W dniu 12 marca 2019 roku w wieku 83 lat odszedł na wieczną służbę st.ogn. w st. spocz. Tadeusz Dzieniszewski.

 

st.ogn. w st. spocz. Tadeusz Dzieniszewski urodził się 17 lutego 1936r., w Ożarkach woj. podlaskie obecnie Gmina Rutki.  Służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie  rozpoczął w dniu 15 grudnia 1962r. Kontynuował służbę w kolejnych latach, na następujących stanowiskach służbowych:

ZSP Olsztyn        15.12.1962 -31.12.1967 –  kierowca,

ZSP Olsztyn        01.01.1968- 08.12.1986 –  mechanik-kierowca.

W trakcie pełnienia służby pożarniczej ukończył następujące szkolenia i kursy doskonalące.: kurs obsługi sprzętu motorowego 1963r.;Kurs podoficerski w zakresie młodszych podoficerów pożarnictwa 1963, kurs II stopnia kierowców ZSP,

W okresie 23 lat 11 miesięcy i 24 dni pełnienia służby pożarniczej odznaczony i wyróżniony: Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa -1984r., Srebrna Odznaka wzorowy kierowca -1974r., Brązowa Odznaka wzorowy kierowca -1969r., Odznaka „Wzorowy Strażak” – 1965r., Złota Odznaka „Zasłużony dla Warmii i Mazur”, Srebrny Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowy Medal Za Zasługi                    dla Pożarnictwa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 marca 2019r. a rozpoczną o godz. 9:15 Mszą Świętą w Kościele P.W. Chrystusa Odkupiciela Człowieka, skąd nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Komunalny  przy ul. Poprzecznej w Olsztynie.

z upoważnienia Rodziny

st.bryg. Andrzej Górzyński

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

Rodzinie i Bliskim strażaka szczere wyrazy współczucia składają  komendanci, strażacy i pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. 

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci. 

W dniu 2 marca 2019 roku na placu apelowym byłej Jednostki Wojskowej 
w Biskupcu zorganizowano ćwiczenia z zakresu segregacji poszkodowanych podczas wypadku masowego.

Scenariusz zakładał zderzenie autobusu z samochodem osobowym. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG 3 Biskupiec oraz OSP Biskupiec, OSP Bredynki i OSP Kobułty. W trakcie dojazdu do miejsca zdarzenia zastępy otrzymały informację, że najbliższy dostępny Zespół Ratownictwa Medycznego został zadysponowany spoza powiatu.

Po dokonaniu rozpoznania stwierdzono, że w pojeździe osobowym pozostaje uwięziony kierowca bez czynności życiowych. Autobusem podróżowały 24 osoby. Wskutek zdarzenia 25 osób jest poszkodowanych, w tym 7 w stanie ciężkim (osoby te uwięzione są 
w pojazdach), 8 osób lżej poszkodowanych, 10 osób bez obrażeń.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podczas zdarzenia masowego, obsługi narzędzi hydraulicznych oraz współpracy pomiędzy SiS JRG 3 a jednostkami OSP 
z gminy Biskupiec.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Adam Rybicki

W dniach 4,5,6 marca 2019 roku strażacy z JRG2 w Olsztynie: mł. ogn. Łukasz Rońda (Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie) i mł. ogn. Rafał Świderski (instruktor ratownictwa medycznego) przeprowadzili szkolenie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Olsztynie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zakres szkolenia obejmował: zasady przeprowadzenia RKO u osób dorosłych oraz dzieci, obsługę i wykorzystanie defibrylatora typu AED, a także postępowanie 
z osobą w stanie zagrożenia życia w przypadku: ostrego zespołu wieńcowego, zasłabnięcia, padaczki, cukrzycy i zadławienia. W szkoleniu wzięło udział około 140 pracowników starostwa, którzy mieli okazje w sposób praktyczny przećwiczyć zasady udzielania pomocy przedmedycznej w wyżej wymienionych sytuacjach.

Pamiętajmy, że konieczność wykonania czynności ratunkowych może spotkać każdego z nas, w każdej chwili, a umiejętnie udzielona pierwsza pomoc pozwala na uratowanie życia innej osobie!

Opracowanie: mł. bryg. Jarosław Ciemiński

W związku z dodatnimi temperaturami ostrzegamy i apelujemy, aby nie wchodzić na obszary zalodzone!

Wejście na zamarzniętą taflę wody zawsze jest ryzykowne, gdyż nigdy nie występuje taka sama grubość lodu na całym zbiorniku wodnym. Wzrost temperatur powoduje zmniejszenie jego grubości, a w związku z tym spada jego wytrzymałość.

Wytrzymałość lodu jest jedynie teoretyczna i nigdy nie możemy być pewni, czy utrzyma ciężar naszego ciała. Oprócz temperatury jego grubość uzależniona jest między innymi od rodzaju akwenu. Zdecydowanie grubsza pokrywa lodowa będzie na akwenach „stojących”, niż na jeziorach przepływowych oraz na rzekach, gdzie wejście nawet przy ujemnych temperaturach jest bardzo niebezpieczne. Przepływająca woda powoduje opóźnienie procesu zamarzania oraz podmywanie i wypłukiwanie powstałej warstwy lodu.

W przypadku zauważenia zdarzenia z osobą pod którą załamał się lód, najważniejszym elementem ratowniczym jest jak najszybsze powiadomienie służb ratowniczych ze wskazaniem dokładnego miejsca zdarzenia i sposobu dojazdu. Ważne jest również wsparcie psychiczne osoby uwięzionej z brzegu zbiornika wodnego do czasu przyjazdu służb poprzez zachowanie bezpośredniego kontaktu słownego.  

Zachęcamy do korzystania jedynie ze sztucznych lodowisk i ślizgawek, w myśl zasady, że „nie ma bezpiecznego lodu” na naturalnych zbiornikach wodnych takich jak jeziora, stawy czy rzeki.

Opracował: kpt. Adam Rybicki

W dniu 14 lutego 2019 r., strażacy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie, uczestniczyli w comiesięcznych ćwiczeniach doskonalących. Zajęcia zorganizowane zostały na obiekcie Centrum Szkoleń Budowlanych
w Olsztynie. Podczas ćwiczeń zostały zademonstrowane oraz omówione zasady prawidłowego
i bezpiecznego budowania stanowisk a także linowych układów ratowniczych. Celem ćwiczeń było podniesienie umiejętności niesienia skutecznej pomocy w czasie prowadzonych działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wysokościowego.

Przeprowadzenie ćwiczeń było możliwe dzięki uprzejmości pana Mateusza Janiuka, właściciela firmy HIGH-WORK, który udostępnił halę wyposażoną w profesjonalne ćwiczebne stanowiska przygotowujące do pracy na wysokości, umożliwiające bezpieczną i sprawną realizację ćwiczeń.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Ciemiński

W niedzielę 17 lutego 2019r. strażacy z JRG 2 w Olsztynie ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego zorganizowali ćwiczenia połączone z pokazem ratownictwa wodnego na zalodzonych akwenach oraz ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia i hipotermii.

Pokaz odbył się na zaproszenie Olsztyńskiego Klubu Morsów Iglo na jeziorze Kortowskim, gdzie członkowie klubu cyklicznie spotykają się na wspólne morsowanie. Strażacy zaprezentowali  symulację akcji ratowniczej osoby, pod którą załamał się lód. Przedstawiono przy tym techniki  samoratowania oraz zasady bezpiecznego przebywania na akwenach pokrytych taflą lodową. Funkcjonariusze przeprowadzili również szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo oddechowej u osób poszkodowanych z użyciem fantowa treningowego  do ćwiczeń praktycznych.

Widząc duże zaangażowanie członków klubu w przedstawione zagadnienia jesteśmy pewni, że wpłynie ono pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa nie tylko podczas morsowań, ale również
w życiu codziennym.                                                                                  

Opracował: mł. bryg. Jarosław Ciemiński,

Zdjęcia: st. asp. Robert Osenkowski

W dniach 2, 15 i 16 lutego 2019 roku strażacy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie (koordynator ratownictwa medycznego mł. ogn. Łukasz Rońda, instruktor kpt. Mariusz Przybułowski, instruktor str. Michał Zglinicki oraz instruktor mł. ogn. Krzysztof Skaśkiewicz), przeprowadzili szkolenia dla przedstawicieli jednostek OSP powiatu olsztyńskiego posiadających na swoim wyposażeniu urządzenie AED.
Łącznie przeszkolono 101 strażaków OSP z następujących gmin: Olsztyn, Olsztynek, Gietrzwałd, Jonkowo, Świątki, Dywity, Dobre Miasto, Barczewo, Purda, Stawiguda, Biskupiec, Jeziorany, Kolno.

Szkolenie miało na celu zapoznanie druhów OSP z parametrami technicznymi urządzenia AED, a także doskonalenie praktycznych umiejętności podczas przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej, dziecka oraz niemowlęcia. Podczas szkolenia stosowano nagłośniowe techniki udrażniania dróg oddechowych, z użyciem worka samorozprężalnego typu AMBU i AED.

Przeprowadzone szkolenia miały na celu wdrożenie jednolitego standardu postępowania strażaków PSP i OSP podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku rozpoznanego Nagłego Zatrzymania Krążenia.

Opracowanie: mł.bryg. Jarosław Ciemiński

Zdjęcia: kpt. Mariusz Przybułowski

W dniu 15 lutego 2019 r. wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Purdzie, w miejscowościach Purda i Klewki odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców, dotyczące tematyki zagrożeń, jakie występują podczas sezonu grzewczego. Zajęcia profilaktyczne poprowadził mł. asp. Łukasz Matysiak pełniący na co dzień służbę w wydziale kontrolno – rozpoznawczym komendy

Na spotkaniach przestawione zostały zagadnienia związane z zasadami właściwego użytkowania kotłów, instalacji kominowej w okresie wzmożonego ich użytkowania, w trakcie sezonu grzewczego.

Szczególno uwagę zwrócono na zagrożenia związane z tlenkiem węgla, tzw. cichym zabójcą. Omówiono jego właściwości fizykochemiczne, sposób oddziaływania czadu na organizm ludzki oraz przyczyny jego powstawania. Przedstawiono również statystyki obrazujące ilość zdarzeń związanych z ekspozycją tlenku węgla oraz ilość ofiar śmiertelnych w latach 2010-2019 na terenie kraju i powiatu olsztyńskiego. Podkreślano znaczenie instalowania czujek tlenku węgla w mieszkaniach, czy domach jednorodzinnych.

Kluczowym jednak tematem przedstawionym podczas lekcji, były zasady bezpiecznego zachowania podczas ekspozycji czadu. Wspominaliśmy o konieczności:

- niezwłocznego wyłączenia urządzenia ogrzewczego,

- otwarcia okien w celu przewietrzenia mieszkania,  

- niezwłocznego powiadomienia służb ratowniczych 112, 998,999,997,

- ewakuacji osoby poszkodowanej ze strefy niebezpiecznej,

- kontroli obecności czynności życiowych (tętno, oddech) i gotowości do ewentualnego podjęcia czynności zastępczego oddechu i zewnętrznego masażu serca (resuscytacji krążeniowo oddechowej).

Wśród 35 uczestników spotkania profilaktycznego, rozlosowano nagrody w formie czujek tlenku węgla ufundowane przez Wójta Gminy Purda.

PAMIĘTAJ !!! - „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”

Opracowanie i zdjęcia: mł.asp. Łukasz Matysiak

W dniu 06 lutego 2019 roku o godzinie 11:05 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie zadysponował zastępy ratowniczo-gaśnicze z JRG 1 KM PSP w Olsztynie
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku do wypadku na drodze powiatowej, w miejscowości Wilkowo gm. Olsztynek. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania strażacy stwierdzili, że doszło do uderzenia samochodu dostawczego VW Transporter w przydrożne drzewo. Wewnątrz uszkodzonego pojazdu znajdują się dwie uwięzione osoby poszkodowane. Podjęte pierwsze działania ratownicze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do osób poszkodowanych, uwiezionych w uszkodzonym pojeździe, przy użyciu narzędzi hydraulicznych
i ewakuacji ich na zewnątrz. Podjęciu, wspólnie z ratownikami Państwowego Ratownictwa Medycznego czynności ratowniczych związanych z udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne oraz konieczność zabezpieczenia poszkodowanych przed wychłodzeniem, do czasu przyjazdu kolejnego Zespołu Ratownictwa Medycznego, na miejscu prowadzonych działań rozstawiono specjalistyczny, pneumatyczny namiot ratowniczy.
                W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, które po przebadaniu i zaopatrzeniu zostały odwiezione do szpitalnych oddziałów ratunkowych Szpitala MSWiA oraz Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie. W działaniach ratowniczych brały udział dwa zastępy z jednostki OSP Olsztynek oraz trzy zastępy z JRG 1 KM PSP w Olsztynie – w tym ciężki samochód ratownictwa technicznego, trzy Zespoły Ratownictwa Medycznego. Przyczyny wypadku ustala Policja.

 

Opracowanie: st.kpt. Kurowski Krzysztof

Zdjęcia: mł.bryg. Jarosław Przybułowski

W dniu 04 lutego 2019r. w siedzibie Komendzie Miejskiej PSP odbyła się narada podsumowująca działalność komendy w 2018 roku.

W naradzie wzięli udział Panie i Panowie:

Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st.bryg. Michał Kamieniecki,

Starosta Olsztyński Prezes ZOP ZOSP RP w Olsztynie Andrzej Abako,

Wiceprezydent Olsztyna, Ryszard Kuć,

Burmistrz Dobrego Miasta Jarosław Kowalski,

Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko,

Wójt Gminy Purda Teresa Chrostowska,

Wójt Gminy Stawiguda Michał Kontraktowicz,                   

Wójt Gminy Gietrzwałd Jan Kasprowicz,

Wójt Gminy Dywity Daniel Zadworny,

Przedstawiciel Wójta Gminy Jonkowo Arkadiusz Adamkiewicz,

Komendant Miejski Policji insp. Piotr Zabuski,

Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie Jarosław Lipiński,

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Olsztyn Mieczysław Wójcik,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Olsztyn Aleksander Lachowicz,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Karol Sztobryn,

Powiatowy Inspektor Sanitarny Teresa Parys,

Funkcjonariusze i pracownicy komendy.

Podczas spotkania komendant przedstawił zagadnienia obejmujące działalność komendy w roku 2018, w którym na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego wystąpiło 3710 zdarzeń. To wzrost o 276 interwencji w porównaniu z 2017r. tj. o 8%. W działaniach udział brało 4 052 pojazdów i 15 575 strażaków z KM PSP oraz 3 225 pojazdów bojowych i 15 665 strażaków druhów naszego powiatu.

 

wykres

 

Majątek zakupiony przez KM PSP w Olsztynie za kwotę 560 417,27 zł, w tym:

 • Wyposażenie wydziałów i JRG podległych KM PSP w Olsztynie (sprzęt biurowy, informatyczny, wyposażenie pomieszczeń):
  • Wyposażenie biurowe, informatyczne,
  • Sprzęt AGD - JRG
  • Meble kuchenne, meble biurowe,
  • Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
  • Sprzęt informatyczny
  • Sprzęt łączności
  • Oprogramowanie komputerowe – wartości niematerialne i prawne
  • System klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych
  • Umundurowanie specjalne i wyjściowe
 • Zakupy z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018r., na kwotę
  64 800,00 zł
  • zestaw oświetleniowy
  • węże tłoczne 110
  • pilarka łańcuchowa z prowadnicą 50 cm - 2 szt.
  • pompa do wody zanieczyszczonej
 • Zakupy z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018r., na kwotę 181 750,00 zł
  • Wymiana nieszczelnych okien, drzwi w JRG i KM
  • Naprawa instalacji elektrycznej - magazyn paliw JRG1
  • Naprawa nieszczelnej instalacji wodociągowej w budynku JRG1
  • Zakup pralek przemysłowych 2 szt.
  • Maski twarzowe ochronne typu ffp3
  • Sprzęt dla grup specjalistycznych: SGRWN, SGRW
   Rozpieracz Holmatro
 • Zakupy z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018r., na kwotę 197 969,00 zł
  • Wymiana przewodów hydraulicznych w żurawiu Palfinger 301-83
  • Wymiana 5-ciu przewodów hydraulicznych i kpl. ostrzy w urządzeniach hydraulicznych Holmatro
  • Naprawa sprzętu oświetleniowego specjalistycznej grupy ratownictwa wodno – nurkowego
  • Remont instalacji i paneli do napełniania butli powietrznych odo
  • Odzież podbarierowa bielizna termoaktywna  
  • Materiały pędne dla KM PSP
  • Wyposażenie siłowni
  • Przedłużacz ex dla SGRChem
  • Wyposażenie osobiste - buty koszarowe dla podziału bojowego
  • Podnośnik PMT 25-D - naprawa

Zakupy pojazdów pożarniczych w 2018r.:

 • jednostki KSRG: OSP Dobre Miasto, OSP Klebark Wielki
 • jednostki spoza KSRG: OSP Tuławki (gmina Dywity), OSP Gryźliny (gmina Stawiguda)

Gmina Dobre Miasto rozbudowała remizę OSP Dobre Miasto o nowe skrzydło z garażami na 5 stanowisk, poniesiony koszt to ponad 2,1 mln zł.

Po wystąpieniu głos zabrali:

Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st.bryg. Michał Kamieniecki,

Starosta Olsztyński Andrzej Abako,

Wiceprezydent Olsztyna Ryszard Kuć,

Burmistrz Dobrego Miasta Jarosław Kowalski,

Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko,

Wójt Gminy Stawiguda Michał Kontraktowicz.

Dziękuję władzom samorządowym, Prezydentowi Olsztyna, Staroście Olsztyńskiemu, Burmistrzom i Wójtom gmin powiatu olsztyńskiego oraz wszystkim radnym (Olsztyna, powiatu i gmin) za wszelki wkład, wpływający na rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Szczególne wyrazy podziękowania kieruję do strażaków ochotniczych straży pożarnych naszego powiatu oraz strażaków komendy, pracowników cywilnych za wysiłek, służbę i zaangażowanie w działania, przez co możliwe było zabezpieczenie ciągłości 3710 zdarzeń odnotowanych w roku 2018 na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego co stanowi 20,2% wszystkich zdarzeń, które wystąpiły w naszym województwie.

                                                                                             

                                                                                                             st.bryg. Andrzej Górzyński
                                                                                                     Komendant Miejski
                                                                                                       Państwowej Straży Pożarnej
                                                                                               w Olsztynie