W dniu 27 marca 2017r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie przy ul. Malborskiej 2 zorganizowaliśmy zbiórkę krwi w ramach ogólnopolskiej akcji spoKREWnieni służbą.
W tym dniu zebraliśmy 3 litry 150 ml krwi na potrzeby ratowania życia ludzkiego w warunkach szpitalnych.
W zbiórce brali czynny udział strażacy KM PSP w Olsztynie oraz strażacy ratownicy z OSP Pluski i OSP Stawiguda.
W roku 2016r na terenie powiatu olsztyńskiego, w ramach obsługi miejscowych zagrożeń, odnotowaliśmy 646 poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych. Wśród tej grupy 76-cioro stanowiły dzieci. Część osób poszkodowanych wymagała opieki medycznej w warunkach szpitalnych a to przypadki, w których niezbędna jest krew.

Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz

Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej zbiórce. Słowa podziękowania przekazuję podległym strażakom, ale przede wszystkim strażakom ochotnikom, dzięki pomocy których udało się pozyskać ten dar życia. W szczególności tym, dla których przygoda z krwiodawstwem rozpoczęła się właśnie w dniu dzisiejszym. Jako ratownicy rozumiemy potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi. Zachęcam do aktywnego udziału do końca tego tygodnia tj. do 31 marca 2017r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2, wpisując się na listę KM PSP w Olsztynie z ewentualnym dopiskiem OSP z terenu powiatu olsztyńskiego np. „OSP Barczewo”.

 

 pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję 

  

/-/bryg. Andrzej Górzyński

     Komendant Miejski

         Państwowej Straży Pożarnej

           w Olsztynie

wykleci plakat2

 

W związku ze wzmożonym, w bieżącym okresie, problemem wypalania na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego traw i nieużytków oraz organizowaną kampanią informacyjną Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „STOP pożarom traw”, zwracam się z uprzejmą prośbą  o umieszczenie poniższej informacji na stronie Internetowej oraz lokalnych tablicach informacyjnych urzędów, czy w nadzorowanych placówkach publicznych:

Wypalanie traw niesie za sobą wiele zagrożeń ekologicznych. Jest najczęstszą przyczyną pożarów lasów, podczas których giną chronione gatunki roślin, owady, zwierzęta, ptaki. Wyjaławia się gleba. Do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla, siarki i innych trujących związków. Ilość dwutlenku węgla uwolniona do atmosfery z 1 ha pożaru trawy, może być zrównoważona lasem o powierzchni 20 ha.

Choć to tania metoda pozbycia się chwastów i zeszłorocznych pozostałości roślinnych, może nas bardzo wiele kosztować i być bezpośrednią przyczyną zagrożenia ludzi, inwentarza i zabudowań mieszkalnych a także wtórnych pożarów, lasów czy torfu. Powstające silne zadymienie może powodować wypadki komunikacyjne. 

Statystyki są alarmujące

W roku 2016 strażacy powiatu olsztyńskiego wyjeżdżali 173 razy do pożarów spowodowanych wypalaniem traw. Angażowane były 234 zastępy ratownicze i 1164 strażaków ratowników.

Wypalanie traw jest karalne i poza narażeniem na poważne skutki jest niepotrzebnym angażowaniem ludzi sprzętu i gminnych budżetów. Nadto, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, wypalanie podlega karze od 1 roku do nawet 10 –ciu lat pozbawienia wolności.

Zapraszam do pobierania materiałów ze strony www.stoppozaromtraw.pl przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego państwowej Straży Pożarnej. Zachęcam, szczególnie strażaków ochotników, do umieszczenia plakatu i materiałów akcji na własnych stronach internetowych i Facebooku.

 

 

/-/bryg. Andrzej Górzyński

     Komendant Miejski

         Państwowej Straży Pożarnej

           w Olsztynie

 

W dniu 23 marca 2017r. w Urzędzie Miasta Olsztyn zorganizowano debatę z przedstawicielami mieszkańców - Seniorów Miasta Olsztyn.

W ramach wykładu „Podstawowe zasady bezpieczeństwa seniorów w życiu codziennym” komendant miejski przedstawił zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo gazowe, instalacji elektrycznych, przewodów kominowych. Omówił zagrożenia związane z niewłaściwą eksploatacją przewodów kominowych i wentylacyjnych. W trakcie wykładu wskazano na najbardziej charakterystyczne zagrożenia dnia codziennego, sposoby i metody postępowania w przypadkach pojawienia się zagrożeń, szczególnie tych związanych z tlenkiem węgla, pożarem, rozszczelnieniem instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, pożarami instalacji elektrycznych i tłuszczy spożywczych. Omówiono sposoby postępowania w tego typu przypadkach. Zwrócono również uwagę na utrudnienia w zakresie prowadzenia działań ratowniczych związane w tarasowaniem dróg dojazdowych do budynków wielorodzinnych na olsztyńskich osiedlach.  

Rozmawiano także o ilościach zdarzeń związanych z ekspozycją tlenku węgla i ofiarach śmiertelnych w latach 2014-2017 na terenie powiatu olsztyńskiego. Omówiono także zakres kominiarskich czynności kontrolnych i terminów ich wykonywania. Ponadto zwrócono uwagę na zasadę działania instalacji sygnalizacji pożarów, system sprawnej ewakuacji i sposoby znakowania oznakowania dróg ewakuacyjnych,

W debacie wzięli udział:

 • Przedstawiciel Rady Olsztyńskich Seniorów Pan Jerzy Kowalewicz,
 • Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyn Pan Mieczysław Wójcik,
 • Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Olsztyńskiego Pan Zbigniew Załuski,
 • Miejski Rzecznik Konsumentów w Olsztynie Pani Jadwiga Urbańska,
 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Olsztynie Pani Elżbieta Skaśkiewicz,
 • Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Pani Grażyna Dziubanii,
 • Oficer Rowerowy Pan Mirosław Arczak,
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji pkom. Robert Stangreciak,
 • Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński

Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz 

plakat debata seniorzy

harmonogram debaty

W dniu 15 marca 2017r. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbyło się ślubowanie strażaka nowoprzyjętego do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Rotę ślubowania, zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 Ustawy o PSP złożył:

str. Kacper Witkowski – przyjęty do służby w JRG-1 w Olsztynie,

Ślubowanie przyjął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński.

Uroczystość ślubowania poprowadził zastępca dowódcy JRG-1 w Olsztynie kpt. Krzysztof Kurowski.

Podczas uroczystości poczet sztandarowy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie tworzyli:

mł.asp. Michał Turulski – dowódca pocztu, st.sekc. Wojciech Piotrowski – sztandarowy, st.sekc. Łukasz Iwanowski – asysta pocztu.

Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz 

 

W dniu 14.03.2017 roku o godzinie 16.50 zadysponowano, Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno Nurkowego (SGRWN) Olsztyn wraz z zastępem 302N21 z JRG 2 w Olsztynie, do zdarzenia na jeziorze Ukiel przy ul. Kajakowej.

Po dojeździe do miejsca zdarzenia świadek przekazał, iż pod dwoma wędkarzami łowiącymi ryby na tafli lodu załamał się lód. Jeden z poszkodowanych utrzymuje się na tafli lodu, gdzie doszło do jego załamania.

Jednostki podjęły działania ratownictwa wodnego o profilu podstawowym i specjalistycznym oraz ratownictwa medycznego. Ratownictwo wodne podstawowe obejmowało ewakuację poszkodowanego z tafli lodu, przez ratowników ubranych w kombinezony wypornościowe, przy pomocy deski lodowej.  Specjalistyczne działania polegały na przeszukaniu dna jeziora przez dwóch nurków wyposażonych w sprzęt do nurkowań podlodowych. Na brzegu utworzono punkt udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej, w którym przeprowadzono resuscytację krążeniowo - oddechową ewakuowanego wędkarza. Kierujący działaniami podwodnymi przerwał poszukiwania dna jezioro po otrzymaniu informacji, że drugi wędkarz znajduje się po przeciwnej stronie jeziora.

Na szczęście były to tylko ćwiczenia, zorganizowane w ramach inspekcji gotowości operacyjnej SGRWN  Olsztyn przeprowadzonej przez Zespół Inspekcyjny Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego. Kolejną cześć  inspekcji polegającej na sprawdzeniu sprzętu, dokumentacji oraz wiedzy teoretycznej ratowników przeprowadzono w siedzibie JRG 2.

Na ocenę końcową wpływ miała wysoka sprawność, poziom kompetencji, doświadczenia  i wiedzy teoretycznej (test 10/10) ratowników z JRG 2 w Olsztynie. Łącznie jednostka zdobył 70 na 75 punktów i  otrzymała najwyższa ocenę - Celującą.

Opracował: mł. bryg. Marcin Wajdyk.

Zdjęcia: Kamil Zaręba

W dniu 4 marca 2017r. 3 strażaków Komendy Miejskiej PSP W Olsztynie powróciło z wyprawy Kaukaz 2017, której celem jest zimowe zdobycie szczytu Kazbek (5033 m. n.p.m.).

Udział w wyprawie wzięli: asp. Michał Paszkowski, mł. asp. Paweł Zapadka, st. asp. Łukasz Prot. Wymienieni jako dwaj ostatni, na co dzień pełnią służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie, zasilając swoim potencjałem osobowym Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego. Asp. Michał Paszkowski pełni służbę w JRG1 w Olsztynie. Wchodzi w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego.

Wyprawa :                                                         

 • Wylot z Lotniska Okęcie - 17 lutego 2017r
 • Przylot Lotnisko Kutaisi Gruzja 18 lutego 2017r godz. 6:00,
 • Przyjazd Tbilisi Gruzja 18 lutego 2017r. godz. 10:00,
 • Spotkanie z Konsulem Rzeczypospolitej w Gruzji, Radcą Panem Piotrem Apostolidis 18 lutego 2017r. godz: 12:00,
 • Pomoc Konsulowi Rzeczypospolitej w Gruzji w ustaleniu lokalizacji GPS grobów Polaków na cmentarzu w Tbilisi  - 18 lutego 2017r.,
 • Wyjazd Tbilisi Gruzja 18 lutego 2017 godz. 17:00,
 • Przyjazd Stiepassminna-Kazbegi zakwaterowanie 1700 m n.p.m. 18 lutego 2017 godz. 21:00,
 • Wyjście do bazy meteo na 3650 m n.p.m. 19 lutego 2017r. 9:00,
 • Nocleg w namiocie podczas dojścia do bazy meteo 3100m n.p.m. 19 lutego 2017r. 19:00,
 • Wyjście do bazy meteo na 3650 m n.p.m. 20 lutego 2017r. 9:00,
 • Dojście do bazy meteo na 3650 m n.p.m. 20 lutego 2017r. 12:00,
 • Aklimatyzacja w bazie meteo na 3650 m n.p.m. 20 lutego 2017r.  po. 12:00,
 • Wyjście aklimatyzacyjne, do Kaplicy na 3950 m n.p.m. - test urządzeń elektronicznych GPS i lokalizator SPOT  20 lutego 2017 godz. 17:00, powrót 20:00,
 • Aklimatyzacja wyjście na szczyt ORT CWERI na 4300 m n.p.m. 21 lutego 2017r. godz: 9:00-18:00 – ćwiczenia asekuracji lotnej, ewakuacji ze szczelin lodowych, doskonalenie technik nawigacyjnych, 
 • Odpoczynek w bazie METEO na 3650 m n.p.m. 22 – 23 lutego 2017r. – załamanie pogody,
 • Wyjście aklimatyzacyjne, do Kaplicy na 3950 m n.p.m. – ponowny test urządzeń elektronicznych GPS i lokalizator SPOT  - 24 lutego 2017 godz. 12:00, powrót 15:00,
 • Atak szczytowy z bazy METEO 17 lutego 2017r -25 lutego 2017r. godz. 3:00,
 • Dojście do górnego PLATEU 4400 m n.p.m. 25 lutego 2017r. godz: 6:00 – ocena warunków miejscowych, wypracowanie decyzji o kontynuacji wyprawy i sposobach ewakuacji,
 • Dojście do przełęczy pod kopułą szczytową  4900 m n.p.m. 25 lutego 2017r. godz. 10:00,
 • Zdobycie szczytu Kazbek 5033 m n.p.m. 25 lutego 2017r.  godz. 12:30 przebyta droga 60% nachylenia stoku, temp.  minus 250C, wiatr ok. 35 km/h, temp. odczuwalna  minus 350C, 
 • Zejście-Dojście do bazy METEO na 3650 m n.p.m. 25 lutego 2017r. godz. 17:00,
 • Zejście do Stiepassminna-Kazbegi na 1700 m n.p.m. 26 lutego 2017r. godz. 9:00,
 • Dojście do Stiepassminna-Kazbegi na 1700 m n.p.m. Regeneracja 26 lutego 2017r. od godz. 16:00.
 • Wizyta Gudauri – spotkanie z polskimi ratownikami „Bezpieczny Kazbek, wymiana doświadczeń - 27 i 28 lutego 2017r,
 • Wyjazd i przyjazd do Tbilisi Gruzja 01 marca 2017r,
 • Wizyta Tbilisi – spotkanie z gruzińskimi strażakami -  wymiana doświadczeń, zwiedzanie miasta – 02 marca 2017r,
 • Przejazd do Kutaisi - 03 – 04 marca 2017r
 • Wylot Lotnisko Kutaisi Gruzja 04 marca 2017r godz. 6:00,
 • Przylot lotnisko Okęcie 04 marca 2017r. 7:30 czasu polskiego (3 godzinne przesunięcie).

Wyjazd pozwolił na zebranie przez ratowników doświadczenia górskiego i wspinaczkowego w trudnych warunkach (niskie temperatury, dużo szczelin, oblodzenie). Był także okazją do wymiany doświadczeń ratowniczych między ratownikami Bezpieczny Kazbek oraz gruzińskimi ratownikami górskimi a także strażakami zawodowymi z Tibilisi. Gościnność i walory turystyczne Gruzji są bardzo duże a służby ratownicze chętnie dzielą się opisem swojej niełatwej pracy.

Strażacy otrzymali wsparcie rzeczowe wyprawy min. od:

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie,

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

Prezydenta Olsztyna

Opracował:

mł.asp. Paweł Zapadka

mł.bryg. Sławomir Filipowicz 

- Jesteśmy spokrewnieni służbą z tymi, którzy zapłacili najwyższą cenę za to, żeby Polska mogła być wolna – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas inauguracji ogólnopolskiej zbiórki krwi „SpoKREWnieni służbą”.

 

W ramach tej akcji funkcjonariusze służb podległych MSWiA, w hołdzie Żołnierzom Wyklętym, oddają krew chorym i ofiarom wypadków.

Akcja została zainaugurowana 1 marca w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ta data została wybrana nieprzypadkowo. To święto państwowe ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy przelewali krew w obronie niepodległości Polski. Stawiali oni opór sowietyzacji i podporządkowaniu Ojczyzny Związkowi Radzieckiemu. – Jesteśmy spokrewnieni służbą z tymi, którzy zapłacili najwyższą cenę za to, żeby Polska mogła być wolna. Dlatego dziś w czasach pokoju oddajemy hołd Żołnierzom Wyklętym, ale także staramy się pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują – chorym i ofiarom wypadków - powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji.

Przed budynkiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji krew oddawali policjanci, strażacy, strażnicy graniczni oraz funkcjonariusze BOR. Szef MSWiA zaznaczył, że zbiórka krwi jest akcją ogólnopolską i choć zainicjowali ją funkcjonariusze, to może w niej wziąć udział każdy. - Zachęcam wszystkich do udziału w akcji „SpoKREWnieni służbą”. Akcja ma charakter otwarty. Oddawanie krwi to przekazywanie daru życia – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

Ogólnopolska zbiórka krwi „SpoKREWnieni służbą” odbywa się pod patronatem szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka na terenie całej Polski. Krew będzie można oddawać podczas akcji w każdym województwie przez cały marzec. – Dziś krew można oddać przed siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz przed Komendami Wojewódzkimi Policji w Krakowie i w Gdańsku. Najbliższe zbiórki w ramach naszej akcji to też m.in. zbiórka w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie już w ten piątek. I tak przez cały marzec w całej Polsce – zapowiedział minister.

Funkcjonariusze służb podległych MSWiA oddają krew od lat. Z własnej inicjatywy pomagają chorym i potrzebującym. W każdej ze służb działają kluby honorowych dawców krwi. Na przykład „Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Głównej Straży Granicznej” istnieje od 5 lat.

Źródło: MSWiA
Zdjęcia: st. kpt. Małgorzata Romanowska, Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

 

W dniu 17 lutego 2017r. w Urzędzie Miejskim w Biskupcu odbyła się narada podsumowująca działalność komendy w 2016 roku.

W naradzie wzięli udział:
Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, bryg. Michał Kamieniecki,

Starosta Olsztyński Prezes ZOP ZOSP RP w Olsztynie, Małgorzata Chyziak,
Wiceprezydent Olsztyna, Jarosław Marek Słoma,

Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie, Jarosław Lipiński,

Komendant Miejski Policji w Olsztynie, insp. Piotr Zabuski,

Burmistrz Biskupca, Kamil Kozłowski,

Burmistrz Barczewa, Lech Jan Nitkowski

Burmistrz Dobrego Miasta, Stanisław Grzegorz Trzaskowski,

Burmistrz Jezioran, Leszek Boczkowski,                                                                  

Wójt Gminy Świątki, Sławomir Kowalczyk,

Wójt Gminy Jonkowo, Wojciech Giecko                                          

Zastępca Wójta Gminy Kolno sekretarz UG, Monika Wadowska,  

Zastępca Wójta Gminy Dywity sekretarz UG, Daniel Zadworny,    

Przewodniczący ZZS Florian, asp. Piotr Rochowicz.

Podsumowanie działalności komendy poprzedzone zostało uroczystym otwarciem wyremontowanego placu manewrowego JRG 3 w Biskupcu. Odczytany został rys historyczny Straży Pożarnej w Biskupcu, z uwzględnieniem prowadzonych prac związanych z przebudową placu. W ramach wykonanych prac budowlanych położono ponad 1200 m2 kostki betonowej wraz z podbudową. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 150 000 zł.

Uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia placu dokonali:

Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, bryg.  Kamieniecki

Starosta Olsztyński, Małgorzata Chyziak

Burmistrz Biskupca, Kamil Kozłowski

Komendant Miejski PSP w Olsztynie, bryg. Andrzej Górzyński


Dalsza część uroczystości nastąpiła w Urzędzie Miejskim w Biskupcu. Podczas spotkania komendant przedstawił zagadnienia obejmujące działalność komendy w roku 2016, w którym na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego wystąpiło 3464 zdarzeń. To spadek o 132 interwencje w porównaniu z 2015r. tj. o 3,67%. 

W roku ubiegłym komenda otrzymała z Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie narzędzia i sprzęt na kwotę 92 465,70 zł, w tym:

 • armatura wodno-pianowa (lance gaśnicze, węże gaśnicze),
 • meble biurowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych,
 • sprzęt dla grupy wodno – nurkowej (maski, komputery, kompasy, liny komunikacyjne),
 • sprzęt dla grupy wysokościowej,
 • sprzęt z zakresu ratownictwa technicznego (zawiesia pasowe, gwoździarka),
 • sprzęt z zakresu ratownictwa chemicznego (maski podciśnieniowe, łączność podhełmowa).

Majątek zakupiony przez KM PSP w Olsztynie za kwotę 119 442,24 zł, w tym:

 • doposażenie kontenerów specjalnych,
 • wyposażenie wydziałów i JRG podległych KM PSP w Olsztynie (sprzęt biurowy, informatyczny, wyposażenie pomieszczeń,
 • wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej (sprzęt dla SGRW, SGRW-N,
  SG R-Chem armatura wodno pianowa, sprzęt łączności, odzież ochronna).

W 2016r. realizowane były remonty budowlane na kwotę 76 194 zł we wszystkich budynkach komendy, m.in.:

 • remont pomieszczenia biurowego: zmiana układu pomieszczenia, prace wyburzeniowe, połączenie dwóch pomieszczeń wymiana podłóg, prace remontowe ścian, wymiana instalacji elektrycznej;
 • remont garażu JRG 2: prace wykończeniowe;
 • remont warsztatu JRG 1: remont powierzchni ścian i sufitów, prace malarskie i wykończeniowe;
 • remont pomieszczenia wypoczynku JRG 1: remont powierzchni ścian i sufitów, prace malarskie i wykończeniowe;
 • remont instalacji elektrycznej w garażu JRG 2:  wymiana przestarzałej, energochłonnej instalacji elektrycznej;
 • remont instalacji elektrycznej garażu nr 2 JRG 3: wymiana przestarzałej, energochłonnej instalacji elektrycznej

Po wystąpieniu głos zabrali:

Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, bryg. Michał Kamieniecki,

Starosta Olsztyński, Małgorzata Chyziak,
Wiceprezydent Olsztyna, Jarosław Marek Słoma,

Burmistrz Biskupca, Kamil Kozłowski,

Burmistrz Barczewa, Lech Jan Nitkowski

Burmistrz Dobrego Miasta, Stanisław Grzegorz Trzaskowski,

Burmistrz Jezioran, Leszek Boczkowski,                                                                  

Wójt Gminy Świątki, Sławomir Kowalczyk,                                     

Zastępca Wójta Gminy Kolno sekretarz UG, Monika Wadowska,  

Zastępca Wójta Gminy Dywity sekretarz UG, Daniel Zadworny.    

Po raz kolejny dziękuję Wszystkim, dzięki którym mogliśmy w roku 2016 realizować nałożone na naszą formację ustawowe zadania. Dziękuję tym, którzy wspomagali nasze działania, szczególnie w aspekcie finansowym.

Dziękuję władzom samorządowym, Prezydentowi Olsztyna, Staroście Olsztyńskiemu, Burmistrzom i Wójtom gmin powiatu olsztyńskiego oraz wszystkim radnym (Olsztyna, powiatu i gmin) za wszelki wkład, wpływający na rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dziękuję wszystkim strażakom komendy, pracownikom cywilnym a także strażakom ochotniczych straży pożarnych powiatu olsztyńskiego, za wysiłek, służbę i zaangażowanie w działania, przez co możliwa była obsługa 3464 zdarzeń.

                                                                                               

                                                                                                               bryg. Andrzej Górzyński
                                                                                     Komendant Miejski
                                                                                   Państwowej Straży Pożarnej
                                                                                       w Olsztynie