11 września 2020r. godzinie 1730, w 19 rocznicę zamachów na wieże World Trade Center w Nowym Jorku, gdzie zginęła jednocześnie największa liczba ratowników straży pożarnych, pogotowia, policjantów i innych służb odbył się przy siedzibie Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, pod pomnikiem „Strażakom Poległym w Akcji uroczysty Apel Poległych”.

Po meldunku, złożonym przez dowódcę uroczystości dh. Pawła Zapadkę Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Olsztyn-Gutkowo Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Gustawowi Markowi Brzezinowi, zabrał głos organizator Apelu dh Grzegorz Matczyński, Dyrektor Wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie, witając przybyłych gości i przedstawiając cel uroczystości.

Po oczytaniu Apelu Poległych przez dh. Piotra Mostka Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie, modlitwę za wszystkich poległych strażaków, ratowników medycznych, policjantów i ratowników innych służb celebrował ks. Kanonik Janusz Wieszczyński Diecezjalny Duszpasterz Zarządu Oddziału Powiatowego i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

W Apelu Poległych uczestniczyli:

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Aleksander Socha, st.bryg. Michał Kamieniecki Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele władz samorządowych z Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem, Starostą Olsztyńskim Andrzejem Abako, jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Olsztynie, członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Stanisław Mikulak, dh Radosław Król, dh Ryszard Harasim, dh Julian Lemiech.

Ponadto przybyli Jarosław Lipiński Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie, Dorota d”Avstetten Dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie – Arkadiusz Mrozowski, przedstawiciele Zawodowej Straży Pożarnej Michelin Polska. W uroczystości wzięli udział ponadto koledzy z Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów Straży Pożarnych w Olsztynie Zbigniew Łupina i Andrzej Hrynakowski a także czynni strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych i członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Jonkowo. W Apelu Poległych brała także udział delegacja Liceum Ogólnokształcącego C-NB im. Cichociemnych przy ul. Bydgoskiej 33 w Olsztynie.

Poczet Sztandarowy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie tworzyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku z dowódcą Pocztu dh Stanisławem Pisarskim Komendantem Miejsko-Gminnym OSP w Olsztynku.    

W Apelu Poległych ponadto Poczty Sztandarowe delegowały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Barczewie, Biskupcu, Brąswałdzie, Jezioranach, Jonkowie, Kieźlinach, Sząbruku, Świątkach i Wrzesinie.

Pamięci strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz tych poległych podczas zamachów 11 września 2001 roku,, w imieniu wszystkich strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie, symboliczny znicz złożył mł.bryg. Jarosław Gryciuk Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Opracował: bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: st.str. Dawid Kowalczyk.

W imieniu strażaków Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, jako współorganizator Apelu Poległych, dziękuję wszystkim uczestniczącym w Apelu Poległych.. Słowa szczególnego podziękowania kieruję do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu olsztyńskiego, którzy godnie reprezentowali własne jednostki.

Serdecznie dziękuję

/-/.mł.bryg. Jarosław Gryciuk

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie  

W dniu 31 sierpnia odbyła się uroczysta zmiana służby z okazji powierzenia obowiązków na stanowisku Zastępcy Dowódcy JRG w Biskupcu st. kpt. Jakubowi Kowalskiemu oraz z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne st. ogn. Wojciecha Kuczyńskiego.

W uroczystości udział wzięli Komendant Miejski PSP w Olsztynie mł. bryg. Jarosław Gryciuk, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski oraz funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie i JRG Biskupiec.

st. kpt. Jakub Kowalski przez ostatnie trzy lata był dowódcą zmiany w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Olsztynie. Z dniem 1 września otrzymał decyzje o powierzeniu obowiązków na stanowisku Zastępcy Dowódcy JRG 3 w Biskupcu z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie.

Po odczytaniu rozkazu i decyzji o zwolnieniu ze służby, komendant w imieniu wszystkich strażaków i pracowników podziękował st. ogn. Wojciechowi Kuczyńskiemu za pełną trudu i poświęceń służbę. Wyraził jednocześnie nadzieję, że – mimo odejścia na emeryturę – zawsze pozostanie w szeregach Państwowej Straży Pożarnej służąc radą i doświadczeniem młodszym kolegom. Na zakończenie, bohater uroczystości został obdarowany okolicznościowymi upominkami, odebrał gratulacje od reszty załogi

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: mł. bryg. Łukasz Jasiński

28 sierpnia 2020r. wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie zorganizowaliśmy akcję oddania krwi.

W związku z ograniczeniami związanymi ze stanem epidemicznym, w uzgodnionych z Centrum Krwiodawstwa godzinach stawiło się 21 strażaków pełniących służbę w KM PSP w Olsztynie a także strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu olsztyńskiego. Wśród grona krwiodawców był także emerytowany strażak z KM PSP w Olsztynie.

Po przeprowadzonych badaniach, w tym dniu krew oddało 17 strażaków. Łącznie oddano 7950 ml krwi. Krwiodawcy reprezentowali jednostki OSP Barczewo gmina Barczewo, OSP Bartąg Gmina Stawiguda, OSP Brąswałd gmina Dywity, OSP Gryźliny Gmina Stawiguda oraz trzy Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze KM PSP w Olsztynie.  

Opracowanie: bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: asp. Przemysław Wąsiewski

W związku z Państwa bezinteresownym zaangażowaniem w akcję krwiodawstwa, poświecenie części siebie w celu pomocy, tym którzy tego potrzebują, dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej zbiórce. Słowa podziękowania przekazuję podległym strażakom, ale przede wszystkim strażakom ochotnikom z terenu powiatu olsztyńskiego, dzięki pomocy których udało się pozyskać ten bezcenny dar życia. W szczególności tym, dla których przygoda z krwiodawstwem rozpoczęła się właśnie w dniu dzisiejszym.

Jako strażacy ratownicy rozumiemy potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi. Swoje uznanie kieruję także wobec biorącego udział w akcji strażaka emeryta KM PSP w Olsztynie.

raz jeszcze bardzo dziękuję

/-/ mł.bryg. Jarosław Gryciuk

 

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie      

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2020r. (piątek) wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie organizujemy akcję oddania krwi.

Jednak w związku z obowiązującymi reżimami sanitarnymi, oddawanie krwi następować będzie w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie ul. Malborska 2. Osoby chętne, będą mogły się zgłaszać od godz. 8:00 co pół godziny do godz. 11:00. Uzgodniona z Centrum ilość w grupie nie może przekraczać 5 osób. Chętnych wyposażamy w maseczki ochronne. W celu koordynacji i zabezpieczenia skutecznej płynności akcji, prosimy o zgłaszanie ewentualnych osób chętnych spośród strażaków KM PSP w Olsztynie oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu olsztyńskiego pod nr tel. 664-471-277 podając imię nazwisko, Jednostkę OSP oraz planowaną godzinę wejścia. Powyższe dane zgłoszeniowe osób można także przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dane krwiodawców prosimy przekazać do dnia 26 sierpnia 2020r (środa) do godz. 15:00.

Zachęcam bardzo serdecznie

/-/bryg. Sergiusz Dłuski

Zastępca Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

W dniu 15 sierpnia o godzinie 21:35 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wpłynęła informacja, z treści której wynikało, że w miejscowości Kikity samolot spadł do lasu.

Do zdarzenia Dyżurny SK KM Olsztyn zadysponował 4 zastępy z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, w tym samochód Specjalny Ratownictwa technicznego, oraz 4 zastępy z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Lokalizacja zdarzenia była utrudniona ze względu na porę nocną oraz rozbieżne wskazania osób zgłaszających. W miejscowości Kikity utworzono punkt przyjęcia sił i środków. Na miejsce zdarzenia przybyli pracownicy Nadleśnictwa Wipsowo, którzy na podstawie swoich urządzeń oraz wpływających zgłoszeń określili prawdopodobne miejsce upadku samolotu.

W trakcie przeszukiwania wskazanej przez pracowników Nadleśnictwa Wipsowo części lasu między miejscowościami Kikity oraz Żardeniki, ratownicy Straży Pożarnej znaleźli miejsce zdarzenia. Samolot znajdował się w odległości około 300 metrów (w linii prostej) od drogi wojewódzkiej DW 593. Ze względu na podmokły teren oraz gęsty drzewostan nie było możliwości dotarcia pojazdami ratowniczymi do miejsca zdarzenia.

Stwierdzono, że doszło do upadku z wysokości samolotu dwuosobowego, co spowodowało jego całkowite zniszczenie. Wskutek zdarzenia zginęły dwie osoby podróżujące samolotem.

Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dogaszeniu tlących się części karoseryjnych oraz pomocy w załadunku na lawetę części samolotu.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: kpt. Adam Rybicki

 

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad:

  1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

a)       rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,

b)      wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,

c)       palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

  1. W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.
  2. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.
  3. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.
  4. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

a)       0 - brak zagrożenia,

b)      I - zagrożenie małe,

c)       II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,

d)      III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych,

Zwróć uwagę, czy nie ma zakazu wstępu do lasu.

Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów.

Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa podatność na zapalenie ściółki. Las jest doskonałym materiałem palnym. Jednak, aby powstał pożar potrzebne jest źródło ognia.

To człowiek odpowiada za ponad 90% pożarów lasów.

Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym III stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy, pali się poszycie leśne, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu. 

W przypadku utrzymującego się katastrofalnego zagrożenia pożarami, występującego najczęściej w okresie wakacyjnym, wprowadzane są okresowe zakazy wstępu do lasu. Wystąpienie 5 dniowego okresu, w którym wilgotność ściółki mierzona o godz. 9.00 jest niższa od 10% nadleśniczy, dyrektor parku narodowego wprowadza zakaz wstępu do lasu. Podstawą do wprowadzenia zakazu są określane codziennie prognozy zagrożenia pożarowego lasu. Informacja o zakazach podawana jest przy pomocy ogłoszeń umieszczanych w terenie zagrożonym, w lokalnych mediach, a także na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Ważne linki

·         Link do mapki zakazów wstępu do lasów na terenie Polski

·         Link do mapki zagrożenia pożarowego lasów

 Żródło: straz.gov.pl

W dniu 1 sierpnia egzaminem zakończono jednoetapowe szkolenie strażaków ratowników zorganizowane na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Biskupcu dla druhów z OSP z gmin Biskupiec, Kolno, Jeziorany oraz Barczewo. Do egzaminu składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej przystąpiło 11 osób.

Egzamin teoretyczny obejmował sprawdzenie wiedzy strażaków, w oparciu o pytania testowe z obszaru taktyki prowadzenia działań gaśniczych oraz ratowniczych, sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz aspektów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Egzamin praktyczny składał się
z części poświęconej taktyce gaszenia pożarów oraz działań z zakresu ratownictwa technicznego.

Wszyscy egzaminowani zaliczyli egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.

Nowym strażakom z jednostek OSP gratulujemy ukończenia szkolenia, zdanego pozytywnie egzaminu i życzymy sukcesów w dalszej społecznej służbie oraz w życiu osobistym.

Ze względu na stan epidemiologiczny szkolenie odbyło się w reżimie sanitarnym

Opracował: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: kpt. Adam Rybicki

W dniu 31.07.2020r., ok godz. 13:00 do Dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęło zgłoszenie o pożarze przyczepy kempingowej znajdującej się wewnątrz hali warsztatowej, w miejscowości Bartąg, gmina Stawiguda.

W chwili dojazdu pierwszych jednostek straży pożarnej pożarem objęta była środkowa część hali, pożar intensywnie rozwijał się wewnątrz budynku, bezpośrednio zagrażał sąsiednim zabudowaniom oraz zaparkowanym obok pojazdom. Z informacji uzyskanej od użytkowników hali wynikało, że wewnątrz obiektu objętego pożarem znajdują się m.in przyczepy kempingowe, wyposażenie warsztatowe, butle z gazem propan – butan oraz inne butle z gazami technicznym.

Pierwsze podjęte działania ratowniczo – gaśnicze polegały na podaniu dwóch prądów gaśniczych wody w obronie na zagrożone budynki oraz dwóch prądów gaśniczych piany ciężkiej
w natarciu do wnętrza hali, a także organizacji zaopatrzenia wodnego w oparciu o rzekę Łyna. Po przybyciu dodatkowych sił i środków podano kolejne prądy gaśnicze w natarciu, w tym jeden z działka z kosza drabiny mechanicznej.

W wyniku pożaru spaleniu uległa środkowa część hali warsztatowej wraz z wyposażeniem i znajdujące się wewnątrz dwie przyczepy kempingowe. Uratowano znajdujące się obok budynki, w tym: warsztat samochodowy, halę magazynowo - warsztatową oraz zaparkowane w pobliżu hali samochody osobowe, przyczepy kempingowe, koparkę kołową oraz auto lawety o łącznej szacunkowej wartości ok 2 mln. złotych.

W działaniach ratowniczych bezpośrednio brało udział 20 zastępów: w tym 11 zastępów z Państwowej Straży Pożarnej oraz 9 zastępów OSP z terenu powiatu olsztyńskiego. Dodatkowo na miejsce zdarzenia zadysponowano Policję, Pogotowie Energetyczne, Zespół Ratownictwa Medycznego.

Na miejsce pożaru przybył również Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński wraz z grupą operacyjną, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski oraz Wójt Gminy Stawiguda Pan Michał Kontraktowicz.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Kurowski

Zdjęcia: mł. kpt. Mariusz Kałamarski

W dniu 31 lipca o godzinie 6:31 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja z numeru alarmowego 112, z treści której wynikało, że na DK 16, na wysokości miejscowości Rzeck, doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Kierujący pojazdem osobowym pozostaje w pojeździe.

Do zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy z JRG Biskupiec, zastęp SRt z JRG nr 1 w Olsztynie oraz zastępy z OSP Bredynki i OSP Barczewo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym potwierdził, że na DK 16 pikietaż 28/2, doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym z naczepą typu cysterna do przewozu oleju napędowego. W samochodzie osobowym podróżował sam kierowca – mężczyzna w wieku około 20 lat, który pozostawał w pojeździe. Pojazdem ciężarowym podróżował sam kierowca, którzy samodzielnie opuścił pojazd. Wskutek zdarzenia droga całkowicie zablokowana.

Działania Straży Pożarnej polegały na wykonaniu dostępu do osoby kierującej pojazdem osobowym przy użyciu narzędzi hydraulicznych (w trakcie wykonywania czynności przybył na miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego, którego lekarz stwierdził zgon kierowcy. W związku z czym odstąpiono od dalszego wykonywania dostępu do kierującego), udzieleniu wsparcia psychicznego kierującemu pojazdem ciężarowym, odłączeniu akumulatorów w pojazdach, zabezpieczeniu rozlanych płynów eksploatacyjnych przy użyciu sorbentu oraz wsparciu Policji w kierowaniu pojazdów na wyznaczony objazd.

Kierujący pojazdem ciężarowym został zabrany do szpitala.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: st. ogn. Leszek Kołakowski

W dniu 31 lipca 2020r. w siedzibie Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie zorganizowano uroczystą zbiórkę z okazji wręczenia wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów i aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość przebiegała z zachowaniem reżimów sanitarnych związanych z zagrożeniem SARS-Cov2.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie mł. bryg. Jarosław Gryciuk, wręczył obecnym w tym dniu strażakom wyróżnienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Odznaki Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. W uroczystej zbiórce wziął udział zastępca komendanta bryg. Sergiusz Dłuski.

    

Zbiórkę poprowadził dowódca JRG1 w Olsztynie st.kpt. Krzysztof Kurowski.

Opracowanie: bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: mł.asp. Michał Pawlus