W dniu 30 lipca br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bredynkach,
gm. Biskupiec, miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu hydraulicznego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie dla jednostki OSP Bredynki.

W uroczystości udział wzięli:

mł. bryg. Jarosław Gryciuk – Komendant Miejski PSP w Olsztynie,

Pan Kamil Kozłowski – Burmistrz Biskupca,

bryg. Sergiusz Dłuski – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie,

kpt. Adam Rybicki – Dowódca JRG 3 w Biskupcu,

Pan Tadeusz Pacewicz – Sołtys Bredynek

Delegacje z Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Biskupiec,

Zarząd oraz druhowie OSP Bredynki.

                Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Miejskiemu PSP
w Olsztynie przez Dowódcę Uroczystości. Następnie dh Anna Berent przedstawiła krótki rys historyczny Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bredynkach. W kolejnej części uroczystości głos zabrał Komendant Miejski PSP w Olsztynie mł. bryg. Jarosław Gryciuk, gratulując członkom OSP Bredynki otrzymanego sprzętu oraz dziękując za dotychczasową współpracę ze wszystkim Jednostkami OSP gminy Biskupiec. Następnie głos zabrał Burmistrz Biskupca, Pan Kamil Kozłowski. W swoim wystąpieniu podziękował za otrzymany sprzęt, jak również za wieloletnią dobrą współpracę z Komendą Miejską PSP w Olsztynie.

                W skład przekazanego sprzętu weszły następujące podzespoły :

- Pompa hydrauliczna HOLMATRO PU 30 C,

- Przewód hydrauliczny HOLMATRO 10mb C 10 BU,

- Przewód hydrauliczny HOLMATRO 10 mb C 10 OU,

- Nożyce hydrauliczne HOLMATRO CU 4050 C NCT II,

- Rozpieracz ramieniowy HOLMATRO SP 4240.

                Poprzedni zestaw hydrauliczny LUKAS, będący na wyposażeniu OSP Bredynki, uległ awarii i od dłuższego czasu był wycofany z użytkowania, ze względu na bardzo wysoki koszt naprawy.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: UMiG Biskupiec