6 kwietnia 2019 r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Olsztynie przeprowadzono egzamin pierwszego w tym roku szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP (dla druhen i druhów z gmin: Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztyn, Olsztynek, Purda oraz Stawiguda). Do egzaminu końcowego składającego się z części teoretycznej i praktycznej przystąpiły 23 osoby, w tym trzy kobiety. Egzamin zdały 22 osoby.

Podczas trwającego od 9 lutego 2019 r. szkolenia, przygotowywano strażaków ratowników OSP do bezpiecznego i skutecznego ratowania życia, mienia i środowiska. Druhny i druhowie nabyli niezbędne umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu, które będą wykorzystywane podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Wszystkim członkom OSP, którzy ukończyli szkolenie gratulujemy i życzymy wytrwałości w niesieniu pomocy potrzebującym oraz satysfakcji ze skutecznie prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych.

Tekst i zdjęcia: st.sekc. Radosław Nowosielski

 

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego XXXXII Turnieju Wiedzy Pożarniczej miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego

W dniu 05 kwietnia 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi przy ul. Mariańskiej 3A w Olsztynie odbyły się eliminacje powiatowe XXXXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, których organizatorami byli Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Olsztynie. W eliminacjach wzięło udział 48 uczestników, w trzech kategoriach wiekowych.

Na podstawie turnieju wyłoniono następujących laureatów:

I grupa wiekowa

 1. Kornel Janiuk - Gietrzwałd
 2. Martyna Kiljańska - Jonkowo        
 3. Antonina Milewska - Biskupiec

II grupa wiekowa

 1. Eliza Płotnikowa - Olsztynek
 2. Eryk Żegliński - Olsztyn
 3. Alicja Banaszek - Węgój

III grupa wiekowa

 1. Krystian Kurowski - Olsztyn
 2. Bartłomiej Horoszko - Biskupiec
 3. Filip Czerwiński - Olsztyn

Najlepsi uczestnicy z każdej z kategorii wiekowych wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 26 kwietnia br. w Ostródzie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszego zgłębiania wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej.

Tekst: mł.asp. Łukasz Matysiak

Zdjęcia: asp. Krzysztof Parfinowicz

W dniu 3 kwietnia o godzinie 14:24 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Biesowo, gm. Biskupiec.

Do zdarzenia Dyżurny SK KM Olsztyn zadysponował dwa zastępy z JRG 3 Biskupiec oraz 9 zastępów OSP. Ze względu na brak obsady 4 zastępy OSP nie wyjechały do działań.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, KDR stwierdził, że na całej długości kalenicy wydostaje się dym oraz płomienie. Pożarem objęta jest część dachu, tzw. „kukułka”. W chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów, budynek samodzielnie opuściły trzy osoby dorosłe, które nie zgłaszały żadnych dolegliwości. Nie potwierdzono obecności innych osób.

Działania Straży Pożarnej polegały na wprowadzeniu dwóch prądów wody w natarciu i ugaszeniu pożaru. Już po kilkunastu minutach prowadzenia przez ratowników działań, pożar w obrębie części dachu „kukułki” nie rozprzestrzeniał. W kolejnej fazie działań dokonano częściowej rozbiórki nadpalonej konstrukcji dachu, dogaszeniu zarzewi ognia, zabezpieczeniu połaci dachu folią dostarczoną przez przedstawiciela Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego gminy Biskupiec, przewietrzeniu budynku, sprawdzeniu kamerą termowizyjną ewentualnych zagrożeń pożarowych oraz detektorem wielogazowym obecności tlenku węgla.

W działaniach bezpośredni udział brało 5 zastępów, a jeden zastęp OSP stacjonował na terenie JRG 3 Biskupiec jako odwód taktyczny, na wypadek powstania zagrożenia w innym miejscu rejonu operacyjnego działania JRG3 w Biskupcu.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: kpt. Zbigniew Marcinkowski 

Kontrole nadleśnictw powiatu olsztyńskiego w zakresie opracowanych sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lasu.

W związku ze zbliżającym się sezonem palności w lasach, funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, prowadzili intensywne czynności kontrolne związane z weryfikacją „sposobów postępowania na wypadek pożaru lasu”, poszczególnych nadleśnictw. Szczególny nacisk został położony na sprawdzenie źródeł wody do celów przeciwpożarowych oraz na weryfikację stanu dojazdów pożarowych.

W trakcie kontroli, główny nacisk położono na wskazanie alternatywnego rozwiązania, dla istniejących możliwości hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych na obszarach wiejskich, do zabezpieczenia obszarów leśnych. W toku wspólnych ustaleń wskazywane i wspólnie omówione były miejsca, w których można wykonać stanowiska czerpania wody nad stawami, jeziorami i rzekami. Posiadany przez funkcjonariuszy tutejszej komendy sprzęt, służący do pomiaru wydajności wodnej oraz przeprowadzona weryfikacja intensywności podawania wody, wskazał, że hydranty zewnętrzne na wiejskich sieciach wodociągowych nie zawsze zapewniają odpowiednie parametry wody do gaszenia pożarów w lasach. Zaletą naturalnych źródeł wody jest ich prawie nieograniczony zasób, a położenie bezpośrednio przy oddziałach leśnych umożliwia skuteczną organizację działań ratowniczych.

Razem z nadejściem wiosny, ruszyły prace ziemne prowadzone przez leśników, związane z modernizacją stanowisk czerpania wody do celów przeciwpożarowych. Prace w tym zakresie wykonano między innymi w Nadleśnictwie Wipsowo w tym w Leśnictwach: Dłużek, Lamkowo, Ramsowo, Zagajnik.

Źródła wody do celów przeciwpożarowych w lasach są systematycznie wykorzystywane do ćwiczeń praktycznych, przez strażaków wszystkich JRG, naszej komendy a także strażaków ochotników powiatu olsztyńskiego.

Opracował: mł.bryg. Maciej Karnacewicz,

foto: mł.bryg. Jarosław Ciemiński, kpt. Adam Rybicki 

Zapraszamy do pobierania materiałów ze strony Stop Pożarom Traw przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej: 

Eliminacje grupy zachodniej do XX Mistrzostw Strażaków Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Piłce Siatkowej – Gietrzwałd 2019.

W dniu 15 marca 2019r. na obiekcie Gimnazjum w Gietrzwałdzie, Komenda Miejska PSP w Olsztynie, we współpracy z Wójtem Gminy Gietrzwałd Panem Janem Kasprowiczem oraz dyrekcją szkoły, zorganizowała eliminacje grupy zachodniej do XX Mistrzostw Strażaków Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Piłce Siatkowej.

W zawodach udział wzięli strażacy

- w grupie C:

KP PSP Lidzbark Warmiński,

KP PSP Nidzica

KP PSP Bartoszyce,

 1. miejsce w tej grupie, z zapewnionym awansem do rozgrywek finałowych zajęli zawodnicy KP PSP Lidzbark Warmiński uzyskując 6 pkt.
 2. miejsce w tej grupie, z zapewnionym awansem do rozgrywek finałowych zajęli zawodnicy KP PSP Nidzica uzyskując 3 pkt.
 3. miejsce zajęli zawodnicy KP PSP w Bartoszycach.

- w grupie D:

KP PSP Ostróda,

KM PSP Elbląg

KP PSP Działdowo,

KM PSP Olsztyn,

 1. miejsce w tej grupie, z zapewnionym awansem do rozgrywek finałowych zajęli zawodnicy KP PSP Ostróda uzyskując 9 pkt,
 2. miejsce w tej grupie z zapewnionym miejsce w finale rozgrywek zajęli zawodnicy KM PSP Elbląg uzyskując 6 pkt,
 3. miejsce zajęli zawodnicy KP PSP w Działdowie,
 4. miejsce zajęli zawodnicy KM PSP w Olsztynie.

Dyplomy za awanse do grupy finałowej rozgrywek oraz za udział w zawodach, wręczył bryg. Sergiusz Dłuski Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Gietrzwałd Panu Janowi Kasprowiczowi oraz Dyrekcji Szkoły za udostępnienie obiektu i stworzenie warunków do zorganizowania turnieju. Przy okazji organizacji zawodów mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń, ale również budowania pozytywnych więzi ludzkich w duchu sportowej rywalizacji.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom

Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz

W dniu 12 marca 2019 roku w wieku 83 lat odszedł na wieczną służbę st.ogn. w st. spocz. Tadeusz Dzieniszewski.

 

st.ogn. w st. spocz. Tadeusz Dzieniszewski urodził się 17 lutego 1936r., w Ożarkach woj. podlaskie obecnie Gmina Rutki.  Służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie  rozpoczął w dniu 15 grudnia 1962r. Kontynuował służbę w kolejnych latach, na następujących stanowiskach służbowych:

ZSP Olsztyn        15.12.1962 -31.12.1967 –  kierowca,

ZSP Olsztyn        01.01.1968- 08.12.1986 –  mechanik-kierowca.

W trakcie pełnienia służby pożarniczej ukończył następujące szkolenia i kursy doskonalące.: kurs obsługi sprzętu motorowego 1963r.;Kurs podoficerski w zakresie młodszych podoficerów pożarnictwa 1963, kurs II stopnia kierowców ZSP,

W okresie 23 lat 11 miesięcy i 24 dni pełnienia służby pożarniczej odznaczony i wyróżniony: Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa -1984r., Srebrna Odznaka wzorowy kierowca -1974r., Brązowa Odznaka wzorowy kierowca -1969r., Odznaka „Wzorowy Strażak” – 1965r., Złota Odznaka „Zasłużony dla Warmii i Mazur”, Srebrny Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowy Medal Za Zasługi                    dla Pożarnictwa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 marca 2019r. a rozpoczną o godz. 9:15 Mszą Świętą w Kościele P.W. Chrystusa Odkupiciela Człowieka, skąd nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Komunalny  przy ul. Poprzecznej w Olsztynie.

z upoważnienia Rodziny

st.bryg. Andrzej Górzyński

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

Rodzinie i Bliskim strażaka szczere wyrazy współczucia składają  komendanci, strażacy i pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. 

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci. 

W dniu 2 marca 2019 roku na placu apelowym byłej Jednostki Wojskowej 
w Biskupcu zorganizowano ćwiczenia z zakresu segregacji poszkodowanych podczas wypadku masowego.

Scenariusz zakładał zderzenie autobusu z samochodem osobowym. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG 3 Biskupiec oraz OSP Biskupiec, OSP Bredynki i OSP Kobułty. W trakcie dojazdu do miejsca zdarzenia zastępy otrzymały informację, że najbliższy dostępny Zespół Ratownictwa Medycznego został zadysponowany spoza powiatu.

Po dokonaniu rozpoznania stwierdzono, że w pojeździe osobowym pozostaje uwięziony kierowca bez czynności życiowych. Autobusem podróżowały 24 osoby. Wskutek zdarzenia 25 osób jest poszkodowanych, w tym 7 w stanie ciężkim (osoby te uwięzione są 
w pojazdach), 8 osób lżej poszkodowanych, 10 osób bez obrażeń.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podczas zdarzenia masowego, obsługi narzędzi hydraulicznych oraz współpracy pomiędzy SiS JRG 3 a jednostkami OSP 
z gminy Biskupiec.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Adam Rybicki

W dniach 4,5,6 marca 2019 roku strażacy z JRG2 w Olsztynie: mł. ogn. Łukasz Rońda (Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie) i mł. ogn. Rafał Świderski (instruktor ratownictwa medycznego) przeprowadzili szkolenie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Olsztynie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zakres szkolenia obejmował: zasady przeprowadzenia RKO u osób dorosłych oraz dzieci, obsługę i wykorzystanie defibrylatora typu AED, a także postępowanie 
z osobą w stanie zagrożenia życia w przypadku: ostrego zespołu wieńcowego, zasłabnięcia, padaczki, cukrzycy i zadławienia. W szkoleniu wzięło udział około 140 pracowników starostwa, którzy mieli okazje w sposób praktyczny przećwiczyć zasady udzielania pomocy przedmedycznej w wyżej wymienionych sytuacjach.

Pamiętajmy, że konieczność wykonania czynności ratunkowych może spotkać każdego z nas, w każdej chwili, a umiejętnie udzielona pierwsza pomoc pozwala na uratowanie życia innej osobie!

Opracowanie: mł. bryg. Jarosław Ciemiński

W związku z dodatnimi temperaturami ostrzegamy i apelujemy, aby nie wchodzić na obszary zalodzone!

Wejście na zamarzniętą taflę wody zawsze jest ryzykowne, gdyż nigdy nie występuje taka sama grubość lodu na całym zbiorniku wodnym. Wzrost temperatur powoduje zmniejszenie jego grubości, a w związku z tym spada jego wytrzymałość.

Wytrzymałość lodu jest jedynie teoretyczna i nigdy nie możemy być pewni, czy utrzyma ciężar naszego ciała. Oprócz temperatury jego grubość uzależniona jest między innymi od rodzaju akwenu. Zdecydowanie grubsza pokrywa lodowa będzie na akwenach „stojących”, niż na jeziorach przepływowych oraz na rzekach, gdzie wejście nawet przy ujemnych temperaturach jest bardzo niebezpieczne. Przepływająca woda powoduje opóźnienie procesu zamarzania oraz podmywanie i wypłukiwanie powstałej warstwy lodu.

W przypadku zauważenia zdarzenia z osobą pod którą załamał się lód, najważniejszym elementem ratowniczym jest jak najszybsze powiadomienie służb ratowniczych ze wskazaniem dokładnego miejsca zdarzenia i sposobu dojazdu. Ważne jest również wsparcie psychiczne osoby uwięzionej z brzegu zbiornika wodnego do czasu przyjazdu służb poprzez zachowanie bezpośredniego kontaktu słownego.  

Zachęcamy do korzystania jedynie ze sztucznych lodowisk i ślizgawek, w myśl zasady, że „nie ma bezpiecznego lodu” na naturalnych zbiornikach wodnych takich jak jeziora, stawy czy rzeki.

Opracował: kpt. Adam Rybicki