Zgodnie z Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie w dniach 2-6 września 2019 roku, dziewięciu ratowników Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn wraz z Grupą Ratownictwa Wysokościowego Gołdap oraz Wojewódzkim Koordynatorem Ratownictwa Wysokościowego i Ratownictwa Medycznego brało udział w obozie kondycyjno-szkoleniowym na terenie i obiektach powiatu kętrzyńskiego.

Pierwszy dzień szkolenia miał charakter organizacyjny. Zapoznano ratowników z planem i regulaminem obozu kondycyjnego, obiektami ćwiczeń, sprawdzono sprzęt wysokościowy niezbędny do przeprowadzenia ćwiczeń pod względem ukompletowania i ważności przeglądów technicznych. Następnie ratownicy odświeżyli zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG i BHS podczas działań na wysokości.

Kolejne dni zgrupowania polegały na ćwiczeniach praktycznych na obiektach wysokościowych. Były to m.in. śluzy w miejscowości Leśniewo, na których ćwiczono: budowę stanowisk na punktach naturalnych i sztucznych, wspinaczkę w asekuracji dolnej i górnej, poręczowanie, budowę układów ratowniczych i prowadzenie akcji wieloetapowej. Następnym obiektem ćwiczeń były elewatory zbożowe, na których ćwiczono ewakuację osoby poszkodowanej z różnych poziomów, transport pochyły, pionowy, między biegami schodów oraz wystawianie noszy za krawędź budynku. Ćwiczenia odbyły się również na wieży kościoła, gdzie ćwiczono prowadzenie działań ratowniczych w ciasnych przestrzeniach i przy słabym oświetleniu.

Podczas zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych na obiektach szczególny nacisk położono na odpowiedni dobór technik linowych oraz dobór sposobu ewakuacji w zależności od stanu zdrowia
i obrażeń poszkodowanego.

Forma zgrupowania kondycyjno-szkoleniowego na zróżnicowanych, technicznych obiektach wysokościowych pozwoliła na sprawdzenie kondycji psycho-fizycznej ratowników SGRW, poziomu ich wyszkolenia i zebraniu doświadczenia praktycznego podczas działań ratownictwa wysokościowego na tego typu obiektach.

Opracował: mł. bryg. Jarosław Ciemiński

zdjęcia: st. sekc. Marcin Ociesa