W dniu 07 listopada 2019r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zorganizowano spotkanie z przedstawicielami zarządców nieruchomości miasta Olsztyn i gmin powiatu olsztyńskiego w ramach akcji profilaktycznej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.

W ramach wykładu rozmawiano o bezpiecznej eksploatacji instalacji i przewodów kominowych oraz zagrożeniach związanych z niewłaściwą realizacją ustawowych zadań. Podczas spotkania podniesiono zagrożenia związane z tlenkiem węgla, jego właściwościach fizykochemicznych, sposobie oddziaływania gazu na organizm ludzki, obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów w zakresie konserwacji trzonów kominowych, instalacji wentylacyjnych. Podkreślono znaczenie instalowania w miejscu usytuowania urządzenia ogrzewczego czujek tlenku węgla oraz czujek dymu.

Rozmawiano także o ilościach zdarzeń związanych z ekspozycją tlenku węgla i ofiarach śmiertelnych w latach 2014-2018 na terenie powiatu olsztyńskiego. Omówiono także zakres kominiarskich czynności kontrolnych. Wspominano o odpowiedzialności prawnej za niewykonywanie nałożonych przez obowiązujące przepisy konkretnych obowiązków.

Program spotkania przewidywał następującą tematykę:

Program spotkania:

Zagrożenia dla życia człowieka wynikające z eksploatacji urządzeń grzewczych i przewodów spalinowych. Przedstawiciel KM PSP Olsztyn
Osoby poszkodowane a tlenek węgla w działaniach ratowniczych KM PSP w Olsztynie w latach 2010-2018 Przedstawiciel KM PSP Olsztyn
Pożary obiektów mieszkalnych a stwierdzone nieprawidłowości związane z użytkowaniem, stanem urządzeń grzewczych, przewodów dymowych i spalinowych Przedstawiciel KM PSP Olsztyn
Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych. Nadzór Zarządcy nad urządzeniami. Prezes Spółdzielni „Kominiarz”.

W spotkaniu szkoleniowym wzięli udział:

 • V-ce Prezes Krajowej Izby Kominiarzy w Warszawie, Prezes Spółdzielni „Kominiarz” w Olsztynie Pan Jarosław Sawicki,
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna Pan Aleksander Lachowicz,

13 przedstawicieli niżej wymienionych zarządców nieruchomości z terenu powiatu olsztyńskiego:

 • DW-DOM Zarządzanie nieruchomościami s.c. WŁADYSŁAW CHAMERA DARIUSZ OLSZEWSKI, Olsztyn,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze - Olsztyn,
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Olsztynku Sp. z o.o.,
 • Centrum Usług Wspólnych w Dobrym Mieście,
 • Zakład Budynków Komunalnych IV Sp. z o.o., Olsztyn,
 • Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie,
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku.
 • Zakład Nieruchomości Lokalowych w Biskupcu
 • Urząd Gminy Jonkowo

Spotkanie otworzył st. bryg. Andrzej Górzyński Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Prelekcje na temat zagrożeń związanych z eksploatacją urządzeń grzewczych i przewodów spalinowych przedstawili funkcjonariusze KM PSP w Olsztynie: kpt. Marcin Zalewski oraz mł.asp. Łukasz Matysiak.

Dziękujemy za udział.

kpt. Marcin Zalewski oraz mł.asp. Łukasz Matysiak.