W dniu 08 grudnia 2016r o godzinie 00:24 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu w budynku wielorodzinnym w miejscowości Bęsia gmina Kolno.

Na miejsce skierowano łącznie 7 zastępów ratowniczych oraz 26 ratowników. 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej  oraz 4 zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z OSP Kruzy, OSP Węgój, 2 x OSP Kolno. Dodatkowo OSP Biskupiec zabezpieczało teren miasta Biskupiec.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że pali się mieszkanie na parterze budynku wielorodzinnego. Budynek zbudowany w technologii wielkiej płyty, dwu klatkowy, trzykondygnacyjny, klatkę schodową stanowiło siedem mieszkań zamieszkałych łącznie przez 25 osób. Dach płaski kryty papą. Mieszkanie objęte pożarem składało się z czterech pokoi, kuchni i łazienki. Pożarem był objęty jeden pokój, przedpokój i drzwi wejściowe do mieszkania. W trakcie przybycia pierwszych zastępów ratowniczych, pożar był w fazie dużego zaawansowania. Płomienie wychodziły na zewnątrz budynku przez okno pokoju. Klatka schodowa była silnie zadymiona. Trzy osoby - kobieta i dwójka dzieci: dziewczyna lat 18 i chłopiec lat 5, opuściły mieszkanie przed przybyciem straży pożarnej. W mieszkaniu pozostały dwie osoby: mężczyzna lat 59 i kobieta lat 73. Z budynku, ewakuowały się jeszcze 4 osoby (3 mężczyzn i jedna kobieta). Pozostali, tj. 18 osób ze względu na silne zadymienie klatki schodowej pozostały w budynku. W pierwszej fazie  działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu prądu w mieszkaniu,  podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu, jeden przez okno, drugi przez klatkę schodową i drzwi wejściowe do mieszkania. Z mieszkania ewakuowano nieprzytomną kobietę w wieku 73. Poszkodowaną przekazano przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego z Biskupca. Pomimo wykonanych czynności medycznych poszkodowanej nie udało się uratować.

W trakcie rozwijania linii głównej i linii gaśniczych, strażacy innej roty przy pomocy drabiny przystawnej z mieszkania objętego pożarem, z drugiej strony budynku ewakuowali mężczyznę  w wieku 59 lat i przekazali ZRM z Biskupca. Ewakuowany po przebadaniu przez ZRM pozostał na miejscu zdarzenia. Ratownicy udzielili pomocy medycznej jednej z ewakuowanych kobiet, która po zaopatrzeniu pozostała na miejscu.

Równolegle z gaszeniem pożaru mieszkania i ewakuacją pierwszych poszkodowanych, z drugiej strony budynku, nie objętej pożarem, sprawiono podnośnik SH - 23 i przystąpiono do ewakuacji znajdujących się w oknach mieszkańców. Łącznie z mieszkań na pierwszym i drugim piętrze budynku ewakuowano 16 osób. Żadna z osób nie odniosła obrażeń.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia dodatkowych sił i środków wprowadzono do budynku dodatkowe trzy roty ratownicze. Dokonano przeszukania budynku w celu wykluczenia obecności innych osób, otworzono okna na klatce schodowej i wyłaz dachowy, uruchomiono wentylator osiowy celem oddymienia obiektu. Dokonano częściowego opróżnienia tlących się elementów mieszkania oraz 11 kg butli z gazem. Dokonano sprawdzenia przy pomocy kamery termowizyjnej stropów i ścian na obecność ewentualnych dodatkowych ognisk pożaru - nie stwierdzono zagrożenia. Dokonano weryfikacji ewentualnych stężeń tlenku węgla – nie stwierdzono zagrożenia.   

Działania trwały do 3:55, do czasu powrotu ostatnich zastępów.

Opracował na podstawie SWD-ST

mł.bryg. Sławomir Filipowicz 

W dniu 01 grudnia 2016r. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbyło się ślubowanie strażaków nowoprzyjętych do służby.

Rotę ślubowania, zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 Ustawy o PSP:

Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”

złożyli:

str. Radosław Glinka – przyjęty do służby w JRG-1 w Olsztynie,

str. Dawid Kobyliński – przyjęty do służby w JRG-1 w Olsztynie,

str. Błażej Sławiński – przyjęty do służby w JRG-1 w Olsztynie.

Ślubowanie przyjął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Andrzej Górzyński.

Uroczystość ślubowania poprowadził dowódca JRG-1 w Olsztynie mł.bryg. Jarosław Przybułowski.

Podczas uroczystości poczet sztandarowy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie tworzyli:

mł.asp. Michał Turulski – dowódca pocztu, st.sekc. Wojciech Piotrowski – sztandarowy, st.sekc. Łukasz Iwanowski – asysta pocztu.

Opracował

mł.bryg. Sławomir Filipowicz  

 

 

W dniach 18 listopada 2016r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biskupcu, w dniu 24 listopada 2016r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Olsztynku, w dniu 25 listopada 2016r w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrym Mieście zrealizowaliśmy lekcje edukacyjne akcji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”.

W ramach wykładu rozmawialiśmy o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla, jego właściwościach fizykochemicznych, sposobie oddziaływania gazu na organizm ludzki, obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów w zakresie konserwacji trzonów kominowych, instalacji wentylacyjnych. Podkreślaliśmy znaczenie instalowania w miejscu usytuowania urządzenia ogrzewczego czujki tlenku węgla oraz czujki dymu.

Rozmawialiśmy także o ilościach zdarzeń związanych z ekspozycją tlenku węgla i ofiarach śmiertelnych w latach 2010-2016 na terenie kraju i powiatu olsztyńskiego. Wspominaliśmy o odpowiedzialności prawnej za niewykonywanie nałożonych przez obowiązujące przepisy konkretnych obowiązków.

Kluczowym jednak tematem przedstawionym podczas lekcji, były zasady bezpiecznego zachowania podczas ekspozycji tlenku węgla w mieszkaniu czy domu jednorodzinnym. Wspominaliśmy o konieczności:

- niezwłocznego wyłączenia urządzenia ogrzewczego,

- otwarcia okien w celu przewietrzenia mieszkania,

- niezwłocznego powiadomienia służb ratowniczych 112, 998,999,997,

- ewakuacji osoby poszkodowanej ze strefy niebezpiecznej,

- kontroli obecności czynności życiowych (tętno, oddech) i gotowości do ewentualnego podjęcia czynności zastępczego oddechu i zewnętrznego masażu serca (resuscytacji krążeniowo oddechowej).

W ramach akcji, którą skierowaliśmy do grupy 325 uczniów, ściśle współpracowaliśmy z dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Olsztyńskiego Starostwa Zbigniewem Załuskim.

PAMIĘTAJ !!! - CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ

Zdjęcia z lekcji w ZSP Biskupiec i ZSP Dobre Miasto.

Opracował:

mł.bryg. Sławomir Filipowicz  

8 września 2016 r. w ramach doskonalenia zawodowego, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn przeprowadziła ćwiczenia na terenie farmy wiatrowej w Lekitach. Ćwiczenia obejmowały zagadnienia taktyki działań ratowniczych na turbinach wiatrowych, realizowanych przez Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego. Obiekt na którym odbywały się ćwiczenia nie był znany ratownikom, a jego rozpoznanie odbywało się w trakcie przeprowadzenia ćwiczeń.
W ramach ćwiczeń omówiono i przećwiczono awaryjne odłączanie zasilania turbiny przez konserwatora obiektu, oraz sposoby ewakuacji poszkodowanego z poszczególnych elementów konstrukcyjnych wiatraka.

W dniu 11.09.2016r. godzinie 1700, w 15 Rocznicę zamachów na wieże World Trade Center, gdzie zginęła jednocześnie największa liczba ratowników straży pożarnych, pogotowia, policjantów i innych służb, odbył się w Olsztynie przy siedzibie Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej uroczysty Apel Poległych pod pomnikiem „Strażakom Poległym w Akcji”. 
 
Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości wszystkich przywitał organizator Apelu Grzegorz Matczyński, Dyrektor Wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie. 
Naszymi gośćmi byli:
Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Jacek Protas, Poseł RP Mirosław Pampuch, bryg. Michał Kamieniecki Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Mariusz Kuchciński, przedstawiciele władz samorządowych z Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem,  Wicestarostą Olsztyńskim Joanną Michalską. 
Obecni byli ponadto mł. insp. Mieczysław Wójcik Komendant Miejski Policji, Jarosław Lipiński Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie, Andrzej Karski Dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie – Arkadiusz Mrozowski i Marek Książek, księża kapelani ks. Andrzej Bawirsz, ks. Marian Midura, przedstawiciele ZSP Michelin Polska. W uroczystości wzięli udział ponadto czynni strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Apel Poległych poprowadził dh Witold Biskupski strażak z OSP Jonkowo. Podczas apelu utwór „Cisza” odegrany został przez Pana Adama Chromego ze Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie. 
 
 „…UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia
– nawet z narażeniem życia ŚLUBUJĘ …”
 
Po raz kolejny jednostki OSP reprezentowały poczty sztandarowe powiatu olsztyńskiego.
Za przybycie i udział, po raz kolejny serdecznie dziękujemy.
 
 
 
Opracował: 
mł. bryg. Sławomir Filipowicz

 

 

Podsumowanie organizacji Światowych Dni Młodzieży

W dniu 03 września 2016r w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się podsumowanie zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży, które miało miejsce w dniach 25-31 lipca 2016r. w Krakowie.

Strażacy KM PSP w Olsztynie w ramach zabezpieczenia imprezy, stacjonowali w okresie od 25 lipca do 2 sierpnia 2016r. na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pozostawali w gotowości do podjęcia czynności ratowniczych na wypadek powstania skażenia biologicznego lub chemicznego. W ramach realizowanych czynności zabezpieczających, w miejscu stacjonowania, organizowali, prowadzili i nadzorowali szkolenia w zakresie sprawiania ścieżek dekontaminacyjnych wykorzystując wyposażenie kontenera dekontaminacyjnego. Ponadto organizowali i brali udział w doskonaleniu procedury ochrony przeciwchemicznej i stosowania środków ochrony bezpośredniej skierowanej do 8 grup strażaków ratowników Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz ratowników Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych miasta Krakowa. 

Za udział i zaangażowanie w pracach zabezpieczających dwaj strażacy KM PSP w Olsztynie asp. Piotr Rochowicz i ogn. Karol Król z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 Olsztynie otrzymali wyróżnienia i podziękowania od:

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy,

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka,

Podsekretarza Stanu w MSWiA, Wiceministra Pana Jarosława Zielińskiego

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszka Suskiego

Gratulujemy

Opracowanie 

mł. bryg. Sławomir Filipowicz

 

 

4 czerwca 2016 roku w czasie targów World Rescue Service & Public Safety w Nadarzynie koło Warszawy odbyły się zawody Firefighter Combat Challenge Europe , w których udział wzięli miedzy innymi strażacy z drużyny Lion’s firefighters Team Olsztyn reprezentujących KM PSP Olsztyn oraz drużyna Fire Max Team Jonkowo reprezentująca OSP Jonkowo i OSP Olsztyn-Gutkowo.

W startach indywidualnych strażacy zajęli poszczególne miejsca:

- st. sekc Łukasz Rońda – KM PSP Olsztyn - zajął 35 miejsce z czasem 2 min 15,86 sek.

- mł. ogn. Mariusz Krawczyk – KM PSP Olsztyn -  zajął 44 miejsce z czasem 2 min 24,41 sek.

- druh Kacper Witkowski – OSP Jonkowo – zajął 15 miejsce z czasem 2, min 00,89 sek. w klasyfikacji ogólnej, zaś w klasyfikacji Ochotniczych Straży Pożarnych zajął 1 miejsce.

 - druh Piotr Krawcewicz – OSP Olsztyn-Gutkowo – zajął 56 miejsce z czasem 2, min 59,50 sek.

- druh Jakub Koziołek – OSP Jonkowo – zajął 57 miejsce z czasem 2, min 59,85 sek.

W startach tandemów drużyna:

- Lion’s firefighters Team Olsztyn zajęła 11 miejsce z czasem 1 min 50,23 sek.

- Fire Max Team Jonkowo zajęła 23 miejsce z czasem 2 min 08,40 sek.

ZYCZENIA Z OKAZJI DNIA STRAZAKA1

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}image/stories/akt/2016/obchodzy_dnia_strazaka/List_Dzien_Strazaka_2016.pdf{/aridoc}

 

Nawet najmniejszy płomień powoduje wzrost temperatury i wyzwalanie energii cieplnej, wskutek czego ogrzewają się materiały i przedmioty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie i zaczynają płonąć. Jednocześnie zjawisko to narasta i staje się trudne do opanowania. Wszystkie niemal pożary, z wyjątkiem spowodowanych wybuchem lub awarią, powstają od małych ognisk, które można ugasić przysłowiową szklanką wody. Nie powodują one przeważnie większych strat materialnych. Jeżeli jednak w krytycznym momencie zabraknie podręcznego sprzętu i środków gaśniczych lub osoby, która potrafi je prawidłowo wykorzystać, a także jeżeli pożar nie zostanie natychmiast zauważony, w krótkim czasie przyjmie on fazę małego, a następnie średniego i dużego. 
Pożar w budynku mieszkalnym powstać może w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, poddaszach, zsypach, pionach instalacji elektrycznych oraz innych instalacjach ocieplanych materiałem palnym. 
W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną (tel. 998 lub 112). Po wykręceniu numeru alarmowego straży pożarnej i zgłoszeniu się dyżurnego należy spokojnie i wyraźnie podać:

 • swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego przekazywana jest informacja o zdarzeniu,
 • adres i nazwę obiektu,
 • co się pali, na którym piętrze,
 • czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
 • po podaniu informacji nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Przyjmujący może zażądać: 

 • potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
 • dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

Największe zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu pożaru niesie ze sobą zadymienie poziomych i pionowych dróg ewakuacji. W przypadku pożaru we własnym mieszkaniu należy:

 • wyprowadzić z mieszkania dzieci i osoby niepełnosprawne,
 • w zależności od zaistniałej sytuacji podjąć działania gaśnicze, wyłączyć dopływ gazu i energii elektrycznej, nie otwierać okien,
 • jeśli ugaszenie pożaru we własnym zakresie jest niemożliwe, opuścić mieszkanie zamykając drzwi jedynie na klamkę.

Nie można dopuścić do odcięcia przez pożar drogi wyjścia z mieszkania, a gdy już do tego dojdzie udać się do pomieszczenia posiadającego okno lub balkon, najdalej usytuowanego od miejsca pożaru, zabierając ze sobą (jeśli jest to możliwe) mokry koc lub ręcznik zamykając za sobą drzwi do innych pomieszczeń na klamkę. Wezwać pomoc przez okno lub z balkonu, a w przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia położyć się na balkonie pod oknem i okryć szczelnie kocem lub innym okryciem. 

W przypadku pożaru w mieszkaniu sąsiednim lub na niższej kondygnacji oraz zadymienia korytarza i klatki schodowej należy: 

 • pozostać w domu zamykając drzwi. wejściowe do mieszkania jedynie na klamkę,
 • zakręcić zawór gazu, wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej, 
 • w celu niedopuszczenia do przenikania dymu i wysokiej temperatury przez drzwi wejściowe do mieszkania należy zabezpieczyć otwory i nieszczelności drzwi (np. mokrym ręcznikiem), 
 • przygotować zapas wody do gaszenia lub chłodzenia elementów konstrukcyjnych i wyposażenia,
 • w razie potrzeby wzywać pomocy przez otwarte okno lub balkon. 

W przypadku pożaru na wyższej kondygnacji należy pozostać w mieszkaniu lub opuścić je na wezwanie kierującego akcją gaśniczą zamykając drzwi wejściowe do mieszkania na klucz.

Niezależnie od powyższych wskazań, po przybyciu straży należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierownika akcji.
 
źródło:"Jak postępować w razie pożaru? Jak zapobiegać pożarom?Poradnik"-Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań"Razem Bezpieczniej", KM PSP w Płocku, Warszawa 2007

Sezon grzewczy związany jest rokrocznie ze zwiększoną ilością pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwa stałe, elektryczne i gazowe.

Pożary te, obok strat materialnych, stwarzają poważne zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, tym bardziej, że część pożarów związanych jest z eksploatacją urządzeń grzewczych w porze nocnej bądź też pozostawionych bez nadzoru dorosłych domowników.


Ogrzewanie piecowe na paliwo stałe. 
Przed sezonem grzewczym należy dokonać przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów dymowych zwracając szczególną uwagę czy: 

 • przewód kominowy nie jest zatkany,
 • nie występują uszkodzenia komina, brak lub uszkodzenie zewnętrznej obudowy komina, drzwiczek przewodów kominowych i kanałów przełazowych,
 • do komina nie zostały wprowadzone drewniane konstrukcje dachowe lub inne palne części konstrukcji budowlanych,
 • odległość palnej konstrukcji budynku od wewnętrznego lica przewodów dymowych nie jest mniejsza niż 30 cm,
 • rury -dymowe nie są przeprowadzone bez zabezpieczenia przez palne stropy, ściany lub dachy,
 • paleniska do przewodów kominowych i wentylacyjnych są odpowiednio zainstalowane,
 • przy drzwiczkach wycierowych i kontrolnych w odległości mniejszej niż 0,5 m nie są składowane materiały palne.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego są obowiązani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych: 

 • od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej 4 razy w roku,
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej 2 razy w roku,
 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu.

Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w wyzej wymienionych obiektach należy usuwać co najmniej raz w roku.

Warunki bezpiecznej eksploatacji domowych butli z gazem płynnym propan-butan 
Sprawne technicznie butle z gazem płynnym powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych. W odniesieniu do budynków mieszkalnych muszą być spełnione następujące warunki: 

 • w każdym mieszkaniu wewnątrz budynku mogą znajdować się jednocześnie tylko 2 butle o zawartości gazu nie większej niż 11 kg, zasilające dwa odrębne odbiorniki gazowe. Butle te powinny być podłączone do instalacji, niedozwolone jest przechowywanie wewnątrz budynku mieszkalnego butli napełnionej gazem i nie podłączonej do instalacji gazowej,
 • odległość butli od powierzchni promieniujących ciepłem (grzejniki, piece itp.) oraz wyłączników elektrycznych,liczników elektrycznych, gniazd wtykowych, dzwonków elektrycznych, telefonów i innych urządzeń powodujących iskrzenie powinna wynosić co najmniej 1,0 m,
 • jeżeli butlę umieszczono w szafce lub obudowie, wówczas w drzwiach albo ściance szafki należy wykonać w najniższym i najwyższym punkcie otwory zabezpieczone siatką,butle powinny być ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przewróceniem, dostępem dzieci itp.,
 • temperatura pomieszczeń, w których mają pozostawać butle napełnione gazem nie może przekraczać 35 oC,
 • butli i odbiorników w żadnym przypadku nie wolno umieszczać w piwnicy ani w pomieszczeniach, w których podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu.

Ponadto butli z gazem płynnym nie wolno umieszczać:

 • szybach instalacyjnych budynków mieszkalnych i innych,
 • pomieszczeniach sypialnych i kuchniach mieszkalnych,
 • kotłowniach,
 • garażach i innych miejscach, gdzie znajdują się pojazdy samochodowe oraz na strychach.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa: 

 • pomieszczenia, w których zainstalowano przewody i urządzenia gazowe, należy regularnie wietrzyć,
 • jeżeli w pomieszczeniu wyczuwalny jest zapach gazu obowiązuje zakaz używania ognia,
 • po zakończeniu użytkowania odbiorników gazu należy zamknąć wszystkie kurki gazowe.


Puste butle po gazie płynnym należy traktować z zachowaniem tych samych środków ostrożności, jak przy butlach pełnych, gdyż zawierają one opary gazu. 

Urządzenia ogrzewcze - zasady bezpiecznej eksploatacji.

Najczęstsze przyczyny pożarów ze strony instalacji elektrycznych wynikają z nieostrożności w obsłudze, ustawiania urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych, na podłożu palnym lub wadliwe działanie samej instalacji. Aby ograniczyć zagrożenie pożarowe związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych należy przestrzegać następujących 
zasad:

 • zachować odległość co najmniej 0,5 m pomiędzy oprawami oświetleniowymi a materiałami palnymi,
 • ustawić grzewcze urządzenia elektryczne na niepalnych podstawach lub płytach,
 • nie pozostawiać bez dozoru włączonych do sieci przenośnych grzejników, kuchenek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej pracy (z wyjątkiem grzejników akumulacyjnych),
 • osobom nie posiadającym wymaganych kwalifikacji zawodowych nie wolno dokonywać samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • niedopuszczalne jest zakładanie instalacji prowizorycznych, niewłaściwie wykonanych, np.: zawieszanie przewodów bezpośrednio na hakach, gwoździach, owijanie lamp papierem, itp.,
 • należy stosować się do poleceń producenta, odnośnie użytkowania i konserwacji,
 • nie wolno instalować opraw oświetleniowych oraz osprzętu typu: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe bez izolacji.

 

źródło:"Jak postępować w razie pożaru? Jak zapobiegać pożarom?Poradnik"-Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań"Razem Bezpieczniej", KM PSP w Płocku, Warszawa 2007