dzien strazaka kom.Suski

14 kwietnia br. na terenie JRG 1 w Olsztynie przeprowadzono egzamin pierwszego w tym roku szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.W szkoleniu udział wzięli druhny i druhowie z gmin: Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztyn, Olsztynek, Purda oraz Stawiguda. Do egzaminu końcowego składającego się z części teoretycznej i praktycznej przystąpiło 25 osób, w tym dwie kobiety. Wszyscy zdali egzamin.

Podczas trwającego od 10 lutego 2018 r. szkolenia, przygotowywano strażaków do bezpiecznego wykonywania czynności ratowniczych. Druhny i druhowie nabyli niezbędne umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu ratowniczego, które będą wykorzystywali podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Wszystkim członkom OSP, którzy ukończyli szkolenie gratulujemy i życzymy powodzenia podczas realizacji czynności ratowniczo – gaśniczych.

Opracował: st.sekc. Radosław Nowosielski

 

W dniu 13 kwietnia 2018 roku w sali gimnastycznej Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi przy ul. Mariańskiej 3A w Olsztynie odbyły się eliminacje miejsko-powiatowe XXXXI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, których organizatorami byli Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Olsztynie. W eliminacjach wzięło udział 49 uczestników, w trzech kategoriach wiekowych.

 

Na podstawie turnieju wyłoniono następujących laureatów:

I grupa wiekowa

I miejsce         Marcela Drygalska                - Jonkowo

II miejsce        Jakub Krupa                            - Gietrzwałd  

III miejsce      Bartłomiej Kurowski              - Dobre Miasto

II grupa wiekowa

I miejsce        Artur Behrendt                      - Gietrzwałd

II miejsce       Damian Tomasik                    - Dywity

II miejsce       Katarzyna Kozłowska             - Olsztynek

III grupa wiekowa

I miejsce        Wojciech Łowczyk                 - Olsztyn

II miejsce       Krystian Kurowski                  - Olsztyn

III miejsce      Mateusz Szczechla                 - Olsztyn

 

Najlepsi uczestnicy z każdej z kategorii wiekowych wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 23 kwietnia br. w Nidzicy. Tegoroczne eliminacje odbyły się pod patronatem Prezydenta Olsztyna- Pana Piotra Grzymowicza oraz Starosty Olsztyńskiego- Pani Małgorzaty Chyziak.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszego poszerzania wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej.

Szanowni Państwo
Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu olsztyńskiego

                W związku z organizacją przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie w dniu 18 maja 2018r., w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, pielgrzymki do Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan, w Świętej Lipce uprzejmie informuję, że w ramach tego przedsięwzięcia istnieje możliwość zarejestrowania strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu olsztyńskiego.

       W tym celu do końca kwietnia 2018r. należy przesłać zgłoszenie zainteresowanych strażaków z Jednostek OSP powiatu olsztyńskiego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (według  załączonego wzoru) lub dokonać zgłoszenia telefonicznie, pod nr. tel: 0-89-5229200.


Serdecznie Zapraszam do udziału w Pielgrzymce

bryg. Andrzej Górzyński

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie 

Załącznik: Karta zgłoszenia ikona xls

 

Plakat

Pragniemy poinformować, że w dniu 13 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi przy ul. Mariańskiej 3A w Olsztynie odbędą się eliminacje powiatowe XXXXI Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wyłonieni na podstawie eliminacji zwycięzcy uzyskają prawo udziału w rywalizacji na szczeblu województwa. W związku z powyższym, prosimy o przesłanie do dnia 6 kwietnia 2018 r. na adres Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (prosimy o telefoniczne potwierdzenie dostarczenia wiadomości e-mail) informacji z przebiegu eliminacji gminnych oraz kart uczestników. Do eliminacji powiatowych zgłoszone mogą być maksymalnie po dwie osoby (laureaci) z każdej grupy reprezentującą daną gminę oraz po dwie osoby z każdej ze szkół na terenie Olsztyna.

Zasady organizacji turnieju określa, przyjęty uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 16 grudnia 2004 r., regulamin OTWP. W myśl uchwały nr 7/1/2017 z dnia 17 października 2017 r. uczestnicząca w turnieju młodzież została podzielona na trzy grupy obejmujące odpowiednio:

-        uczniów szkół podstawowych klas I-VI,

-        uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII oraz gimnazjum klas II i III,

-        uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Przesyłając zgłoszenia oraz karty uczestników należy zwrócić uwagę na przyporządkowanie uczniów do odpowiednich grup. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej ZOSP RP pod adresem http://www.zosprp.pl w zakładce Regulaminy.

Zakres tematyczny Turnieju:

 

1.    Tradycja i historia straży pożarnych.
2.    Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.
3.    Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
4.    Organizacja i zadania OSP oraz i ich Związku.
5.    Przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów.
6.    Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej.
7.    Sprzęt ratowniczo- gaśniczy (znajomość nowoczesnego sprzętu ratowniczego, w tym elektronicznego).
8.    Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
9.    Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków; lasów; zbiornik, transportu i składowania palnych płodów rolnych; substancji niebezpiecznych.
10.    Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
11.    Znajomość zasad bezpiecznego zachowania się w stanie zagrożenia.
12.    Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
13.    Znajomość podstawowych węzłów ratowniczych oraz lin i karabinków alpinistycznych (zatrzaśników).
14.    Znajomość znaków ewakuacyjnych oraz znaków dotyczących sprzętu technicznego i ratowniczego.
15.    Substancje niebezpieczne- podstawowe właściwości i oznakowanie.
16.    Tlenek węgla.
17.    Czynności zabronione względem ochrony ppoż.

          

Osoba do kontaktu: kpt. Marcin Zalewski, tel. 89 5229215

180327075326 0001

Jednym z podstawowych - ustawowych zadań realizowanych w ramach ochrony przeciwpożarowej jest zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Mistrzostwa w „Bezpiecznym Montażu Rusztowań” są przedsięwzięciem promującym zachowania, które przyczyniają się do zmniejszenia liczby wypadków podczas prac na wysokości. Co roku dochodzi do około 45 tego typu zdarzeń, a jednostki straży pożarnych wielokrotnie biorą udział w dotarciu do osób poszkodowanych i udzielaniu im pomocy medycznej. Założeniem organizatora mistrzostw, jak również dążeniem Państwowej Straży Pożarnej jest zminimalizowanie liczby niebezpiecznych incydentów związanych z pracami na wysokości.

Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa poprzez edukację zarówno przedsiębiorców jak
i samych pracowników, przedsięwzięcie to zostało wsparte przez Komendę Wojewódzką jak również Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Już w 2016 roku strażacy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie zaprezentowali swoje umiejętności podczas pokazu ewakuacji osoby poszkodowanej z rusztowania na wysokości. Ćwiczenie wykonane przez strażaków spotkało się z uznaniem organizatorów i gości zdobywając nagrodę i tytuł „Najciekawszy pokaz BMR 2016” - więcej informacji na platformie youtube.com (bmr Olsztyn).

                Mistrzostwa w bezpiecznym montażu rusztowań są również doskonałą okazją do zapoznania się przez strażaków z nowinkami technicznymi stosowanymi w tej dziedzinie, jak również przeprowadzenia realnych ćwiczeń i przygotowania na ewentualne rzeczywiste zdarzenia związane
z katastrofami budowlanymi i ratowaniem osób zagrożonych i poszkodowanych na wysokości.

Opracowanie: bryg. Michał Kamieniecki - KW PSP w Olsztynie, mł. bryg. Jarosław Ciemiński – KM PSP w Olsztynie

Zdjęcia: Jacek Pietrowski

 1