06 lutego 2020r., w siedzibie Komendy Miejskiej PSP odbyła się narada podsumowująca działalność komendy w 2019 roku.

W naradzie wzięli udział:

Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie st.bryg. Bogdan Wierzchowski,

Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz,

Burmistrz Dobrego Miasta Jarosław Kowalski,

Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko,

Wójt Gminy Purda Teresa Chrostowska,                   

Wójt Gminy Gietrzwałd Jan Kasprowicz,

Wójt Gminy Dywity Daniel Zadworny,

Przedstawiciel Burmistrza Gminy Biskupiec Zbigniew Cieślak,

Komendant Miejski Policji insp. Piotr Zabuski,

Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie Jarosław Lipiński,

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Olsztyn Mieczysław Wójcik,

Dyrektor Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie Marcin Szwarc,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Olsztyn Aleksander Lachowicz,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Karol Sztobryn,

Powiatowy Inspektor Sanitarny Teresa Parys,

Zastępca Burmistrza Barczewa – Piotr Mostek,

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - Magdalena Zakrzewska,

Komendant Gminny OSP Biskupiec – dh Zbigniew Cieślak,

Komendant Gminny OSP Dobre Miasto – dh Krzysztof Kurowski,

Komendant Gminny OSP Jeziorany – dh Henryk Goździcki,

Komendant Gminny OSP Jonkowo – dh Lech Przegaliński,

Komendant Gminny OSP Olsztyn – dh Paweł Zapadka,

Komendant Gminny OSP Olsztynek – dh Stanisław Pisarski,

Komendant Gminny OSP Purda – dh Tomasz Czarniewski,

Komendant Gminny OSP Stawiguda dh – Łukasz Matysiak,

Komendant Gminny OSP Świątki – dh Piotr Grudzień,

Funkcjonariusze i pracownicy komendy.

Na początku narady, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Bogdan Wierzchowski wręczył decyzję XIV/96 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, o włączeniu jednostki OSP w Barczewku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którą odebrali dh Marcin Waśniewski Prezes OSP oraz dh Jacek Jackiewicz naczelnik OSP. Jest to 26 jednostka OSP z terenu powiatu olsztyńskiego włączona do systemu.

W dalszej części spotkania, komendant miejski st. bryg. Andrzej Górzyński przedstawił zagadnienia kontrolno-rozpoznawcze i kwatermistrzowsko-techniczne, organizacyjno-kadrowe i finansowe, obejmujące działalność komendy w roku 2019, natomiast zastępca komendanta miejskiego bryg. Sergiusz Dłuski zaprezentował uczestnikom narady ważniejsze zagadnienia operacyjne za 2019 rok.

Na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego wystąpiło 3678 zdarzeń. To spadek o 32 interwencje w porównaniu z 2018r. tj. o 0,86 %. W działaniach udział brało 3 330 pojazdów i 13 035 strażaków z KM PSP oraz
3 54 pojazdów bojowych i 14 993 strażaków druhów naszego powiatu.

wykres 

 

Otrzymany, pozyskany nieodpłatnie majątek, środki pieniężne w 2019r.:

 • Od KW PSP w Olsztynie za kwotę 1 279 237,41 zł, w tym:

Samochód ciężki ratowniczo – gaśniczy VOLVO, GCBA 9,0/60              (1 182 768,00 zł)

Dotacja z budżetu KW PSP w Olsztynie na zakup sprzętu do siłowni w JRG2 w Olsztynie (15 000,00 zł)

Dotacja z budżetu KW PSP w Olsztynie na zakup paliwa ON do KM PSP w Olsztynie (14 000,00 zł)

Rezerwa celowa z Budżetu Państwa na zakup węży pożarniczych W75, W110 (24 400,00 zł)

Sprzęt medyczny do szkoleń oraz udzielania 1 pomocy medycznej   (9 160,98 zł)

Zbiornik paliwa truck master 430l z licznikiem i pompką 12v (5 535,00 zł)

Aparat powietrzny AIRGO PRO SL – 9 kpl. (25 449,93 zł)

Armatura wodno – pianowa (hydronetki, węże, prądownice, przełączniki (2 923,50 zł)

Sorbent Compact – 720 kg (3 011,04 zł)

 • Od Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie za kwotę 3 690,00 zł

Sorbent Compact – 1000 kg

 • Darowizna od Fundacji Eltela za kwotę 6 000,00 zł

samochód strażacki dla dzieci – wyposażenie sali edukacyjnej „Ognik”

rolety do sali edukacyjnej „Ognik”

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

Modernizacja i rozbudowa systemu łączności radiowej nadzorowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie 155 000 zł.

Środki finansowe w wysokości 155 000 zł, na powyższe wydatki inwestycyjne zostały przekazane przez Powiat Olsztyński, poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W roku 2019 rozpoczęto przebudowę pomieszczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie, celem utworzenia sali edukacyjnej dla dzieci, której głównym zadaniem jest prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci szkół podstawowych. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Środki finansowe w wysokości 105 000 zł, na powyższe wydatki inwestycyjne zostały przekazane poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej od niżej wymienionych darczyńców:

 • Powiat Olsztyński w wysokości 30 000,00 zł,
 • Gmina Olsztyn w wysokości 20 000,00 zł,
 • Michelin Polska S.A. w wysokości 10 000,00 zł,
 • Akademia „ELTEL”6 150,00 zł,
 • Gmina Olsztynek w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Jeziorany w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Barczewo w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Świątki w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Stawiguda w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Dobre Miasto w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Biskupiec w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Dywity w wysokości5 000,00 zł,
 • Indykpol S.A. w wysokości5 000,00 zł.

Zakupy pojazdów pożarniczych w 2019r.:

 • jednostki KSRG: OSP Jeziorany, OSP Świątki
 • jednostki spoza KSRG: OSP Kwiecewo ( gmina Świątki)

OSP Gutkowo wybudowało nową siedzibę przy zaangażowaniu środków z budżetu miasta Olsztyn, poniesiony koszt to 1 mln zł.

Po wystąpieniu głos zabrali:

Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie st.bryg. Bogdan Wierzchowski,

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz,

Wójt Gminy Dywity Daniel Zadworny,

Komendant Miejski Policji w Olsztynie insp. Piotr Zabuski.

st.bryg. Andrzej Górzyński podsumowując, powiedział, że po raz kolejny Dziękuje władzom samorządowym, Prezydentowi Olsztyna, Staroście Olsztyńskiemu, Burmistrzom i Wójtom gmin powiatu olsztyńskiego oraz wszystkim radnym (Olsztyna, powiatu i gmin) za wysiłek i nakład pracy, wpływający na rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.

Szczególne wyrazy podziękowania skierował do strażaków ochotniczych straży pożarnych naszego powiatu oraz strażaków komendy, pracowników cywilnych za wysiłek, służbę i zaangażowanie w działania, przez co możliwe było zabezpieczenie ciągłości 3678 zdarzeń odnotowanych w roku 2019 na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego co stanowiło 19,7% wszystkich zdarzeń, które wystąpiły w naszym województwie.

Opracowanie: st.kpt. Łukasz Jasiński zdjęcia asp. Mariusz Kałamarski

W dniu 3 lutego o godzinie 6:04 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja z numeru alarmowego 112, z treści której wynikało, że na DK 16, na wysokości jeziora, w pobliżu miejscowości Dobrąg, doszło do zderzenia dwóch busów, którymi podróżowali tylko kierowcy. Kierujący pozostają w pojeździe. Do zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy z JRG Biskupiec, zastęp z JRG 2 w Olsztynie oraz dwa zastępy z OSP Barczewo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, pierwszy Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, że na DK 16 pikietaż 17/1, doszło do zderzenia dwóch pojazdów dostawczych, kierujący przytomni pozostają w pojazdach bez możliwości samodzielnego wydostania się na zewnątrz. Natomiast na tej samej drodze, na wysokości pikietażu 17/5 doszło do uderzenia pojazdu osobowego w tył naczepy pojazdu ciężarowego, który zatrzymał się widząc poprzednie zdarzenie. Pojazdem ciężarowym podróżował sam kierowca, który samodzielnie opuścił pojazd i nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Pojazdem osobowym podróżował kierowca i pasażer, którzy również samodzielnie opuścili pojazd. W chwili przybycia zastępów na miejsce zdarzenia, przekazali informację, że nie zgłaszają żadnych dolegliwości i przekierowali zastępy do miejsca zderzenia pojazdów dostawczych. W odległości około 100 metrów, pikietaż 17/6, kolejny pojazd ciężarowy z naczepą uderzył w barierę energochłonną. Droga zablokowana w obu kierunkach.

Działania Straży Pożarnej polegały na wykonaniu dostępu do kierujących pojazdami dostawczymi przy użyciu narzędzi hydraulicznych, ewakuacji na zewnątrz, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazaniu dla Zespołu Ratownictwa Medycznego. Podczas prowadzenia działań na ból kręgosłupa oraz głowy zaczął uskarżać się pasażer pojazdu osobowego. Udzielono mu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazano dla Zespołu Ratownictwa Medycznego. Następnie zabezpieczono wyciek płynów eksploatacyjnych przy użyciu sorbentu Compakt oraz, na prośbę Policji, kierowano wahadłowo ruchem.
Do szpitala zostały zabrane trzy osoby biorące udział w zdarzeniu. Dojazd do miejsca zdarzenia był utrudniony przez niekorzystne warunki drogowe – gołoledź.

Kierujący pojazdem ciężarowym po przebadaniu przez ZRM pozostał na miejscu zdarzenia.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

31 stycznia 2020 roku na placu Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, podczas zmiany służby odbyła się uroczysta zbiórka związana ze zdaniem i przyjęciem obowiązków służbowych dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Olsztynie. Po 31 latach służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Przybułowski uroczyście zameldował Komendantowi Miejskiemu PSP w Olsztynie st.bryg. Andrzejowi Górzyńskiemu zdanie obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.
Jednocześnie z dniem 01 lutego br. Komendant Miejski PSP w Olsztynie mianował: st.kpt Krzysztofa Kurowskiego dotychczasowego zastępcę d-cy JRG na stanowisko D-cy JRG 1 Olsztyn oraz powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Dowódcy JRG 1 kpt. Kamilowi Kulasowi pełniącemu dotychczas służbę na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. W uroczystości udział wzięli:
Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Michał Kamieniecki,
Komendant Miejski PSP w Olsztynie st. bryg. Andrzej Górzyński,
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski,
Kadra Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie,
Kadra Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie,
Pracownicy cywilni Komendy Miejskiej,
Przedstawiciele Koła Emerytów w Olsztynie,
Rodzina,

Licznie zebrani funkcjonariusze i pracownicy cywilni KM i KW Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie osobiście podziękowali za wieloletnią służbę Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśnicej, który postanowił pożegnać się z mundurem strażackim. Po odczytaniu rozkazu o zwolnieniu ze służby Dowódcy, który obejmował liczne stanowiska w Komendzie Miejskiej i Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, Komendant Miejski PSP w Olsztynie w szczególny sposób podziękował za wzorową realizację zadań służbowych i zaangażowanie w rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st. bryg. Michał Kamieniecki podkreślił również zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze i ćwiczenia na terenie kraju i województwa w ramach Centralnego i Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, jak również za pełnienie funkcji zastępcy dowódcy Modułu międzynarodowego GFFFV Olsztyn do gaszenia pożarów lasów z ziemi. Słowa uznania padły również z ust zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusza Dłuskiego, odpowiedzialnego za sprawy operacyjne. W swoim wystąpieniu oprócz podziękowań komendant podkreślił rolę, jaką w środowisku olsztyńskich strażaków pełnił bryg. Jarosław Przybułowski, w sposób szczególny wypełniający przez lata swojej służby rotę strażackiego ślubowania. Wychował wiele pokoleń strażaków i był wzorem do naśladowania w codziennej służbie.

Komendant, st.bryg. Andrzej Górzyński na koniec uroczystości podsumował:
„Dowódco, Jarku życzymy Ci dużo zdrowia, spokoju i spełniania życiowych pasji”.

W związku z rozpoczynającymi się 20 stycznia br. feriami zimowymi na terenie powiatu olsztyńskiego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności zorganizował siódmą edycję prelekcji dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu powiatu olsztyńskiego pod hasłem „Bezpieczne ferie”. Jak wiadomo zimowy wypoczynek kojarzy się z aktywnym wypoczynkiem nad zamarzniętymi akwenami, poprzez m.in. jazdę na łyżwach. Niesie to ze sobą ryzyko zarwania pokrywy lodowej pod ciężarem ciała. Po raz kolejny strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Olsztyna czynnie brali udział w spotkaniu z młodzieżą. W tym roku zorganizowane zostały cztery spotkania: 14 stycznia w Zalesiu nad jeziorem Orzyc w gminie Barczewo, 15 stycznia w Rukławkach nad jeziorem Dadaj w gminie Biskupiec, 16 stycznia w Swobodnej nad jeziorem Limajno w gminie Dobre Miasto oraz 17 stycznia
w Olsztynku nad jeziorem Jemiołowo.

W ramach akcji strażacy przeprowadzili pokaz z zakresu działań na obszarach wodnych. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu zaprezentowali swoje umiejętności podczas ratowania osób znajdujących się w wodzie lub pod wodą, polegający na dotarciu do niej, bezpiecznej ewakuacji na brzeg oraz przy współudziale z Zespołem Ratownictwa Medycznego udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie przedstawili uczniom oraz nauczycielem zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą jak i akwenem zalodzonym w razie zauważenia osób potrzebujących pomocy. Ostatnim elementem spotkania było zaprezentowanie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodów ratowniczo – gaśniczych.

            W pokazach udział brali strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Olsztynie, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Olsztynie, strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gasniczej nr 3 w Biskupcu oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie i Dobrym Mieście.

Opracował: kpt. Adam Rybicki

Swobodna nad jezioro Limajno, zdjęcia: st. sekc. Radosław Sokołowski

 Dodatkowe informacje: Bezpieczne ferie 2020. Festyn edukacyjny w Swobodnej nad jeź. Limajno

 

Rukławki nad jeziorem Dadaj, zdjęcia: UMiG w Biskupcu

 

07 stycznia 2020r około godz. 8:15, dyżurny Stanowiska Kierowania PSP w Olsztynie otrzymał informację o zdarzeniu w komunikacji drogowej na drodze krajowej nr 51 w miejscowości Barcikowo, gm Dobre Miasto. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej okazało się, że z nieustalonych przyczyn doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki Audi, w których podróżowały łącznie cztery osoby, droga w miejscu zdarzenia jest częściowo zablokowana. W jednym z pojazdów pozostaje jedna osoba poszkodowana, trzy znajdują się na zewnątrz.

Działania straży pożarnej obejmowały: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zabezpieczenie wycieków płynów eksploatacyjnych z uszkodzonych pojazdów, pomoc przy ewakuacji osoby poszkodowanej z pojazdu na noszach ortopedycznych i wsparciu działań ratowników PRM przy udzielaniu pomocy poszkodowanym, usunięciu z pasa drogi uszkodzonych elementów konstrukcyjnych pojazdów, które stwarzały zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, które po przebadaniu zostały odwiezione do szpitalnego oddziału ratunkowego w Olsztynie.          

W działaniach ratowniczych brały udział trzy Zespoły Ratownictwa Medycznego  oraz cztery zastępy straży pożarnej z OSP Dobre Miasto, OSP Cerkiewnik oraz z JRG 1 KM PSP Olsztyn.  Okoliczności zdarzenia wyjaśnia Policja.

Opracowanie: st. kpt. Kurowski Krzysztof

Zdjęcia: OSP Dobre Miasto

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. W kategorii indywidualnej („Osobiste męstwo”) – osobie, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej (może to być osoba pełniąca służbę lub zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze); w kategorii instytucjonalnej – przedstawicielowi instytucji, która znacząco wpłynęła swoimi działaniami na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Laureatami mogą zostać osoby będące funkcjonariuszami lub pracownikami instytucji, które realizują bezpośrednio, bądź współuczestniczą w realizacji szeroko pojętych zadań ratowniczych (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby, jak i instytucje, w formie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Kapituła złożona z 13 członków przyzna statuetkę, będącą miniaturą projektu „Pomnika Sanitariusza”, upamiętniającego medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości oraz dyplomy honorowe. Nagroda objęta jest patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Dyrektora WIM, tel. 261-817-721, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin konkursu

www.wim.mil.pl/images/Jrybak/20171105Sanitariusz/Sanitariusz_zarzdzenie_nagroda_Animus_Fortis29032017.pdf

Wniosek o nagrodę indywidualną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_indywidualna.pdf

Wniosek o nagrodę instytucjonalną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_instytucjonalna.pdf

Opracowanie: Wydział Prezydialny, Gabinet Komendanta Głównego

23 grudnia 2019r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Olsztynie zorganizowano uroczystą zmianę służby, połączoną z wręczeniem czterem strażakom komendy decyzji o przyznaniu nagród pieniężnych. Nagrodami, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak, za wysoki poziom wiedzy specjalistycznej oraz realizowanie zadań związanych z udziałem w specjalistycznej grupie ratowniczej, wyróżnił:

 

st. kpt. Krzysztofa KUROWSKIEGO - zastępcę dowódcy JRG w JRG1 w Olsztynie – SGRCh,

st.asp. Andrzeja HATŁASA - dowódcę sekcji w JRG1 w Olsztynie - SGRCh,

asp. Rafała RYBICKIEGO - dowódcę sekcji w JRG1 w Olsztynie – SGRCh,

ogn. Bartłomieja KŁUJSZO - starszego ratownika w JRG1 w Olsztynie – SGRW.

 

Decyzje o przyznaniu nagród pieniężnych wręczył st.bryg. Michał Kamieniecki Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w asyście st.bryg. Andrzeja Górzyńskiego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. W uroczystej zmianie służby wziął udział Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski.

 

Tekst na podstawie wypisu z decyzji personalnych i zdjęcia: bryg. Sławomir Filipowicz

05 grudnia 2019 r. w miejscowości Mikołajki na terenie obiektu Hotel Gołębiewski, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn wraz z Koordynatorem Wojewódzkim Ratownictwa Wysokościowego Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, przeprowadziła ćwiczenia ewakuacji osób z wyciągu narciarskiego technikami linowymi.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń ratownicy zapoznali się z obiektem i jego dokumentacją techniczną. Ratownicy zapoznali się również z procedurami ewakuacji osób w przypadku awarii wyciągu, które byłyby wykonywane przez załogę techniczną obiektu przed przybyciem służb ratowniczych. Wskazano niezbędne wyposażenie i ukompletowanie sprzętu w jaki musi być wyposażona grupa i poszczególni ratownicy wysokościowi do wykonania ewakuacji. Szczególną uwagę podczas ćwiczeń zwrócono na zabezpieczenie termiczne osób przebywających na wysokości, które wymagają jak najszybszej ewakuacji z kolejki linowej ze względu na panujące warunki atmosferyczne (silny wiatr, ujemna temperatura) i wiążącą się z tym możliwością wystąpienia hipotermii u tych osób.

Ćwiczenia praktyczne polegały na dotarciu ratowników do osób (pozorantów) uwięzionych na krzesełkach kolejki linowej oraz ich ewakuację za pomocą technik alpinistycznych z wykorzystaniem bloczka ratowniczego trójkąta ewakuacyjnego oraz układu ratowniczego obsługiwanego przez dwóch ratowników wysokościowych. Pozwoliło to na przypomnienie i utrwalenie technik ewakuacji osób z wyciągu narciarskiego w sytuacji awaryjnej, technikami alpinistycznymi podczas działań grupy ratownictwa wysokościowego.

Tekst: mł. bryg. Jarosław Ciemiński;

zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Ciemiński.

 

4 grudnia o godzinie 13:19 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wpłynęła informacja dotycząca pożaru budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Miejska Wieś, gm. Jeziorany.

Do zdarzenia Dyżurny SK KM Olsztyn skierował dwa zastępy z JRG 3 Biskupiec oraz 7 zastępów OSP. Dodatkowo zadysponowano zastęp z OSP Biskupiec do JRG 3 w celu zabezpieczenia rejonu operacyjnego.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, kierujący działaniem ratowniczym stwierdził, że cała kubatura budynku objęta jest pożarem, łącznie z drewnianą konstrukcją dachu. W chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów, budynek samodzielnie opuściły trzy osoby dorosłe – kobieta w wieku 60 lat oraz dwaj mężczyźni w wieku 63 i 40 lat. U kobiety stwierdzono oparzenia I stopnia dłoni, częściowo spalone włosy na głowie. U mężczyzny w wieku 63 lat stwierdzono poparzenie II stopnia obu dłoni, oparzenie I stopnia twarzy. Wokół ust widoczne ślady sadzy. Trzecia osoba nie zgłaszała żadnych dolegliwości. Wraz z pierwszym zastępem Staży Pożarnej na miejsce zdarzenia przybył Zespół Ratownictwa Medycznego, który rozpoczął zaopatrywanie osób poszkodowanych.

Działania Straży Pożarnej polegały na podaniu pięciu prądów wody, w tym jeden z podnośnika SH 18, w natarciu i ugaszeniu pożaru. W kolejnej fazie działań dokonano częściowej rozbiórki spalonej konstrukcji dachu, wyniesieniu tlących się pozostałości pożarowych i dogaszeniu zarzewi ognia, przeszukaniu pogorzeliska – nikogo nie odnaleziono, sprawdzeniu kamerą termowizyjną całej konstrukcji obiektu.

Mężczyzna w wieku 63 lat został zabrany do szpitala. Kobieta, mimo odniesionych obrażeń odmówiła przetransportowania do szpitala i pozostała na miejscu zdarzenia.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: kpt. Adam Rybicki