W dniu 12 października 2018 roku Strażacy z OSP Wójtówko (Gmina Jeziorany) otrzymali średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Samochód OSP w Wójtówku to pojazd używany (karosowany w 1997 r.), pozyskany dzięki wsparciu Burmistrza Jezioran - Pana Leszka Boczkowskiego oraz radnych Gminy Jeziorany. Koszt zakupu samochodu to 19.000 zł. OSP Wójtówko pozyskało powyższą kwotę z budżetu Gminy Jeziorany. Auto GBA 2,5/8 - to pojazd na podwoziu Stara 266, posiadający napęd uterenowiony, zbiornik na wodę o pojemności 2.500 litrów oraz autopompę o wydajności 800 l/min.

W uroczystości przekazania samochodu strażackiego OSP w Wójtówku uczestniczyli:
- Pan Leszek Boczkowski Burmistrz Jezioran,
- st.bryg. Andrzej Górzyński Komendant Miejski PSP w Olsztynie,
- dh Grzegorz Matczyński Dyrektor Wykonawczy ZOW ZOSP RP w Olsztynie,
- ks Stanisław Jasiński Proboszcz Parafii św. Bartłomieja w Jezioranach,
- Pan Bogusław Wierzbicki Przewodniczący Rady Miejskiej w Jezioranach,
- dh Henryk Goździcki Komendant Gminny OSP w Jezioranach.
Obecni byli również licznie zebrani mieszkańcy Wójtówka.

W dniu 16.10.2018 r. o godz. 08:03 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Olsztynie wpłynęło zgłoszenie o wypadku trzech samochodów ciężarowych (ciągników siodłowych z naczepami), na drodze ekspresowej S 51 pomiędzy miejscowościami Dorotowo i Tomaszkowo. Do zdarzenia doszło na pasie ruchu w kierunku Olsztyna. Droga w tym kierunku była całkowicie zablokowana. Ruch odbywał się równoległą drogą serwisową. Trzema pojazdami biorącymi udział w zdarzeniu podróżowali wyłącznie kierowcy.

Samochód ciężarowy – ciągnik siodłowy z naczepą uderzył w tył naczepy samochodu ciężarowego jadącego przed nim, który następnie został uderzony przez kolejny, trzeci samochód ciężarowy. Wewnątrz kabiny trzeciego samochodu ciężarowego, pozostawał uwięziony kierowca. Strażacy potwierdzili brak czynności życiowych poszkodowanego. Pozostali kierowcy opuścili pojazdy o własnych siłach, przed przybyciem straży pożarnej. Dwa pierwsze pojazdy przewoziły po ok 25 ton marchwi, trzeci pojazd przewoził konfekcjonowaną gumę do produkcji wyrobów gumowych.

Strażacy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonali próbę dostępu do poszkodowanego przy użyciu narzędzi hydraulicznych oraz wyciągarek samochodowych. Działania obejmowały próbę odciągnięcia uszkodzonych pojazdów oraz wycięcie uszkodzonych elementów kabiny kierowcy.

Rodzaj pojazdów oraz charakter i skala uszkodzeń, w tym zgnieciona, przemieszona kabina kierowcy, spowodowały trudności związane z wykonaniem dostępu i wydobyciem poszkodowanego. Ułożenie poszkodowanego wewnątrz pojazdu utrudniało prowadzenie czynności resuscytacyjnych w pełnym zakresie. W związku z tym prowadzono uciski klatki piersiowej z zachowaniem drożności oddechowej, ratownik wykonywał czynności medyczne na progu drzwi. Pomimo wykonanych zabiegów medycznych, nie udało się uratować życia mężczyzny w wieku około 60 lat. Przybyły na miejsce lekarz ZRM stwierdził zgon kierowcy.

Strażacy w dalszej kolejności zabezpieczali wycieki płynów eksploatacyjnych przy użyciu sorbentu, przepompowali około 500 l oleju napędowego z uszkodzonego zbiornika paliwa ciągnika siodłowego, do zbiornika zastępczego DPPL, który przekazano na piśmie Policji.

W działaniach ratowniczych brała udział Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego" Żuraw" - poziom A.

Po zakończeniu czynności przez straż pożarną, miejsce zdarzenia zabezpieczyła Policja. Ruch na pasie drogi ekspresowej S 51 w kierunku Olsztyna został przywrócony w godzinach wieczornych. Przyczyny wypadku ustala policja.

Działania ratowników Państwowej Straży Pożarnej, skutecznie wspierali strażacy-ratownicy z OSP Stawiguda i OSP Bartąg.

W działaniach brało udział (pojazdy/ratownicy):

PSP 6/12, OSP KSRG 2/11, Policja 5/10, ZRM 2/6

Łączny czas prowadzonych działań: 03:00

Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz, mł.bryg. Jarosław Przybułowski

Nowy samochód dla OSP Tuławki

W dniu 14 października 2018 roku Strażacy z OSP Tuławki (Gmina Dywity) otrzymali nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Samochód OSP w Tuławkach dostarczyło Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Bocar. Auto na podwoziu Volvo ma napęd uterenowiony, zbiornik na wodę o pojemności 3 tysięcy litrów z autopompą, wyciągarkę z przodu oraz najaśnicę. Koszt zakupu samochodu to 778.098 zł. Kwotę 250.000 zł OSP Tuławki pozyskały z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, 200 tys. zł dołożyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programu „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Wkład Gminy Dywity to pozostała kwota, czyli 328.098 zł. Nowe Volvo zastąpi będącego na wyposażeniu jednostki wysłużonego Stara 200 z 1987 roku.

W uroczystości przekazania samochodu strażackiego dla OSP Tuławki uczestniczyli:
- Przedstawiciel Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego, Pani Bożenna Ulewicz
- bryg. Robert Fliciński Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie
- Pan Andrzej Abako Wiceprezes ZOP ZOSP RP powiatu olsztyńskiego oraz Wicestarosta Olsztyński
- st.bryg. Andrzej Górzyński Komendant Miejski PSP w Olsztynie
- Pan Jacek Szydło Wójt Gminy Dywity
- Pani Sabina Robak Przewodnicząca Rady Gminy Dywity
oraz Radni Gminy Dywity.

W dniu 12.10.2018r w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bredynkach gmina Biskupiec odbyła się uroczystość przekazania garażu wraz z zapleczem socjalnym dla druhów miejscowej jednostki.
W oficjalnym otwarciu brali udział Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Biskupcu, a zarazem burmistrz Biskupca Pan Kamil Kozłowski. Z ramienia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w uroczystości uczestniczyli zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie
bryg. Sergiusz Dłuski, a także dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Biskupcu st. kpt. Łukasz Jasiński. Uroczystość odbyła się również przy udziale licznie zgromadzonych mieszkańców Gminy Biskupiec.

Oficjalnego otwarcia uroczystej zbiórki dokonała dh Anna Berent, która w swoim wystąpieniu przywitała zaproszonych gości. W kolejnej części uroczystości Naczelnik OSP Bredynki dh Grzegorz Banaszek przedstawił krótki rys historyczny jednostki, a także w kilku słowach opowiedział
o przebiegu inwestycji. Symboliczny akt otwarcia dopełniono poprzez przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości.

Oddany do użytku obiekt garażowy jest dopełnieniem do zakupionego w 2014r średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Renault Midlum, a także spełnieniem oczekiwań druhów dotyczącym zaplecza socjalnego.

Władzom samorządowym Biskupca i duhom OSP Bredynki serdecznie gratulujemy.

Logo kampanii Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? 

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 .

Opracowanie: KG PSP
 

W dniu 23 września 2018r. na obiekcie Stadionu Leśnego w Gietrzwałdzie Komenda Miejska PSP w Olsztynie we współpracy z Zarządem Powiatowym ZOSP RP w Olsztynie, Urzędem Gminy w Gietrzwałdzie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Gietrzwałdzie zorganizowała VII Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według międzynarodowego regulaminu CTIF.

W zawodach udział wzięli zawodnicy grup dziewcząt i chłopców w wieku 12-16 lat. Do sportowej rywalizacji zgłoszono 4 drużyny. Po rozegraniu konkurencji ćwiczenia bojowego i sztafety pożarniczej ostatecznie miejsca zajęli:

- w grupie drużyn dziewcząt:

 1. miejsce OSP KOBUŁTY z wynikiem 973,08 pkt.

- w grupie drużyn chłopców (drużyn mieszanych):

1. miejsce        OSP KOBUŁTY                               z wynikiem 992,28 pkt.

2. miejsce        OSP SZĄBRUK                               z wynikiem 971,38 pkt.

3. miejsce        OSP UNIESZEWO                           z wynikiem 947,33 pkt.

Wszystkie drużyny otrzymały puchary, dyplomy a zawodnicy, sędziowie i organizatorzy okolicznościowe medale, na pamiątkę spotkania.

Statuetkę dla najmłodszego zawodnika zawodów otrzymał Wiktor Karpiszen zawodnik MDP OSP Sząbruk.

Zadania w zakresie organizacji zawodów oraz sędziowania wykonywali funkcjonariusze i pracownicy cywilni KM PSP w Olsztynie.

Gośćmi zawodów byli:

 • Małgorzata Chyziak Starosta Olsztyński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olsztynie,
 • Jan Kasprowicz Wójt Gminy Gietrzwałd,
 • Grzegorz Matczyński Dyrektor Wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie,
 • Gerard Kryks Komendant Gminny OSP w Gietrzwałdzie,
 • bryg. Sergiusz Dłuski Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie.

Po raz kolejny, przy okazji organizacji zawodów mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń, ale również budowania pozytywnych więzi ludzkich w duchu sportowej rywalizacji, które mamy nadzieję, spowodują perspektywiczne wstąpienie tej grupy młodzieży do struktur Jednostek Operacyjno – Technicznych własnych OSP powiatu olsztyńskiego.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom

Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz

 

Rusza konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”. Osoby starsze bardzo często są narażone na działania ze strony przestępców i oszustów.

Dlatego MSWiA ogłosiło konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”, którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, w szczególności w zakresie reagowania na zagrożenia. Konkurs ogłoszony przez MSWiA polega na stworzeniu krótkiego spotu filmowego. Temat filmu musi dotyczyć reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów lub uświadamiania ich (np. przed przestępstwami, zatruciami czadem). Filmy można wysyłać do 17 września 2018 r.Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Filmy tworzyć mogą m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów (np. klubach seniora), ale także np. dziadkowie razem z pełnoletnimi wnukami. Ważne, aby w każdym zespole przynajmniej połowę członków stanowili seniorzy. Filmy nagrywane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie dwie minuty. Na zespoły, które stworzą najlepsze prace konkursowe, czekają nagrody – kamera cyfrowa, aparat cyfrowy i miniwieża. Spoty filmowe należy przesyłać na płycie CD lub DVD do 17 września 2018 r. na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Aktywny senior to bezpieczny senior”) lub dostarczyć bezpośrednio do Biura Podawczego MSWiA (ul. Rakowiecka 2 ) w godz. 8:15-16:00. Do filmu należy także dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy i dwa oświadczenia, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MSWiA do 28 września 2018 roku. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Profilaktyki Departament Porządku Publicznego MSWiA pod nr tel. 22 60 147 05 lub 22 60 147 63, a także adresami e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lubTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-senior-to-bezpieczny-senior.html.

Poniżej publikujemy Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019.

W dniu 25 sierpnia 2018 roku, w malowniczej scenerii Dolomitów we Włoszech, w miejscowości Feltre, zorganizowane zostały XVIII Mistrzostwa Europy Strażaków w Biegu Ulicznym. W zawodach udział wzięła reprezentacja Polski w składzie:

 1. bryg. Grzegorz Maciaszek, KW PSP Łódź,
 2. st. kpt. Andrzej Szpunar, KM PSP Rzeszów,
 3. asp. Seweryn Pogocki, KW PSP Łódź,
 4. mł. asp. Damian Pieterczyk, KM PSP Olsztyn,
 5. mł. ogn. Łukasz Świesiulski, KP PSP Garwolin,
 6. st. sekc. Łukasz Banaszewski, KM PSP Grudziądz.

Trasa Mistrzostw została poprowadzona wąskimi i krętymi uliczkami malowniczego miasteczka, położonego we włoskich Dolomitach. Strażacy, którzy tego dnia stawili się na linii startu, musieli zmierzyć się nie tylko z trudną, 10-kilometrową trasą, ale również z kapryśną pogodą. Duże opady deszczu przed i w trakcie biegu, silne podmuchy wiatru oraz dość niska, jak na południe Europy temperatura, były dodatkowym utrudnieniem dla startujących zawodników.

Pomimo tych niedogodności zawody zakończyły się wielkim sukcesem Polaków, którzy zwyciężyli zarówno w klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej, broniąc zeszłorocznego tytułu Drużynowego Mistrza Europy Strażaków.

Sukces drużynowy był możliwy dzięki znakomitym, indywidualnym wynikom. Po raz piąty indywidualnym Mistrzem Europy został Damian Pieterczyk. Srebrny medal zdobył kolejny z naszych strażaków – Łukasz Świesiulski. Tuż za podium uplasował się Andrzej Szpunar, który do końcowych metrów walczył o brązowy medal, przegrywając o 1 sekundę z Włochem, Fiorenzo Marianim.

Miejsca pozostałych Polaków w klasyfikacji generalnej:

  5. Łukasz Banaszewski,
  7. Seweryn Pogocki (zwyciężył w kategorii wiekowej M35),
12. Grzegorz Maciaszek (zajął drugie miejsce w kategorii wiekowej M45).

Oprócz strażaków rywalizujących o tytuły Mistrzów Europy, do Feltre zawitało kilkuset biegaczy w celu sprawdzenia się na trasie kilku biegów, odbywających się w ramach jubileuszowej 30 edycji zawodów Giro Delle Mura, w których wystartowały gwiazdy światowej lekkiej atletyki, m.in. medaliści i uczestnicy niedawno zakończonych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce, które odbyły się w Berlinie.

Podczas oficjalnego zakończenia członkowie naszej reprezentacji odebrali ufundowane przez organizatora Mistrzostw – Girolamo Bentivoglio, Komendanta Straży Pożarnej prowincji Belluno, przechodnie trofeum w postaci złotej patery.

Nota biograficzna.

mł.asp. Damian Pieterczyk ma 34 lata. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął 01 października 2009 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Kętrzynie. Od 01 stycznia 2014 r. pełni służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. W 2009 roku ukończył Szkolenie Podstawowe Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej, a w 2011 roku Szkolenie Uzupełniające Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej. W roku 2016 uzyskał kwalifikacje aspiranta Państwowej Straży Pożarnej. Na co dzień pełni służbę na stanowisku starszego specjalisty ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie. Specjalizuje się w ratownictwie wysokościowym. W 2015 roku ukończył kurs młodszego ratownika wysokościowego i jest czynnym członkiem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn.

Poza służbą wielokrotnie reprezentował naszą formację mundurową podczas zawodów sportowych na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim. Jest pięciokrotnym Mistrzem Europy strażaków w biegu na 10 km.

Osiągnięcia sportowe strażaka z ostatnich 3 lat na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiają się następująco:

Rok 2016

- I miejsce w Biegu Urodzinowym na 10 km w Gdyni luty 2016,

- III miejsce w Półmaratonie Rzeszowskim,

- I miejsce w biegu Europejskim w Gdyni (Puchar Polski komendanta głównego) maj 2016,

- I miejsce w półmaratonie Marzanny, Kraków 2016.

- 8 miejsce w Orlen Warsaw Maraton 2016,

Rok 2017

- I miejsce w biegu Europejskim w Gdyni (Puchar Polski komendanta głównego) maj 2017,

- I miejsce w Silesia maraton, Katowice 2017,

- I miejsce w Mistrzostwach Polski Strażaków, Rakoniewice 2017,

- II miejsce w 35 Maratonie Wrocławskim w kat. Obywatel RP.

- III miejsce w Półmaratonie Radomskiego Czerwca 76, Radom 2017,

- III miejsce w G-Prix Gdyni na 10Km 2017,

Rok 2018

- I miejsce w Biegu Urodzinowym w Gdyni (Puchar Polski komendanta głównego) luty 2018,

- II miejsce w Półmaratonie Rzeszowskim w kat Obywatel RP.

Gratulujemy Damianowi, życząc kolejnych sukcesów sportowych i dalszego, umiejętnego łączenia pasji z codzienną służbą. Osiąganie tak wysokich wyników wymaga od funkcjonariusza ogromnego wysiłku zarówno fizycznego i psychicznego, jak również poświęcenia czasu wolnego poza służbą, niezbędnego do przygotowania się do zawodów sportowych.


W materiale wykorzystano opracowanie mł. bryg. Szymona Ławeckiego (Biuro Szkolenia KG PSP)

źródło www.straz.gov.pl

KM PSP Olsztyn: mł.bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: mł. bryg. Szymon Ławecki (Biuro Szkolenia KG PSP) i Walter Tison

W dniu 25 sierpnia 2018 roku, w malowniczej scenerii Dolomitów we Włoszech, w miejscowości Feltre, zorganizowane zostały XVIII Mistrzostwa Europy Strażaków w Biegu Ulicznym. W zawodach udział wzięła reprezentacja Polski w składzie:

 1. bryg. Grzegorz Maciaszek, KW PSP Łódź,
 2. st. kpt. Andrzej Szpunar, KM PSP Rzeszów,
 3. asp. Seweryn Pogocki, KW PSP Łódź,
 4. mł. asp. Damian Pieterczyk, KM PSP Olsztyn,
 5. mł. ogn. Łukasz Świesiulski, KP PSP Garwolin,
 6. st. sekc. Łukasz Banaszewski, KM PSP Grudziądz.

Trasa Mistrzostw została poprowadzona wąskimi i krętymi uliczkami malowniczego miasteczka, położonego we włoskich Dolomitach. Strażacy, którzy tego dnia stawili się na linii startu, musieli zmierzyć się nie tylko z trudną, 10-kilometrową trasą, ale również z kapryśną pogodą. Duże opady deszczu przed i w trakcie biegu, silne podmuchy wiatru oraz dość niska, jak na południe Europy temperatura, były dodatkowym utrudnieniem dla startujących zawodników.

Pomimo tych niedogodności zawody zakończyły się wielkim sukcesem Polaków, którzy zwyciężyli zarówno w klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej, broniąc zeszłorocznego tytułu Drużynowego Mistrza Europy Strażaków.

Sukces drużynowy był możliwy dzięki znakomitym, indywidualnym wynikom. Po raz piąty indywidualnym Mistrzem Europy został Damian Pieterczyk. Srebrny medal zdobył kolejny z naszych strażaków – Łukasz Świesiulski. Tuż za podium uplasował się Andrzej Szpunar, który do końcowych metrów walczył o brązowy medal, przegrywając o 1 sekundę z Włochem, Fiorenzo Marianim.

Miejsca pozostałych Polaków w klasyfikacji generalnej:

  5. Łukasz Banaszewski,
  7. Seweryn Pogocki (zwyciężył w kategorii wiekowej M35),
12. Grzegorz Maciaszek (zajął drugie miejsce w kategorii wiekowej M45).

Oprócz strażaków rywalizujących o tytuły Mistrzów Europy, do Feltre zawitało kilkuset biegaczy w celu sprawdzenia się na trasie kilku biegów, odbywających się w ramach jubileuszowej 30 edycji zawodów Giro Delle Mura, w których wystartowały gwiazdy światowej lekkiej atletyki, m.in. medaliści i uczestnicy niedawno zakończonych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce, które odbyły się w Berlinie.

Podczas oficjalnego zakończenia członkowie naszej reprezentacji odebrali ufundowane przez organizatora Mistrzostw – Girolamo Bentivoglio, Komendanta Straży Pożarnej prowincji Belluno, przechodnie trofeum w postaci złotej patery.

Nota biograficzna.

mł.asp. Damian Pieterczyk ma 34 lata. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął 01 października 2009 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Kętrzynie. Od 01 stycznia 2014 r. pełni służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. W 2009 roku ukończył Szkolenie Podstawowe Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej, a w 2011 roku Szkolenie Uzupełniające Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej. W roku 2016 uzyskał kwalifikacje aspiranta Państwowej Straży Pożarnej. Na co dzień pełni służbę na stanowisku starszego specjalisty ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie. Specjalizuje się w ratownictwie wysokościowym. W 2015 roku ukończył kurs młodszego ratownika wysokościowego i jest czynnym członkiem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn.

Poza służbą wielokrotnie reprezentował naszą formację mundurową podczas zawodów sportowych na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim. Jest pięciokrotnym Mistrzem Europy strażaków w biegu na 10 km.

Osiągnięcia sportowe strażaka z ostatnich 3 lat na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiają się następująco:

Rok 2016

- I miejsce w Biegu Urodzinowym na 10 km w Gdyni luty 2016,

- III miejsce w Półmaratonie Rzeszowskim,

- I miejsce w biegu Europejskim w Gdyni (Puchar Polski komendanta głównego) maj 2016,

- I miejsce w półmaratonie Marzanny, Kraków 2016.

- 8 miejsce w Orlen Warsaw Maraton 2016,

Rok 2017

- I miejsce w biegu Europejskim w Gdyni (Puchar Polski komendanta głównego) maj 2017,

- I miejsce w Silesia maraton, Katowice 2017,

- I miejsce w Mistrzostwach Polski Strażaków, Rakoniewice 2017,

- II miejsce w 35 Maratonie Wrocławskim w kat. Obywatel RP.

- III miejsce w Półmaratonie Radomskiego Czerwca 76, Radom 2017,

- III miejsce w G-Prix Gdyni na 10Km 2017,

Rok 2018

- I miejsce w Biegu Urodzinowym w Gdyni (Puchar Polski komendanta głównego) luty 2018,

- II miejsce w Półmaratonie Rzeszowskim w kat Obywatel RP.

Gratulujemy Damianowi, życząc kolejnych sukcesów sportowych i dalszego, umiejętnego łączenia pasji z codzienną służbą. Osiąganie tak wysokich wyników wymaga od funkcjonariusza ogromnego wysiłku zarówno fizycznego i psychicznego, jak również poświęcenia czasu wolnego poza służbą, niezbędnego do przygotowania się do zawodów sportowych.


W materiale wykorzystano opracowanie mł. bryg. Szymona Ławeckiego (Biuro Szkolenia KG PSP)

źródło www.straz.gov.pl

KM PSP Olsztyn: mł.bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: mł. bryg. Szymon Ławecki (Biuro Szkolenia KG PSP) i Walter Tison