W dniu 28 lipca 2020r. w siedzibie Komendzie Miejskiej PSP odbyła się narada podsumowująca działalność komendy w II kwartale 2020r.

W naradzie, którą poprowadził Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie mł.bryg. Jarosław Gryciuk, wzięli udział zastępca komendanta bryg. Sergiusz Dłuski, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych, naczelnicy wydziałów.

Po przedstawieniu stanu realizacji zadań w II kwartale 2020r. kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych komendy oraz planu zadań na III kwartał, głos zabrał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, kierując do kadry kierowniczej i podległych strażaków komendy słowa podziękowania za trud i zaangażowanie w służbie.

    

Narada była okazją do odniesienia się do bieżących spraw przedstawianych przez kierowników komórek organizacyjnych a także określenia priorytetów do zadań na III kwartał 2020r.

Opracowanie: bryg. Sławomir Filipowicz