W dniach od 9 do 11 września br. strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie oraz strażacy z jednostek OSP z terenu powiatu olsztyńskiego, dostarczyli do 113 placówek oświatowych na terenie miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego 19395 litrów płynów dezynfekcyjnych i 48200 szt. maseczek. Środki dezynfekcyjne oraz maseczki zostały przekazane z Agencji Rezerw Materiałowych na prośbę poszczególnych podmiotów. To była kolejna akcja straży pożarnej związana z dostarczaniem środków do szkół, przedszkoli innych placówek oświatowych. Łącznie od początku trwania pandemii strażacy z powiatu olsztyńskiego dostarczyli do 259 placówek oświatowych 155 750 maseczek oraz 45490 litrów płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni. W akcji dystrybucji środków dezynfekcyjnych oraz maseczek uczestniczyły wytypowane zastępy z 9 jednostek OSP oraz zastępy z JRG KM PSP w Olsztynie. Dodatkowo w stałej gotowości do podjęcia działań ratowniczych związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa pozostaje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno Ekologicznego „ Olsztyn” z JRG 1 KM PSP Olsztyn, która została przygotowana m.in. do prowadzenia dekontaminacji pomieszczeń, pojazdów, sprzętu ratowniczego oraz samych strażaków – ratowników.

Opracował: st.kpt. Kurowski Krzysztof

Zdjęcia: mł. asp. Łukasz Alancewicz