st.ogn. w st. spocz. Roman Radecki urodził się 06 sierpnia 1960r., w Olsztynku woj. warmińsko-mazurskie obecnie Gmina Olsztynek. Służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Olsztynie rozpoczął            w dniu 1 marca 1984r. Kontynuował służbę na kolejnych stanowiskach służbowych.

ZSP Olsztyn 01.03.1984 -30.06.1992 – przodownika roty

KR PSP Olsztyn 01.07.1992 -30.09.1994 - ratownik

KM PSP Olsztyn 01.10.1994 – 31.08.2000 – ratownik-kierowca

KM PSP Olsztyn 01.09.2000 – 31.01.2006 – operator sprzętu specjalnego

KM PSP Olsztyn 01.02.2006 – 30.11.2010 – starszy operator sprzętu specjalnego

W trakcie pełnienia służby pożarniczej ukończył następujące szkolenia i kursy doskonalące.

Przeszkolenie pożarnicze;

Kurs I stopnia z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby szeregowców pożarnictwa 1985;

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 1993;

Kurs uzupełniający podoficerów PSP na podstawie kursu młodszych podoficerów pożarnictwa 1994;

Kurs obsługi autodrabin Metz-37 1998;

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym podczas prowadzenia akcji ratowniczej 2000;

W czasie 26 lat 9 miesięcy pełnienia służby pożarniczej wyróżniony i odznaczony

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa -2009r.,

Pochwała z wpisem do akt – aktywny udział i ofiarność w akcji ratowniczo-gaśniczej pożaru budynku mieszkalnego w dniu 20.03.1985r.,

Pochwała z wpisem do akt – zaangażowanie, zdyscyplinowanie i zdolność współdziałania podczas likwidacji pożaru budynku mieszkalnego wielorodzinnego w dniu 09.12.2004r.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 24 maja 2019r. (piątek) a rozpoczną o godz. 12:00 Modlitwą Różańcem w kaplicy przy cmentarzu ul. Wilcza w Olsztynku. Następnie o godz. 13:00 Msza żałobna w Kościele P.W. Błogosławionej Anieli Salawy w Olsztynku, skąd nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Komunalny w Olsztynku.

z upoważnienia Rodziny

st.bryg. Andrzej Górzyński

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

Rodzinie i Bliskim strażaka szczere wyrazy współczucia składają komendanci, strażacy, pracownicy i emeryci Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Olsztynie, zorganizowane w dniu 12 maja 2019r, rozpoczęły się Mszą św. w kościele P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie. Mszy przewodniczył ks. kan. Janusz Wieszczyński kapelan strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego. Wręczenie medali, awansów i wyróżnień strażakom komendy i strażakom ochotnikom, nastąpiło na Placu Solidarności w Olsztynie. W uroczystości, zorganizowanej wspólnie przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olsztynie Andrzeja Abako – Starostę Olsztyńskiego oraz Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie udział wzięli Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Przedstawiciel Rządu w Terenie, st. bryg. Michał Kamieniecki Zastępca Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Piotr Grzymowicz - Prezydent Olsztyna, insp. Piotr Zabuski – Komendant Miejski Policji w Olsztynie, ppłk. SG Jarosław Węgrzynowski – Komendant Placówki Straży Granicznej w Olsztynie, por. Gaweł Gałdziński – Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie, Małgorzata Błyskun – Nadleśniczy Leśnictwa Kudypy, Teresa Chrostowska – Wójt Gminy Purda, Daniel Zadworny Wójt Gminy Dywity, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Świątki, mł.bryg. w st.spocz. Zbigniew Łupina – Prezes Koła Olsztyńskiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, Piotr Mostek Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Barczewo, Urszula Kania Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Olsztynie.  

1. Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019r. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Złoty Medal Za Długoletnią Służbę

otrzymało 2 strażaków KM PSP w Olsztynie.

2. Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019r. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę

otrzymał 1 strażak KM PSP w Olsztynie.

3. Postanowieniem nr 2/OP/2019 z dnia 5 kwietnia 2019r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymało 4 strażaków KMPSP w Olsztynie.

4. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Nr 82/17/2019 z dnia 26.04.2019r. Ochotnicza Straż Pożarna JONKOWO została odznaczona

Złotym Znakiem Związku OSP RP.

5. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa warmińsko –mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca i 30 kwietnia 2019r. Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa

otrzymało 9 strażaków z jednostek OSP powiatu olsztyńskiego.

6. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa warmińsko –mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019r. Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa,

otrzymało 7 strażaków z jednostek OSP powiatu olsztyńskiego, oraz 1 osoba z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

7. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa warmińsko –mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca i 30 kwietnia 2019r. Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa,

otrzymało 15 strażaków z jednostek OSP powiatu olsztyńskiego.

8. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa warmińsko –mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019r. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:

otrzymało 9 strażaków z jednostek OSP powiatu olsztyńskiego.

9. Rozkazem Personalnym nr 674/kadr/19 z dnia 19 kwietnia 2019r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień brygadiera

otrzymało 2 strażaków KM PSP w Olsztynie.

10. Rozkazem Personalnym nr 674/kadr/19 z dnia 19 kwietnia 2019r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień młodszego brygadiera

otrzymał 1 strażak KM PSP w Olsztynie.

11. Rozkazem Personalnym nr 674/kadr/19 z dnia 19 kwietnia 2019r. Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień starszego kapitana

otrzymało 3 strażaków KM PSP w Olsztynie.

12. Rozkazem Personalnym nr 699/kadr/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. Ministra  

Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień młodszego kapitana

otrzymało 2 strażaków KM PSP w Olsztynie.

13. Rozkazem Personalnym nr 2/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień aspiranta sztabowego

otrzymało 3 strażaków KM PSP w Olsztynie.

14. Rozkazem Personalnym nr 1/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień starszego aspiranta

otrzymało 2 strażaków KM PSP w Olsztynie.

15. Rozkazem Personalnym nr 1/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień aspiranta

otrzymało 4 strażaków KM PSP w Olsztynie.

16. Rozkazem Personalnym nr 26.2019 z dnia 24 kwietnia 2019r. Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień starszego ogniomistrza

otrzymało 7 strażaków KM PSP w Olsztynie.

17. Rozkazem Personalnym nr 26.2019 z dnia 24 kwietnia 2019r Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień ogniomistrza

otrzymało 16 strażaków KM PSP w Olsztynie.

18. Rozkazem Personalnym nr 26.2019 z dnia 24 kwietnia 2019r Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień młodszego ogniomistrza otrzymał:

otrzymało 14 strażaków KM PSP w Olsztynie.

19. Rozkazami Personalnymi nr 26.2019 i 27.2019 z dnia 24 kwietnia 2019r Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień starszego sekcyjnego

otrzymało 3 strażaków KM PSP w Olsztynie.

20. Rozkazami Personalnymi nr 5-10.2019 z dnia 23 kwietnia 2019r. Komendanta

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień starszego strażaka

otrzymało 6 strażaków KM PSP w Olsztynie.

21. Decyzjami WK.125.12.2.2019 z dnia 06 maja 2019r. Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie nagrodami pieniężnymi wyróżnionych zostało:

4 strażaków KM PSP w Olsztynie.

22. Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał;

1 strażak KM PSP w Olsztynie.

Podziękowania za ofiarną służbę i serdeczne życzenia, strażacy KM PSP w Olsztynie otrzymali również od:

1. Pana Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w MSWiA,

2. gen. bryg. Leszka Suskiego – Komendanta Głównego PSP,

3. Pana Andrzeja Maciejewskiego – Posła Na Sejm RP,

4. płk dypl. Dariusza Kosowskiego – Dowódcy 9 Braniewskiej Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego,

5. Pana Mariusza Dobrzenieckiego – Przewodniczącego Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

6. Pana Dr Andrzeja Zduniak – Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

W dniu 4 maja 2019 roku, na stadionie biskupieckiego klubu piłkarskiego „Tęcza Biskupiec” odbyły się zawody sportowo – pożarnicze dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Biskupiec zorganizowanych przez Prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego OSP w Biskupcu, druha Kamila Kozłowskiego.

Zawody rozpoczęły się od wprowadzenia drużyn z Jednostek OSP na płytę boiska oraz przywitania wszystkich przybyłych gości i mieszkańców przez Prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego OSP w Biskupcu, będącego jednocześnie Burmistrzem Miasta i Gminy Biskupiec.

Zawody rozegrane zostały, zgodnie z Regulaminem Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych, w dwóch konkurencjach:

1. Sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami,

2. Ćwiczenie bojowe.

W zawodach udział wzięło 5 drużyn OSP z terenu gminy Biskupiec:

1. OSP Kobułty,

2. OSP Bredynki,

3. OSP Biskupiec,

4. OSP Droszewo,

5. OSP Węgój.

Po przeprowadzeniu konkurencji przez komisję sędziowską powołaną przez st. bryg. Andrzeja Górzyńskiego, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:

Sztafeta pożarnicza:

1 miejsce OSP Kobułty z wynikiem 66,36 pkt.,

2 miejsce OSP Węgój z wynikiem 73,50 pkt.,

3 miejsce OSP Droszewo z wynikiem 74,93 pkt.,

Ćwiczenie bojowe:

1 miejsce OSP Węgój z wynikiem 55,97 pkt.,

2 miejsce OSP Kobułty z wynikiem 59,47 pkt.,

3 miejsce OSP Biskupiec z wynikiem 75,28 pkt.

Klasyfikacja generalna zawodów:

1 miejsce OSP Kobułty z wynikiem łącznym 125,83 pkt.,

2 miejsce OSP Węgój z wynikiem łącznym 129,47 pkt.,

3 miejsce OSP Droszewo z wynikiem łącznym 155,12 pkt.

Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynęły protesty oraz nie odnotowano kontuzji.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcie: UMiG Biskupiec

 

Uroczyste zmiany służby z okazji święta Dnia Flagi

W dniu 2 maja 2019r. w trzech Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zorganizowano uroczyste zmiany służby z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyste zbiórki, podczas których wprowadzano flagę na maszt, poprowadzili dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.

Tekst: mł.bryg. Sławomir Filipowicz, Foto: dowódcy JRG    

O Fladze ….

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto państwowe, ustanowione w 2004r. ustawą Sejmu RP, które ma propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które wielokrotnie na przestrzeni wieków podlegały zmianie. Oficjalny wygląd polskiej flagi został ustalony podczas Sejmu Królestwa Polskiego w 1831r a w prawie państwowym zatwierdzono go w roku 1919.

Polska flaga składa się z dwóch pasów: białego i czerwonego. Górny pas, (biały) reprezentuje Orła Białego, dolny (czerwony) to tło herbu. Biel oznacza tu czystość, lojalność i szlachetność. Czerwień symbolizuje takie wartości jak dzielność, poświęcenie i waleczność. Kolory Flagi Polskiej nierozerwalnie związane były z dziejami historycznymi naszego narodu. Te przyjęte przez Sejm RP barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszą Polakom we wszystkich ważnych dla nas wydarzeniach.