zaduszki 2019

W dniu 5 listopada o godzinie 22:02 wpłynęła informacja drogą telefoniczną do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie z treści, której wynikało że na drodze krajowej numer 16, na wysokości Nowego Marcinkowa doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych oraz jelenia.

                Dyżurny SK KM w Olsztynie zadysponował dwa zastępy z JRG 3 Biskupiec oraz Zespół Ratownictwa Medycznego i Policję.

                Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym potwierdził, że doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 2 samochodów osobowych oraz jelenia. Uzyskano informację, że samochodami podróżowało łącznie 8 osób, jednak w chwili dojazdu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej, 6 osób oddaliło się własnym transportem. Na miejscu zostali jedynie kierowcy pojazdów. Pozostali na miejscu zdarzenia kierujący pojazdami zostali przebadani przez ZRM i pozostali na miejscu. Jeden z pojazdów oraz jeleń znajdowały się na pasie drogowym, drugi pojazd na poboczu. Ruch odbywał się wahadłowo.

                Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy Policji w kierowaniu ruchem wahadłowo, udzieleniu wparcia psychicznego poszkodowanym do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego na miejsce zdarzenia oraz uprzątnięciu drogi przy pomocy szczotek drogowych.

Opracował: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: mł. asp. Adrian Baumann

W dniu 15 października 2019r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Biskupcu oraz w dniu 18 października 2019r. w auli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście oraz w auli Zespołu Szkół Rolniczych im. Biskupa Krasickiego w Dobrym Mieście a także w dniu 22 października 2019 r. w auli Zespołu Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku, zrealizowaliśmy lekcje edukacyjne akcji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.

W ramach akcji, którą skierowaliśmy do grupy 386 uczniów wraz z wykładowcami, ściśle współpracowaliśmy z dyrektorami szkół. Na zakończenie wszystkich spotkań, organizowano konkursy wiedzy na temat przedstawionych zagadnień. W każdej ze szkół wyróżniono po trzech uczniów. Nagrodami było 12 czujek tlenku węgla ufundowanych zostało Starostę Olsztyńskiego. A wręczanych przez Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Olsztyńskiego Starostwa Zbigniewa Załuskiego.

PAMIĘTAJ !!! - „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”

                               https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:37158                                                    

Opracował: bryg. Sławomir Filipowicz, kpt. Kamil Kulas

Zdjęcia: KM PSP Olsztyn – asp. Sebastian Połubiejko

„CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”- kolejne spotkanie z zarządcami nieruchomości miasta Olsztyn i gmin powiatu olsztyńskiego

W dniu 7 listopada 2019r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (II piętro pok. 210) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami zarządców nieruchomości miasta Olsztyn i gmin powiatu olsztyńskiego, w ramach akcji profilaktycznej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.

Program spotkania:

Zagrożenia dla życia człowieka wynikające z eksploatacji urządzeń grzewczych i przewodów spalinowych. Przedstawiciel KM PSP Olsztyn
Osoby poszkodowane a tlenek węgla w działaniach ratowniczych KM PSP w Olsztynie w latach 2010-2018 Przedstawiciel KM PSP Olsztyn
Pożary obiektów mieszkalnych a stwierdzone nieprawidłowości związane z użytkowaniem, stanem urządzeń grzewczych, przewodów dymowych i spalinowych Przedstawiciel KM PSP Olsztyn
Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych. Nadzór Zarządcy nad urządzeniami. Prezes Spółdzielni „Kominiarz”.
Nieprawidłowości występujące w urządzeniach i przewodach spalinowych w ramach działań nadzorczych PINB. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Olsztyn.

Serdecznie zapraszamy.

Opracował:

bryg. Sławomir Filipowicz

W dniu 11 października do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wpłynęła informacja od Policji z prośbą o pomoc w podjęciu zwłok
z terenu podmokłego.

Do zdarzenia Dyżurny SK KM w Olsztynie zadysponował zastępy z OSP Kolno, OSP Lutry oraz dwa zastępy z JRG 3 Biskupiec wraz z łodzią.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania, Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, że w odległości około 300 metrów od drogi asfaltowej, na terenach podmokłych znajduje się ciało. Patrol Policji przekazał informację, że jest to prawdopodobnie osoba, która zaginęła w dniu 8 października w godzinach wieczornych.

Strażacy ubrani w wodery wydobyli ciało przy użyciu noszy podbierakowych i przenieśli
w miejsce wskazane przez Policję.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: ogn. Jarosław Kudan

Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku Komenda Miejska PSP w Olsztynie wspólnie ze Starostwem Olsztyńskim będzie realizowała lekcje edukacyjnych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.

W ramach wykładów będziemy rozmawiali o zagrożeniach związanych z niewłaściwym użytkowaniem pieców na paliwo stałe lub gazowe. Poruszone zostaną tematy pożarów sadzy
w przewodach kominowych, omówione będą obowiązki spoczywające na właścicielach budynków dotyczące czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

Szczególną uwagę zwrócimy na zagrożenia związane z tlenkiem węgla, tzw. cichym zabójcą. Omówimy jego właściwości fizykochemiczne, sposób oddziaływania czadu na organizm ludzki oraz przyczyny jego powstawania. Przedstawimy również statystyki obrazujące ilość zdarzeń związanych
z ekspozycją tlenku węgla oraz ilość ofiar śmiertelnych w latach 2010-2019 na terenie kraju i powiatu olsztyńskiego. Podkreślimy znaczenie instalowania czujek tlenku węgla w mieszkaniach, czy
domach jednorodzinnych.

Kluczowym jednak tematem przedstawionym podczas lekcji, będą zasady bezpiecznego zachowania podczas ekspozycji czadu. Wspomnimy o konieczności:

- niezwłocznego wyłączenia urządzenia ogrzewczego,

- otwarcia okien w celu przewietrzenia mieszkania,  

- niezwłocznego powiadomienia służb ratowniczych 112, 998,999,997,

- ewakuacji osoby poszkodowanej ze strefy niebezpiecznej,

- kontroli obecności czynności życiowych (tętno, oddech) i gotowości do ewentualnego podjęcia czynności zastępczego oddechu i zewnętrznego masażu serca (resuscytacji krążeniowo oddechowej).

Na zakończenie wszystkich spotkań zorganizujemy konkursy wiedzy na temat przedstawionych zagadnień. W każdej ze szkół wyróżnimy po trzech uczniów. 12 czujek tlenku węgla na ten cel ufundował Starosta Olsztyński Andrzej Abako.

PAMIĘTAJ !!! - „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Czujka-na-strazy-Twojego-bezpieczenstwa/idn:37158

Mamy zaplanowane 4 lekcje edukacyjne odpowiednio:

- w dniu 15 października 2019r. godz. 12:40 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Biskupcu;

- w dniu 18 października 2019r w auli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście godz. 8:00 oraz w auli Zespołu Szkół Rolniczych im. Biskupa Krasickiego w Dobrym Mieście godz. 9:00;

- w dniu 22 października 2019r. godz. 9:00 w auli Zespołu Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku.

Opracował: bryg. Sławomir Filipowicz

W dniu 17 września 2019r. Starostwo Powiatowe w Olsztynie zorganizowało akcję krwiodawstwa, w której wzięło udział 30 krwiodawców. Dzięki temu udało się zebrać prawie 13 litrów krwi, tak potrzebnej osobom chorym, po wypadkach, urazach.

Wśród honorowych dawców znalazło się także 9 strażaków Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. Honorowo krew oddali: asp.sztab Mariusz Dowgiałło, mł.ogn. Łukasz Iwanowski, mł.ogn. Paweł Orłowski, mł.ogn. Paweł Gromelski, st.str. Mateusz Górski, st.str. Paweł Karbowski, str. Kamil Brokos, str. Przemysław Koszela, str. Dawid Kowalczyk.

Akcję Zorganizowano pod patronatem Starosty Olsztyńskiego.

W dniu 7 października 2019r. podczas narady kwartalnej kadry kierowniczej komendy, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie st.bryg. Andrzej Górzyński wręczył strażakom indywidualne podziękowania, kierowane przez Starostę Olsztyńskiego Andrzeja Abako.

Serdecznie Dziękuję,

/-/st.bryg. Andrzej Górzyński

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

st.ogn. w st. spocz. Stanisław Tomaszewski urodził się 06 września 1950r., w Wigwałdzie woj. warmińsko-mazurskie obecnie Gmina Olsztynek. Służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie rozpoczął w dniu 1 stycznia1983r. Kontynuował służbę na kolejnych stanowiskach służbowych.

ZSP Olsztyn 01.01.1983 -15.03.1986 – kierowcy;

ZSP Olsztyn 15.03.1986 -30.06.1992 – mechanika kierowcy;

KR PSP Olsztyn 01.07.1992 – 31.05.1994 – ratownika-kierowcy;

KM PSP Olsztyn 01.06.1994 – 31.05.1998 – starszego ratownika-kierowcy.

W trakcie pełnienia służby pożarniczej ukończył następujące szkolenia i kursy doskonalące.

Przeszkolenie pożarnicze;

kurs obsługi i eksploatacji pił mechanicznych dla potrzeb straży pożarnych 1985r;

kurs I stopnia kierowców zawodowych straży pożarnych 1985r;

kurs II stopnia kierowców zawodowych straży pożarnych 1986r;

kurs cięcia gazowego metali – 1986r;

kurs eksploatacji podnośników montażowych typ PM 18 – 1990r;

kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 1993r;

kurs uzupełniający dla kierowców PSP 1993r.

W czasie 29 lat 9 miesięcy pracy zawodowej i służby pożarniczej wyróżniony i odznaczony

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa -1991r;

Wzorowy Kierowca – 1988r.

Ponadto Śp. st.ogn. w st.spocz. Stanisław Tomaszewski przez 40 lat był strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku, gdzie w latach 1988-1991 pełnił funkcję Prezesa OSP oraz w latach 1983-1987 Komendanta Miejsko-Gminnego OSP w Olsztynku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 10 października 2019r. (czwartek) a rozpoczną o godz. 12:00 modlitwą, różańcem w kaplicy na ul. Grunwaldzkiej w Olsztynku. Następnie o godz. 13:00 msza żałobna w kościele p.w. Błogosławionej Anieli Salawy w Olsztynku, skąd nastąpi wyprowadzenie na cmentarz Komunalny w Olsztynku.

z upoważnienia Rodziny

st.bryg. Andrzej Górzyński

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

Rodzinie i Bliskim strażaka szczere wyrazy współczucia składają komendanci, strażacy, pracownicy i emeryci Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci