płk. poż. w st. spocz. Tadeusz DRYJA urodził się 01 stycznia 1948r w Zgorzelcu. W roku 1968 ukończył Szkołę Oficerów Pożarnictwa. W roku 1973 uzyskał specjalizację w zakresie organizacji nadaną przez Komisję Egzaminacyjną do Spraw Specjalizacji Oficerów Korpusu Technicznego Pożarnictwa przy Komendzie Głównej Straży Pożarnych. Ukończył w roku 1975 kurs pedagogiczny przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie. W roku 1976 ukończył studia wyższe zawodowe na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Magisterskie studia uzupełniające ukończył w roku 1978 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 1978 uzyskał uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowy w jednostkach projektowania.

Kontynuował służbę na kolejnych stanowiskach służbowych.

Komenda Straży Pożarnych w Wejherowie – 01.09.1967 - 31.08.1968 – praktykant;

Szkoła Oficerów Pożarnictwa - 01.09.1968 – 31.12.1970 – słuchacz;

Komenda Straży Pożarnych w Wejherowie – 01.01.1970 - 31.01.1976 – komendant;

Uniwersytet Gdański - 01.02.1976 – 30.11.1977 – starszy oficer;

Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Olsztynie – 01.12.1977 – 31.12.1980 – starszy inspektor;

Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Olsztynie – 01.01.1981 – 30.11.1981 – inspektor wojewódzki;

Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Olsztynie – 01.12.1981 – 24.10.1982 – kierownik służby prewencji;

Komenda Zawodowych Straży Pożarnych w Olsztynie – 25.10.1982 – 30.09.1988 - komendant rejonowy.

Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia składają

kierownictwo, strażacy i pracownicy

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 12 grudnia 2020r. (sobota) i rozpoczną mszą żałobną odprawioną o godz. 13:00 w Bazylice Konkatedralnej p.w. św. Jakuba w Olsztynie ul. Staszica 5. Po mszy uroczystości pogrzebowe kontynuowane będą na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poprzecznej w Olsztynie.

mł.bryg. Jarosław Gryciuk

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

W dniu 3 grudnia, podczas prac na terenie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Barczewie przy ulicy Wiejskiej, został znaleziony pocisk moździerzowy.

Przybyły na miejsce zdarzenia patrol Saperski z Orzysza stwierdził, że siła rażenia pocisku to powierzchnia o promieniu 500 metrów i konieczna jest ewakuacja mieszkańców z tego obszaru w momencie jego podjęcia. Tego samego dnia zostało zwołane spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Barczewie, w którym udział wzięli Komendant Miejski PSP mł. bryg. Jarosław Gryciuk wraz z zastępcą bryg. Sergiuszem Dłuskim. Podczas spotkania ustalono, że ewakuacja zostanie przeprowadzona w dniu 5 grudnia, a do tego czasu miejsce wykopu z pociskiem będzie zabezpieczać Policja. Do ewakuacji przewidziano 1188 mieszkańców Barczewo z ulic Warmińskiej, Wiejskiej, Zielonej, Nadrzecznej, Widokowej oraz Osiedla Zielone Wzgórze.

W dniu 5 grudnia do Barczewa zadysponowano cztery zastępy z KM PSP w Olsztynie oraz dwa zastępy z OSP Barczewo. Straży Pożarnej przydzielono następujące zadania:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie w wyznaczonych salach, rozstawiono łóżka wraz ze śpiworami znajdującymi się na kontenerze kwatermistrzowskim będącym na wyposażeniu KM PSP w Olsztynie – sale te przygotowano dla obłożnie chorych mieszkańców, którzy byli ewakuowani. Pomagano również w transporcie w/w osób z karetek PCK do sal z łóżkami,

- Realizacji zabezpieczenia pod względem medycznym, działania prowadzone na terenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie przewidzianej dla zdrowych mieszkańców, którzy zostali objęci ewakuacją,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny został wyznaczony jako miejsce ewakuacji dla mieszkańców objętych kwarantanną. Na miejsce został skierowany zastęp z JRG Biskupiec. Ratownicy zabezpieczeni w ubrania typu 3 przyjmowali osoby, które dotarły na miejsce i odprowadzali do poszczególnych klas. Na bieżąco kontrolowali stan tych osób pod kątem medycznym.

- Na czas prowadzenia prac saperskich, do Barczewa skierowano zastęp SRt z JRG nr 1 w Olsztynie w calu zabezpieczenia działań.

Mieszkańcy, którzy przebywali w izolacji w swoich mieszkaniach, udali się własnym transportem do Olsztyna w eskorcie Policji do wyznaczonego izolatorium.

W działaniach udział brała 4 Warmińsko – Mazurska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, Policja, PCK, Żandarmeria Wojskowa, Pogotowie Gazowe.

Działania trwały 6 godzin. Po podjęciu i zabezpieczeniu niewybuchu przez saperów, mieszkańcy bezpiecznie powrócili do swoich mieszkań.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Adam Rybicki

W dniu 30 listopada o godzinie 14:47 do Stanowiska Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wpłynęła informacja, z treści której wynikało, że na drodze wojewódzkiej
nr 590, między miejscowościami Adamowo i Bredynki, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W jednym z pojazdów pozostaje uwięziona, nieprzytomna osoba.

Do zdarzenia zostały zadysponowane trzy zastępy z JRG Biskupiec oraz zastęp z OSP Bredynki. Jako pierwszy na miejsce zdarzenia przybyły zastępy PSP. Po dokonaniu rozpoznania stwierdzono, że na środku drogi stoi pojazd osobowy, Skoda Felicja, w którym znajduje się przytomny, uwięziony kierowca. Drugi pojazd, Audi A4, znajdował się na kołach, w przydrożnym rowie. Pojazdami podróżowali wyłącznie kierowcy. Kierujący samochodem Audi, samodzielnie wydostał się z pojazdu
i w początkowej fazie działań nie zgłaszał dolegliwości. Z obu pojazdów stwierdzono wyciek płynów eksploatacyjnych. Droga całkowicie zablokowana.

Działania Straży Pożarnej polegały na niezwłocznym zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie przystąpiono do wykonania dostępu do kierującego samochodem Skoda. W między czasie na miejsce zdarzenia przybył Zespół Ratownictwa Medycznego, któremu przekazano osobę poszkodowaną. Jednocześnie z trwającym wykonywaniem dostępu do osoby poszkodowanej, udzielono niezbędnej pomocy medycznej kierującemu drugim pojazdem, który po przebadaniu przez ZRM pozostał na miejscu zdarzenia.

 Zdjęcia i opracowanie: kpt. Adam Rybicki

st.ogn. w st. spocz. Mirosław Marczewski urodził się 23 grudnia 1965r., w Olsztynie. Służbę w pożarnictwie podjął w Zawodowej Zakładowej Straży Pożarnej przy Zakładzie Gospodarki Produktami Naftowymi CPN nr 1 w Gutkowie na stanowisku pomocnika przodownika roty. Od 16 grudnia 1990r, do dnia zwolnienia ze służby 31 sierpnia 2008r. pełnił służbę w Komendzie Zawodowej Straży Pożarnej, Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych i Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Kontynuował służbę na kolejnych stanowiskach służbowych.

ZZSP CPN Olsztyn-Gutkowo - 16.03.1985 -31.10.1990 – pomocnik przodownika roty, przodownik roty;

ZSP Olsztyn 16.12.1990 - 30.06.1992                      –przodownik roty;

KR PSP Olsztyn 01.07.1992 – 31.05.1998              – ratownik;

KM PSP Olsztyn 01.06.1998 – 31.05.2005             – starszy ratownik;

KM PSP Olsztyn 01.06.2005 – 31.08.2008             – dowódca zastępu.

W trakcie pełnienia służby pożarniczej ukończył następujące szkolenia i kursy doskonalące.

Przeszkolenie pożarnicze;

Kurs szeregowców funkcjonariuszy pożarnictwa – 1986r;

Kurs młodszych podoficerów pożarnictwa – 1988r;

Kurs obsługi i eksploatacji pił spalinowych – 1988r;

Kurs ratownictwa chemicznego – 1992r.

Kurs ratowników medycznych – 1993r

Kurs uzupełniający podoficerów Państwowej Straży Pożarnej – 1995r

 

W czasie 27 lat 7 miesięcy pracy zawodowej i służby pożarniczej wyróżniony i odznaczony

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa -2006r;

Pochwała z wpisaniem do akt osobowych – pożar budynku mieszkalnego Giławy – 2003r.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 26 listopada 2020r. (czwartek) a rozpoczną o godz. 9:00 w kaplicy miejskiej przy ul. Mariańskiej. Następnie o godz. 10:00 w kościele p.w. św. Marii Magdaleny we Wrzesinie odprawiona zostanie msza żałobna. Pochowanie na cmentarzu parafialnym we Wrzesinie

z upoważnienia Rodziny.

mł.bryg. Jarosław Gryciuk

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

Rodzinie i Bliskim strażaka szczere wyrazy współczucia składają komendanci, strażacy, pracownicy i emeryci Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

 

Pozostaniesz w pamięci wielu z nas.

W dniu 11 listopada 2020r. na terenie trzech Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zorganizowano uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt z okazji rocznicy obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości podczas których wprowadzano flagę na maszt, poprowadzili dowódcy zmian z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Jasiński

Zdjęcia: Archiwum KM PSP Olsztyn

W sobotę 31 października bieżącego roku na terenie nadleśnictwa Olsztyn w pobliżu miejscowości Zazdrość miały miejsce wspólne ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Oprócz szkoleń i ćwiczeń realizowanych w zakresie własnym przez oddziały WOT, zorganizowano dwa stanowiska szkoleniowe, na których strażacy PSP przeprowadzili szkolenie z obsługi podstawowych narzędzi jakimi posługuje się strażak
w czasie pełnienia służby – armaturą pożarniczą oraz szkolenie z działań przeciwpowodziowych.

W trakcie szkolenia na pierwszym ze stanowisk, żołnierze WOT zostali zaznajomieni
z rodzajami węży strażackich, sposobami ich sprawiania oraz z armaturą wodną w postaci rozdzielaczy czy prądownic. Dodatkowo żołnierze mieli możliwość przekonać się jak wygląda gaszenie pożarów na otwartych przestrzeniach i w lasach dzięki zorganizowaniu dla nich ćwiczebnych rozwinięć bojowych.

Na drugim stanowisku, zorganizowano szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych. Szczegółowo omówiono sposoby organizacji działań na wałach, zaprezentowano różne techniki układania worków z piaskiem. W ostatniej fazie, przećwiczono podawanie worków systemem potokowym oraz układanie ich systemem duńskim w celu podwyższenia korony wału przeciwpowodziowego.

Po zakończeniu ćwiczeń żołnierze oraz strażacy zjedli wspólnie tradycyjną wojskową grochówkę.

 

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursach, które są integralną częścią naszego kalendarza plakatowego na 2021 rok.

W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, strażacy nie pojawią się w szkołach, ale chcemy dotrzeć do uczniów oraz pedagogów drogą elektroniczną.

W tym roku mamy dla Was cztery ciekawe konkursy, dla każdej grupy wiekowej ze szkół podstawowych.

Poniżej znajduje się link do strony internetowej Komendy Głównej PSP, w którym znajduje się informacja o konkursach kalendarzowych PSP na 2021 rok.

https://www.gov.pl/web/kgpsp/ogloszenie-konkursow-kalendarzowych-2021-i-regulaminy

Źródło: KG PSP

 

KG PSP Kalendarz

KG PSP Kalendarz

W dniach 21 i 22 października 2020r; w ramach przedsięwzięcia Starosty Olsztyńskiego, współuczestniczyliśmy w akcji krwiodawstwa. W akcji brali udział pracownicy olsztyńskiego Starostwa, funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Izby Administracji Skarbowej, Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Łącznie krew oddało 16 osób. Dzięki temu udało się zebrać 7,2 litra krwi, tak potrzebnej osobom chorym, po wypadkach, urazach.

Wśród honorowych dawców znalazło się także 4 strażaków Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. Honorowo krew oddali: asp.sztab Łukasz Prot, mł.asp. Krzysztof Chitruszko, ogn. Łukasz Iwanowski, mł.ogn. Kamil Lisek.

Serdecznie Dziękuję,

/-/mł.bryg. Jarosław Gryciuk

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

W dniu 16 października o godzinie 10:06, do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja o pożarze mieszkania w miejscowości Barczewo.

Dyżurny SK KM niezwłocznie zadysponował 6 zastępów Straży Pożarnej, w tym trzy zastępy z JRG 3 Biskupiec, jeden z KM PSP w Olsztynie oraz OSP Barczewo i OSP Barczewko.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że z okna zlokalizowanego na drugim piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wydobywa się czarny dym.

Przed przybyciem zastępów Straży Pożarnej, obecny na miejscu Strażnik Miejski ewakuował mężczyznę z mieszkania na pierwszym piętrze które, oprócz klatki schodowej, również było zadymione.

W trakcie prowadzonych działań ratowniczych stwierdzono rozwinięty pożar w pomieszczeniu kuchennym, w mieszkaniu na drugim piętrze.

Podczas prowadzenia działań gaśniczych, z jednoczesnym przeszukiwaniem pomieszczeń, strażacy znaleźli i ewakuowali na zewnątrz nieprzytomną mieszkankę z lokalu na drugim piętrze. Następnie przekazano ją obecnemu na miejscu zdarzenia Zespołowi Ratownictwa Medycznego który, po przeprowadzeniu niezbędnych czynności, stwierdził zgon.

Ponadto, do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego na miejsce zdarzenia, strażacy udzielili pomocy medycznej ewakuowanemu mężczyźnie poprzez wprowadzenie tlenoterapii biernej 100 % oraz udzielili wsparcia psychicznego.

Na koniec cały obiekt został przewietrzony oraz sprawdzony przy użyciu kamery termowizyjnej, w celu wykluczenia obecności ewentualnych zarzewi ognia, oraz detektora wielogazowego.

Opracowanie i zdjęcia : kpt. Adam Rybicki

 

W dniach od 9 do 11 września br. strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie oraz strażacy z jednostek OSP z terenu powiatu olsztyńskiego, dostarczyli do 113 placówek oświatowych na terenie miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego 19395 litrów płynów dezynfekcyjnych i 48200 szt. maseczek. Środki dezynfekcyjne oraz maseczki zostały przekazane z Agencji Rezerw Materiałowych na prośbę poszczególnych podmiotów. To była kolejna akcja straży pożarnej związana z dostarczaniem środków do szkół, przedszkoli innych placówek oświatowych. Łącznie od początku trwania pandemii strażacy z powiatu olsztyńskiego dostarczyli do 259 placówek oświatowych 155 750 maseczek oraz 45490 litrów płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni. W akcji dystrybucji środków dezynfekcyjnych oraz maseczek uczestniczyły wytypowane zastępy z 9 jednostek OSP oraz zastępy z JRG KM PSP w Olsztynie. Dodatkowo w stałej gotowości do podjęcia działań ratowniczych związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa pozostaje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno Ekologicznego „ Olsztyn” z JRG 1 KM PSP Olsztyn, która została przygotowana m.in. do prowadzenia dekontaminacji pomieszczeń, pojazdów, sprzętu ratowniczego oraz samych strażaków – ratowników.

Opracował: st.kpt. Kurowski Krzysztof

Zdjęcia: mł. asp. Łukasz Alancewicz