31 stycznia 2020 roku na placu Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, podczas zmiany służby odbyła się uroczysta zbiórka związana ze zdaniem i przyjęciem obowiązków służbowych dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Olsztynie. Po 31 latach służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Przybułowski uroczyście zameldował Komendantowi Miejskiemu PSP w Olsztynie st.bryg. Andrzejowi Górzyńskiemu zdanie obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.
Jednocześnie z dniem 01 lutego br. Komendant Miejski PSP w Olsztynie mianował: st.kpt Krzysztofa Kurowskiego dotychczasowego zastępcę d-cy JRG na stanowisko D-cy JRG 1 Olsztyn oraz powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Dowódcy JRG 1 kpt. Kamilowi Kulasowi pełniącemu dotychczas służbę na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. W uroczystości udział wzięli:
Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Michał Kamieniecki,
Komendant Miejski PSP w Olsztynie st. bryg. Andrzej Górzyński,
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski,
Kadra Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie,
Kadra Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie,
Pracownicy cywilni Komendy Miejskiej,
Przedstawiciele Koła Emerytów w Olsztynie,
Rodzina,

Licznie zebrani funkcjonariusze i pracownicy cywilni KM i KW Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie osobiście podziękowali za wieloletnią służbę Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśnicej, który postanowił pożegnać się z mundurem strażackim. Po odczytaniu rozkazu o zwolnieniu ze służby Dowódcy, który obejmował liczne stanowiska w Komendzie Miejskiej i Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, Komendant Miejski PSP w Olsztynie w szczególny sposób podziękował za wzorową realizację zadań służbowych i zaangażowanie w rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st. bryg. Michał Kamieniecki podkreślił również zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze i ćwiczenia na terenie kraju i województwa w ramach Centralnego i Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, jak również za pełnienie funkcji zastępcy dowódcy Modułu międzynarodowego GFFFV Olsztyn do gaszenia pożarów lasów z ziemi. Słowa uznania padły również z ust zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusza Dłuskiego, odpowiedzialnego za sprawy operacyjne. W swoim wystąpieniu oprócz podziękowań komendant podkreślił rolę, jaką w środowisku olsztyńskich strażaków pełnił bryg. Jarosław Przybułowski, w sposób szczególny wypełniający przez lata swojej służby rotę strażackiego ślubowania. Wychował wiele pokoleń strażaków i był wzorem do naśladowania w codziennej służbie.

Komendant, st.bryg. Andrzej Górzyński na koniec uroczystości podsumował:
„Dowódco, Jarku życzymy Ci dużo zdrowia, spokoju i spełniania życiowych pasji”.