płk. poż. w st. spocz. Tadeusz DRYJA urodził się 01 stycznia 1948r w Zgorzelcu. W roku 1968 ukończył Szkołę Oficerów Pożarnictwa. W roku 1973 uzyskał specjalizację w zakresie organizacji nadaną przez Komisję Egzaminacyjną do Spraw Specjalizacji Oficerów Korpusu Technicznego Pożarnictwa przy Komendzie Głównej Straży Pożarnych. Ukończył w roku 1975 kurs pedagogiczny przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie. W roku 1976 ukończył studia wyższe zawodowe na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Magisterskie studia uzupełniające ukończył w roku 1978 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 1978 uzyskał uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowy w jednostkach projektowania.

Kontynuował służbę na kolejnych stanowiskach służbowych.

Komenda Straży Pożarnych w Wejherowie – 01.09.1967 - 31.08.1968 – praktykant;

Szkoła Oficerów Pożarnictwa - 01.09.1968 – 31.12.1970 – słuchacz;

Komenda Straży Pożarnych w Wejherowie – 01.01.1970 - 31.01.1976 – komendant;

Uniwersytet Gdański - 01.02.1976 – 30.11.1977 – starszy oficer;

Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Olsztynie – 01.12.1977 – 31.12.1980 – starszy inspektor;

Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Olsztynie – 01.01.1981 – 30.11.1981 – inspektor wojewódzki;

Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Olsztynie – 01.12.1981 – 24.10.1982 – kierownik służby prewencji;

Komenda Zawodowych Straży Pożarnych w Olsztynie – 25.10.1982 – 30.09.1988 - komendant rejonowy.

Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia składają

kierownictwo, strażacy i pracownicy

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 12 grudnia 2020r. (sobota) i rozpoczną mszą żałobną odprawioną o godz. 13:00 w Bazylice Konkatedralnej p.w. św. Jakuba w Olsztynie ul. Staszica 5. Po mszy uroczystości pogrzebowe kontynuowane będą na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poprzecznej w Olsztynie.

mł.bryg. Jarosław Gryciuk

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie