W dniu 31 sierpnia odbyła się uroczysta zmiana służby z okazji powierzenia obowiązków na stanowisku Zastępcy Dowódcy JRG w Biskupcu st. kpt. Jakubowi Kowalskiemu oraz z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne st. ogn. Wojciecha Kuczyńskiego.

W uroczystości udział wzięli Komendant Miejski PSP w Olsztynie mł. bryg. Jarosław Gryciuk, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski oraz funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie i JRG Biskupiec.

st. kpt. Jakub Kowalski przez ostatnie trzy lata był dowódcą zmiany w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Olsztynie. Z dniem 1 września otrzymał decyzje o powierzeniu obowiązków na stanowisku Zastępcy Dowódcy JRG 3 w Biskupcu z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie.

Po odczytaniu rozkazu i decyzji o zwolnieniu ze służby, komendant w imieniu wszystkich strażaków i pracowników podziękował st. ogn. Wojciechowi Kuczyńskiemu za pełną trudu i poświęceń służbę. Wyraził jednocześnie nadzieję, że – mimo odejścia na emeryturę – zawsze pozostanie w szeregach Państwowej Straży Pożarnej służąc radą i doświadczeniem młodszym kolegom. Na zakończenie, bohater uroczystości został obdarowany okolicznościowymi upominkami, odebrał gratulacje od reszty załogi

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: mł. bryg. Łukasz Jasiński