11 września 2020r. godzinie 1730, w 19 rocznicę zamachów na wieże World Trade Center w Nowym Jorku, gdzie zginęła jednocześnie największa liczba ratowników straży pożarnych, pogotowia, policjantów i innych służb odbył się przy siedzibie Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, pod pomnikiem „Strażakom Poległym w Akcji uroczysty Apel Poległych”.

Po meldunku, złożonym przez dowódcę uroczystości dh. Pawła Zapadkę Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Olsztyn-Gutkowo Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Gustawowi Markowi Brzezinowi, zabrał głos organizator Apelu dh Grzegorz Matczyński, Dyrektor Wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie, witając przybyłych gości i przedstawiając cel uroczystości.

Po oczytaniu Apelu Poległych przez dh. Piotra Mostka Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie, modlitwę za wszystkich poległych strażaków, ratowników medycznych, policjantów i ratowników innych służb celebrował ks. Kanonik Janusz Wieszczyński Diecezjalny Duszpasterz Zarządu Oddziału Powiatowego i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

W Apelu Poległych uczestniczyli:

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Aleksander Socha, st.bryg. Michał Kamieniecki Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele władz samorządowych z Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem, Starostą Olsztyńskim Andrzejem Abako, jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Olsztynie, członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Stanisław Mikulak, dh Radosław Król, dh Ryszard Harasim, dh Julian Lemiech.

Ponadto przybyli Jarosław Lipiński Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie, Dorota d”Avstetten Dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie – Arkadiusz Mrozowski, przedstawiciele Zawodowej Straży Pożarnej Michelin Polska. W uroczystości wzięli udział ponadto koledzy z Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów Straży Pożarnych w Olsztynie Zbigniew Łupina i Andrzej Hrynakowski a także czynni strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych i członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Jonkowo. W Apelu Poległych brała także udział delegacja Liceum Ogólnokształcącego C-NB im. Cichociemnych przy ul. Bydgoskiej 33 w Olsztynie.

Poczet Sztandarowy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie tworzyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku z dowódcą Pocztu dh Stanisławem Pisarskim Komendantem Miejsko-Gminnym OSP w Olsztynku.    

W Apelu Poległych ponadto Poczty Sztandarowe delegowały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Barczewie, Biskupcu, Brąswałdzie, Jezioranach, Jonkowie, Kieźlinach, Sząbruku, Świątkach i Wrzesinie.

Pamięci strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz tych poległych podczas zamachów 11 września 2001 roku,, w imieniu wszystkich strażaków pełniących służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie, symboliczny znicz złożył mł.bryg. Jarosław Gryciuk Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Opracował: bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: st.str. Dawid Kowalczyk.

W imieniu strażaków Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, jako współorganizator Apelu Poległych, dziękuję wszystkim uczestniczącym w Apelu Poległych.. Słowa szczególnego podziękowania kieruję do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu olsztyńskiego, którzy godnie reprezentowali własne jednostki.

Serdecznie dziękuję

/-/.mł.bryg. Jarosław Gryciuk

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej

w Olsztynie