W dniach 29-30 maja br. w Komendzie Miejskiej PSP w Olsztyn odbyły się uroczyste zbiórki w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne trzech funkcjonariuszy tutejszej komendy.

Ze służbą w szeregach Państwowej Straży Pożarnej pożegnali się:

mł. bryg. Maciej Karnacewicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego,

st. kpt. Zbigniew Marcinkowski – Zastępca Dowódcy JRG nr 3 w Biskupcu,

st. ogn. Dariusz Piotr Trzciński – Dowódca zastępu JRG nr 1 w Olsztynie.

W uroczystych zbiórkach udział wzięli: bryg. Sergiusz Dłuski p.o. Komendant Miejski PSP w Olsztynie, wyznaczeni przedstawiciele wydziałów, dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz przedstawiciele korpusu służby cywilnej Komendy Miejskiej.

Uroczyste zbiórki rozpoczęły się od złożenia meldunku bryg. Sergiuszowi Dłuskiemu
p.o. Komendantowi Miejskiemu PSP w Olsztynie, oraz odczytaniu przez bezpośrednich przełożonych przebiegu służby poszczególnych funkcjonariuszy.

Po wręczeniu decyzji o zwolnieniu ze służby p.o. Komendant Miejski PSP w Olsztynie skierował do emerytów słowa podziękowania za zaangażowanie, nienaganną wieloletnią służbę oraz wzorową realizację codziennych zadań służbowych.

Dziękujemy za wieloletnią współpracę wszystkim Emerytom i życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz realizacji życiowych pasji.

W dniu 25 maja br. ok godz. 11:24 Dyżurny Stanowiska Kierowania KM PSP w Olsztynie, otrzymał zgłoszenie o pożarze lakierni na terenie fabryki mebli, przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów stwierdzono, że: pożarem objęty jest odcinek instalacji wyciągowej lakierni, zagrożona jest pozostała część hali produkcyjnej, prowadzona jest ewakuacja pracowników. Pracownicy zakładu prowadzą działania gaśnicze przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, jedna osoba poszkodowana- mężczyzna, z oparzeniami kończyny górnej, przebywa na zewnątrz hali. Działania straży pożarnej polegały na wprowadzeniu i podaniu dwóch prądów gaśniczych wody w natarciu do wnętrza hali produkcyjnej, na dach budynku celem ograniczenia rozwoju pożaru oraz jego ugaszenia, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu, oddymieniu zadymionej części hali przy pomocy wentylatorów oddymiających, przeprowadzeniu prac rozbiórkowych nadpalonych elementów instalacji, części dachu oraz dogaszeniu pojedynczych ognisk pożaru.
W wyniku zdarzenia poszkodowany został jeden z pracowników zakładu, spaleniu uległa część instalacji wyciągowej oraz ocieplenia dachu przy wyciągu. Uratowano pozostałą część hali produkcyjnej i lakierni.
W działaniach ratowniczo – gaśniczych brało udział łączne 14 zastępów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Jednostek Ratowniczo Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz Grupa Operacyjną z KM PSP Olsztyn.

Rozpoczął się kolejny sezon palności w lasach, który był poprzedzony corocznymi przygotowaniami służb państwowych. Przedstawiciele poszczególnych nadleśnictw we współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie opracowali i uzgodnili dokumentację pn. Sposób postępowania na wypadek powstania pożaru lasu. Najważniejszymi zagadnieniami weryfikowanymi przez funkcjonariuszy wydziału kontrolno – rozpoznawczego, pozostają niezmiennie źródła wody do gaszenia pożaru lasu oraz stan dojazdów pożarowych. Tendencja polegająca na rezygnacji z wyznaczania hydrantów zewnętrznych do ochrony obszarów leśnych sprawiła, że wskazano kolejne stanowiska czerpania wody wykorzystujące naturalne źródła wody. Poszczególne nadleśnictwa naszego powiatu wykonują nowe stanowiska wody nad zbiornikami i ciekami w lasach, a jednocześnie wskazują istniejące punkty poboru wody, które można wykorzystać do celów gaśniczych. Bardzo dobrym przykładem wykorzystania istniejącej infrastruktury jest wskazywanie zbiorników retencyjnych na terenach leśnych oraz źródeł wody, które w normalnym stanie funkcjonowania zasilają w wodę szkółki leśne. Jest to idealny przykład wykorzystania własnych zasobów do ochrony lasu. Dodatkowym źródłem wody, które jest wskazywane są stawy wiejskie, należące do poszczególnych gmin naszego powiatu. Nie posiadają one zazwyczaj infrastruktury w postaci przewodów ssawnych, ale przy spełnieniu minimalnych wymagań są, jak najbardziej właściwe do ochrony obszarów leśnych. W tym miejscu należy nadmienić, że w wyniku współpracy samorządu z leśnikami, w miejscowości Piotraszewo, został wykonany punkt czerpania wody wyposażony w stanowisko czerpania wody oraz studnię z przewodem ssawnym. Powstała zatem infrastruktura chroniąca zarówno mieszkańców wsi, jak okoliczne lasy.

W obecnej chwili trwają czynności mające na celu, jak najszersze rozpoznanie operacyjne terenów leśnych przy użyciu samochodów gaśniczych. Na terenie powiatu olsztyńskiego zewidencjonowano ponad 70 stanowisk czerpania wody przewidzianych do tego celu. Prowadzone wspólnie z leśnikami działania zapewnią optymalne przygotowanie do prowadzenia ewentualnych działań gaśniczych.

Opracowanie: mł. bryg. Maciej Karnacewicz

Zdjęcia: KM PSP Olsztyn

W dniu 4 maja 2020r. w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbyły się uroczyste zbiórki z okazji Dnia Strażaka podczas których odczytano wyciągi z postanowień o przyznaniu odznaczeń, wyróżnień i awansów w stopniach służbowych. W okolicznościowym wystąpieniu p.o. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski złożył życzenia strażakom i pracownikom cywilnym Komendy oraz podziękował za zaangażowanie w służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu olsztyńskiego.

Wykaz awansów i odznaczeń:

1) Postanowieniem nr 2/OP/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Złotą Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali:

- bryg. w st.spocz. Jarosław Przybułowski

2) Postanowieniem nr 2/OP/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali:

- asp.sztab. Mariusz Dowgiałło JRG 3

3) Rozkazem Personalnym nr 384/kadr/20 z dnia 7 kwietnia 2020r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień młodszego brygadiera otrzymał:

- st. kpt. Łukasz Jasiński

4) Rozkazem Personalnym nr 382/kadr/20 z dnia 7 kwietnia 2020r. Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień starszego kapitana otrzymał:

- kpt. Zbigniew Marcinkowski, JRG 3
- kpt. Sebastian Dziadkiewicz. JRG 1

5) Rozkazem Personalnym nr 382/kadr/20 z dnia 7 kwietnia 2020r. Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień kapitana otrzymał:

- mł.kpt. Cezary Bolczak, JRG 2
- mł.kpt. Łukasz Jędrzejewski. JRG 2

6) Rozkazem Personalnym nr 387/kadr/20 z dnia 7 kwietnia 2020r. Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień młodszego kapitana otrzymał:

- asp. Mariusz Kałamarski, KM

7) Rozkazem Personalnym nr 1/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień aspiranta sztabowego otrzymał:

- st. asp. Robert Osenkowski. JRG 2

8) Rozkazem Personalnym nr 1/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień starszego aspiranta otrzymał:

- asp. Sebastian Połubiejko, JRG 1
- asp. Artur Serafin. JRG 1

9) Rozkazem Personalnym nr 1/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień aspiranta otrzymał:

- mł. asp. Adrian Baumann, JRG 3
- mł. asp. Radosław Krupa, KM
- mł.asp. Andrzej Malinowski, JRG 3
- mł. asp. Łukasz Matysiak, KM
- mł. asp. Tomasz Tylus, JRG 3 ,
- mł.asp. Przemysław Wąsiewski. JRG 1

10) Rozkazem Personalnym nr 11.2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień starszego ogniomistrza otrzymał:

- ogn. Sławomir Grynko, JRG 2
- ogn. Przemysław Kamiński, JRG 2
- ogn. Leszek Kołakowski JRG 3
- ogn. Michał Końpa JRG 1
- ogn. Jarosław Kuczyński, JRG 2
- ogn. Przemysław Pawelec, JRG 1
- ogn. Arkadiusz Plezia, JRG 2
- ogn. Adam Witek. JRG 3

11) Rozkazem Personalnym nr 11.2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej stopień ogniomistrza otrzymał:

- mł. ogn. Waldemar Brzeziński, JRG 3
- mł. ogn. Michał Gąsiorek JRG 2
- mł.ogn. Marek Kalinowski, KM
- mł. ogn. Wojciech Kłodawski, JRG 1
- mł. ogn. Łukasz Kurowski, KM
- mł. ogn. Maciej Moszczyński, JRG 3
- mł. ogn. Grzegorz Nowak, JRG 3
- mł. ogn. Adam Pietruszka, JRG 1
- mł. ogn. Jacek Zygiel, JRG 2
- mł. ogn. Arkadiusz Żebrowski, JRG 3

12) Rozkazem Personalnym nr 11.2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej stopień młodszego ogniomistrza otrzymał:

- st. sekc. Sebastian Baumann, JRG 1
- st. sekc. Damian Burdyn, JRG 3
- st. sekc. Łukasz Fijałkowski, JRG 1
- st. sekc. Paweł Gabiec, JRG 3
- st. sekc. Jan Gabryś, JRG 1
- st. sekc. Marek Gniadek, JRG 1
- st. sekc. Paweł Greifenberg, JRG 1
- st. sekc. Franciszek Jabłoński, JRG 1
- st. sekc. Dawid Lorkowski, JRG 1
- st. sekc. Marcin Majewski, JRG 3
- st. sekc. Wojciech Prusiński, JRG 1
- st. sekc. Piotr Rutkowski, KM
- st. sekc. Michał Sadowski, JRG 2
- st. sekc. Radosław Sokołowski, JRG 2
- st.sekc. Paweł Wołoszyn. JRG 1

13) Rozkazem Personalnym nr 13.2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej stopień sekcyjnego otrzymał:

- st.str. Dawid Kobyliński, JRG 1
- st.str. Błażej Sławiński, JRG 1
- st.str. Kacper Witkowski, KM
- st.str. Michał Zglinicki. JRG 1

14) Rozkazami Personalnymi nr 4-18.2020 z dnia 22 kwietnia 2020r. Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, stopień starszego strażaka otrzymał:
- str. Mateusz Banaszek, JRG 1
- str. Kamil Brokos, JRG 1
- str. Paweł Dąbrowski, JRG 1
- str. Marek Hajduk, JRG 1
- str. Tomasz Jackiewicz, JRG 1
- str. Michał Kopeć, JRG 1
- str. Przemysław Koszela, JRG 1
- str. Dawid Kowalczyk JRG 1
- str. Mateusz Kuzia, JRG 3
- str. Mateusz Załęski, JRG 1
- str. Tomasz Pisarski, JRG 1
- str. Mateusz Przytuła, JRG 1
- str. Anna Raczkowska, KM
- str. Krystian Sęk, JRG 1
- str. Paweł Surożyński. JRG 1

15) Decyzją 616-14-16/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. Komendanta Głównego PSP nagrodą pieniężną wyróżniony został:

- st.kpt. Zbigniew Marcinkowski, JRG 3

16) Decyzją WK.125.7.2.2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nagrodami pieniężnymi wyróżnieni zostali:

- mł.bryg. Łukasz Jasiński, KM
- st.ogn. Karol Król, JRG 1
- st.asp. Dariusz Trzciński, JRG 2
- asp. Robert Semeniuk. JRG 3

20) Podziękowania za ofiarną służbę i serdeczne życzenia strażacy KM PSP w Olsztynie otrzymali również od:

- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy,
- MSWiA - Mariusza Kamińskiego,
- Komendanta Głównego PSP - nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka,
- Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego,
- Prezydenta Olsztyna – Piotra Grzymowicza,
- Starosty Olsztyńskiego - Andrzeja Abako,
- Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie insp. Piotra Zabuskiego.

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Jasiński, bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: mł. kpt. Mariusz Kałamarski, mł. asp. Michał Pawlus

W dniu 2 maja 2019r. w trzech Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zorganizowano uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości podczas których wprowadzano flagę na maszt, poprowadzili dowódcy zmian.

Tekst: mł.asp. Michał Pawlus,

Zdjęcia: KM PSP Olsztyn    

O Fladze ….

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto państwowe, ustanowione w 2004r. ustawą Sejmu RP, które ma propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które wielokrotnie na przestrzeni wieków podlegały zmianie. Oficjalny wygląd polskiej flagi został ustalony podczas Sejmu Królestwa Polskiego w 1831r a w prawie państwowym zatwierdzono go w roku 1919.

Polska flaga składa się z dwóch pasów: białego i czerwonego. Górny pas, (biały) reprezentuje Orła Białego, dolny (czerwony) to tło herbu. Biel oznacza tu czystość, lojalność i szlachetność. Czerwień symbolizuje takie wartości jak dzielność, poświęcenie i waleczność. Kolory Flagi Polskiej nierozerwalnie związane były z dziejami historycznymi naszego narodu. Te przyjęte przez Sejm RP barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszą Polakom we wszystkich ważnych dla nas wydarzeniach.