06 lutego 2020r., w siedzibie Komendy Miejskiej PSP odbyła się narada podsumowująca działalność komendy w 2019 roku.

W naradzie wzięli udział:

Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie st.bryg. Bogdan Wierzchowski,

Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz,

Burmistrz Dobrego Miasta Jarosław Kowalski,

Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko,

Wójt Gminy Purda Teresa Chrostowska,                   

Wójt Gminy Gietrzwałd Jan Kasprowicz,

Wójt Gminy Dywity Daniel Zadworny,

Przedstawiciel Burmistrza Gminy Biskupiec Zbigniew Cieślak,

Komendant Miejski Policji insp. Piotr Zabuski,

Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie Jarosław Lipiński,

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Olsztyn Mieczysław Wójcik,

Dyrektor Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie Marcin Szwarc,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Olsztyn Aleksander Lachowicz,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Karol Sztobryn,

Powiatowy Inspektor Sanitarny Teresa Parys,

Zastępca Burmistrza Barczewa – Piotr Mostek,

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - Magdalena Zakrzewska,

Komendant Gminny OSP Biskupiec – dh Zbigniew Cieślak,

Komendant Gminny OSP Dobre Miasto – dh Krzysztof Kurowski,

Komendant Gminny OSP Jeziorany – dh Henryk Goździcki,

Komendant Gminny OSP Jonkowo – dh Lech Przegaliński,

Komendant Gminny OSP Olsztyn – dh Paweł Zapadka,

Komendant Gminny OSP Olsztynek – dh Stanisław Pisarski,

Komendant Gminny OSP Purda – dh Tomasz Czarniewski,

Komendant Gminny OSP Stawiguda dh – Łukasz Matysiak,

Komendant Gminny OSP Świątki – dh Piotr Grudzień,

Funkcjonariusze i pracownicy komendy.

Na początku narady, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Bogdan Wierzchowski wręczył decyzję XIV/96 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, o włączeniu jednostki OSP w Barczewku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którą odebrali dh Marcin Waśniewski Prezes OSP oraz dh Jacek Jackiewicz naczelnik OSP. Jest to 26 jednostka OSP z terenu powiatu olsztyńskiego włączona do systemu.

W dalszej części spotkania, komendant miejski st. bryg. Andrzej Górzyński przedstawił zagadnienia kontrolno-rozpoznawcze i kwatermistrzowsko-techniczne, organizacyjno-kadrowe i finansowe, obejmujące działalność komendy w roku 2019, natomiast zastępca komendanta miejskiego bryg. Sergiusz Dłuski zaprezentował uczestnikom narady ważniejsze zagadnienia operacyjne za 2019 rok.

Na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego wystąpiło 3678 zdarzeń. To spadek o 32 interwencje w porównaniu z 2018r. tj. o 0,86 %. W działaniach udział brało 3 330 pojazdów i 13 035 strażaków z KM PSP oraz
3 54 pojazdów bojowych i 14 993 strażaków druhów naszego powiatu.

wykres 

 

Otrzymany, pozyskany nieodpłatnie majątek, środki pieniężne w 2019r.:

 • Od KW PSP w Olsztynie za kwotę 1 279 237,41 zł, w tym:

Samochód ciężki ratowniczo – gaśniczy VOLVO, GCBA 9,0/60              (1 182 768,00 zł)

Dotacja z budżetu KW PSP w Olsztynie na zakup sprzętu do siłowni w JRG2 w Olsztynie (15 000,00 zł)

Dotacja z budżetu KW PSP w Olsztynie na zakup paliwa ON do KM PSP w Olsztynie (14 000,00 zł)

Rezerwa celowa z Budżetu Państwa na zakup węży pożarniczych W75, W110 (24 400,00 zł)

Sprzęt medyczny do szkoleń oraz udzielania 1 pomocy medycznej   (9 160,98 zł)

Zbiornik paliwa truck master 430l z licznikiem i pompką 12v (5 535,00 zł)

Aparat powietrzny AIRGO PRO SL – 9 kpl. (25 449,93 zł)

Armatura wodno – pianowa (hydronetki, węże, prądownice, przełączniki (2 923,50 zł)

Sorbent Compact – 720 kg (3 011,04 zł)

 • Od Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie za kwotę 3 690,00 zł

Sorbent Compact – 1000 kg

 • Darowizna od Fundacji Eltela za kwotę 6 000,00 zł

samochód strażacki dla dzieci – wyposażenie sali edukacyjnej „Ognik”

rolety do sali edukacyjnej „Ognik”

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

Modernizacja i rozbudowa systemu łączności radiowej nadzorowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie 155 000 zł.

Środki finansowe w wysokości 155 000 zł, na powyższe wydatki inwestycyjne zostały przekazane przez Powiat Olsztyński, poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W roku 2019 rozpoczęto przebudowę pomieszczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie, celem utworzenia sali edukacyjnej dla dzieci, której głównym zadaniem jest prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci szkół podstawowych. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Środki finansowe w wysokości 105 000 zł, na powyższe wydatki inwestycyjne zostały przekazane poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej od niżej wymienionych darczyńców:

 • Powiat Olsztyński w wysokości 30 000,00 zł,
 • Gmina Olsztyn w wysokości 20 000,00 zł,
 • Michelin Polska S.A. w wysokości 10 000,00 zł,
 • Akademia „ELTEL”6 150,00 zł,
 • Gmina Olsztynek w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Jeziorany w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Barczewo w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Świątki w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Stawiguda w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Dobre Miasto w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Biskupiec w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Dywity w wysokości5 000,00 zł,
 • Indykpol S.A. w wysokości5 000,00 zł.

Zakupy pojazdów pożarniczych w 2019r.:

 • jednostki KSRG: OSP Jeziorany, OSP Świątki
 • jednostki spoza KSRG: OSP Kwiecewo ( gmina Świątki)

OSP Gutkowo wybudowało nową siedzibę przy zaangażowaniu środków z budżetu miasta Olsztyn, poniesiony koszt to 1 mln zł.

Po wystąpieniu głos zabrali:

Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie st.bryg. Bogdan Wierzchowski,

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz,

Wójt Gminy Dywity Daniel Zadworny,

Komendant Miejski Policji w Olsztynie insp. Piotr Zabuski.

st.bryg. Andrzej Górzyński podsumowując, powiedział, że po raz kolejny Dziękuje władzom samorządowym, Prezydentowi Olsztyna, Staroście Olsztyńskiemu, Burmistrzom i Wójtom gmin powiatu olsztyńskiego oraz wszystkim radnym (Olsztyna, powiatu i gmin) za wysiłek i nakład pracy, wpływający na rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.

Szczególne wyrazy podziękowania skierował do strażaków ochotniczych straży pożarnych naszego powiatu oraz strażaków komendy, pracowników cywilnych za wysiłek, służbę i zaangażowanie w działania, przez co możliwe było zabezpieczenie ciągłości 3678 zdarzeń odnotowanych w roku 2019 na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego co stanowiło 19,7% wszystkich zdarzeń, które wystąpiły w naszym województwie.

Opracowanie: st.kpt. Łukasz Jasiński zdjęcia asp. Mariusz Kałamarski