W dniu 29 czerwca o godzinie 15:47 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja, z treści której wynikało, że na ulicy Olsztyńskiej w Barczewie, samochód osobowy leży na dachu poza drogą. Wewnątrz pojazdu znajduje się jedna osoba, która nie może samodzielnie opuścić pojazdu.

Do zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy z OSP Barczewo, zastęp z JRG Biskupiec oraz zastęp z JRG nr 2 w Olsztynie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, Kierujący Działaniem Ratowniczym potwierdził zdarzenie. Z przeprowadzonego rozpoznania wynikało, że pojazdem podróżował mężczyzna, który jest przytomny, ma liczne potłuczenia i jest obolały. Ponadto, wskutek zdarzenia zostało uszkodzone pobliskie ogrodzenie na długości około 15 metrów.

Działania Straży Pożarnej polegały na ustabilizowaniu pojazdu przy użyciu klinów schodkowych, ewakuacji osoby poszkodowanej z pojazdu przy użyciu noszy typu deska, założeniu kołnierza ortopedycznego. Następnie osoba poszkodowana została przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który zabrał kierującego pojazdem osobowym do szpitala.

Po zakończonych działaniach ratowniczych na miejscu zdarzenia pozostał zastęp
z OSP Barczewo w celu pomocy Policji w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie uprzątnięciu na pobocze pozostałości karoseryjnych.

Opracował: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: asp. sztab. Mariusz Dowgiałło