W dniu 1 sierpnia egzaminem zakończono jednoetapowe szkolenie strażaków ratowników zorganizowane na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Biskupcu dla druhów z OSP z gmin Biskupiec, Kolno, Jeziorany oraz Barczewo. Do egzaminu składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej przystąpiło 11 osób.

Egzamin teoretyczny obejmował sprawdzenie wiedzy strażaków, w oparciu o pytania testowe z obszaru taktyki prowadzenia działań gaśniczych oraz ratowniczych, sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz aspektów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Egzamin praktyczny składał się
z części poświęconej taktyce gaszenia pożarów oraz działań z zakresu ratownictwa technicznego.

Wszyscy egzaminowani zaliczyli egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.

Nowym strażakom z jednostek OSP gratulujemy ukończenia szkolenia, zdanego pozytywnie egzaminu i życzymy sukcesów w dalszej społecznej służbie oraz w życiu osobistym.

Ze względu na stan epidemiologiczny szkolenie odbyło się w reżimie sanitarnym

Opracował: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: kpt. Adam Rybicki