Podsumowanie „Noworocznego Powiatowego Konkursu Czad i ogień – obudź czujność 2017”

 

W terminie 09 – 18 stycznia 2017r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zorganizowała „Noworoczny Powiatowy Konkurs Czad i ogień – obudź czujność 2017”.

Warunkiem udziału w konkursie było zalogowanie się na portalu e-learningowym komendy na www.straz.olsztyn.pl, na którym udostępniano materiały edukacyjne. Zwieńczeniem konkursu, był test z wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego zabudowań mieszkalnych, zagrożeń powodowanych przez tlenek węgla, zapobieganiu tym zagrożeniom oraz ocena znajomości zasad udzielania pomocy medycznej. Test zawierał 10 pytań. Oceniano ilość uzyskanych punktów oraz czas wykonania testu. Każdemu z uczestników przypisywana była inna konfiguracja pytań. Uczestnik mógł rozwiązać zadanie testowe jedynie raz.

 

Uczestników konkursu oceniono na podstawie opracowanego regulaminu Noworocznego Powiatowego Konkursu Czad i ogień – obudź czujność 2017, w dniu 19 stycznia 2017r. Oceny dokonywało jury konkursowe.

W konkursie wzięło udział 86 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody, czujki tlenku węgla, ufundowane zostały przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego.

We wręczeniu ufundowanych nagród, dyplomów oraz kalendarzy udział wzięli:

Pan Krzysztof Marciniak – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

Pan Krzysztof Kisiel – Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie,

Pani Elżbieta Nowakowska – dyspozytor Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie,

bryg. Andrzej Górzyński – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

 

Opracował

mł.bryg. Sławomir Filipowicz    

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie uprzejmie informuje o rozpoczynającym się konkursie "Czad i Ogień" dostępnym na naszej platformie e-learningowej pod tym linkiem bądź adresem www.straz.olsztyn.pl/konkurs. Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu jak również instrukcją rejestracji na platformie.

 

UWAGA !!! - mając na uwadze regulamin konkursu "Czad i Ogień" i chęć wyłonienia laureatów z trzech kategorii szkół: podstawowych, gimnazlanych i ponadgimnazjalnych a także najmłodszego uczestnika konkursu, prosimy o weryfikacje w profilu na platformie konkursowej daty urodzenia. W przypadku wystąpienia problemów nazwę użytkownika jak i poprawną datę można wysłać drogą korespondencji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zgłoszenia posiadające niepoprawną datę urodzenia nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu laureatów konkursu.

 

 

W dniu 08 grudnia 2016r o godzinie 00:24 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu w budynku wielorodzinnym w miejscowości Bęsia gmina Kolno.

Na miejsce skierowano łącznie 7 zastępów ratowniczych oraz 26 ratowników. 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej  oraz 4 zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z OSP Kruzy, OSP Węgój, 2 x OSP Kolno. Dodatkowo OSP Biskupiec zabezpieczało teren miasta Biskupiec.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że pali się mieszkanie na parterze budynku wielorodzinnego. Budynek zbudowany w technologii wielkiej płyty, dwu klatkowy, trzykondygnacyjny, klatkę schodową stanowiło siedem mieszkań zamieszkałych łącznie przez 25 osób. Dach płaski kryty papą. Mieszkanie objęte pożarem składało się z czterech pokoi, kuchni i łazienki. Pożarem był objęty jeden pokój, przedpokój i drzwi wejściowe do mieszkania. W trakcie przybycia pierwszych zastępów ratowniczych, pożar był w fazie dużego zaawansowania. Płomienie wychodziły na zewnątrz budynku przez okno pokoju. Klatka schodowa była silnie zadymiona. Trzy osoby - kobieta i dwójka dzieci: dziewczyna lat 18 i chłopiec lat 5, opuściły mieszkanie przed przybyciem straży pożarnej. W mieszkaniu pozostały dwie osoby: mężczyzna lat 59 i kobieta lat 73. Z budynku, ewakuowały się jeszcze 4 osoby (3 mężczyzn i jedna kobieta). Pozostali, tj. 18 osób ze względu na silne zadymienie klatki schodowej pozostały w budynku. W pierwszej fazie  działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu prądu w mieszkaniu,  podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu, jeden przez okno, drugi przez klatkę schodową i drzwi wejściowe do mieszkania. Z mieszkania ewakuowano nieprzytomną kobietę w wieku 73. Poszkodowaną przekazano przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego z Biskupca. Pomimo wykonanych czynności medycznych poszkodowanej nie udało się uratować.

W trakcie rozwijania linii głównej i linii gaśniczych, strażacy innej roty przy pomocy drabiny przystawnej z mieszkania objętego pożarem, z drugiej strony budynku ewakuowali mężczyznę  w wieku 59 lat i przekazali ZRM z Biskupca. Ewakuowany po przebadaniu przez ZRM pozostał na miejscu zdarzenia. Ratownicy udzielili pomocy medycznej jednej z ewakuowanych kobiet, która po zaopatrzeniu pozostała na miejscu.

Równolegle z gaszeniem pożaru mieszkania i ewakuacją pierwszych poszkodowanych, z drugiej strony budynku, nie objętej pożarem, sprawiono podnośnik SH - 23 i przystąpiono do ewakuacji znajdujących się w oknach mieszkańców. Łącznie z mieszkań na pierwszym i drugim piętrze budynku ewakuowano 16 osób. Żadna z osób nie odniosła obrażeń.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia dodatkowych sił i środków wprowadzono do budynku dodatkowe trzy roty ratownicze. Dokonano przeszukania budynku w celu wykluczenia obecności innych osób, otworzono okna na klatce schodowej i wyłaz dachowy, uruchomiono wentylator osiowy celem oddymienia obiektu. Dokonano częściowego opróżnienia tlących się elementów mieszkania oraz 11 kg butli z gazem. Dokonano sprawdzenia przy pomocy kamery termowizyjnej stropów i ścian na obecność ewentualnych dodatkowych ognisk pożaru - nie stwierdzono zagrożenia. Dokonano weryfikacji ewentualnych stężeń tlenku węgla – nie stwierdzono zagrożenia.   

Działania trwały do 3:55, do czasu powrotu ostatnich zastępów.

Opracował na podstawie SWD-ST

mł.bryg. Sławomir Filipowicz 

W dniu 01 grudnia 2016r. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbyło się ślubowanie strażaków nowoprzyjętych do służby.

Rotę ślubowania, zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 Ustawy o PSP:

Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”

złożyli:

str. Radosław Glinka – przyjęty do służby w JRG-1 w Olsztynie,

str. Dawid Kobyliński – przyjęty do służby w JRG-1 w Olsztynie,

str. Błażej Sławiński – przyjęty do służby w JRG-1 w Olsztynie.

Ślubowanie przyjął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński.

Uroczystość ślubowania poprowadził dowódca JRG-1 w Olsztynie mł.bryg. Jarosław Przybułowski.

Podczas uroczystości poczet sztandarowy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie tworzyli:

mł.asp. Michał Turulski – dowódca pocztu, st.sekc. Wojciech Piotrowski – sztandarowy, st.sekc. Łukasz Iwanowski – asysta pocztu.

Opracował

mł.bryg. Sławomir Filipowicz  

 

 

W dniach 18 listopada 2016r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biskupcu, w dniu 24 listopada 2016r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Olsztynku, w dniu 25 listopada 2016r w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrym Mieście zrealizowaliśmy lekcje edukacyjne akcji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”.

W ramach wykładu rozmawialiśmy o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla, jego właściwościach fizykochemicznych, sposobie oddziaływania gazu na organizm ludzki, obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów w zakresie konserwacji trzonów kominowych, instalacji wentylacyjnych. Podkreślaliśmy znaczenie instalowania w miejscu usytuowania urządzenia ogrzewczego czujki tlenku węgla oraz czujki dymu.

Rozmawialiśmy także o ilościach zdarzeń związanych z ekspozycją tlenku węgla i ofiarach śmiertelnych w latach 2010-2016 na terenie kraju i powiatu olsztyńskiego. Wspominaliśmy o odpowiedzialności prawnej za niewykonywanie nałożonych przez obowiązujące przepisy konkretnych obowiązków.

Kluczowym jednak tematem przedstawionym podczas lekcji, były zasady bezpiecznego zachowania podczas ekspozycji tlenku węgla w mieszkaniu czy domu jednorodzinnym. Wspominaliśmy o konieczności:

- niezwłocznego wyłączenia urządzenia ogrzewczego,

- otwarcia okien w celu przewietrzenia mieszkania,

- niezwłocznego powiadomienia służb ratowniczych 112, 998,999,997,

- ewakuacji osoby poszkodowanej ze strefy niebezpiecznej,

- kontroli obecności czynności życiowych (tętno, oddech) i gotowości do ewentualnego podjęcia czynności zastępczego oddechu i zewnętrznego masażu serca (resuscytacji krążeniowo oddechowej).

W ramach akcji, którą skierowaliśmy do grupy 325 uczniów, ściśle współpracowaliśmy z dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Olsztyńskiego Starostwa Zbigniewem Załuskim.

PAMIĘTAJ !!! - CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ

Zdjęcia z lekcji w ZSP Biskupiec i ZSP Dobre Miasto.

Opracował:

mł.bryg. Sławomir Filipowicz  

8 września 2016 r. w ramach doskonalenia zawodowego, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn przeprowadziła ćwiczenia na terenie farmy wiatrowej w Lekitach. Ćwiczenia obejmowały zagadnienia taktyki działań ratowniczych na turbinach wiatrowych, realizowanych przez Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego. Obiekt na którym odbywały się ćwiczenia nie był znany ratownikom, a jego rozpoznanie odbywało się w trakcie przeprowadzenia ćwiczeń.
W ramach ćwiczeń omówiono i przećwiczono awaryjne odłączanie zasilania turbiny przez konserwatora obiektu, oraz sposoby ewakuacji poszkodowanego z poszczególnych elementów konstrukcyjnych wiatraka.