Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się czasem ferii zimowych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zaprasza organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży do udziału w spotkaniu szkoleniowym z zakresu bezpiecznej organizacji zimowego wypoczynku.

Tematyką spotkania będzie:

- bezpieczeństwo uczestników wypoczynku w obiektach oraz na świeżym powietrzu,

- przygotowanie organizacyjne bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży,

- zapoznanie z możliwością uczestnictwa w przedsięwzięciach związanych z tematyką bezpieczeństwa odbywających się w czasie ferii zimowych.

Spotkanie odbędzie się 17 stycznia 2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16 w Olsztynie. Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać, przesyłając wypełnioną kartę uczestnictwa, do dnia 16 stycznia pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do uczestnictwa

 

W dniu 27 grudnia 2018 r., w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbyło się spotkanie Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie st. bryg. Andrzeja Górzyńskiego z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyn, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Celem spotkania było przekazanie kart rabatowych ORLEN, w ramach Programu Karta Rabatowa dla Straży Pożarnej. Karty te umożliwiają tańsze tankowanie paliwa na wszystkich stacjach ORLEN oraz BLISKA, przez wszystkich członków Ochotniczej Straży Pożarnej, należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Przekazano 654 karty dla przedstawicieli 25 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego.

 

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Kamil Kulas

W dniu 20 grudnia 2018 roku, o godzinie 10:00 strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu, przeprowadzili zajęcia otwarte w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żardenikach, gm. Jeziorany, dla podopiecznych oraz kadry nauczycielskiej.

W spotkaniu udział wzięło 44 podopiecznych oraz 9 osób grona pedagogicznego. Tematyka dotyczyła przedstawienia zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz popularyzowania zawodu strażaka wśród młodzieży.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

W dniu 21 grudnia 2018r. w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zorganizowano spotkanie wigilijne strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wigilia poprzedzona była uroczystą zbiórką w garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Olsztynie, podczas którego Komendant Miejski st.bryg. Andrzej Górzyński podziękował za zakup nowego, specjalnego samochodu osobowego st.bryg. Bogdanowi Wierzchowskiemu
Warmińsko-Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, Staroście Olsztyńskiemu Andrzejowi Abako oraz Radnej Powiatu Małgorzacie Chyziak, Staroście Olsztyńskiemu w kadencji 2014-2018. Pojazd wspomagał będzie bieżącą działalność komendy, zarówno w zakresie operacyjnym, jak i kwatermistrzowskim.

Samochód wartości 72000 zł zakupiony został ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa które przekazał Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Bogdan Wierzchowski oraz środków Starosty Olsztyńskiego.

Ponadto, prezentowano zakupiony w bieżącym roku sprzęt ratowniczo-gaśniczy i specjalistyczny, zakupiony z uruchomionych w roku 2018 trzech rezerw budżetu państwa, przeznaczonych na modernizację Państwowej Straży Pożarnej.

Modlitwę poprowadził i otrzymany sprzęt poświęcił ks. Michał Tyczyński Wikariusz Kościoła P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie.

Spotkanie wigilijne, było także okazją podzielenia się opłatkiem oraz śpiewania kolęd. Spotkanie wigilijne uświetniły swoją obecnością, prezentując świąteczne kolędy, uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie.  

Po życzeniach komendanta miejskiego st.bryg. Andrzeja Górzyńskiego kierowanych do wszystkich strażaków komendy a także ich rodzin i najbliższych, ratownicy otrzymali świąteczne życzenia także od obecnych:

  • st.bryg. Bogdana Wierzchowskiego Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego państwowej Straży Pożarnej,
  • Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza,
  • Starosty Olsztyńskiego Andrzeja Abako,
  • Radnej Powiatu Olsztyńskiego w kadencji 2018-2023, Starosty Olsztyńskiego w kadencji 2014-2018 Małgorzaty Chyziak. 

Komendanci i strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie składają świąteczne życzenia wszystkim mieszkańcom i strażakom ochotnikom miasta Olsztyna, a także powiatu olsztyńskiego aby nadchodzące święta były czasem radości narodzonym Chrystusem, jak również wzmacniania więzi rodzinnych. Bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia.

Opracowanie: mł.bryg. Sławomir Filipowicz

W dniu 06.12.2018 r. w miejscowości Mikołajki na terenie obiektu Hotel Gołębiewski, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn przeprowadziła ćwiczenia ewakuacji osób z wyciągu narciarskiego technikami linowymi.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń ratownicy zapoznali się z obiektem i jego dokumentacją techniczną. Ratownicy zapoznali się również z procedurami ewakuacji osób w przypadku awarii wyciągu przez załogę techniczną obiektu. Wskazano niezbędne wyposażenie i ukompletowanie sprzętu w jaki musi być wyposażona grupa i poszczególni ratownicy wysokościowi, niezbędny do wykonania ewakuacji. Szczególną uwagę zwrócono na samą technikę ewakuacji osób z wyciągu narciarskiego w sytuacji awaryjnej i zasady BHS podczas ćwiczeń i działań ratownictwa wysokościowego.

Ćwiczenia praktyczne polegały na dotarciu ratowników do osób (pozorantów) uwięzionych na krzesełkach kolejki linowej oraz ich ewakuację za pomocą technik alpinistycznych
z wykorzystaniem rollcaba, trójkąta ewakuacyjnego z zastosowaniem techniki dolnej asekuracji.

Tekst: mł. bryg. Jarosław Ciemiński; zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Ciemiński.

W dniu 17 grudnia 2018 roku w wieku 55 lat odszedł na wieczną służbę st.ogn. w st. spocz. Sławomir Myśliński.

Służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie pełnił od 15 kwietnia 1983 roku do 31 sierpnia 2005r. Ostatnio zajmował stanowisko dowódcy zastępu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Olsztynie. Był podoficerem Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 21 grudnia 2018r. a rozpoczną o godz. 10:00 Mszą Świętą w Kościele P.W. Matki Boskiej Królowej Polski w Olsztynie (Kościół Garnizonowy) skąd nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Komunalny w Dywitach.

Po Mszy Świętej Kondukt Żałobny przejedzie przed budynkiem Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16, gdzie strażacy zmiany służbowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Olsztynie przekażą honorowo ostatnie pożegnanie.

                                                                                                                                                                     z upoważnienia Rodziny

                                                                                                                                                                   st.bryg. Andrzej Górzyński

                                                                                                                                                                Komendant Miejski

                                                                                                                                                              Państwowej Straży Pożarnej

                                                                                                                                                            w Olsztynie

Rodzinie i Bliskim naszego Kolegi szczere wyrazy współczucia składają komendanci, strażacy i pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

W zakresie organizacji uroczystości pogrzebowych Kolegów emerytów prosimy o kontakt z dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Olsztynie mł.bryg. Jarosławem Przybułowskim Tel: 666-011-234.

7a

W dniu 15 grudnia 2018 r. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Olsztynie wizytował gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. W spotkaniu ze zmianą służbową jednostki uczestniczyli również st. bryg. Bogdan Wierzchowski – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz bryg. Sergiusz Dłuski – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Podczas wizyty komendant główny PSP omówił między innymi dofinansowanie komend powiatowych i miejskich PSP przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w bieżącym roku poprzez uruchomienie trzech rezerw budżetu państwa, z których korzysta również nasza komenda. Omówił również proces wyposażenia strażaków w nowe, trzyczęściowe ubrania bojowe. Gen. brygadier Leszek Suski zapoznał się z bieżącymi pracami remontowymi i modernizacyjnymi realizowanymi w budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1, a także ze stanem wyposażenia w pojazdy i sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Podziękował ratownikom za bieżący wkład w realizację prac remontowych i modernizacyjnych i sumienne pełnienie służby.

Spotkanie było także okazją do wspólnej kawy ze strażakami zmiany służbowej i wykonania pamiątkowego zdjęcia.

Opracowanie – mł. bryg. Sławomir Filipowicz – KM PSP w Olsztynie