W dniu 30 lipca br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bredynkach,
gm. Biskupiec, miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu hydraulicznego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie dla jednostki OSP Bredynki.

W uroczystości udział wzięli:

mł. bryg. Jarosław Gryciuk – Komendant Miejski PSP w Olsztynie,

Pan Kamil Kozłowski – Burmistrz Biskupca,

bryg. Sergiusz Dłuski – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie,

kpt. Adam Rybicki – Dowódca JRG 3 w Biskupcu,

Pan Tadeusz Pacewicz – Sołtys Bredynek

Delegacje z Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Biskupiec,

Zarząd oraz druhowie OSP Bredynki.

                Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Miejskiemu PSP
w Olsztynie przez Dowódcę Uroczystości. Następnie dh Anna Berent przedstawiła krótki rys historyczny Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bredynkach. W kolejnej części uroczystości głos zabrał Komendant Miejski PSP w Olsztynie mł. bryg. Jarosław Gryciuk, gratulując członkom OSP Bredynki otrzymanego sprzętu oraz dziękując za dotychczasową współpracę ze wszystkim Jednostkami OSP gminy Biskupiec. Następnie głos zabrał Burmistrz Biskupca, Pan Kamil Kozłowski. W swoim wystąpieniu podziękował za otrzymany sprzęt, jak również za wieloletnią dobrą współpracę z Komendą Miejską PSP w Olsztynie.

                W skład przekazanego sprzętu weszły następujące podzespoły :

- Pompa hydrauliczna HOLMATRO PU 30 C,

- Przewód hydrauliczny HOLMATRO 10mb C 10 BU,

- Przewód hydrauliczny HOLMATRO 10 mb C 10 OU,

- Nożyce hydrauliczne HOLMATRO CU 4050 C NCT II,

- Rozpieracz ramieniowy HOLMATRO SP 4240.

                Poprzedni zestaw hydrauliczny LUKAS, będący na wyposażeniu OSP Bredynki, uległ awarii i od dłuższego czasu był wycofany z użytkowania, ze względu na bardzo wysoki koszt naprawy.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: UMiG Biskupiec

W dniu 28 lipca 2020r. w siedzibie Komendzie Miejskiej PSP odbyła się narada podsumowująca działalność komendy w II kwartale 2020r.

W naradzie, którą poprowadził Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie mł.bryg. Jarosław Gryciuk, wzięli udział zastępca komendanta bryg. Sergiusz Dłuski, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych, naczelnicy wydziałów.

Po przedstawieniu stanu realizacji zadań w II kwartale 2020r. kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych komendy oraz planu zadań na III kwartał, głos zabrał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, kierując do kadry kierowniczej i podległych strażaków komendy słowa podziękowania za trud i zaangażowanie w służbie.

    

Narada była okazją do odniesienia się do bieżących spraw przedstawianych przez kierowników komórek organizacyjnych a także określenia priorytetów do zadań na III kwartał 2020r.

Opracowanie: bryg. Sławomir Filipowicz

 

    W dniu 25 lipca egzaminem zakończono jednoetapowe szkolenie strażaków ratowników zorganizowane na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Olsztynie dla druhów z OSP z gmin Dobre Miasto, Świątki, Dywity. Do egzaminu składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej przystąpiło 10 osób.

    Egzamin teoretyczny obejmował sprawdzenie wiedzy strażaków, w oparciu o pytania testowe z obszaru taktyki prowadzenia działań gaśniczych oraz ratowniczych, sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz aspektów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Egzamin praktyczny składał się z części poświęconej taktyce gaszenia pożarów oraz działań z zakresu ratownictwa technicznego. Wszyscy egzaminowani zaliczyli egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym. Nowym strażakom z jednostek OSP gratulujemy ukończenia szkolenia, zdanego pozytywnie egzaminu i życzymy sukcesów w dalszej społecznej służbie oraz w życiu osobistym.

    Ze względu na stan epidemiologiczny szkolenie odbyło się w reżimie sanitarnym

Opracował: st. kpt. Mariusz Przybułowski

Zdjęcia: st. kpt. Mariusz Przybułowski

    W dniu 18.07.2020 roku, w związku z zakończeniem jednoetapowego szkolenia strażaków – ratowników, z jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu olsztyńskiego, na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, przeprowadzony został teoretyczny i praktyczny egzamin końcowy. Egzamin teoretyczny obejmował sprawdzenie wiedzy strażaków, w oparciu o pytania testowe z obszaru taktyki, wyposażenia oraz aspektów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Egzamin praktyczny składał się z czterech etapów podczas, których oceniano stopień znajomości obsługi sprzętu pożarniczego, podstawowych zasad taktyki gaśniczej i ratowniczej oraz zagadnień z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Służby.

   Do egzaminu przystąpiło 17 druhów, w tym jedna druhna, z gmin: Stawiguda, Olsztynek, Jonkowo, Gietrzwałd, Purda, Olsztyn. Wszyscy egzaminowani zaliczyli egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.

    Głównym celem przeprowadzonego szkolenia, trwającego od 08 lutego br. do 18 lipca br., było odpowiednie przygotowanie jego uczestników do wykonywania zadań w czasie działań ratowniczo – gaśniczych, podejmowanych w ramach funkcjonowania poszczególnych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Podczas szkolenia, obejmującego 126 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i praktycznych, strażacy z jednostek OSP zapoznali się z podstawami prawnymi funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, zasadami BHS podczas działań ratowniczych, budową i eksploatacją sprzętu pożarniczego, sprzętu łączności oraz podstawami taktyki gaśniczej i działań ratowniczych. Dodatkowo dzięki współpracy z Komedą Miejską Policji w Olsztynie przeprowadzono zajęcia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym. Nowym strażakom z jednostek OSP gratulujemy ukończenia szkolenia, zdanego pozytywnie egzaminu i życzymy sukcesów w dalszej społecznej służbie oraz w życiu osobistym.

    Ze względu na stan epidemiologiczny szkolenie odbyło się w reżimie sanitarnym

Opracował; mł. bryg. Jasiński Łukasz, st. kpt. Kurowski Krzysztof

Zdjęcia; mł. bryg. Jasiński Łukasz

W dniu 10 lipca o godzinie 19:43 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja z numeru alarmowego 112, z treści której wynikało, że na DK 57, w pobliżu zjazdu do miejscowości Najdymowo, doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Kierujący pojazdem osobowym pozostaje w pojeździe.

Do zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy z JRG Biskupiec oraz zastęp z OSP Droszewo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym potwierdził, że na DK 57, doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym typu cysterna wraz z przyczepą do przewozu mleka. W samochodzie osobowym podróżowały 4 osoby dorosłe – trzech dorosłych mężczyzn w wieku około 20 lat, którzy samodzielnie opuścili pojazd oraz kierująca pojazdem kobieta w wieku około 20 lat, przytomna, pozostaje w pojeździe i nie może samodzielnie wydostać się na zewnątrz. Pojazdem ciężarowym podróżował sam kierowca, którzy samodzielnie opuścił pojazd i nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Wskutek zdarzenia doszło do całkowitego zablokowania drogi krajowej.

Działania Straży Pożarnej polegały na ustabilizowaniu pojazdu osobowego przy użyciu klinów oraz zabezpieczeniu go przed osunięciem ze skarpy przy użyciu liny stalowej, wykonaniu dostępu do kierującej pojazdem osobowym przy użyciu narzędzi hydraulicznych, ewakuacji na zewnątrz i przekazaniu dla Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ponadto zaopatrzono uraz kończymy górnej u jednego z pasażerów pojazdu osobowego, przygotowano lądowisko dla śmigłowca LPR, oraz udzielono pomocy w transporcie kierującej pojazdem osobowym do w/w śmigłowca.

Do szpitala zostały zabrane cztery osoby z pojazdu osobowego.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: asp. Robert Semeniuk

– Cieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z bardzo dużym odzewem wśród naszych obywateli. Chcemy przed II turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję „Bitwy o wozy” – powiedział dziś (3 lipca 2020 r.) minister Mariusz Kamiński, wręczając promesy na zakup wozów bojowych dla OSP. W piątkowej uroczystości wzięli też udział wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy". Środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

– Chcemy, żeby rozłożenie dysponowania wozami było równomierne w całej Polsce. Przyjęliśmy, że środki trafią do gminy na terenie każdego dawnego województwa, gdzie będzie najwyższa frekwencja w II turze wyborów prezydenckich. Jedynym elementem, który będzie brany pod uwagę, będzie tylko i wyłącznie frekwencja, a nie wynik wyborczy – mówił szef MSWiA.

Szczegółowy regulamin II edycji „Bitwy o wozy” w najbliższym czasie zostanie opublikowany na stronie internetowej MSWiA i KG PSP. O nowe wozy nie będzie się jednak mogło ubiegać 16 gmin, które otrzymają je w ramach I edycji akcji.

Wręczono promesy na zakup nowych średnich wozów ratowniczo-gaśniczych

Promesy na zakup wozów dla OSP z rąk ministra Mariusza Kamińskiego odebrali dziś wójtowie i burmistrzowie 16 gmin z całej Polski. Każda z wyróżnionych jednostek samorządu osiągnęła najwyższą frekwencję w swoim województwie. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Pojazdy trafią do gmin: Czernica (woj. dolnośląskie), Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie), Godziszów (woj. lubelskie), Zabór (woj. lubuskie), Nowosolna (woj. łódzkie), Żegocina (woj. małopolskiego), Michałowice (woj. mazowieckie), Praszka (woj. opolskie), Cisna (woj. podkarpackie), Kulesze Kościelne (woj. podlaskie), Koszarawa (woj. śląskie), Masłów (woj. świętokrzyskie), Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie), Suchy Las (woj. wielkopolskie), Rewal (woj. zachodniopomorskie) i miasta Łeba (woj. pomorskie).

Minister Mariusz Kamiński przypomniał, że Ochotnicze Straże Pożarne odgrywają bardzo dużą role w swoich „małych ojczyznach”. - Każdy dzień przekonuje nas jak ważne są OSP. Widzieliśmy jak skutecznie strażacy walczyli nad Biebrzą z potężnym pożarem parku narodowego. Kilka dni temu widzieliśmy ich w Małopolsce, na Podkarpaciu i Śląsku, razem ze strażakami z PSP – podkreślił szef MSWiA.

Wiceminister Maciej Wąsik zauważył, że Ochotnicze Straże Pożarne mają niezwykle duży udział w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych. - W większości sytuacji kryzysowych pierwsze są na miejscu zdarzeń, pierwsze niosą pomoc, działają szybko, sprawnie i profesjonalnie – powiedział sekretarz stanu w MSWiA.

– Chciałbym jako pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym pogratulować wszystkim wójtom, burmistrzom, radnym i druhom ochotnikom za mobilizację lokalnych społeczności – powiedział podczas konferencji wiceminister Paweł Szefernaker.

Frekwencja wyborcza wśród zwycięskich gmin wyniosła w I turze wyborów prezydenckich od 67% do 86%.

W dniu 29 czerwca o godzinie 15:47 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja, z treści której wynikało, że na ulicy Olsztyńskiej w Barczewie, samochód osobowy leży na dachu poza drogą. Wewnątrz pojazdu znajduje się jedna osoba, która nie może samodzielnie opuścić pojazdu.

Do zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy z OSP Barczewo, zastęp z JRG Biskupiec oraz zastęp z JRG nr 2 w Olsztynie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, Kierujący Działaniem Ratowniczym potwierdził zdarzenie. Z przeprowadzonego rozpoznania wynikało, że pojazdem podróżował mężczyzna, który jest przytomny, ma liczne potłuczenia i jest obolały. Ponadto, wskutek zdarzenia zostało uszkodzone pobliskie ogrodzenie na długości około 15 metrów.

Działania Straży Pożarnej polegały na ustabilizowaniu pojazdu przy użyciu klinów schodkowych, ewakuacji osoby poszkodowanej z pojazdu przy użyciu noszy typu deska, założeniu kołnierza ortopedycznego. Następnie osoba poszkodowana została przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który zabrał kierującego pojazdem osobowym do szpitala.

Po zakończonych działaniach ratowniczych na miejscu zdarzenia pozostał zastęp
z OSP Barczewo w celu pomocy Policji w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie uprzątnięciu na pobocze pozostałości karoseryjnych.

Opracował: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: asp. sztab. Mariusz Dowgiałło

W dniu 30 czerwca 2020 r. ok. godz. 7:05 przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w Hipemarkecie Auchan przy Al. Gen. Sikorskiego 2B w Olsztynie, połączone z próbną ewakuacją pracowników i klientów sklepu.

Założenie obejmowało pożar w części magazynowej obiektu, wykrycie zagrożenia pożarowego przez System Sygnalizacji Pożarowej i ogłoszenia komunikatu do rozpoczęcia ewakuacji przy użyciu Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego. Nieskuteczne działania gaśnicze przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego podjęła działająca w hipermarkecie „Grupa 998” złożona z przeszkolonych pracowników sklepu Auchan.

Po zakończeniu ewakuacji stwierdzono, że w budynku pozostała jedna osoba poszkodowana - pracownik sklepu. Działania strażaków JRG1 Olsztyn i JRG2 Olsztyn polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu wewnątrz obiektu, odnalezieniu osoby poszkodowanej i ewakuacji jej na zewnątrz, udzielenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobie poszkodowanej, ugaszeniu pożaru i oddymieniu pomieszczeń magazynowych sklepu.

Celem głównym ćwiczeń było przygotowanie strażaków do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach użyteczności publicznej.

Ćwiczenia przeprowadzono z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Kulas Kamil  

W dniach 25-26 czerwca 2020 r. odbyło się szkolenie dla strażaków-kierowców jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie w zakresie prowadzenia pojazdów w trudnych warunkach terenowych. Profesjonalny instruktaż przeprowadzili przedstawiciele firmy Mercedes-Benz.

Szkolenie składało się z dwóch części:

- zajęć teoretycznych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie, na których zostały omówione m.in. różne rodzaje napędów w pojazdach oraz systemy załączania
i rozłączania blokad mostów i reduktorów.

- zajęć praktycznych, które odbyły się na terenie żwirowni w miejscowości Szałstry. Ćwiczenia odbyły się przy użyciu pojazdów: Mercedes-Benz Spinter 4x4 oraz Mercedes-Benz Unimog. Każdy z kierowców miał możliwość sprawdzenia swoich umiejętności jazdy w trudnym terenie
i skorygowania popełnianych błędów pod okiem profesjonalnych instruktorów.

Zdobyta wiedza z pewnością przyczyni się do bezpieczniejszej i sprawniejszej jazdy pojazdami służbowymi podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w trudnych warunkach terenowych.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Kulas Kamil