W dniu 11 stycznia 2021r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie mł. bryg. Jarosław Gryciuk, wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Biskupiec Panem Kamilem Kozłowskim, dh Janem Sochą Prezesem OSP w Biskupcu oraz dh Arkadiuszem Sochą Naczelnikiem OSP w Biskupcu, podpisał porozumienie o włączeniu jednostki OSP w Biskupcu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W dokumencie intencyjnym określono obowiązki, kryteria i uprawnienia każdej ze stron dotyczące: obszaru działania OSP Biskupiec, ilości pojazdów i rodzaju sprzętu specjalistycznego stanowiącego wyposażenia jednostki, zasad dysponowania na potrzeby systemu oraz stanu liczebnego członków czynnych, celem zabezpieczenia zdolności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Jest to pierwsza jednostka OSP z terenu powiatu olsztyńskiego w roku 2021, która poprzez własną aktywność spełniła kryteria włączenia do KSRG. Decyzję w przedmiotowym zakresie podejmie, na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Jasiński

Zdjęcia: UM Biskupiec

W dniu 3 stycznia o godzinie 13:17, do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja o pożarze mieszkania w miejscowości Biskupiec.

Dyżurny SK KM niezwłocznie zadysponował 4 zastępy Straży Pożarnej, w tym dwa zastępy z JRG 3 Biskupiec oraz OSP Biskupiec i OSP Bredynki.

Przed przybyciem Straży Pożarnej na zdarzenie najechał patrol Policji, który zauważył wydobywający się dym z okna oraz płomienie. Policjanci niezwłocznie powiadomili wszystkich mieszkańców o zdarzeniu i nakazali ewakuację na zewnątrz budynku. Przy użyciu samochodowej gaśnicy proszkowej podjęli próbę gaszenia, co znacząco ograniczyło rozprzestrzenianie się pożaru. W chwili zdarzenia w mieszkaniu spał mężczyzna, którego również ewakuowali na zewnątrz.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w mieszkaniu na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego panuje zadymienie.

Działania Straży Pożarnej polegały na wprowadzeniu roty w sprzęcie ochrony układu oddechowego z nawodnioną linią gaśniczą oraz zlokalizowaniu pożaru. Stwierdzono, że pożarem objęte jest wyposażenie kuchni wraz ze stropem wykonanym z płyty kartonowo gipsowej oraz drewnianego stelażu. Następnie oddymiono obiekt przy użyciu wentylatora osiowego oraz dokonano pomiarów detektorem wielogazowym na obecność substancji niebezpiecznych.

Ponadto, do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego na miejsce zdarzenia, strażacy udzielili pomocy medycznej ewakuowanemu mężczyźnie poprzez wprowadzenie tlenoterapii biernej 100 % oraz udzielili wsparcia psychicznego.

Mężczyzna po przebadaniu przez ZRM pozostał na miejscu zdarzenia.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: asp. Tomasz Tylus

30 grudnia 2020r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie zorganizowaliśmy akcję oddania osocza krwi.

W honorowym oddaniu osocza krwi wzięło udział 7 strażaków, którzy wcześniej przebyli chorobę Covid-19. Kwalifikacja kandydatów do oddania osocza krwi, poprzedzona była wywiadem medycznym, badaniem krwi na istnienie przeciwciał i ostateczną decyzją lekarza. W tym zakresie bardzo ściśle współpracowaliśmy z Medycznym Laboratorium Diagnostycznym przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie.

Po przeprowadzonych przez RCKiK badaniach, osocze krwi oddało łącznie 7 strażaków, w tym Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie mł.bryg. Jarosław Gryciuk. Oddano 4200 ml osocza krwi, które może być wykorzystane na potrzeby leczenia osób chorych na Covid-19.

Opracowanie: bryg. Sławomir Filipowicz,

Zdjęcia: asp. Przemysław Wąsiewski

W związku z Państwa bezinteresownym zaangażowaniem w akcję krwiodawstwa, poświęcenie części siebie w celu pomocy, tym którzy tego potrzebują, dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej zbiórce.

 

To także okazja do uznania bardzo dobrej współpracy z kierownictwem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, w szczególności z Panią Dyrektor Grażyną Kulą.

 

 

 

/-/ mł.bryg. Jarosław Gryciuk

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

 

W dniu 21 grudnia br., Komendant Miejski PSP w Olsztynie mł. bryg. Jarosław Gryciuk otrzymał z rąk Komendanta Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP hm. Macieja Micielskiego lampion z Betlejemskim Światłem Pokoju symbolem pokoju nadziei i miłości. Betlejemskie Światło Pokoju jest w tym roku roznoszone pod hasłem „Światło służby”. Hasło ma być inspiracją dla wszystkich do niesienia bezinteresownej pomocy na co dzień oraz wezwaniem do wspólnej pracy, działania na rzecz lokalnej społeczności i jej otoczenia.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii. W Polsce Związek Harcerstwa Polskiego przekazanie Światła organizuje już od 1991 roku. Polscy harcerze przejmują ogień od skautów słowackich i przekazują dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Opracowanie: mł.bryg. Łukasz Jasiński

16 grudnia 2020r. z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przekazaliśmy przedstawicielom Fundacji FOSa zebrane przez strażaków komendy i pracowników cywilnych produkty żywnościowe, artykuły kosmetyczne i chemię gospodarczą. Dary w ramach prowadzonej przez Fundację akcji pomocowej, trafią do dzieci i seniorów.

W działanie spontanicznie włączyli się strażacy całej komendy, w tym trzech jednostek ratowniczo-gaśniczych a także pracownicy cywilni. Dzięki zrozumieniu problemu i chęci pomocy, udało się zebrać dość pokaźną ilość produktów, które w tym dniu przekazał przedstawicielom fundacji mł.bryg. Jarosław Gryciuk Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, wraz z delegacją dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych i naczelnikiem Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego.

 

Grafika z patronatem 768x427

W tym przedświątecznym okresie, strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, wraz z druhami Ochotniczych Straży Pożarnych przygotowali dla mieszkańców naszego rejonu akcję społeczną, proponującą zakup CZUJKI jako świątecznego prezentu dla naszych najbliższych!

Niewiele ponad 4 % gospodarstw domowych Polsce jest wyposażonych w urządzenia wykrywające dym i tlenek węgla – to zdecydowanie zbyt mało! Tym bardziej, że te proste narzędzia, które mogą stać się niskobudżetowym prezentem dla naszych bliskich, mogą uratować im życie!

CZUJKI TLENKU WĘGLA (CZADU)

W każdym domu i mieszkaniu, gdzie znajduje się piecyk gazowy czy też inny piec, np. centralnego ogrzewania powinna znajdować się czujka, która w momencie wystąpienia realnego zagrożenia gazowymi produktami spalania(w tym tlenku węgla), poinformuje nas w charakterystyczny i głośny sposób o zaistniałym niebezpieczeństwie.

Niepożądana emisja tlenku węgla do pomieszczeń jest powodowana przez niewłaściwe działanie przewodów kominowych, zarówno wentylacyjnych jak i dymowych (np. zbytnie zanieczyszczenie przewodów czy ich nieszczelność). Brak ich konserwacji, w tym czyszczenia,  wady konstrukcyjne oraz niedostosowanie istniejących systemów wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi (w trakcie wymiany starych okien i drzwi na nowe likwidujemy możliwość naturalnej wentylacji pomieszczeń)stwarza ryzyko nagromadzenia się w lokalu zbyt dużej ilości tlenku węgla – aż do osiągnięcia stężenia powodującego śmierć!

Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku – nie sposób wykryć jego obecności bez odpowiednich urządzeń. Czujka czadu ratuje życie, informując nas o wzroście stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach, które użytkujemy. Bez niej nie mamy szans w walce z „cichym zabójcą” (tak zwany jest czad) !

CZUJKI DYMU

Tlenek węgla to nie jedyny zabójca spośród produktów spalania. Wszędzie, gdzie znajdują się materiały palne, nie można wykluczyć powstania pożaru. W dzisiejszych czasach niebezpieczeństwo szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru wzrosło ogromnie – wszechobecne tworzywa sztuczne, wykorzystywane do produkcji mebli czy elementów wystroju wnętrz, ulegają spalaniu znacznie szybciej niż niegdyś dominujące materiały pochodzenia naturalnego. Dodatkowo w czasie rozkładu termicznego emitują znaczne ilości dymu, który jest główną przyczyną śmierci w wyniku pożaru. O ile w ciągu dnia, podczas normalnego funkcjonowania, jesteśmy wstanie wyczuć dym, w nocy nie jest to prawdopodobne i może prowadzić do tragedii. Czujka dymu daje nam szansę –głośnym dźwiękiem informuje o powstaniu pożaru, oferując możliwość szybkiego zareagowania na powstałe zagrożenie: ugaszenie pożaru w zarodku i skuteczną ewakuację.

CZUJKA – PREZENT WART TYLE CO ŻYCIE

Pragniemy jako strażacy dotrzeć do świadomości jak największej liczby osób. Zwłaszcza w przedświątecznym okresie, kiedy planujemy prezenty dla naszych najbliższych, spróbujmy rozważyć, czy ktoś w naszym otoczeniu nie potrzebuje czujki dymu i tlenku węgla. Być może od lat członkowie naszych rodzin czy znajomi żyją bez odpowiednich zabezpieczeń w postaci prostych urządzeń pomiarowych. Czujkę wykrywająca dym czy tlenek węgla (lub oba czynniki jednocześnie) można kupić już od kilkudziesięciu złotych – czy nie jest to cena warta uratowania ludzkiego życia ?...

Poniżej ważne informacje z ogólnopolskiej kapani ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"

 PRZYPOMINAMY

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719 ze zm.), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

 • cztery razy w roku –od pieców i kominków(i innych palenisk) opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem);
 • dwa razy w roku –od pieców (i innych palenisk) opalanych paliwem ciekłym i gazowym;
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej – od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych;

Ponadto:

 • co najmniej raz w roku usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych (jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych).

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY! Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji – nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
 6. Zakup czujkę dymu i tlenku węgla, zwiększając bezpieczeństwo swoje i najbliższych.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspiesz ona czynność serca – mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W powyższej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób !
 • Tlenek węgla to trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym i potrzebującym pomocy strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Opracował: mł.bryg. Łukasz Jasiński,

Grafika: mł.bryg. Łukasz Godlewski, mł.asp. Michał Pawlus

Źródło: opracowanie własne; fragment kampanii ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa:  http://gov.pl/kgpsp