Dnia 10 grudnia 2018r o godz. 20:28 wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego w miejscowości Dębowo gm. Biskupiec.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i dokonaniu rozpoznania KDR stwierdził, że na drodze wojewódzkiej nr 596 doszło do wypadku drogowego samochodu osobowego, który lewym bokiem uderzył w drzewo. Samochodem podróżowały dwie osoby. Na miejscu zdarzenia obecny był Zespól Ratownictwa Medycznego z Biskupca. Ratownicy medyczni udzielali pomocy pasażerowi samochodu osobowego. Potwierdzono także w samochodzie obecność kierowcy, zakleszczonego w pojeździe. Mężczyzna był nieprzytomny. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do poszkodowanego. Już w trakcie działań związanych z ewakuacją, ratownik w pojeździe udzielał poszkodowanemu pomocy, poprzez przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych i stabilizację części szyjnej kręgosłupa, przy pomocy kołnierza ortopedycznego. Po wydobyciu poszkodowanego kierowcy na zewnątrz pojazdu, ratownicy przystąpili do czynności resuscytacji krążeniowo oddechowej. Po kilku minutach przywrócono poszkodowanemu czynności życiowe, oddech wspomagany był przy użyciu worka samorozprężalnego. Poszkodowanego przetransportowano do karetki Państwowego Ratownictwa Medycznego z Biskupca i przewieziono do szpitala.

W trakcie prowadzonego badania w karetce ZRM, lżej ranny poszkodowany, pasażer podał informację o jeszcze jednej osobie (trzeciej), która podróżowała samochodem. Po uzyskaniu tych informacji podjęto decyzję o przeszukaniu terenu wokół zdarzenia. Kierujący działaniem ratowniczym poprosił o zadysponowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych sił ze względu na porę nocną. Po przeszukaniu znacznego terenu wokół zdarzenia, żadnej innej osoby poszkodowanej nie znaleziono.

Po przebadaniu przez ZRM poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala.

Przyczyny wypadku ustala Policja.

Działania, które trwały 3 godziny 10 minut prowadzone były przez 2 zastępy PSP z Biskupca oraz OSP Bredynki, OSP Węgój, OSP Biskupiec a także 16 strażaków ochotników.

Na podstawie danych operacyjnych KM PSP Olsztyn

st.asp. Jan Socha

mł.bryg. Sławomir Filipowicz

W dniu 05 grudnia 2018r. w sali sesyjnej olsztyńskiego Starostwa zorganizowano akcję krwiodawstwa. W przedsięwzięciu wzięli także udział strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

W roku 2018 na terenie powiatu olsztyńskiego, w ramach obsługi miejscowych zagrożeń, odnotowaliśmy 402 poszkodowanych, w wyniku wypadków komunikacyjnych. Część osób wymagała opieki medycznej w warunkach szpitalnych a to przypadki, w których niezbędna jest krew.  

Akcję krwiodawstwa patronatem objął Starosta Olsztyński Andrzej Abako.

Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: Małgorzata Górska Starostwo w Olsztynie  

W dniu 04 grudnia 2018r. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbyło się ślubowanie 6 strażaków nowoprzyjętych do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Rotę ślubowania, zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 Ustawy o PSP złożyli:

– przyjęty do służby 1 listopada 2018r

str. Brokos Kamil,

– przyjęci do służby 1 grudnia 2018r

str. Hajduk Marek,

str. Przytuła Mateusz,                    

str. Raczkowska Anna,                   

str. Rochoń Maciej,

str. Surożyński Paweł.                    

Ślubowanie przyjął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie st.bryg. Andrzej Górzyński. Uroczystą zbiórkę poprowadził dowódca JRG-1 w Olsztynie mł.bryg. Jarosław Przybułowski. Podczas ślubowania, poczet sztandarowy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie tworzyli:

dowódca pocztu mł.ogn. Mariusz Kiżło, sztandarowy ogn. Dawid Kamiński, asysta pocztu mł.ogn. Wojciech Piotrowski. W uroczystości wziął udział także Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski.

Strażakom towarzyszyli najbliżsi.

Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz

W dniu 23 listopada 2018r. na zaproszenie dyrekcji Przedszkola Promyczek, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Olsztynie, wzięli udział w lekcji edukacyjnej związanej z zasadami bezpieczeństwa najmłodszych. Spotkanie połączone było z przekazaniem maskotek-misiów, którymi strażacy będą obdarowywać, w przypadkach koniecznego wsparcia, najmłodszych w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. W czasie pogadanki dzieci poznały bliżej naszą profesję, mogły dowiedzieć się czym na co dzień zajmuje się strażak ratownik.

                W kolejnej części spotkania przedszkolaki miały możliwość zapoznania z wyposażeniem samochodu ratowniczo – gaśniczego wykorzystywanego podczas działań. Omówiono także zasady bezpieczeństwa jakie obowiązują na drodze w chwili przejazdu alarmowego straży pożarnej.

                Spotkanie było zakończeniem akcji zbierania maskotek przez wszystkich przedszkolaków Przedszkola Promyczek.

Za okazane wsparcie bardzo dziękujemy.

Opracował: mł.asp. Przemysław Wąsiewski, mł.bryg. Sławomir Filipowicz

Uroczysta zbiórka - przekazanie sprzętu sportowego.

W dniu 28 listopada 2018r. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Olsztynie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania przez Firmę Michelin Fabryka w Olsztynie sprzętu sportowego, który stanowić będzie wyposażenie siłowni jednostki.

Sprzęt sportowy o wartości 7.780 zł przekazał dyrektor olsztyńskiej fabryki Michelin Polska S.A. Pan Jarosław Michalak.

Otrzymany sprzęt stanowił będzie uzupełnienie wyposażenia sali ćwiczeń otrzymanego w roku bieżącym od Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.000 zł.

W uroczystości wziął udział Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie bryg. Robert Fliciński oraz Dyrektor Public Affair Michelin Polska S.A Grzegorz Wojasiński, Szef Serwisu Bezpieczeństwa Michelin Polska S.A Pan Paweł Drzewiecki, Kierownik Działu Bezpieczeństwa Mienia Michelin Polska S.A Marcin Podliński, Przewodniczący Związku Zawodowego Florian przy KM PSP w Olsztynie asp. Piotr Rochowicz, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski.

W dowód podziękowania st.bryg. Andrzej Górzyński przekazał przybyłym gościom publikację „Ochotnicza służba strażacka w powiecie olsztyńskim (1945-2015)”.

Bardzo dziękujemy za wsparcie.

Opracował mł.bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: KM PSP Olsztyn, Michelin Olsztyn

15 listopada w OSP Kieźliny odbyło się uroczyste przekazanie nowego sprzętu ratowniczego jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w Gminie Dywity. Do strażaków z Kieźlin, Tuławek, Spręcowa i Brąswałdu trafiły m.in. defibrylatory, detektory wielogazowe, piły ratownicze do szyb klejonych oraz przenośne zestawy oświetleniowe.

Przekazania sprzętu ratowniczego, dokonał wójt- elekt Gminy Dywity Pan Daniel Zadworny, w obecności Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Roberta Flicińskiego oraz Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie, st. bryg. Andrzeja Górzyńskiego.   

Podczas uroczystości przekazano strażakom ochotnikom następujący sprzęt:
OSP TUŁAWKI

- defibrylator AED Plus z elektrodą CPR-SP i elektrodą PEDI PADZII - szt. 1
- detektor wielogazowy Draeger X-am 2500Ex,O2,H2S, Co z ładowarką akumulatorem i zasilaczem  - szt. 1
- piła ratownicza do szyb klejonych GLASMASTER- szt. 1

OSP BRASWAŁD
- defibrylator AED Plus z elektrodą CPR-SP i elektrodą PEDI PADZII - szt. 1
- detektor wielogazowy Draeger X-am 2500Ex,O2,H2S, Co z ładowarką akumulatorem i zasilaczem - szt. 1
- piła ratownicza do szyb klejonych GLASMASTER- szt. 1
- pilarka do drewna STIHL MS 291- szt. 1

OSP KIEŹLINY 
- Defibrylator AED Plus z elektrodą CPR-SP i elektrodą PEDI PADZII - szt. 1
- przenośny zestaw oświetleniowy SOLARIS LITE 16K- szt. 1
- detektor wielogazowy Draeger X-am 2500Ex,O2,H2S, Co z ładowarką akumulatorem i zasilaczem - szt. 1
- bosak dielektryczny teleskopowy LEADER - szt. 1
- latarka akumulatorowa, latarka ładowana kątowa SURVIVOR LED ze skróconą głowicą L-90562 - szt. 2
- zbijak do szyb hartowanych - szt. 2

OSP SPRĘCOWO 
- defibrylator AED Plus z elektrodą CPR-SP i elektrodą PEDI PADZII - szt. 1
- przenośny zestaw oświetleniowy SOLARIS LITE 16K - szt. 1
- parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku- szt. 1
- detektor napięcia prądu zmiennego leader Volt AC- szt. 1

Powyższy sprzęt sfinansowano w ramach Projektu „Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dywity , realizowanego na podstawie Umowy nr DFS-II-7211-1766/18 z dnia 6 września 2018.  Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 
Kwota zadania brutto: 46 040,00 zł.
Wydatek kwalifikowalny – kwota brutto 46 040,00 zł (dofinansowanie 99% - kwota brutto 45 579,40 zł, wkład własny Gminy Dywity 1%  - kwota brutto 460,40 zł).

/opracowanie:Radosław Nowosielski – KM PSP w Olsztynie, zdjęcia: Krzysztof Kulas – OSP Spręcowo/

W dniach 26-31.10.2018 roku, ośmiu ratowników Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn oraz Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Wysokościowego PSP w Olsztynie brało udział w obozie kondycyjno-szkoleniowym w miejscowości
Kościelisko-Kiry.

Podczas zajęć teoretycznych ratownicy zapoznali się z zadaniami „szpicy medycznej”
w trakcie działań ratownictwa wysokościowego technikami alpinistycznymi. Omówiono również zagadnienia związane z ewakuacją poziomą i pionową w czasie prowadzenia działań długotrwałych z wykorzystaniem noszy Petzl Nest. Przypomniano zasady przeprowadzania kontroli Sprzętu Ochrony Indywidualnej (SOI) i prowadzenia dokumentacji sprzętu znajdującego się na wyposażeniu SGRW. Zajęcia praktyczne na obiekcie obejmowały ćwiczenia z noszami Petzl Nest, które przemieszczane były w technice jednej lub dwóch lin
z ewakuacją poszkodowanego w noszach w pozycji pionowej i poziomej. Podczas zdobycia góry Grześ (1650 m.) i Rakoń (1879 m.) omawiane były elementy nawigacji terenowej przy pomocy GPS Garmin oraz praca i zapisywanie punktów trasy przy pomocy urządzenia. Ostatnim elementem praktycznym przećwiczonym przez ratowników była wspinaczka po zboczu góry Mnich z wykorzystaniem zabezpieczenia wspinającego się ratownika liną i asekurowania go tzw. „dolną asekuracją”.

Forma zgrupowania kondycyjno-szkoleniowego w terenie górskim pozwoliła na sprawdzenie kondycji psycho-fizycznej ratowników SGRW. Umożliwiła również poznanie w praktyce trudności jakie niesie ze sobą wspinaczka z dolną asekuracją, a także była cennym doświadczeniem, zebranym podczas asekuracji ratowników w narażeniu na ekspozycję
w trudnym terenie skalnym.

Tekst: mł. bryg. Jarosław Ciemiński; zdjęcia: st.sekc. Marcin Ociesa

14 listopada 2018 r., w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu odbyło się uroczyste przekazanie Ochotniczym Strażom Pożarnym w: Biskupcu, Bredynkach, Droszewie, Kobułtach, Stanclewie oraz Węgoju sprzętu ratowniczego o łącznej wartości ponad 55 tyś. zł.

Zakup sprzętu był możliwy dzięki 99% wsparciu ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wkład własny w wysokości 1% zapewniła Gmina Biskupiec.

Przekazania sprzętu ratowniczego, dokonał Burmistrz Gminy Biskupiec, Pan Kamil Kozłowski, w obecności Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Roberta Flicińskiego i Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie, bryg. Sergiusza Dłuskiego.

W ramach zadania zakupiono m.in.: 6 Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED), hydrauliczne nożyce do cięcia, 3 pilarki do drewna, oraz przenośny zestaw oświetleniowy.

Przekazanie sprzętu jednostkom OSP z terenu Gminy Biskupiec odbyło się w obecności:
1. Burmistrza Miasta i Gminy Biskupiec - Kamila Kozłowskiego,
2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Biskupiec - Katarzyny Nowakowskiej,
3. Komendanta Gminnego ZOSP gminy Biskupiec - Zbigniewa Cieślaka,
4. Zastępcy Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - bryg. Roberta Flicińskiego,
7. Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie - bryg. Sergiusza Dłuskiego,

8. Prezesów oraz przedstawicieli OSP z terenu Gminy Biskupiec.

/opracowanie: Radosław Nowosielski – KM PSP w Olsztynie, zdjęcia: Urząd Miejski w Biskupcu/

 

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność". 

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

W dniu 16 października 2018 r. w auli Zespołu Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku,
w dniu 18 października 2018r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Biskupcu oraz w dniu
24 października 2018 r. w auli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście oraz w auli Zespołu Szkół Rolniczych im. Biskupa Krasickiego w Dobrym Mieście, zrealizowaliśmy lekcje edukacyjne akcji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.

W ramach wykładów rozmawialiśmy o zagrożeniach związanych z niewłaściwym użytkowaniem pieców na paliwo stałe lub gazowe. Poruszony został temat pożarów sadzy
w przewodach kominowych, omówiono również obowiązki spoczywające na właścicielach budynków dotyczące czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

Szczególno uwagę zwrócono na zagrożenia związane z tlenkiem węgla, tzw. cichym zabójcą. Omówiono jego właściwości fizykochemiczne, sposób oddziaływania czadu na organizm ludzki oraz przyczyny jego powstawania. Przedstawiono również statystyki obrazujące ilość zdarzeń związanych
z ekspozycją tlenku węgla oraz ilość ofiar śmiertelnych w latach 2010-2018 na terenie kraju i powiatu olsztyńskiego. Podkreślano znaczenie instalowania czujek tlenku węgla w mieszkaniach, czy
domach jednorodzinnych.

Kluczowym jednak tematem przedstawionym podczas lekcji, były zasady bezpiecznego zachowania podczas ekspozycji czadu. Wspominaliśmy o konieczności:

- niezwłocznego wyłączenia urządzenia ogrzewczego,

- otwarcia okien w celu przewietrzenia mieszkania,  

- niezwłocznego powiadomienia służb ratowniczych 112, 998,999,997,

- ewakuacji osoby poszkodowanej ze strefy niebezpiecznej,

- kontroli obecności czynności życiowych (tętno, oddech) i gotowości do ewentualnego podjęcia czynności zastępczego oddechu i zewnętrznego masażu serca (resuscytacji krążeniowo oddechowej).

W ramach akcji, którą skierowaliśmy do grupy 256 uczniów, ściśle współpracowaliśmy
z dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Olsztyńskiego Starostwa Zbigniewem Załuskim. Na zakończenie wszystkich spotkań zorganizowano konkursy wiedzy na temat przedstawionych zagadnień, w każdej ze szkół wyróżniono po trzech uczniów. 12 czujek tlenku węgla ufundowane zostały przez Starostę Olsztyńskiego.

PAMIĘTAJ !!! - „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”

Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz, kpt. Kamil Kulas

Zdjęcia: WZKiOL - Starostwo Olsztyn