W dniu 21 grudnia br., Komendant Miejski PSP w Olsztynie mł. bryg. Jarosław Gryciuk otrzymał z rąk Komendanta Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP hm. Macieja Micielskiego lampion z Betlejemskim Światłem Pokoju symbolem pokoju nadziei i miłości. Betlejemskie Światło Pokoju jest w tym roku roznoszone pod hasłem „Światło służby”. Hasło ma być inspiracją dla wszystkich do niesienia bezinteresownej pomocy na co dzień oraz wezwaniem do wspólnej pracy, działania na rzecz lokalnej społeczności i jej otoczenia.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii. W Polsce Związek Harcerstwa Polskiego przekazanie Światła organizuje już od 1991 roku. Polscy harcerze przejmują ogień od skautów słowackich i przekazują dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Opracowanie: mł.bryg. Łukasz Jasiński