W dniu 22 lutego 2017r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zorganizowano spotkanie z przedstawicielami zarządców nieruchomości gmin powiatu olsztyńskiego.

W ramach wykładu rozmawiano o bezpiecznej eksploatacji instalacji i przewodów kominowych oraz zagrożeniach związanych z niewłaściwą realizacją ustawowych zadań. Podczas spotkania podniesiono zagrożenia związane z tlenkiem węgla, jego właściwościach fizykochemicznych, sposobie oddziaływania gazu na organizm ludzki, obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów w zakresie konserwacji trzonów kominowych, instalacji wentylacyjnych. Podkreślono znaczenie instalowania w miejscu usytuowania urządzenia ogrzewczego czujek tlenku węgla oraz czujek dymu.

Rozmawiano także o ilościach zdarzeń związanych z ekspozycją tlenku węgla i ofiarach śmiertelnych w latach 2014-2017 na terenie powiatu olsztyńskiego. Omówiono także zakres kominiarskich czynności kontrolnych. Wspominano o odpowiedzialności prawnej za niewykonywanie nałożonych przez obowiązujące przepisy konkretnych obowiązków.  

Program spotkania przewidywał następującą tematykę:

Zagrożenia dla życia człowieka wynikające z eksploatacji urządzeń grzewczych i przewodów spalinowych.

Przedstawiciel KM PSP Olsztyn

Osoby poszkodowane a tlenek węgla w działaniach ratowniczych KM PSP w Olsztynie w latach 2014-2017

Przedstawiciel KM PSP Olsztyn

Pożary obiektów mieszkalnych a stwierdzone nieprawidłowości  związane z użytkowaniem, stanem  urządzeń grzewczych, przewodów dymowych i spalinowych w odniesieniu do działań interwencyjnych w latach 2014-2017

Przedstawiciel KM PSP Olsztyn

Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych. Nadzór Zarządcy nad urządzeniami.

Prezes Spółdzielni „Kominiarz”.

Nieprawidłowości występujące w urządzeniach i przewodach spalinowych w ramach działań nadzorczych PINB.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Olsztyn.

W spotkaniu szkoleniowym wzięli udział:

 • V-ce Prezes Krajowej Izby Kominiarzy w Warszawie, Prezes Spółdzielni „Kominiarz” w Olsztynie Pan Jarosław Sawicki,
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna Pan Aleksander Lachowicz,
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Tadeusz Kuczyński a także

25 przedstawicieli niżej wymienionych zarządców nieruchomości z terenu powiatu olsztyńskiego:

 • ABK Sp. z o.o., Lidzbark Warmiński,
 • ADMIN INVEST S.C., Olsztyn,
 • Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny, Olsztyn,
 • Biuro Zarządzania Nieruchomości Zarządzanie wspólnotami Olsztyn,
 • DW-DOM Zarządzanie nieruchomościami s.c. WŁADYSŁAW CHAMERA DARIUSZ OLSZEWSKI, Olsztyn,
 • Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Olsztynku,
 • Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa SM,
 • Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ,
 • Spółdzielnia „Kominiarz” w Olsztynie,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa PERKOZ w Olsztynie,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze - Olsztyn,
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Olsztynku Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jezioranach,
 • Urząd Miejski w Biskupcu,
 • Urząd Gminy w Dywitach,
 • Urząd Gminy w Stawigudzie,
 • Wspólnota Mieszkaniowa “Kościuszki 25” Jeziorany,
 • Zakład Budynków Komunalnych IV Sp. z o.o., Olsztyn,
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku.

Spotkanie otworzył i podsumował bryg. Andrzej Górzyński Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Dziękujemy za udział.

Opracował:

mł.bryg. Sławomir Filipowicz 

W dniu 19 lutego 2017 r. odbyła się koncentracja gmina jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Barczewo. Głównymi celami i zamierzeniami było zapoznanie się z dostępnym na rynku sprzętem służącym do działań na akwenach wodnych (deska lodowa, suche skafandry wypornościowe i nurkowe, kamizelki asekuracyjne, kołowroty z linami), nauka poprawnego ubierania sprzętu, nauka węzłów ratowniczych, omówienie kolejności i poprawności działań ratowników podczas udzielania pomocy osobom pod którymi załamał się lód. Ćwiczenia odbyły się przy współudziale strażaków PSP wchodzących w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Olsztynie oraz druhów z OSP Barczewo, OSP Barczewko i OSP Bartołty Wielkie. Łącznie uczestniczyło 30 ratowników.

sekc. Michał Pawlus  

 

3 strażaków Komendy Miejskiej PSP W Olsztynie dziś wyruszyło na wyprawę w terminie 17 lutego – 04 marca Kaukaz 2017, której celem jest zimowe zdobycie szczytu Kazbek (5033 m. n.p.m.).

Udział w wyprawie biorą: asp. Michał Paszkowski, mł. asp. Paweł Zapadka, st. asp. Łukasz Prot. Wymienieni jako dwaj ostatni, na co dzień pełnią służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie, zasilając swoim potencjałem osobowym Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego. Asp. Michał Paszkowski pełni służbę w JRG1 w Olsztynie. Wchodzi w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego.

Wyprawa Kaukaz 2017, poza turystycznym walorem, ma na celu przede wszystkim doskonalenie umiejętności alpinistycznych, zdobycie przez jej uczestników doświadczenia wysokogórskiego, które skutecznie wykorzystywać będą podczas codziennej służby. Celem projekt jest także promocja naszej formacji – Państwowej Straży Pożarnej a także naszego regionu Warmii i Mazur. Zebrany zostanie również materiał dokumentacyjny wyprawy w postaci zdjęci i filmów oraz raportu z przebiegu wyprawy.

Kazbek to jeden z najwyższych szczytów Kaukazu (5047 m n.p.m.). Położony jest obok głównej grani Kaukazu, niedaleko granicy z Dagestanem, zamyka od wschodu Kaukaz Wysoki. Góra znana jest ze swej bardzo kapryśnej pogody. Z uwagi na znaczne nachylenie stoków (nawet do 60°) Kazbek jest górą znacznie trudniejszą niż popularny Elbrus.

Strażacy otrzymali wsparcie rzeczowe:

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Prezydenta Olsztyna

Życzymy powodzenia i czekamy na relacje z wyprawy

Opracował

mł.bryg. Sławomir Filipowicz 

Podsumowanie „Noworocznego Powiatowego Konkursu Czad i ogień – obudź czujność 2017”

 

W terminie 09 – 18 stycznia 2017r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zorganizowała „Noworoczny Powiatowy Konkurs Czad i ogień – obudź czujność 2017”.

Warunkiem udziału w konkursie było zalogowanie się na portalu e-learningowym komendy na www.straz.olsztyn.pl, na którym udostępniano materiały edukacyjne. Zwieńczeniem konkursu, był test z wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego zabudowań mieszkalnych, zagrożeń powodowanych przez tlenek węgla, zapobieganiu tym zagrożeniom oraz ocena znajomości zasad udzielania pomocy medycznej. Test zawierał 10 pytań. Oceniano ilość uzyskanych punktów oraz czas wykonania testu. Każdemu z uczestników przypisywana była inna konfiguracja pytań. Uczestnik mógł rozwiązać zadanie testowe jedynie raz.

 

Uczestników konkursu oceniono na podstawie opracowanego regulaminu Noworocznego Powiatowego Konkursu Czad i ogień – obudź czujność 2017, w dniu 19 stycznia 2017r. Oceny dokonywało jury konkursowe.

W konkursie wzięło udział 86 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody, czujki tlenku węgla, ufundowane zostały przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego.

We wręczeniu ufundowanych nagród, dyplomów oraz kalendarzy udział wzięli:

Pan Krzysztof Marciniak – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

Pan Krzysztof Kisiel – Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie,

Pani Elżbieta Nowakowska – dyspozytor Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie,

bryg. Andrzej Górzyński – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

 

Opracował

mł.bryg. Sławomir Filipowicz    

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie uprzejmie informuje o rozpoczynającym się konkursie "Czad i Ogień" dostępnym na naszej platformie e-learningowej pod tym linkiem bądź adresem www.straz.olsztyn.pl/konkurs. Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu jak również instrukcją rejestracji na platformie.

 

UWAGA !!! - mając na uwadze regulamin konkursu "Czad i Ogień" i chęć wyłonienia laureatów z trzech kategorii szkół: podstawowych, gimnazlanych i ponadgimnazjalnych a także najmłodszego uczestnika konkursu, prosimy o weryfikacje w profilu na platformie konkursowej daty urodzenia. W przypadku wystąpienia problemów nazwę użytkownika jak i poprawną datę można wysłać drogą korespondencji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zgłoszenia posiadające niepoprawną datę urodzenia nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu laureatów konkursu.