W dniu 25 lipca egzaminem zakończono jednoetapowe szkolenie strażaków ratowników zorganizowane na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Olsztynie dla druhów z OSP z gmin Dobre Miasto, Świątki, Dywity. Do egzaminu składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej przystąpiło 10 osób.

    Egzamin teoretyczny obejmował sprawdzenie wiedzy strażaków, w oparciu o pytania testowe z obszaru taktyki prowadzenia działań gaśniczych oraz ratowniczych, sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz aspektów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Egzamin praktyczny składał się z części poświęconej taktyce gaszenia pożarów oraz działań z zakresu ratownictwa technicznego. Wszyscy egzaminowani zaliczyli egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym. Nowym strażakom z jednostek OSP gratulujemy ukończenia szkolenia, zdanego pozytywnie egzaminu i życzymy sukcesów w dalszej społecznej służbie oraz w życiu osobistym.

    Ze względu na stan epidemiologiczny szkolenie odbyło się w reżimie sanitarnym

Opracował: st. kpt. Mariusz Przybułowski

Zdjęcia: st. kpt. Mariusz Przybułowski