W dniu 12 sierpnia 2019r. Komendant Miejski Państwowej Straży pożarnej w Olsztynie st.bryg. Andrzej Górzyński, wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Barczewo Panem Andrzejem Maciejewskim, dh Marcinem Waśniewskim Prezesem OSP w Barczewku oraz dh Jackiem Jackiewiczem Naczelnikiem OSP w Barczewku, podpisał porozumienie o włączeniu OSP w Barczewku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W dokumencie intencyjnym określono obowiązki, kryteria i uprawnienia każdej ze stron dotyczące: obszaru działania OSP Barczewko, ilości pojazdów i rodzaju sprzętu specjalistycznego stanowiącego wyposażenia jednostki, zasad dysponowania na potrzeby systemu oraz stanu liczebnego członków czynnych, celem zabezpieczenia zdolności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

W roku 2019 jest to pierwsza jednostka OSP z terenu powiatu olsztyńskiego, która poprzez własną aktywność spełniła kryteria włączenia do KSRG. Decyzję w przedmiotowym zakresie poxdejmie, na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Sławomir Filipowicz

W dniu 13 sierpnia o godzinie 13:32 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie informacja drogą telefoniczną z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, z treści której wynikało, że na drodze serwisowej biegnącej wzdłuż DK 16, na wysokości miejscowości Ruszajny doszło do zderzenia karetki transportującej pacjenta z samochodem osobowym.

Do zdarzenia zostały zadysponowane trzy zastępy z JRG Biskupiec oraz zastęp z OSP Barczewo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, KDR potwierdził zdarzenia. Z przeprowadzonego rozpoznania wynikało, że karetką jechała trzyosobowa obsada ratowników medycznych, którzy przewozili do szpitala pacjentkę po zatruciu pokarmowym. Wszyscy samodzielnie opuścili pojazd. Jeden z ratowników medycznych znajdował się pod wpływem zdarzenia, kontakt z nim był utrudniony. Drugi ratownik udzielał pomocy pasażerom pojazdu osobowego, a trzeci zajmował się transportowaną pacjentką (która nie zgłaszała dolegliwości po zdarzeniu). Pojazdem osobowym podróżowały dwie osoby, mężczyzna i kobieta w 10 tygodniu ciąży. Wskutek zdarzenia kierowca posiadał rany krwawiące lewej kończyny górnej. Kobieta nie zgłaszała żadnych dolegliwości. Była pod wpływem zdarzenia.

Działania Straży Pożarnej polegały na wspraciu działań ratowników medycznych w udzielaniu pomocy medycznej osobom poszkodowanym poprzez zaopatrzenie ran krwawiących kierującego pojazdem osobowym oraz udzieleniu wsparcia psychicznego pozostałym uczestnikom zdarzenia. W trakcie prowadzonych działań ratowniczych kierujący karetką, biorącą udział w zdarzeniu, zaczął uskarżać się na ból odcinka szyjnego kręgosłupa.

Po przebadaniu przez przybyłem ZRM na miejsce zdarzenia, do szpitala zabrano osoby podróżujące pojazdem osobowym, dwóch ratowników medycznych oraz pacjentkę, która była transportowana ZRM.

Po zakończonych działaniach ratowniczych na miejscu zdarzenia pozostał zastęp z OSP Barczewo w celu pomocy Policji w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie uprzątnięciu na pobocze pozostałości karoseryjnych.

Opracował: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: asp. Piotr Rochowicz

W dniu 13 sierpnia o godzinie 6:02 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła formatka z WCPR z treści, której wynikało, że na DK 16, między Kromerowem, a Barczewem, samochód ciężarowy zjechał ze skarpy, leży na boku, stwierdzono wyciek paliwa, poszkodowana jedna osoba.

Do zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy z JRG Biskupiec, samochód ciężki ratownictwa technicznego z JRG 1 Olsztyn, dwa zastępy z OSP Barczewo oraz zastęp z OSP Ramsowo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, KDR stwierdził, że między drogą serwisową, a DK 16 pikietaż 17/7, na lewym boku znajduje się samochód ciężarowy (ciągnik siodłowy) wraz z naczepą typu "IZOTERMA" - ciągnik siodłowy oraz naczepa na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Pojazd zjechał ze skarpy o wysokości około 5 metrów (różnica wysokości między drogą serwisową, a DK 16). Z lewego zbiornika (na stronie którego leży pojazd) wycieka olej napędowy - wskutek zdarzenia doszło do rozszczelnienia zbiornika w połowie jego wysokości. Prawy zbiornik oleju napędowego pusty. Pojazd znajduje się w betonowym odprowadzeniu wody ze skarpy - w tym odprowadzeniu zbiera się olej napędowy - brak zagrożenia chemiczno - ekologicznego. Pojazdem podróżował kierowca - mężczyzna w wieku 32 lat, obywatel Ukrainy, przytomny, samodzielnie opuścił pojazd, rana krwawiąca lewej kończyny górnej (z łokcia). Skład znajduje się całkowicie poza drogą Przed zastępami JOP na miejsce zdarzenia przybył ZRM, który zaopatrywał kierującego pojazdem ciężarowym.

Działania Straży Pożarnej polegały na ograniczeniu rozlewu oleju napędowego poprzez zebranie do kuwet, a następnie przelaniu do pojemników oraz przekazaniu kierowcy pojazdu. Ponadto odłączono akumulator w pojeździe.

Kierujący pojazdem ciężarowym po przebadaniu przez ZRM pozostał na miejscu zdarzenia.

W dniu 09.08.2019r. o godz. 9.25 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP
w Olsztynie wpłynęło zgłoszenie, że na budowie wieżowca "CENTAURUS" przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w kabinie operatora żurawia wieżowego, znajduje się mężczyzna w wieku lat ok. 35 – operator żurawia, z którym brak jest kontaktu [ brak kontaktu radiowego i telefonicznego z pozostałymi pracownikami budowy].

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na wysokości ok. 55m znajduje się operator żurawia wieżowego. Wraz z operatorem w kabinie operatora dźwigu przebywa kierownik budowy, który z uwagi na brak kontaktu z operatorem, dotarł do niego przed przybyciem na miejsce jednostek ochrony przeciwpożarowej. Mężczyzna miał zachowane czynności życiowe, kontakt werbalny utrudniony, bark możliwości samodzielnej ewakuacji z dźwigu. Dźwig został unieruchomiony i zabezpieczony przez pracowników budowy przed niekontrolowanym uruchomieniem.

Działania Straży Pożarnej polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dotarciu do poszkodowanego mężczyzny celem udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po dokonanej ocenie stanu poszkodowanego przez dowódcę SGRW podjęto decyzję o ewakuacji operatora z dźwigu z wysokości ok. 55m przez dwóch ratowników wysokościowych przy wykorzystaniu technik alpinistycznych. Mężczyzna po przebadaniu przez ratowników Zespołu Ratownictwa Medycznego został odwieziony do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie celem obserwacji i przeprowadzenia dalszych badań diagnostycznych.

W działaniach ratowniczych brało udział pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego z JRG 2 KM PSP Olsztyn oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia Policja.

Od 2 sierpnia 2019 r. na terenie Archidiecezjalnego Ośrodka Charytatywnego CARITAS w Rybakach, w gminie Stawiguda, odbywa się Jubileuszowy Zlot 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który potrwa do 11 sierpnia 2019 r. W Zlocie bierze udział blisko 6 tys. harcerzy. Obszar zlotu podzielony został na 43 „gniazda”, a w każdym z nich przebywa od 110 do 190 osób.

W ramach zabezpieczenia Zlotu na terenie obozowiska utworzono posterunek składający się ze strażaków z KM PSP w Olsztynie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sile
49 funkcjonariuszy. Na terenie obozowiska stacjonują: dwa samochody średnie gaśnicze, samochód ciężki gaśniczy, samochód rozpoznania chemicznego, kontener logistyczny, dwa quady, łódź ratownicza oraz kontener zabezpieczenia logistycznego Szkoły Podoficerskiej PSP z Bydgoszczy.

Podczas pierwszych dwóch dni Zlotu w każdym z gniazd strażacy przeprowadzili działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. W dniu 6 sierpnia 2019 r.
o godz. 17.30 Szef Sztabu ZHR ogłosił dla całego stanu osobowego próbny alarm ewakuacyjny. Informacja o alarmie ogłoszono drogą telefoniczną do wszystkich „gniazd”, dodatkowo po terenie obozu poruszał się samochód Wojska z systemem nagłośnieniowym, który ogłaszał komunikat wzywający do ewakuacji. Uczestnicy zlotu udali się do wyznaczonego miejsca zbiórki, na którym znajdował się pojazd 301 N 21 z włączoną sygnalizacją błyskową. Podczas ewakuacji ratownicy PSP sprawdzali czy wszystkie osoby ewakuowały się z „gniazd”. W ciągu 24 minut od ogłoszenia próbnego alarmu wszyscy uczestnicy znajdowali się na terenie boiska. Po złożeniu meldunku Szefowi Sztabu o stanie osobowym obozu, uczestnicy pod opieką swoich dowódców udali się do swoich zajęć. Celem próbnej ewakuacji było przećwiczenie wypracowanej wspólnie ze sztabem Zlotu procedury ewakuacji ze wszystkich gniazd, co w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia, szczególnie w przypadku anomalii pogodowych, pozwoli na szybszą i bezpieczniejszą ewakuacje wypoczywających harcerzy.

W ramach operacji wojewódzkiej zabezpieczenia Zlotu zaplanowano w sumie pięć podoperacji:  „Obóz”, „Drogi”, „Sanktuarium”, „Koncert I”, „Koncert II”. Podoperacja „Obóz” stanowi zabezpieczenie obozowiska w Rybakach, podoperacja „Drogi” polega na zabezpieczeniu przemieszczania się harcerzy środkami transportu do innych lokalizacji, podoperacja „Sanktuarium” polegała na zabezpieczeniu pielgrzymki harcerzy do Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie
w dniu 4 sierpnia 2019 r. podczas której wizytował prezydent RP. Podoperacje „Koncert I”
i „Koncert II” polegać będą na zabezpieczeniu imprez masowych, które odbędą się w dniach
9-10 sierpnia 2019 r na terenie ośrodka w Rybakach.

Opracowanie: bryg. Jarosław Przybułowski

Zdjęcia: bryg. Jarosław Przybułowski

W dniu 26 lipca br. ok. godziny 14:24, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu w komunikacji drogowej, z którego wynikało że na odcinku drogi krajowej nr 16 za miejscowością Dłużki, gm. Gietrzwałd doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym.  Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów i przeprowadzeniu rozpoznania potwierdzono zderzenie czołowe samochodu osobowego Ford Focus z samochodem ciężarowym SCANIA, wewnątrz samochodu osobowego znajdują się uwięzione, nieprzytomne dwie osoby, kierowca samochodu ciężarowego na zewnątrz – przytomny z urazem lewego kolana. Uszkodzone pojazdy znajdują się poza drogą. Na jezdni widoczne rozlane płyny eksploatacyjne oraz rozrzucone elementy konstrukcyjne uszkodzonych pojazdów. Droga całkowicie zablokowana. Działania straży pożarnej polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach, zabezpieczeniu wycieków płynów eksploatacyjnych, wykonaniu dostępu do osób poszkodowanych w samochodzie osobowym, poprzez usuniecie elementów konstrukcyjnych nadwozia [odcięcie dachu, drzwi bocznych z obu stron, wyparcie deski rozdzielczej] przy użyciu narzędzi hydraulicznych, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla poszkodowanego kierowcy samochodu ciężarowego.

W wyniku zdarzenia śmierć poniósł kierowca i pasażerka samochodu osobowego. Kierowca samochodu ciężarowego po przebadaniu i zaopatrzeniu został odwieziony przez ZRM do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ostródzie. Z uwagi na okoliczności zdarzenia i konieczność przeprowadzenia czynności procesowych na miejscu zdarzenia, działania straży pożarnej wykonywane było pod nadzorem Prokuratora i funkcjonariuszy Policji.

W działaniach ratowniczych brały udział dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego zastępy z JRG KP PSP Ostróda, JRG nr 1 KM PSP Olsztyn oraz OSP Biesal i OSP Gietrzwałd. Na miejsce zdarzenia zadysponowany został również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Opracowanie: st.kpt. Kurowski Krzysztof

Zdjęcia: str. Brokos Kamil

W dniu 28.07.2019r. około godziny 21:30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym do którego doszło w okolicach miejscowości Warglewo na drodze krajowej „S7”. Z uwagi na treść zgłoszenia, iż do wypadku doszło na granicy powiatów alarmowane były również Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej z powiatu ostródzkiego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu z JRG Ostróda zastano zderzenie czterech samochodów osobowych: 1.BWM; 2.Toyota; 3. Volvo L40; 4. Volvo S40. Pojazdami podróżowało łącznie 10 osób (siedmioro dorosłych i troje dzieci). Dwie osoby dorosłe podróżujące Volvo L40 uwięzione w pojeździe, nieprzytomne. Na miejscu obecny ZRM, który udziela pomocy poszkodowanym. Ruch w kierunku Olsztynka na drodze „S7” zablokowany przez pojazdy biorące udział w zdarzeniu.

Działania straży pożarnej polegały na:

- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia (wydzieleniu terenu działań za pomocą pachołków, odłączeniu akumulatorów w pojazdach),

- przy pomocy narzędzi hydraulicznych wykonaniu dostępu do kierowcy Volvo L40, ewakuowaniu go na zewnątrz pojazdu i przekazaniu dla ZRM,

- przeszukaniu miejsca pobliskiego pod względem przebywania osób mogących brać udział w zdarzeniu-nie stwierdzono,

- oświetleniu terenu działań ratowniczych,

- na polecenie Policji wykonaniu dostępu do kobiety, u której stwierdzono zgon i wydobyciu jej z pojazdu.

Po przebadaniu uczestników zdarzenia ZRM do szpitali przewiozły mężczyznę oraz dziecko podróżujące Volvo L40. Będący na miejscu zdarzenia lekarz stwierdził zgon kobiety podróżującej Volvo L40. W działaniach trwających blisko pięć godzin zaangażowanych było 10 zastępów JOP i 54 ratowników oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego, Policja,  przedstawiciel Prokuratury. 

 Opracowanie: st. kpt. Pisarki Przemysław

AFISZ TDP AMATORW

W dniu 19 lipca 2019 roku o godzinie 19:04 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła formatka z WCPR z treści, której wynikało, że na drodze krajowej nr 16, na wysokości miejscowości Biskupiec doszło do zderzenia samochodu osobowego z motorem.

Do zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy z JRG 3 Biskupiec. Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym stwierdził, że do zdarzenia doszło na drodze serwisowej biegnącej wzdłuż DK 16. Pierwszą służbą przybyłą na miejsce zdarzenia była Państwowa Straż Pożarna.

Wskutek zdarzenia poszkodowana została jedna osoba - kierujący motorem nastolatek w wieku 14 lat, u którego w trakcie badania urazowego stwierdzono liczne rany powierzchowne oraz uraz głowy i klatki piersiowej. Pojazdem osobowym podróżowały dwie osoby, które nie zgłaszały żadnych dolegliwości.

Działania Straży Pożarnej polegały na zablokowaniu drogi w obu kierunkach oraz udzieleniu pomocy medycznej przez strażaków – ratowników z JRG. Osobę poszkodowana przekazano przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego.

Na miejsce zdarzenia przybył śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dla którego ratownicy PSP wyznaczyli miejsce do lądowania.

Kierujący motorem po zaopatrzeniu przez Zespół Ratownictwa Medycznego został zabrany na obserwacje do szpitala.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: asp. sztab. Tomasz Woliński

 

2019 07 19 wypadek droga serwisowa DK 16 Biskupiec3

owzwosprp