„CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”- kolejne spotkanie z zarządcami nieruchomości miasta Olsztyn i gmin powiatu olsztyńskiego

W dniu 7 listopada 2019r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (II piętro pok. 210) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami zarządców nieruchomości miasta Olsztyn i gmin powiatu olsztyńskiego, w ramach akcji profilaktycznej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.

Program spotkania:

Zagrożenia dla życia człowieka wynikające z eksploatacji urządzeń grzewczych i przewodów spalinowych. Przedstawiciel KM PSP Olsztyn
Osoby poszkodowane a tlenek węgla w działaniach ratowniczych KM PSP w Olsztynie w latach 2010-2018 Przedstawiciel KM PSP Olsztyn
Pożary obiektów mieszkalnych a stwierdzone nieprawidłowości związane z użytkowaniem, stanem urządzeń grzewczych, przewodów dymowych i spalinowych Przedstawiciel KM PSP Olsztyn
Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych. Nadzór Zarządcy nad urządzeniami. Prezes Spółdzielni „Kominiarz”.
Nieprawidłowości występujące w urządzeniach i przewodach spalinowych w ramach działań nadzorczych PINB. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Olsztyn.

Serdecznie zapraszamy.

Opracował:

bryg. Sławomir Filipowicz

W dniu 11 października do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wpłynęła informacja od Policji z prośbą o pomoc w podjęciu zwłok
z terenu podmokłego.

Do zdarzenia Dyżurny SK KM w Olsztynie zadysponował zastępy z OSP Kolno, OSP Lutry oraz dwa zastępy z JRG 3 Biskupiec wraz z łodzią.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania, Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, że w odległości około 300 metrów od drogi asfaltowej, na terenach podmokłych znajduje się ciało. Patrol Policji przekazał informację, że jest to prawdopodobnie osoba, która zaginęła w dniu 8 października w godzinach wieczornych.

Strażacy ubrani w wodery wydobyli ciało przy użyciu noszy podbierakowych i przenieśli
w miejsce wskazane przez Policję.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: ogn. Jarosław Kudan

Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku Komenda Miejska PSP w Olsztynie wspólnie ze Starostwem Olsztyńskim będzie realizowała lekcje edukacyjnych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.

W ramach wykładów będziemy rozmawiali o zagrożeniach związanych z niewłaściwym użytkowaniem pieców na paliwo stałe lub gazowe. Poruszone zostaną tematy pożarów sadzy
w przewodach kominowych, omówione będą obowiązki spoczywające na właścicielach budynków dotyczące czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

Szczególną uwagę zwrócimy na zagrożenia związane z tlenkiem węgla, tzw. cichym zabójcą. Omówimy jego właściwości fizykochemiczne, sposób oddziaływania czadu na organizm ludzki oraz przyczyny jego powstawania. Przedstawimy również statystyki obrazujące ilość zdarzeń związanych
z ekspozycją tlenku węgla oraz ilość ofiar śmiertelnych w latach 2010-2019 na terenie kraju i powiatu olsztyńskiego. Podkreślimy znaczenie instalowania czujek tlenku węgla w mieszkaniach, czy
domach jednorodzinnych.

Kluczowym jednak tematem przedstawionym podczas lekcji, będą zasady bezpiecznego zachowania podczas ekspozycji czadu. Wspomnimy o konieczności:

- niezwłocznego wyłączenia urządzenia ogrzewczego,

- otwarcia okien w celu przewietrzenia mieszkania,  

- niezwłocznego powiadomienia służb ratowniczych 112, 998,999,997,

- ewakuacji osoby poszkodowanej ze strefy niebezpiecznej,

- kontroli obecności czynności życiowych (tętno, oddech) i gotowości do ewentualnego podjęcia czynności zastępczego oddechu i zewnętrznego masażu serca (resuscytacji krążeniowo oddechowej).

Na zakończenie wszystkich spotkań zorganizujemy konkursy wiedzy na temat przedstawionych zagadnień. W każdej ze szkół wyróżnimy po trzech uczniów. 12 czujek tlenku węgla na ten cel ufundował Starosta Olsztyński Andrzej Abako.

PAMIĘTAJ !!! - „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Czujka-na-strazy-Twojego-bezpieczenstwa/idn:37158

Mamy zaplanowane 4 lekcje edukacyjne odpowiednio:

- w dniu 15 października 2019r. godz. 12:40 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Biskupcu;

- w dniu 18 października 2019r w auli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście godz. 8:00 oraz w auli Zespołu Szkół Rolniczych im. Biskupa Krasickiego w Dobrym Mieście godz. 9:00;

- w dniu 22 października 2019r. godz. 9:00 w auli Zespołu Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku.

Opracował: bryg. Sławomir Filipowicz

W dniu 17 września 2019r. Starostwo Powiatowe w Olsztynie zorganizowało akcję krwiodawstwa, w której wzięło udział 30 krwiodawców. Dzięki temu udało się zebrać prawie 13 litrów krwi, tak potrzebnej osobom chorym, po wypadkach, urazach.

Wśród honorowych dawców znalazło się także 9 strażaków Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. Honorowo krew oddali: asp.sztab Mariusz Dowgiałło, mł.ogn. Łukasz Iwanowski, mł.ogn. Paweł Orłowski, mł.ogn. Paweł Gromelski, st.str. Mateusz Górski, st.str. Paweł Karbowski, str. Kamil Brokos, str. Przemysław Koszela, str. Dawid Kowalczyk.

Akcję Zorganizowano pod patronatem Starosty Olsztyńskiego.

W dniu 7 października 2019r. podczas narady kwartalnej kadry kierowniczej komendy, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie st.bryg. Andrzej Górzyński wręczył strażakom indywidualne podziękowania, kierowane przez Starostę Olsztyńskiego Andrzeja Abako.

Serdecznie Dziękuję,

/-/st.bryg. Andrzej Górzyński

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

st.ogn. w st. spocz. Stanisław Tomaszewski urodził się 06 września 1950r., w Wigwałdzie woj. warmińsko-mazurskie obecnie Gmina Olsztynek. Służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie rozpoczął w dniu 1 stycznia1983r. Kontynuował służbę na kolejnych stanowiskach służbowych.

ZSP Olsztyn 01.01.1983 -15.03.1986 – kierowcy;

ZSP Olsztyn 15.03.1986 -30.06.1992 – mechanika kierowcy;

KR PSP Olsztyn 01.07.1992 – 31.05.1994 – ratownika-kierowcy;

KM PSP Olsztyn 01.06.1994 – 31.05.1998 – starszego ratownika-kierowcy.

W trakcie pełnienia służby pożarniczej ukończył następujące szkolenia i kursy doskonalące.

Przeszkolenie pożarnicze;

kurs obsługi i eksploatacji pił mechanicznych dla potrzeb straży pożarnych 1985r;

kurs I stopnia kierowców zawodowych straży pożarnych 1985r;

kurs II stopnia kierowców zawodowych straży pożarnych 1986r;

kurs cięcia gazowego metali – 1986r;

kurs eksploatacji podnośników montażowych typ PM 18 – 1990r;

kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 1993r;

kurs uzupełniający dla kierowców PSP 1993r.

W czasie 29 lat 9 miesięcy pracy zawodowej i służby pożarniczej wyróżniony i odznaczony

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa -1991r;

Wzorowy Kierowca – 1988r.

Ponadto Śp. st.ogn. w st.spocz. Stanisław Tomaszewski przez 40 lat był strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku, gdzie w latach 1988-1991 pełnił funkcję Prezesa OSP oraz w latach 1983-1987 Komendanta Miejsko-Gminnego OSP w Olsztynku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 10 października 2019r. (czwartek) a rozpoczną o godz. 12:00 modlitwą, różańcem w kaplicy na ul. Grunwaldzkiej w Olsztynku. Następnie o godz. 13:00 msza żałobna w kościele p.w. Błogosławionej Anieli Salawy w Olsztynku, skąd nastąpi wyprowadzenie na cmentarz Komunalny w Olsztynku.

z upoważnienia Rodziny

st.bryg. Andrzej Górzyński

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

Rodzinie i Bliskim strażaka szczere wyrazy współczucia składają komendanci, strażacy, pracownicy i emeryci Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci

W dniu 12 września 2019r. odbyły się praktyczne ćwiczenia doskonalenia zawodowego na obiekcie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie przy. ul. Fałata 23, zlokalizowanym w obszarze chronionym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie. Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w pomieszczeniu mieszkalnym, a następnie ewakuację pensjonariuszy i pracowników z budynku administracyjno – mieszkalnego do bezpiecznej strefy pożarowej. Celem głównym ćwiczeń było doskonalenie zasad prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na obiektach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II przeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Ponadto podczas ćwiczeń sprawdzono współdziałanie zastępów JRG 2 z JRG 1 oraz personelem DPS w zakresie prowadzenia ewakuacji ludzi podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Po zakończeniu ćwiczeń strażacy zapoznali się z obiektem, jego instalacjami technicznymi i przeciwpożarowymi, możliwościami zaopatrzenia wodnego
z sieci hydrantowej do celów gaśniczych oraz możliwościami dojazdu do obiektu drogami pożarowymi.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Ciemiński, st. kpt. Mariusz Przybułowski

Zgodnie z Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie w dniach 2-6 września 2019 roku, dziewięciu ratowników Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn wraz z Grupą Ratownictwa Wysokościowego Gołdap oraz Wojewódzkim Koordynatorem Ratownictwa Wysokościowego i Ratownictwa Medycznego brało udział w obozie kondycyjno-szkoleniowym na terenie i obiektach powiatu kętrzyńskiego.

Pierwszy dzień szkolenia miał charakter organizacyjny. Zapoznano ratowników z planem i regulaminem obozu kondycyjnego, obiektami ćwiczeń, sprawdzono sprzęt wysokościowy niezbędny do przeprowadzenia ćwiczeń pod względem ukompletowania i ważności przeglądów technicznych. Następnie ratownicy odświeżyli zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG i BHS podczas działań na wysokości.

Kolejne dni zgrupowania polegały na ćwiczeniach praktycznych na obiektach wysokościowych. Były to m.in. śluzy w miejscowości Leśniewo, na których ćwiczono: budowę stanowisk na punktach naturalnych i sztucznych, wspinaczkę w asekuracji dolnej i górnej, poręczowanie, budowę układów ratowniczych i prowadzenie akcji wieloetapowej. Następnym obiektem ćwiczeń były elewatory zbożowe, na których ćwiczono ewakuację osoby poszkodowanej z różnych poziomów, transport pochyły, pionowy, między biegami schodów oraz wystawianie noszy za krawędź budynku. Ćwiczenia odbyły się również na wieży kościoła, gdzie ćwiczono prowadzenie działań ratowniczych w ciasnych przestrzeniach i przy słabym oświetleniu.

Podczas zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych na obiektach szczególny nacisk położono na odpowiedni dobór technik linowych oraz dobór sposobu ewakuacji w zależności od stanu zdrowia
i obrażeń poszkodowanego.

Forma zgrupowania kondycyjno-szkoleniowego na zróżnicowanych, technicznych obiektach wysokościowych pozwoliła na sprawdzenie kondycji psycho-fizycznej ratowników SGRW, poziomu ich wyszkolenia i zebraniu doświadczenia praktycznego podczas działań ratownictwa wysokościowego na tego typu obiektach.

Opracował: mł. bryg. Jarosław Ciemiński

zdjęcia: st. sekc. Marcin Ociesa

 

W dniu 15 września o godzinie 20:16 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego z treści której wynikało, że na DK 16, pikietaż 8, na trasie między Olsztynem, a Mrągowem doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych.

W związku z brakiem dokładnej lokalizacji, do zdarzenia zadysponowano zastęp z JRG 1 Olsztyn, JRG 2 Olsztyn, które jechały od strony Olsztyna w kierunku Mrągowa, a także dwa zastępy z OSP Barczewo, z czego jeden zastęp pojechał w kierunku Olsztyna, a drugi w kierunku Mrągowa.

W trakcie odsłuchu nagrania zgłoszenia dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ustalił, że do zdarzenia doszło na 24 kilometrze i osiemsetnym metrze DK 16, na wysokości miejscowości Kojtryny. W związku z powyższym do zdarzenia zadysponował również dwa zastępy z JRG 3 w Biskupcu.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, że w zdarzeniu udział biorą cztery pojazdy osobowe. Działania Straży Pożarnej polegały na zebraniu informacji o stanie osób biorących udział w zdarzeniu – nikt nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Udzieleniu wsparcia psychicznego oraz monitorowaniu stan osoby poszkodowanej kierującej jednym z pojazdów do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ponadto odłączono akumulatory we wszystkich pojazdach, oświetlono miejsce zdarzenia oraz zabezpieczono wyciek płynów eksploatacyjnych przed dalszym rozprzestrzenianiem się przy użyciu sorbentu.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: asp. sztab. Tomasz Woliński oraz mł. asp. Adrian Baumann