W dniu 3 grudnia, podczas prac na terenie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Barczewie przy ulicy Wiejskiej, został znaleziony pocisk moździerzowy.

Przybyły na miejsce zdarzenia patrol Saperski z Orzysza stwierdził, że siła rażenia pocisku to powierzchnia o promieniu 500 metrów i konieczna jest ewakuacja mieszkańców z tego obszaru w momencie jego podjęcia. Tego samego dnia zostało zwołane spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Barczewie, w którym udział wzięli Komendant Miejski PSP mł. bryg. Jarosław Gryciuk wraz z zastępcą bryg. Sergiuszem Dłuskim. Podczas spotkania ustalono, że ewakuacja zostanie przeprowadzona w dniu 5 grudnia, a do tego czasu miejsce wykopu z pociskiem będzie zabezpieczać Policja. Do ewakuacji przewidziano 1188 mieszkańców Barczewo z ulic Warmińskiej, Wiejskiej, Zielonej, Nadrzecznej, Widokowej oraz Osiedla Zielone Wzgórze.

W dniu 5 grudnia do Barczewa zadysponowano cztery zastępy z KM PSP w Olsztynie oraz dwa zastępy z OSP Barczewo. Straży Pożarnej przydzielono następujące zadania:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie w wyznaczonych salach, rozstawiono łóżka wraz ze śpiworami znajdującymi się na kontenerze kwatermistrzowskim będącym na wyposażeniu KM PSP w Olsztynie – sale te przygotowano dla obłożnie chorych mieszkańców, którzy byli ewakuowani. Pomagano również w transporcie w/w osób z karetek PCK do sal z łóżkami,

- Realizacji zabezpieczenia pod względem medycznym, działania prowadzone na terenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie przewidzianej dla zdrowych mieszkańców, którzy zostali objęci ewakuacją,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny został wyznaczony jako miejsce ewakuacji dla mieszkańców objętych kwarantanną. Na miejsce został skierowany zastęp z JRG Biskupiec. Ratownicy zabezpieczeni w ubrania typu 3 przyjmowali osoby, które dotarły na miejsce i odprowadzali do poszczególnych klas. Na bieżąco kontrolowali stan tych osób pod kątem medycznym.

- Na czas prowadzenia prac saperskich, do Barczewa skierowano zastęp SRt z JRG nr 1 w Olsztynie w calu zabezpieczenia działań.

Mieszkańcy, którzy przebywali w izolacji w swoich mieszkaniach, udali się własnym transportem do Olsztyna w eskorcie Policji do wyznaczonego izolatorium.

W działaniach udział brała 4 Warmińsko – Mazurska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, Policja, PCK, Żandarmeria Wojskowa, Pogotowie Gazowe.

Działania trwały 6 godzin. Po podjęciu i zabezpieczeniu niewybuchu przez saperów, mieszkańcy bezpiecznie powrócili do swoich mieszkań.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Adam Rybicki