W dniu 18.07.2020 roku, w związku z zakończeniem jednoetapowego szkolenia strażaków – ratowników, z jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu olsztyńskiego, na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, przeprowadzony został teoretyczny i praktyczny egzamin końcowy. Egzamin teoretyczny obejmował sprawdzenie wiedzy strażaków, w oparciu o pytania testowe z obszaru taktyki, wyposażenia oraz aspektów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Egzamin praktyczny składał się z czterech etapów podczas, których oceniano stopień znajomości obsługi sprzętu pożarniczego, podstawowych zasad taktyki gaśniczej i ratowniczej oraz zagadnień z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Służby.

   Do egzaminu przystąpiło 17 druhów, w tym jedna druhna, z gmin: Stawiguda, Olsztynek, Jonkowo, Gietrzwałd, Purda, Olsztyn. Wszyscy egzaminowani zaliczyli egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.

    Głównym celem przeprowadzonego szkolenia, trwającego od 08 lutego br. do 18 lipca br., było odpowiednie przygotowanie jego uczestników do wykonywania zadań w czasie działań ratowniczo – gaśniczych, podejmowanych w ramach funkcjonowania poszczególnych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Podczas szkolenia, obejmującego 126 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i praktycznych, strażacy z jednostek OSP zapoznali się z podstawami prawnymi funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, zasadami BHS podczas działań ratowniczych, budową i eksploatacją sprzętu pożarniczego, sprzętu łączności oraz podstawami taktyki gaśniczej i działań ratowniczych. Dodatkowo dzięki współpracy z Komedą Miejską Policji w Olsztynie przeprowadzono zajęcia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym. Nowym strażakom z jednostek OSP gratulujemy ukończenia szkolenia, zdanego pozytywnie egzaminu i życzymy sukcesów w dalszej społecznej służbie oraz w życiu osobistym.

    Ze względu na stan epidemiologiczny szkolenie odbyło się w reżimie sanitarnym

Opracował; mł. bryg. Jasiński Łukasz, st. kpt. Kurowski Krzysztof

Zdjęcia; mł. bryg. Jasiński Łukasz