ustawionymi szalunkami (szalunki ustawione przez firmę budowlaną podczas wykonywania prac)  oraz dodatkowo, część wykopu, w miejscu gdzie uwięziony był poszkodowany, zabezpieczono łyżką oraz ramieniem koparki. Na polecenie Kierującego Działaniem Ratowniczym ograniczono dostęp do miejsca zdarzenia, celem zabezpieczenia krawędzi wykopu przed spowodowaniem przypadkowego osunięcia ziemi, prowadzono stałą obserwację ścian wykopu, wycięto w pobliskim lesie osiem drzew do wykonania belek i zabezpieczenia ścian wykopu.

W działaniach brało udział 14 strażaków. Pierwsi na miejsce zdarzenia dojechali strażacy z OSP Olsztyn-Gutkowo. Czas trwania akcji to godzina i 17 minut.

na podstawie danych operacyjnych

mł.bryg. Sławomir Filipowicz