"Życzenia świąteczne tak, ale bez kartek" - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną przyłącza się do inicjatywy Starostwa Powiatowego w Olsztynie i w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi nie będziemy wysyłać kartek okolicznościowych z życzeniami. Wszystko z troski o listonoszy i innych pracowników poczty. Pozostańmy wyłącznie przy elektronicznej wersji życzeń.

W dniu 29 marca o godzinie 17:27 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja, z treści której wynikało, że pożarem objęte jest poddasze budynku mieszkalnego.

Dyżurny SK KM w Olsztynie niezwłocznie zadysponował dwa zastępy z JRG nr 2 w Olsztynie, zastęp z JRG nr 1 w Olsztynie oraz zastępy OSP.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów, Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, że pożarem objęte jest całe poddasze wraz z drewnianą konstrukcją dachu krytą dachówką. W chwili zdarzenia w obiekcie znajdowało się dwóch mężczyzn, którzy samodzielnie opuścili obiekt przed przybyciem zastępów Straży Pożarnej i nie zgłaszali żadnych dolegliwości.

Działania Straży Pożarnej polegały na jak najszybszym podaniu prądów wody w natarciu na palące się poddasze oraz drewnianą konstrukcję dachu, ugaszeniu pożaru, a następnie rozbiórce uszkodzonej konstrukcji dachu i wyniesieniu na zewnątrz spalonych elementów wyposażenia budynku. Ponadto, wykonano zaopatrzenie wodne w celu utrzymania ciągłości podawania środka gaśniczego, niezbędnego do ugaszenia pożaru.

W trakcie prowadzonych działań na miejsce zdarzenia przybył Burmistrz Barczewa wraz ze swoim Zastępcą, którzy zorganizowali lokal zastępczy dla mieszkańców budynku.

W działaniach, które trwały 03:55 udział brało 11 zastępów Straży Pożarnej.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: KM PSP Olsztyn

W dniu 23 marca o godzinie 3:58 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja, z treści której wynikało, że w Biskupcu przy ulicy Ostre Koło pali się stolarnia.

Dyżurny SK KM niezwłocznie zadysponował trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Biskupcu oraz zastępy OSP.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, że w budynku usługowo – magazynowym doszło do pożaru warsztatu samochodowego, o długości 35 metrów, szerokości 15 metrów oraz 6 metrów wysokości. Wewnątrz warsztatu znajdowało się 5 pojazdów oraz jeden przed drzwiami garażowymi. Przed przybyciem zastępów na miejsce zdarzenia, pracownik warsztatu podjął próbę gaszenia. Budynek konstrukcji stalowej, konstrukcja dachu wykonana również ze stali i pokryta blachą. Strop poddasza wykonany z drewna.

Ponadto, w budynku usługowo – magazynowym znajdował się sklep wielobranżowy, stolarnia oraz garaż. Pomiędzy pomieszczeniami nie było oddzielenia przeciwpożarowego.

Działania Straży Pożarnej polegały na podaniu 7 prądów wody w natarciu na palący się pożar oraz ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie lokale usługowe. Ponadto zbudowano zasilanie wodne z miejskiej sieci hydrantowej oraz zbiornika p.poż. znajdującego się na terenie fabryki mebli zlokalizowanej po przeciwnej stronie ulicy, wycięciu otworów w połaci dachowej celem odprowadzenia gazów pożarowych oraz udzielenia pomocy w ramach kpp pracownikowi warsztatu, który po przebadaniu przez ZRM został przetransportowany do szpitala. Do zdarzenia zadysponowano również zastęp SLPGaz w celu zapewnienia strażakom niezbędnej ilości sprzętu ochrony układu oddechowego do prowadzenia działań w zadymieniu.

Wskutek prowadzonych działań udało się powstrzymać pożar przed rozprzestrzenianiem się na sąsiednie lokal. Spaleniu całkowitemu uległ warsztat samochodowy wraz z wyposażeniem.

W działaniach, które trwały 5,5 godziny, udział brało łącznie 16 zastępów. W trakcie zdarzenia współpracowano z Policją, Pogotowiem energetycznym oraz przedstawicielami Gminy Biskupiec.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: KM PSP Olsztyn

W dniu 26 marca o godzinie 13:52 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego wpłynęła informacja, z treści której wynikało, że w miejscowości Sadowo pali się dach budynku mieszkalnego.

Dyżurny SK KM w Olsztynie zadysponował trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Biskupcu oraz zastępy OSP.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, że pożarem objęte jest poszycie dachu, które stanowiła strzecha, na całej długości kalenicy. Budynek konstrukcji murowanej, konstrukcja dachu drewniana. W chwili zdarzenia w obiekcie znajdowała się kobieta wraz z dwójką dzieci. Po zauważeniu zdarzenia samodzielnie opuścili budynek i nie zgłaszali żadnych dolegliwości.

Działania Straży Pożarnej polegały na podaniu 6 prądów wody w natarciu na palące się poszycie dachu. Działania były prowadzone od środka budynku oraz z przy użyciu drabin przystawnych i dwóch podnośników hydraulicznych. Zaopatrzenie wodne zostało wykonane z pobliskiego stawu.

Przed przybyciem Straży Pożarnej okoliczni sąsiedzi pomogli wynieść wyposażenie znajdujące się wewnątrz budynku.

W działaniach, które trwały blisko 5 godzin, udział brało 12 zastępów Straży Pożarnej.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: KM PSP Olsztyn

W dniu 13 marca o godzinie 15:24 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła telefonicznie informacja o pożarze mieszkania w Olsztynie przy ul. Radiowej. Zgłoszenie zawierało informację, że z okna mieszkania zlokalizowanego na parterze wydobywa się dym.

Do zdarzenia Dyżurny SK KM w Olsztynie zadysponował trzy zastępy z JRG 2 Olsztyn, w tym podnośnik SCHD 42 oraz trzy zastępy z JRG 1 Olsztyn.

Pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym potwierdził, zadymienie w mieszkaniu na parterze budynku wielorodzinnego 6 kondygnacyjnego. Działania Straży Pożarnej polegały na jak najszybszym otwarciu drzwi do mieszkania przy użyciu sprzętu burzącego, wejściu ratowników w aparatach OUO do mieszkania i ewakuacji kobiety znajdującej się w mieszkaniu, na zewnątrz budynku. Następnie podaniu jednego prądu wody na palące się meble w pokoju. W mieszkaniu straż odnalazła zwłoki mężczyzny, który znajdował się w sąsiedztwie ogniska pożaru. Dodatkowo strażacy oddymili pomieszczenia mieszkania oraz klatki schodowej, dokonali sprawdzenia detektorem wielogazowym, a następnie kamerą termowizyjną.

W trakcie prowadzonych działań na miejsce zdarzenia przybył Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski. W działaniach brał również udział patrol Policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Opracowanie: mł. asp. Michał Pawlus

Zdjęcia: Zbigniew Woźniak/Gazeta Olsztyńska

W dniu 13 marca o godzinie 10:11 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja z numeru alarmowego 112 o pożarze domku letniskowego w miejscowości Wilimy, gm. Biskupiec. Zgłoszenie zawierało informację, że pożarem objęty jest parter budynku wraz z poddaszem.

Do zdarzenia Dyżurny SK KM w Olsztynie zadysponował dwa zastępy z JRG 3 Biskupiec, w tym podnośnik SHD-23, oraz pięć zastępów OSP.

Pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, że pożarem objęta jest cała kubatura parteru wraz z podpiwniczeniem. Ogniem objęte są również wiatrownice drewnianej konstrukcji dachowej krytej blachodachówką. Budynek o wymiarach 7 m x 6 m x 7 m. Będący na miejscu zdarzenia lokatorzy sąsiednich domków letniskowych przekazali informację, że wewnątrz mogą znajdować się cztery osoby, które przybyły do domku w dniu poprzednim. Fakt ten zdawał się potwierdzać zaparkowany przy domku samochód osobowy.

Działania Straży Pożarnej polegały na jak najszybszym podaniu prądów wody w natarciu na palący się domek letniskowych. Ostatecznie pożar ugaszono z wykorzystaniem czterech prądów wody. Kolejne działania polegały na zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego, odłączeniu prądu w obiekcie poprzez wyłączenie bezpieczników w skrzynce elektrycznej. Dodatkowo strażacy przy pomocy świadków zdarzenia wypchnęli zagrożony pojazd osobowy na drogę.

W trakcie prowadzonych działań na miejsce zdarzenia przybyli właściciele obiektu, którzy przekazali, że wewnątrz nikogo nie ma. Na miejsce zdarzenia przybył również patrol Policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Adam Rybicki

W dniu 2 marca br. w Urzędzie Miejskim w Olsztynie odbyły się obchody Światowego Dnia Obrony Cywilnej. To doskonała okazja, by uhonorować m.in. tych, którzy bezinteresownie niosą pomoc. Początek marca to tradycyjnie czas przypomnienia znaczenia obrony cywilnej. Podkreślenie znaczenia tego typu formacji oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat zapobiegania i działania w razie zagrożenia to najważniejszy cel święta. W uroczystości z ramienia Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie wzięli udział p.o. Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski, st. bryg. w stanie spoczynku Andrzej Górzyński wieloletni Komendant Miejski oraz bryg. w stanie spoczynku Jarosław Przybułowski. Podczas uroczystości Prezydent Miasta Piotr Grzymowicz tradycyjnie już wręczył wyróżnienia "Za wzorową realizację zadań Obrony Cywilnej w 2019 roku" oraz prestiżowe statuetki "Lider Bezpieczeństwa". Tym ostatnim uhonorowano m. in. bryg. w stanie spoczynku Jarosława Przybułowskiego emerytowanego dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Olsztynie za wieloletni wkład pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Olsztyna, oraz propagowania zasad szeroko rozumianej profilaktyki pożarowej.

Wyróżnionemu funkcjonariuszowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Jasiński

Zdjęcia: UM Olsztyn

21 lutego 2020r. na placu Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbył się uroczysty apel zorganizowany w związku z pożegnaniem odchodzącego ze służby na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie st. bryg. Andrzeja Górzyńskiego.

W uroczystości udział wzięli m.in.:

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Wierzchowski,

Prezydent Miasta Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz,

Starosta Olsztyński Pan Andrzej Abako,

Komendanci powiatowi Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego,

Komendant Miejski Policji insp. Piotr Zabuski,

Komendant Straży Miejskiej Jarosław Lipiński,

Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie kpt. Gaweł Gałdziński,

Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie ppłk. Marek Kulwicki,

Burmistrz Barczewa Pan Andrzej Maciejewski,

Wójt Gminy Purda Pani Teresa Chrostowska,

Wójt Gminy Dywity Pana Daniel Zadworny,

Powiatowy Inspektor Sanitarny Pani Teresa Parys,

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Pan Marek Myszkowski,

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Powiatu Olsztyńskiego Pan Zbigniew Załuski,

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Olsztyn Pan Mieczysław Wójcik,

Dyrektor ZDZiT Pan Marcin Szwarc,

Komendanci Gminni OSP Powiatu Olsztyńskiego,

Kierownicy współpracujących instytucji,

Przedstawiciele Koła Emerytów Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni KM PSP w Olsztynie,

Najbliższa Rodzina Zdającego obowiązki służbowe.

W trakcie uroczystości Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski przedstawił wszystkim zgromadzonym przebieg służby odchodzącego komendanta.

Przebieg służby.

st. bryg. Andrzej Górzyński podjął służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczynając naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, którą ukończył w 1992 r., a od 1 sierpnia 1992r. w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie rozpoczął służbę stałą na stanowisku starszego ratownika w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 1. Kontynuował służbę na stanowiskach dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, oficera, zastępcy dowódcy JRG-2 w Olsztynie. W 1998 r. ukończył naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa a następnie w roku 2000 podyplomowe studia magisterskie, na kierunku ochrona środowiska w zakresie inżynierii ekologicznej. Z dniem 1 lutego 2007r. powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie. Służbę na tym stanowisku pełnił przez ponad 13 lat.

Przez okres swojej służby otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in.:

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – 2013r.,

Srebrną i Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2014r., 2007r.

Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – 2001r., 1996r. 1991r.

Srebrny i Brązowy Medal Za zasługi Dla Obronności Kraju -2012r., 2006r.

Bardzo dobrze współpracował z organizacjami społecznymi, czego dowodem było między innymi nadanie w roku 2018 Medalu XXV lecia Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Na dowód właściwych, partnerskich relacji służbowych, w roku 2012 otrzymał

Medal Zasłużony Dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Regularnie do komendy wpływały podziękowania od instytucji okazujących wyrazy szacunku za okazywana pomoc w zakresie edukacji czy prewencji społecznej.

W trakcie służby był wielokrotnie wyróżniany pochwałami i nagrodami swoich i wyższych przełożonych.

Pełniąc służbę w Komendzie Miejskiej st. bryg. Andrzej Górzyński wielokrotnie brał udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, wykazując się dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną, m.in. przy usuwaniu wycieku amoniaku w Hali produkcyjno-magazynowej Indykpol S.A. w Olsztynie w 2016 r., gaszeniu pożaru fabryki mebli Primavera w Barczewskim Dworze w 2017 r. , gaszeniu pożaru składowiska odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, czy w ubiegłym roku przy działaniach związanych z wypadkiem autobusu przewożącego dzieci w którym łącznie uczestniczyło 42 osoby, zaangażowany był również w nadzorowanie imprezy masowej - Zlotu 30 lecia Harcerzy ZHR w Rybakach w których wzięło udział około 6 tys. harcerzy.

Społecznie przez okres wielu lat czynnie uczestniczy w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuławkach, pełniąc funkcję wiceprezesa jednostki. Od 2001 roku sprawuje funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dywitach.

Pełniąc służbę na dotychczasowych stanowiskach służbowych dał się poznać jako funkcjonariusz umiejący kierować zespołami ludzkimi, tak podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, jak i podczas prac merytorycznych komendy. Ponadto przez ponad 13 lat wykazywał dużą aktywność na płaszczyźnie współpracy z organami władz samorządowych., co przekładało się na coroczne pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, które wspólnie ze środkami budżetu państwa, w okresie Jego kierownictwa przeznaczane były na nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, modernizacje, termomodernizacje obiektów komendy i strażnic wszystkich JRG, zakup materiałów technicznych, sprzętu ratowniczego, środków ochrony osobistej, gaśniczych i neutralizujących.

W okresie pełnienia służby był inicjatorem wprowadzania nowych rozwiązań związanych z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i edukacją ludności. W ostatnim okresie bardzo mocno zaangażował się w budowę nowotworzonej sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Olsztynie. Dzięki Jego osobistym staraniom udało się pozyskać na ten cel, poprzez fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 111 tysięcy złotych.

W codziennej służbie inspirował wiele działań ukierunkowanych w realizację prac związanych z poprawą warunków służby, stawiając na odpowiedni poziom prac a nie bylejakość. Dzięki Pana staraniom a także prawidłową współpracą z samorządem, podległe jednostki PSP i OSP wyposażone są w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprzęt ochrony osobistej oraz systemy zdalnego alarmowania i powiadamiania. Powstałe w komendzie w 2011 roku stanowisko konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, zapewnia ciągłość działań interwencyjnych OSP. Umożliwia także pogłębianie współpracy operacyjnej z samorządami gminnymi i jednostkami OSP powiatu olsztyńskiego. Jako kolejny przykład można tu wymienić modernizację teletechniczną systemu, niezbędnego do bezpośredniego alarmowania, dysponowania i utrzymywania łączności radiowej z podległymi zastępami z JRG 1, 2 i 3 oraz jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu olsztyńskiego. Było to możliwe właśnie dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych w wysokości 155 tysięcy złotych.

Po odczytaniu przebiegu służby nastąpiło uroczyste pożegnanie ze sztandarem KM PSP Olsztyn st. bryg. Andrzeja Górzyńskiego i złożenie Warmińsko-Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu meldunku o zdaniu obowiązków służbowych.

W dalszej części uroczystości głos zabrał st. bryg. Andrzej Górzyński, który w swoim wystąpieniu podziękował za współpracę Warmińsko-Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu, władzom samorządowym Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, kierownikom współpracujących instytucji, strażakom i pracownikom cywilnym KM PSP Olsztyn, a także rodzinie na czele z małżonką.

Swoje słowa uznania za wkład w rozwój krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego przekazali również Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Bogdan Wierzchowski, Prezydent Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz a także starosta powiatu olsztyńskiego Pan Andrzej Abako. W swoich wystąpieniach goście podkreślali w szczególności wysoki poziom współpracy, merytoryczność Komendanta i wielkie zaangażowanie w realizację zadań na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Po objęciu stanowiska Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie st. bryg Andrzej Górzyński przez ponad trzynaście lat urzędowania zrealizował szereg inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją obiektów komendy. W trakcie służby doprowadził do termomodernizacji budynku głównego KM PSP w Olsztynie, a także trzech jednostek ratowniczo-gaśniczych. Aktywnie zabiegał o pozyskanie środków na zakupy pojazdów i sprzętu pożarniczego wykorzystując zarówno dofinansowanie z budżetu państwa jak i środki unijne. Dzięki temu udało się zakupić nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze i doprowadzić do wymiany szeregu pojazdów w KM PSP Olsztyn.

Wspierał działania mające na celu pozyskiwania środków na zakup pojazdów pożarniczych przez samorządy, w tym okresie, tylko z udziałem środków unijnych, OSP zakupiło łącznie 39 samochodów ratowniczo – gaśniczych.

W czasie uroczystej zbiórki płynęły słowa uznania oraz podziękowania za okres służby.
Do podarunków dołączono życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Przez wiele lat współpracy st.bryg. Andrzej Górzyński był naszym Przełożonym a przy tym dobrym kolegą, strażakiem prawdziwym, z duszą i charyzmą pożarniczą, sprawiedliwym człowiekiem. Wychował wielu młodych ludzi, którzy będą dalej przyczyniać się do rozwoju naszej formacji. Jesteśmy przeświadczeni, że przekazany nam autorytet do roty strażackiego Ślubowania i szacunek do Munduru, będziemy nadal pielęgnować i zapoznawać z nim wszystkich tych, którzy przyjdą po Pana odejściu a o osiągniętym przez lata pełnionej służby Pana dorobku będziemy zawsze pamiętać.

Życzymy wszystkiego co najlepsze, nade wszystko zdrowia oraz wszelkiej pomyślności poza służbą w Państwowej Straży Pożarnej.


Funkcjonariusze i Pracownicy Cywilni KM PSP Olsztyn.

Od dnia 22 lutego 2020 r., Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Sergiuszowi Dłuskiemu dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie.

st. kpt. Łukasz Jasiński

bryg. Sławomir Filipowicz

20 lutego 2020 roku w Olsztynie odbyły się XXI Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Strażaków w Tenisie Stołowym.

Mistrzem województwa indywidualnie został Jacek Baczewski z KP PSP w Giżycku, natomiast drużynowo najlepsza okazała się drużyna z KP PSP w Nidzicy. Do zawodów zgłosiło się 43 zawodników z 11 Komend Miejskich i Powiatowych PSP woj. warmińsko – mazurskiego. Uroczystego otwarcia dokonał bryg. Sergiusz Dłuski Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie.

Klasyfikacja końcowa XXI Mistrzostw Województwa Warmińsko Mazurskiego w tenisie stołowym:

Klasyfikacja indywidualna:

 1. Jacek Baczewski – KP PSP Giżycko
 2. Bogdan Wojtas – KM PSP Elbląg
 3. Krzysztof Buczyński – KP PSP Braniewo
 4. Mariusz Madej – KP PSP Nidzica
 5. Jacek Kołodyński – KP PSP Nidzica
 6. Czesław Nowicki – KP PSP Ostróda
 7. Marcin Wiśniewski – KP PSP Nowe Miasto Lubawskie
 8. Robert Zdrojewski – KP PSP Nowe Miasto Lubawskie

Klasyfikacja drużynowa:

 1. KP PSP Nidzica
 2. KP PSP Giżycko
 3. KM PSP Elbląg 1
 4. KP PSP Nowe Miasto Lubawskie
 5. KP PSP Braniewo
 6. KP PSP Ostróda 1
 7. KP PSP Pisz
 8. KP PSP Ostróda 2 (JRG Morąg)
 9. KP PSP Działdowo
 10. KM PSP Elbląg 3 (JRG Pasłęk)
 11. KM PSP Olsztyn 1
 12. KM PSP Elbląg 2
 13. KM PSP Olsztyn 2
 14. KW PSP Olsztyn 

Na zakończenie st. bryg. Bogdan Wierzchowski Warmińsko – Mazurski Komendanta Wojewódzkiego PSP w asyście st. bryg. Andrzeja Górzyńskiego Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wręczyli najlepszym zawodnikom i drużynom puchary i medale.

 

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Jasiński   

Zdjęcia asp. Mariusz Kałamarski