„CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”- kolejne spotkanie z zarządcami nieruchomości miasta Olsztyn i gmin powiatu olsztyńskiego

W dniu 7 listopada 2019r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (II piętro pok. 210) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami zarządców nieruchomości miasta Olsztyn i gmin powiatu olsztyńskiego, w ramach akcji profilaktycznej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.

Program spotkania:

Zagrożenia dla życia człowieka wynikające z eksploatacji urządzeń grzewczych i przewodów spalinowych. Przedstawiciel KM PSP Olsztyn
Osoby poszkodowane a tlenek węgla w działaniach ratowniczych KM PSP w Olsztynie w latach 2010-2018 Przedstawiciel KM PSP Olsztyn
Pożary obiektów mieszkalnych a stwierdzone nieprawidłowości związane z użytkowaniem, stanem urządzeń grzewczych, przewodów dymowych i spalinowych Przedstawiciel KM PSP Olsztyn
Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych. Nadzór Zarządcy nad urządzeniami. Prezes Spółdzielni „Kominiarz”.
Nieprawidłowości występujące w urządzeniach i przewodach spalinowych w ramach działań nadzorczych PINB. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Olsztyn.

Serdecznie zapraszamy.

Opracował:

bryg. Sławomir Filipowicz