W dniu 03 lipca 2019r. około godz. 11:18 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Olsztynie wpłynęło zgłoszenie informujące o rozszczelnieniu gazociągu przy ulicy Dębowej w miejscowości Nikielkowo. Wstępne ustalenia przeprowadzone na miejscu zdarzenia wskazywały, że do rozszczelnienia gazociągu mogło dojść w trakcie dokonywania odwiertów geodezyjnych przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu.

W pierwszej kolejności na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane zastępy z JRG-2 Olsztyn a następnie zastępy z OSP Barczewo oraz Klebark Wielki. Działania straży pożarnej polegały na wyznaczeniu strefy niebezpiecznej w odległości 300m od zagrożenia, ewakuowaniu 12 osób z pobliskich budynków, znajdujących się w strefie niebezpiecznej. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się obłoku gazowego, sprawiono cztery kurtyny wodne okalających miejsce wycieku. Równolegle Pogotowie Gazowe, przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu oraz specjalnych zacisków, odcięło uszkodzoną nitkę rurociągu, dzięki czemu niebezpieczeństwo zostało wyeliminowane i umożliwiło skuteczną naprawę.

Opracował: mł. bryg. Jarosław Ciemiński

Zdjęcia: archiwum KM PSP w Olsztynie

W piątek 21 czerwca 2019r. w Dobrym Mieście zorganizowano doroczne święto Policji. Obchody święta łączyły się z wręczeniem policjantom miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego medali, odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. Na miejscu obecne były także inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców w tym strażacy Państwowej Straży Pożarnej, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym Mieście, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej a także harcerze.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele P.W. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych. Po Mszy Świętej wszyscy udali się na Plac Centralny, gdzie odbyła się część zasadnicza uroczystości oraz defilada pododdziałów Policji.

Przy okazji Obchodów Święta wszyscy goście mogli zapoznać się działalnością różnych formacji policyjnych, wojskowych a także straży pożarnej. Strażacy ratownicy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego prezentowali sprzęt jak również możliwości ewakuacji osób poszkodowanych z wysokości i zagłębień terenu. Zapoznawali mieszkańców z zasadami udzielania pomocy medycznej zarówno technikami przyrządowymi jak i bez przyrządowymi. Ratownicy przedstawiali specyfikę działania i wyposażenie samochodów ratowniczo-gaśniczych. W ramach zorganizowanego punktu informacyjnego, strażacy przybliżali osobom zainteresowanym zasady rekrutacji do służby.

Tekst/zdjęcia: asp. Sebastian Połubiejko

W dniach 15 -17 czerwca 2019r. w związku z gwałtownym nasileniem opadów połączonych z porywistym wiatrem, na terenie miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego odnotowano 155 zdarzeń, z czego 61 na terenie Olsztyna i 94 na terenie gmin powiatu olsztyńskiego. Najwięcej, bo 24 zdarzenia odnotowano na terenie Gminy Stawiguda. Nieco mniej, na terenie Gminy Barczewo – 17 zdarzeń. Miejscowością, w której odnotowano najwięcej zdarzeń związanych z zalanymi posesjami było Tomaszkowo w Gminie Stawiguda. W samej miejscowości strażacy OSP i PSP usuwali zagrożenie związane z zalaniem 9 posesji.

Na terenie miasta Olsztyn doszło do zalania między innymi pomieszczeń Aresztu Śledczego, Szpitala Miejskiego, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dziecięcego, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałtyckiej, Szpitala Uniwersyteckiego oraz pomieszczeń jednego z banków. W dużej części zdarzeń dochodziło do lokalnego zalania części ulic miasta Olsztyna Piłsudskiego, Alei Wojska Polskiego, Nowowiejskiego, Kołobrzeskiej. Strażacy usuwali nagromadzoną wodę z Amfiteatru przy ul. Okopowej, wielu piwnic i posesji prywatnych.      

Straty materialne, wstępnie oszacowane przez właścicieli budynków i posesji w samym Tomaszkowie przekroczyły 530 tys. zł. Łączne straty spowodowane zniszczeniami po zalaniach oszacowano przez kierujących działaniami ratowniczo-gaśniczymi na 592 tys. zł. W trakcie realizacji interwencji żaden ze strażaków nie został poszkodowany.

W tych dniach w obsłudze zdarzeń na terenie miasta Olsztyna i gmin powiatu olsztyńskiego, związanych z likwidacją skutków gwałtownych wichur i podtopień brało udział 760 strażaków PSP i OSP, którzy stanowili skład 190 zastępów ratowniczych.

Dziękuję wszystkim strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu olsztyńskiego, strażakom pełniących służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie za szczególne poświęcenie, zaangażowanie, dyspozycyjność i trud w realizacji tych interwencji.

 

bryg. Sergiusz Dłuski
Zastępca Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

 

Tekst: bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: Archiwum KM PSP Olsztyn

W czerwcu 2019r. po raz kolejny strażacy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie wraz z innymi służbami współuczestniczyli w organizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, ćwiczeniach „Bezpieczna woda 2019”. Ćwiczenia zorganizowano w związku ze zbliżającymi się wakacjami i zagrożeniami jaki niesie ze sobą letni wypoczynek nad akwenami wodnymi. Akcja służąca szerzeniu profilaktyki i edukacji,  skierowana była do uczniów szkół podstawowych miasta Olsztyna.

Podczas ćwiczeń odbyły się pokazy sprzętu i umiejętności przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej Policji i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na akwenach wodnych. Komendę Miejską PSP w Olsztynie reprezentowała Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego Olsztyn oraz zastęp ratowniczo-gaśniczy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

Strażacy przedstawili uczniom i nauczycielom zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz postępowanie w razie zauważenia osób potrzebujących pomocy na kąpielisku. W ramach ćwiczeń zorganizowano pokaz ratownictwa osoby tonącej, która zniknęła pod powierzchnią wody, jej ewakuacji na brzeg jeziora, a także przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Ostatnim elementem lekcji edukacyjnej był pokaz sprzętu ratowniczego Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Olsztyn.

 

 

Tekst: mł. bryg. Jarosław Ciemiński

Zdjęcia: asp. Kamil Michałowski

W maju br. zakończył się cykl zgrupowań Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Olsztyn z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2, organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego PSP w Olsztynie.

            Podczas 5-dniowego zgrupowania nurkowie ćwiczyli swoje umiejętności na jeziorach Ukiel, Pluszne, Żbik oraz Wuksniki. Oprócz ćwiczeń typowych dla Nurków Państwowej Straży Pożarnej takich jak doskonalenie pływalności w maskach pełnotwarzowych Typu AGA, z łącznością przewodową oraz wydobywanie elementów na powierzchnię wody np. zatopionych łodzi czy pojazdów, członkowie SGRWN doskonalili swoje umiejętności z zakresu obsługi sonarów: holowanego CM-2 oraz dookólnego Ms-1000.

W ostatnim dniu zgrupowania strażacy przeprowadzili nurkowanie na głębokość 20 i 30 metrów. Nurkowanie głębokie stanowi jeden z obowiązkowych elementów corocznego szkolenia nurków. W trakcie zgrupowania zrealizowano teoretyczne zajęcia szkoleniowe w zakresie wykonywania prac podwodnych, konfiguracji sprzętu oraz obsługi sonarów. Po pięciu dniach ćwiczeń i szkoleń nurkowie wzbogaceni
o kolejne doświadczenia wrócili do macierzystych jednostek, gdzie będą kontynuować proces doskonalenia zawodowego w zakresie ratownictwa wodnego.

Tekst: ogn. Przemysław Kamiński

Zdjęcia: st. sekc. Andrzej Tymoszczuk

W dniu 15 maja 2019r. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn przeprowadziła ćwiczenia na wiadukcie drogowym WD 16, w ciągu drogi S 51 na wysokości miejscowości Bartążek. Scenariusz ćwiczeń zakładał ewakuację pracownika firmy budowlanej z wiaduktu, który uległ wypadkowi na wysokości. Poszkodowany wisi na uprzęży po zewnętrznej stronie wiaduktu, jest nieprzytomny i nie daje oznak życia. Po przyjeździe na miejsce ćwiczeń ratownicy SGRW:

-zbudowali stanowisko ewakuacyjne,

-opuścili jednego ratownika wysokościowego do poszkodowanego,

-zabezpieczyli nieprzytomnego pracownika,  

-przejęli poszkodowanego na swoją uprząż,

-opuścili ratownika z poszkodowanym na ziemię i udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności praktycznych strażaków, do bardziej skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wysokościowego, z wykorzystaniem technik alpinistycznych, przez członków SGRW Olsztyn podczas wypadków na konstrukcjach budowlanych na wysokości.

Tekst: mł. bryg. Jarosław Ciemiński

Zdjęcia: archiwum KM PSP w Olsztynie

W dniach 07-10 maja 2019r asp. sztab. Łukasz Prot z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, członek Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego został oddelegowany do udziału w manewrach „Grota 2019”. Ćwiczenia odbywały się w okolicach miejscowości Polesice (woj. śląskie) w zróżnicowanym terenie jury krakowsko-częstochowskiej, obfitującej w wypiętrzenia skalne oraz jaskinie o różnej charakterystyce. Do dyspozycji kursantów były poziome ciasne jaskinie (jaskinia Berkowa), a także jaskinie głębokie, w których ćwiczono przemieszczanie osoby poszkodowanej z wykorzystaniem techniki transportu wielokierunkowego (jaskinia Szpatowców, Żabia). Kulminacyjnym momentem manewrów była organizacja wieloetapowej, długotrwałej akcji transportu poszkodowanego z jaskini Mąciwoda, gdzie kursanci mieli możliwość eksploracji jaskini na co dzień zamkniętej dla grotołazów.

Kadra szkoleniowa składała się ze starszych instruktorów oraz instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG, posiadających także doświadczenie wynikające
z uczestnictwa w wielu akcja ratownictwa jaskiniowego oraz górskiego w ramach Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Grupy Ratownictwa Jaskiniowego.

Szczególną uwagę zwracano na aspekt ratownictwa medycznego podczas wykonywania skomplikowanych manewrów transportu poszkodowanego w skrajnie trudnych warunkach terenowych. Manewry stworzyły możliwość do podniesienia swoich kwalifikacji, w ramach funkcjonowania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn.

Tekst: asp. sztab. Łukasz Prot

Zdjęcia: mł. asp. Paweł Zapadka

 

W dniu 03 czerwca 2019r. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbyło się ślubowanie strażaka nowoprzyjętego do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Rotę ślubowania, zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 Ustawy o PSP złożył:

– przyjęty do służby 1 czerwca 2019r

str. Adam Kirchner.

Ślubowanie przyjął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie st.bryg. Andrzej Górzyński. Uroczystą zbiórkę poprowadził dowódca JRG-1 w Olsztynie bryg. Jarosław Przybułowski. Podczas ślubowania, poczet sztandarowy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie tworzyli:

dowódca pocztu mł.ogn. Wojciech Piotrowski. sztandarowy ogn. Dawid Kamiński, asysta pocztu mł.ogn. Łukasz Iwanowski. W uroczystości wziął udział także Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski.

Tekst i zdjęcia: bryg. Sławomir Filipowicz

W dniu 28 maja 2019 roku na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, zostały przeprowadzone ćwiczenia praktyczne komendanta miejskiego z zakresu dekontaminacji masowej.

Głównym celem ćwiczeń było: przygotowanie strażaków do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach służby zdrowia, w tym doskonalenie umiejętności przeprowadzania procesu dekontaminacji osób poszkodowanych z różnego rodzaju urazami oraz doskonalenie współpracy z pracownikami służby zdrowia podczas zdarzeń masowych.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że na odcinku obwodnicy Mrągowa doszło do zdarzenia w komunikacji drogowej z udziałem autobusu i autocysterny przewożącej substancje niebezpieczną. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 25 pasażerów autobusu, w tym 15 uczniów w wieku 16-17 lat, którzy zostali skażeni substancją chemiczną. Z uwagi na obrażenia, ilość osób poszkodowanych
i konieczność przeprowadzenia ponownej dekontaminacji, w pobliżu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie zorganizowano punkt do dekontaminacji masowej osób poszkodowanych w zdarzeniu, które do szpitala przywożone były przez Zespoły Ratownictwa Medycznego i przygodnych świadków zdarzenia. Jednym z elementów praktycznych ćwiczeń było m.in. sprawienie kontenera dekontaminacyjnego, przygotowanie ciągów dekontaminacyjnych i przeprowadzenie dekontaminacji osób poszkodowanych wypadku. Poszkodowani transportowani byli do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie,  
            W ćwiczeniach czynny brały udział siły i środki z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nr 1 i 2 KM PSP w Olsztynie, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Olsztyn, personel dwóch szpitalnych oddziałów ratunkowych. Pozorantami w ćwiczeniach byli uczniowie Szkoły Policealnej w Olsztynie im. Zbigniewa Religi oraz studenci Wydziału Nauk Medycznych UW-M w Olsztynie

Tekst i zdjęcia: st.kpt. Krzysztof Kurowski