Rozpoczął się kolejny sezon palności w lasach, który był poprzedzony corocznymi przygotowaniami służb państwowych. Przedstawiciele poszczególnych nadleśnictw we współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie opracowali i uzgodnili dokumentację pn. Sposób postępowania na wypadek powstania pożaru lasu. Najważniejszymi zagadnieniami weryfikowanymi przez funkcjonariuszy wydziału kontrolno – rozpoznawczego, pozostają niezmiennie źródła wody do gaszenia pożaru lasu oraz stan dojazdów pożarowych. Tendencja polegająca na rezygnacji z wyznaczania hydrantów zewnętrznych do ochrony obszarów leśnych sprawiła, że wskazano kolejne stanowiska czerpania wody wykorzystujące naturalne źródła wody. Poszczególne nadleśnictwa naszego powiatu wykonują nowe stanowiska wody nad zbiornikami i ciekami w lasach, a jednocześnie wskazują istniejące punkty poboru wody, które można wykorzystać do celów gaśniczych. Bardzo dobrym przykładem wykorzystania istniejącej infrastruktury jest wskazywanie zbiorników retencyjnych na terenach leśnych oraz źródeł wody, które w normalnym stanie funkcjonowania zasilają w wodę szkółki leśne. Jest to idealny przykład wykorzystania własnych zasobów do ochrony lasu. Dodatkowym źródłem wody, które jest wskazywane są stawy wiejskie, należące do poszczególnych gmin naszego powiatu. Nie posiadają one zazwyczaj infrastruktury w postaci przewodów ssawnych, ale przy spełnieniu minimalnych wymagań są, jak najbardziej właściwe do ochrony obszarów leśnych. W tym miejscu należy nadmienić, że w wyniku współpracy samorządu z leśnikami, w miejscowości Piotraszewo, został wykonany punkt czerpania wody wyposażony w stanowisko czerpania wody oraz studnię z przewodem ssawnym. Powstała zatem infrastruktura chroniąca zarówno mieszkańców wsi, jak okoliczne lasy.

W obecnej chwili trwają czynności mające na celu, jak najszersze rozpoznanie operacyjne terenów leśnych przy użyciu samochodów gaśniczych. Na terenie powiatu olsztyńskiego zewidencjonowano ponad 70 stanowisk czerpania wody przewidzianych do tego celu. Prowadzone wspólnie z leśnikami działania zapewnią optymalne przygotowanie do prowadzenia ewentualnych działań gaśniczych.

Opracowanie: mł. bryg. Maciej Karnacewicz

Zdjęcia: KM PSP Olsztyn