W dniu 11 stycznia 2021r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie mł. bryg. Jarosław Gryciuk, wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Biskupiec Panem Kamilem Kozłowskim, dh Janem Sochą Prezesem OSP w Biskupcu oraz dh Arkadiuszem Sochą Naczelnikiem OSP w Biskupcu, podpisał porozumienie o włączeniu jednostki OSP w Biskupcu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W dokumencie intencyjnym określono obowiązki, kryteria i uprawnienia każdej ze stron dotyczące: obszaru działania OSP Biskupiec, ilości pojazdów i rodzaju sprzętu specjalistycznego stanowiącego wyposażenia jednostki, zasad dysponowania na potrzeby systemu oraz stanu liczebnego członków czynnych, celem zabezpieczenia zdolności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Jest to pierwsza jednostka OSP z terenu powiatu olsztyńskiego w roku 2021, która poprzez własną aktywność spełniła kryteria włączenia do KSRG. Decyzję w przedmiotowym zakresie podejmie, na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Jasiński

Zdjęcia: UM Biskupiec