W dniu 15 kwietnia 2020 roku strażacy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie wchodzący w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego zostali zadysponowani do fabryki MICHELIN POLSKA S.A w celu wsparcia działań związanych z produkcją środków dezynfekujących na bazie wysoko stężonego alkoholu. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu funkcjonariusze przepompowali 27 000 l spirytusu z cysterny do zbiornika zastępczego. Dzięki podjętym czynnościom organizacje pożytku publicznego zlokalizowane na terenie Olsztyna otrzymają wsparcie w postaci płynu do dezynfekcji rąk. Działania prowadzone były wspólnie z Zakładową Strażą Pożarną działającą na terenie fabryki.

Opracowanie: asp. Przemysław Chmielewski

Zdjęcia: Adam Kaźmierczak

W dniu 15 kwietnia o godzinie 1:56 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP
w Olsztynie wpłynęła informacja, z treści której wynikało, że pożarem objęty jest budynek mieszkalny, w którym prawdopodobnie pozostaje jedna osoba.

Dyżurny SK KM w Olsztynie niezwłocznie zadysponował na miejsce zdarzenia dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu oraz zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów, Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, że cała kubatura budynku objęta jest pożarem. Przed budynkiem znajdowały się dwie osoby, które samodzielnie opuściły obiekt objęty pożarem i przekazały informację, że wewnątrz pozostała jedna osoba dorosła.

Działania Straży Pożarnej polegały na jak najszybszym podaniu prądów wody w natarciu na palący się budynek, w tym z podnośnika hydraulicznego, ugaszeniu pożaru, a następnie dokładnym sprawdzeniu obiektu i dogaszeniu zarzewi ognia. W trakcie przeszukiwania budynku strażacy znaleźli na poddaszu zwęglone ciało. Ponadto, wykonano zaopatrzenie wodne w celu utrzymania ciągłości podawania środka gaśniczego, niezbędnego do ugaszenia pożaru.

W działaniach, które trwały 3 godziny 57 minut, udział brało 8 zastępów Straży Pożarnej.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: kpt. Adam Rybicki

"Życzenia świąteczne tak, ale bez kartek" - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną przyłącza się do inicjatywy Starostwa Powiatowego w Olsztynie i w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi nie będziemy wysyłać kartek okolicznościowych z życzeniami. Wszystko z troski o listonoszy i innych pracowników poczty. Pozostańmy wyłącznie przy elektronicznej wersji życzeń.

W dniu 29 marca o godzinie 17:27 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja, z treści której wynikało, że pożarem objęte jest poddasze budynku mieszkalnego.

Dyżurny SK KM w Olsztynie niezwłocznie zadysponował dwa zastępy z JRG nr 2 w Olsztynie, zastęp z JRG nr 1 w Olsztynie oraz zastępy OSP.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów, Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, że pożarem objęte jest całe poddasze wraz z drewnianą konstrukcją dachu krytą dachówką. W chwili zdarzenia w obiekcie znajdowało się dwóch mężczyzn, którzy samodzielnie opuścili obiekt przed przybyciem zastępów Straży Pożarnej i nie zgłaszali żadnych dolegliwości.

Działania Straży Pożarnej polegały na jak najszybszym podaniu prądów wody w natarciu na palące się poddasze oraz drewnianą konstrukcję dachu, ugaszeniu pożaru, a następnie rozbiórce uszkodzonej konstrukcji dachu i wyniesieniu na zewnątrz spalonych elementów wyposażenia budynku. Ponadto, wykonano zaopatrzenie wodne w celu utrzymania ciągłości podawania środka gaśniczego, niezbędnego do ugaszenia pożaru.

W trakcie prowadzonych działań na miejsce zdarzenia przybył Burmistrz Barczewa wraz ze swoim Zastępcą, którzy zorganizowali lokal zastępczy dla mieszkańców budynku.

W działaniach, które trwały 03:55 udział brało 11 zastępów Straży Pożarnej.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: KM PSP Olsztyn

W dniu 23 marca o godzinie 3:58 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja, z treści której wynikało, że w Biskupcu przy ulicy Ostre Koło pali się stolarnia.

Dyżurny SK KM niezwłocznie zadysponował trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Biskupcu oraz zastępy OSP.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, że w budynku usługowo – magazynowym doszło do pożaru warsztatu samochodowego, o długości 35 metrów, szerokości 15 metrów oraz 6 metrów wysokości. Wewnątrz warsztatu znajdowało się 5 pojazdów oraz jeden przed drzwiami garażowymi. Przed przybyciem zastępów na miejsce zdarzenia, pracownik warsztatu podjął próbę gaszenia. Budynek konstrukcji stalowej, konstrukcja dachu wykonana również ze stali i pokryta blachą. Strop poddasza wykonany z drewna.

Ponadto, w budynku usługowo – magazynowym znajdował się sklep wielobranżowy, stolarnia oraz garaż. Pomiędzy pomieszczeniami nie było oddzielenia przeciwpożarowego.

Działania Straży Pożarnej polegały na podaniu 7 prądów wody w natarciu na palący się pożar oraz ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie lokale usługowe. Ponadto zbudowano zasilanie wodne z miejskiej sieci hydrantowej oraz zbiornika p.poż. znajdującego się na terenie fabryki mebli zlokalizowanej po przeciwnej stronie ulicy, wycięciu otworów w połaci dachowej celem odprowadzenia gazów pożarowych oraz udzielenia pomocy w ramach kpp pracownikowi warsztatu, który po przebadaniu przez ZRM został przetransportowany do szpitala. Do zdarzenia zadysponowano również zastęp SLPGaz w celu zapewnienia strażakom niezbędnej ilości sprzętu ochrony układu oddechowego do prowadzenia działań w zadymieniu.

Wskutek prowadzonych działań udało się powstrzymać pożar przed rozprzestrzenianiem się na sąsiednie lokal. Spaleniu całkowitemu uległ warsztat samochodowy wraz z wyposażeniem.

W działaniach, które trwały 5,5 godziny, udział brało łącznie 16 zastępów. W trakcie zdarzenia współpracowano z Policją, Pogotowiem energetycznym oraz przedstawicielami Gminy Biskupiec.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: KM PSP Olsztyn

W dniu 26 marca o godzinie 13:52 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego wpłynęła informacja, z treści której wynikało, że w miejscowości Sadowo pali się dach budynku mieszkalnego.

Dyżurny SK KM w Olsztynie zadysponował trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Biskupcu oraz zastępy OSP.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, że pożarem objęte jest poszycie dachu, które stanowiła strzecha, na całej długości kalenicy. Budynek konstrukcji murowanej, konstrukcja dachu drewniana. W chwili zdarzenia w obiekcie znajdowała się kobieta wraz z dwójką dzieci. Po zauważeniu zdarzenia samodzielnie opuścili budynek i nie zgłaszali żadnych dolegliwości.

Działania Straży Pożarnej polegały na podaniu 6 prądów wody w natarciu na palące się poszycie dachu. Działania były prowadzone od środka budynku oraz z przy użyciu drabin przystawnych i dwóch podnośników hydraulicznych. Zaopatrzenie wodne zostało wykonane z pobliskiego stawu.

Przed przybyciem Straży Pożarnej okoliczni sąsiedzi pomogli wynieść wyposażenie znajdujące się wewnątrz budynku.

W działaniach, które trwały blisko 5 godzin, udział brało 12 zastępów Straży Pożarnej.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: KM PSP Olsztyn

W dniu 13 marca o godzinie 15:24 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła telefonicznie informacja o pożarze mieszkania w Olsztynie przy ul. Radiowej. Zgłoszenie zawierało informację, że z okna mieszkania zlokalizowanego na parterze wydobywa się dym.

Do zdarzenia Dyżurny SK KM w Olsztynie zadysponował trzy zastępy z JRG 2 Olsztyn, w tym podnośnik SCHD 42 oraz trzy zastępy z JRG 1 Olsztyn.

Pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym potwierdził, zadymienie w mieszkaniu na parterze budynku wielorodzinnego 6 kondygnacyjnego. Działania Straży Pożarnej polegały na jak najszybszym otwarciu drzwi do mieszkania przy użyciu sprzętu burzącego, wejściu ratowników w aparatach OUO do mieszkania i ewakuacji kobiety znajdującej się w mieszkaniu, na zewnątrz budynku. Następnie podaniu jednego prądu wody na palące się meble w pokoju. W mieszkaniu straż odnalazła zwłoki mężczyzny, który znajdował się w sąsiedztwie ogniska pożaru. Dodatkowo strażacy oddymili pomieszczenia mieszkania oraz klatki schodowej, dokonali sprawdzenia detektorem wielogazowym, a następnie kamerą termowizyjną.

W trakcie prowadzonych działań na miejsce zdarzenia przybył Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski. W działaniach brał również udział patrol Policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Opracowanie: mł. asp. Michał Pawlus

Zdjęcia: Zbigniew Woźniak/Gazeta Olsztyńska