30 grudnia 2020r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie zorganizowaliśmy akcję oddania osocza krwi.

W honorowym oddaniu osocza krwi wzięło udział 7 strażaków, którzy wcześniej przebyli chorobę Covid-19. Kwalifikacja kandydatów do oddania osocza krwi, poprzedzona była wywiadem medycznym, badaniem krwi na istnienie przeciwciał i ostateczną decyzją lekarza. W tym zakresie bardzo ściśle współpracowaliśmy z Medycznym Laboratorium Diagnostycznym przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie.

Po przeprowadzonych przez RCKiK badaniach, osocze krwi oddało łącznie 7 strażaków, w tym Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie mł.bryg. Jarosław Gryciuk. Oddano 4200 ml osocza krwi, które może być wykorzystane na potrzeby leczenia osób chorych na Covid-19.

Opracowanie: bryg. Sławomir Filipowicz,

Zdjęcia: asp. Przemysław Wąsiewski

W związku z Państwa bezinteresownym zaangażowaniem w akcję krwiodawstwa, poświęcenie części siebie w celu pomocy, tym którzy tego potrzebują, dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej zbiórce.

 

To także okazja do uznania bardzo dobrej współpracy z kierownictwem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, w szczególności z Panią Dyrektor Grażyną Kulą.

 

 

 

/-/ mł.bryg. Jarosław Gryciuk

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie