"Życzenia świąteczne tak, ale bez kartek" - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną przyłącza się do inicjatywy Starostwa Powiatowego w Olsztynie i w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi nie będziemy wysyłać kartek okolicznościowych z życzeniami. Wszystko z troski o listonoszy i innych pracowników poczty. Pozostańmy wyłącznie przy elektronicznej wersji życzeń.

W dniu 29 marca o godzinie 17:27 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja, z treści której wynikało, że pożarem objęte jest poddasze budynku mieszkalnego.

Dyżurny SK KM w Olsztynie niezwłocznie zadysponował dwa zastępy z JRG nr 2 w Olsztynie, zastęp z JRG nr 1 w Olsztynie oraz zastępy OSP.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów, Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, że pożarem objęte jest całe poddasze wraz z drewnianą konstrukcją dachu krytą dachówką. W chwili zdarzenia w obiekcie znajdowało się dwóch mężczyzn, którzy samodzielnie opuścili obiekt przed przybyciem zastępów Straży Pożarnej i nie zgłaszali żadnych dolegliwości.

Działania Straży Pożarnej polegały na jak najszybszym podaniu prądów wody w natarciu na palące się poddasze oraz drewnianą konstrukcję dachu, ugaszeniu pożaru, a następnie rozbiórce uszkodzonej konstrukcji dachu i wyniesieniu na zewnątrz spalonych elementów wyposażenia budynku. Ponadto, wykonano zaopatrzenie wodne w celu utrzymania ciągłości podawania środka gaśniczego, niezbędnego do ugaszenia pożaru.

W trakcie prowadzonych działań na miejsce zdarzenia przybył Burmistrz Barczewa wraz ze swoim Zastępcą, którzy zorganizowali lokal zastępczy dla mieszkańców budynku.

W działaniach, które trwały 03:55 udział brało 11 zastępów Straży Pożarnej.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: KM PSP Olsztyn

W dniu 23 marca o godzinie 3:58 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja, z treści której wynikało, że w Biskupcu przy ulicy Ostre Koło pali się stolarnia.

Dyżurny SK KM niezwłocznie zadysponował trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Biskupcu oraz zastępy OSP.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, że w budynku usługowo – magazynowym doszło do pożaru warsztatu samochodowego, o długości 35 metrów, szerokości 15 metrów oraz 6 metrów wysokości. Wewnątrz warsztatu znajdowało się 5 pojazdów oraz jeden przed drzwiami garażowymi. Przed przybyciem zastępów na miejsce zdarzenia, pracownik warsztatu podjął próbę gaszenia. Budynek konstrukcji stalowej, konstrukcja dachu wykonana również ze stali i pokryta blachą. Strop poddasza wykonany z drewna.

Ponadto, w budynku usługowo – magazynowym znajdował się sklep wielobranżowy, stolarnia oraz garaż. Pomiędzy pomieszczeniami nie było oddzielenia przeciwpożarowego.

Działania Straży Pożarnej polegały na podaniu 7 prądów wody w natarciu na palący się pożar oraz ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie lokale usługowe. Ponadto zbudowano zasilanie wodne z miejskiej sieci hydrantowej oraz zbiornika p.poż. znajdującego się na terenie fabryki mebli zlokalizowanej po przeciwnej stronie ulicy, wycięciu otworów w połaci dachowej celem odprowadzenia gazów pożarowych oraz udzielenia pomocy w ramach kpp pracownikowi warsztatu, który po przebadaniu przez ZRM został przetransportowany do szpitala. Do zdarzenia zadysponowano również zastęp SLPGaz w celu zapewnienia strażakom niezbędnej ilości sprzętu ochrony układu oddechowego do prowadzenia działań w zadymieniu.

Wskutek prowadzonych działań udało się powstrzymać pożar przed rozprzestrzenianiem się na sąsiednie lokal. Spaleniu całkowitemu uległ warsztat samochodowy wraz z wyposażeniem.

W działaniach, które trwały 5,5 godziny, udział brało łącznie 16 zastępów. W trakcie zdarzenia współpracowano z Policją, Pogotowiem energetycznym oraz przedstawicielami Gminy Biskupiec.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: KM PSP Olsztyn

W dniu 26 marca o godzinie 13:52 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego wpłynęła informacja, z treści której wynikało, że w miejscowości Sadowo pali się dach budynku mieszkalnego.

Dyżurny SK KM w Olsztynie zadysponował trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Biskupcu oraz zastępy OSP.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, że pożarem objęte jest poszycie dachu, które stanowiła strzecha, na całej długości kalenicy. Budynek konstrukcji murowanej, konstrukcja dachu drewniana. W chwili zdarzenia w obiekcie znajdowała się kobieta wraz z dwójką dzieci. Po zauważeniu zdarzenia samodzielnie opuścili budynek i nie zgłaszali żadnych dolegliwości.

Działania Straży Pożarnej polegały na podaniu 6 prądów wody w natarciu na palące się poszycie dachu. Działania były prowadzone od środka budynku oraz z przy użyciu drabin przystawnych i dwóch podnośników hydraulicznych. Zaopatrzenie wodne zostało wykonane z pobliskiego stawu.

Przed przybyciem Straży Pożarnej okoliczni sąsiedzi pomogli wynieść wyposażenie znajdujące się wewnątrz budynku.

W działaniach, które trwały blisko 5 godzin, udział brało 12 zastępów Straży Pożarnej.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: KM PSP Olsztyn

W dniu 13 marca o godzinie 15:24 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła telefonicznie informacja o pożarze mieszkania w Olsztynie przy ul. Radiowej. Zgłoszenie zawierało informację, że z okna mieszkania zlokalizowanego na parterze wydobywa się dym.

Do zdarzenia Dyżurny SK KM w Olsztynie zadysponował trzy zastępy z JRG 2 Olsztyn, w tym podnośnik SCHD 42 oraz trzy zastępy z JRG 1 Olsztyn.

Pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym potwierdził, zadymienie w mieszkaniu na parterze budynku wielorodzinnego 6 kondygnacyjnego. Działania Straży Pożarnej polegały na jak najszybszym otwarciu drzwi do mieszkania przy użyciu sprzętu burzącego, wejściu ratowników w aparatach OUO do mieszkania i ewakuacji kobiety znajdującej się w mieszkaniu, na zewnątrz budynku. Następnie podaniu jednego prądu wody na palące się meble w pokoju. W mieszkaniu straż odnalazła zwłoki mężczyzny, który znajdował się w sąsiedztwie ogniska pożaru. Dodatkowo strażacy oddymili pomieszczenia mieszkania oraz klatki schodowej, dokonali sprawdzenia detektorem wielogazowym, a następnie kamerą termowizyjną.

W trakcie prowadzonych działań na miejsce zdarzenia przybył Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski. W działaniach brał również udział patrol Policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Opracowanie: mł. asp. Michał Pawlus

Zdjęcia: Zbigniew Woźniak/Gazeta Olsztyńska

W dniu 13 marca o godzinie 10:11 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja z numeru alarmowego 112 o pożarze domku letniskowego w miejscowości Wilimy, gm. Biskupiec. Zgłoszenie zawierało informację, że pożarem objęty jest parter budynku wraz z poddaszem.

Do zdarzenia Dyżurny SK KM w Olsztynie zadysponował dwa zastępy z JRG 3 Biskupiec, w tym podnośnik SHD-23, oraz pięć zastępów OSP.

Pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, że pożarem objęta jest cała kubatura parteru wraz z podpiwniczeniem. Ogniem objęte są również wiatrownice drewnianej konstrukcji dachowej krytej blachodachówką. Budynek o wymiarach 7 m x 6 m x 7 m. Będący na miejscu zdarzenia lokatorzy sąsiednich domków letniskowych przekazali informację, że wewnątrz mogą znajdować się cztery osoby, które przybyły do domku w dniu poprzednim. Fakt ten zdawał się potwierdzać zaparkowany przy domku samochód osobowy.

Działania Straży Pożarnej polegały na jak najszybszym podaniu prądów wody w natarciu na palący się domek letniskowych. Ostatecznie pożar ugaszono z wykorzystaniem czterech prądów wody. Kolejne działania polegały na zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego, odłączeniu prądu w obiekcie poprzez wyłączenie bezpieczników w skrzynce elektrycznej. Dodatkowo strażacy przy pomocy świadków zdarzenia wypchnęli zagrożony pojazd osobowy na drogę.

W trakcie prowadzonych działań na miejsce zdarzenia przybyli właściciele obiektu, którzy przekazali, że wewnątrz nikogo nie ma. Na miejsce zdarzenia przybył również patrol Policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Adam Rybicki

W dniu 2 marca br. w Urzędzie Miejskim w Olsztynie odbyły się obchody Światowego Dnia Obrony Cywilnej. To doskonała okazja, by uhonorować m.in. tych, którzy bezinteresownie niosą pomoc. Początek marca to tradycyjnie czas przypomnienia znaczenia obrony cywilnej. Podkreślenie znaczenia tego typu formacji oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat zapobiegania i działania w razie zagrożenia to najważniejszy cel święta. W uroczystości z ramienia Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie wzięli udział p.o. Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski, st. bryg. w stanie spoczynku Andrzej Górzyński wieloletni Komendant Miejski oraz bryg. w stanie spoczynku Jarosław Przybułowski. Podczas uroczystości Prezydent Miasta Piotr Grzymowicz tradycyjnie już wręczył wyróżnienia "Za wzorową realizację zadań Obrony Cywilnej w 2019 roku" oraz prestiżowe statuetki "Lider Bezpieczeństwa". Tym ostatnim uhonorowano m. in. bryg. w stanie spoczynku Jarosława Przybułowskiego emerytowanego dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Olsztynie za wieloletni wkład pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Olsztyna, oraz propagowania zasad szeroko rozumianej profilaktyki pożarowej.

Wyróżnionemu funkcjonariuszowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Jasiński

Zdjęcia: UM Olsztyn