W dniu 29 sierpnia 2019r. w imieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży pożarnej w Olsztynie, zastępca komendanta bryg. Sergiusz Dłuski, wraz z Wójtem Gminy Stawiguda Panem Michałem Kontraktowiczem, dh. Wojciechem Kasprukiem Prezesem OSP w Pluskach, podpisali porozumienie o przedłużeniu włączenia OSP w Pluskach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego o kolejne 5 lat.

W dokumencie określono obowiązki, kryteria i uprawnienia każdej ze stron dotyczące: obszaru działania OSP Pluski, ilości pojazdów i rodzaju sprzętu specjalistycznego stanowiącego wyposażenia jednostki, zasad dysponowania na potrzeby systemu oraz stanu liczebnego członków czynnych, celem zabezpieczenia zdolności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

W roku 2019 jest to pierwsza jednostka OSP z terenu powiatu olsztyńskiego, która po ocenie dotychczasowego 5-cio letniego udziału w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, ponownie spełniła kryteria sporządzenia wniosku o przedłużeniu włączenia do KSRG. Decyzję w przedmiotowym zakresie podejmie, na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Sławomir Filipowicz

IMG 4477